Naujienos

PROF. DR. DALIOS KUIZINIENĖS VIZITAS BUDAPEŠTO LORANDO ETVEŠO UNIVERSITETE

Rugsėjo 22-29 d. Budapešto Lorando Etvešo universitete paskaitas skaitė Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros prof. dr. Dalia Kuizinienė. Profesorė skaitė intensyvų XX a. antrosios pusės ir šiuolaikinės lietuvių literatūros kursą, nes lietuvių literatūros kursas šiuo metu universitete yra neskaitomas.

Per paskaitų ciklą buvo pristatytos svarbiausios sovietmečio, pereinamojo laikotarpio, lietuvių egzilio ir šiuolaikinės literatūros tendencijos, taip pat supažindinta su svarbiausių  kiekvieno laikotarpio reprezentantų kūryba. Studentai už intensyvų kursą turės atsiskaityti ir bus vertinami, todėl konsultacijų su kolegomis iš Vengrijos metu suformuluotos esė darbų užduotys.

Vizito metu dar buvo diskutuota su dėstytojais ir studentais apie lietuvių literatūrą, lietuvių rašytojų vertimus į vengrų kalbą ir lietuvių literatūros sklaidą Vengrijoje. Prof. dr. D. Kuizinienė dalyvavo ir universitete vykusiame Baltijos vienybės dienos minėjime, skaitė paskaitą „Baltiškosios tapatybės ženklai naujausioje lietuvių ir latvių literatūroje ir dailėje“.

Budap. Baltų vienybės diena  Vizitas Budapešte

Baltijos vienybės dienos minėjimas                            Per paskaitą

Nuotraukų autorė: Aurelija Meškerevičiūtė

Daugiau

DR. MANREDAS ŽVIRGŽDAS FROM THE INSITUTE OF LITHUANIAN LITERATURE AND FOLKLORE VISITING HELSINKI UNIVERSITY

On 22–30 September, Dr. Manfredas Žvirgždas, a senior researcher from the Institute of Lithuanian Literature and Folklore, was visiting the University of Helsinki where he delivered three lectures on the Lithuanian literature and consulted students about cultural and historical contexts of the Lithuanian literature.

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO MOKSLININKO DR. MANREDO ŽVIRGŽDO VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

Rugsėjo 22–30 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Manfredas Žvirgždas lankėsi Helsinkio universitete, kur perskaitė tris paskaitas studentams lietuvių ir anglų kalbomis apie lietuvių literatūrą: „Maironis between the Era of Banned Books and the First Republic of Lithuania“ („Maironio gyvenimas ir veikla nuo spaudos draudimo laikų iki pirmosios Lietuvos Respublikos“), „Išeivijos poezija. Alfonso Nykos-Niliūno gyvenimo ir kūrybos reikšmės“, „The Outline of Lithuanian Literary Criticism and Academic Literary Researches“ („Lietuvių literatūros kritikos ir akademinių literatūros tyrimų apžvalga“).

Per paskaitas dr. M. Žvirgždas supažindino baltistikos disciplinas studijuojančius studentus su reikšmingiausiais lietuvių literatūros autoriais ir jų kūriniais, pademonstravo vizualinę medžiagą, susijusią su lietuvių rašytojais ir konsultavo studentus klausimais, susijusiais su lietuvių literatūros kultūriniu ir istoriniu kontekstu. Per paskaitas tyrėjas, padalijęs medžiagą (literatūros ir kritikos tekstus) tolesnėms lietuvių rašytojų studijoms, rekomendavo gilintis į Lietuvoje ir užsienyje išleistas knygas apie lietuvių literatūrą. Dr. M. Žvirgždas dar pristatė ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vykdomus literatūros istorijos ir šiuolaikinės literatūros kritikos tyrimus.

Kartu su baltistikos studentais dr. M. Žvirgždo paskaitų klausėsi Helsinkio universiteto rusų literatūros dėstytojai, besidomintys literatūrų kontekstiniais ryšiais. Paskaitos sulaukė gyvo susidomėjimo, kilo diskusijos, kurių metu dėstytojas pateikė savo interpretaciją apie tarpukario epochos lietuvių literatūrinio gyvenimo ryšius su Vakarų modernizmo sąjūdžiais. Viešėdamas Helsinkyje tyrėjas lankėsi ir Lietuvos Respublikos ambasadoje Helsinkyje.

zvirgzdas1  zvirgzdas2

Dr. Manfredas Žvirgždas lankėsi Helsinkio universitete

BC studentų nuotraukos

Daugiau

The Qualification Development Courses

The Qualification Development Courses for university teachers are organized in Vilnius on the 20th–24th of January 2020.

For more information: Ongoing registration.

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSUS VILNIUJE

2020 m. sausio 20–24 d. organizuojami dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai Vilniuje.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

KVIEČIAME NAUDOTIS DUOMENŲ BAZE „LITUANISTIKA“

Rugsėjo 26 d. Birštone vykusioje tarptautinėje K. Būgos konferencijoje „Baltų kalbotyros problemos: istoriniai, tipologiniai ir arealiniai tyrimai“ buvo pristatyta duomenų bazė „Lituanistika“. Ją pristatė bazės darbuotoja Odeta Pakalnienė, kvietusi Lietuvos ir užsienio mokslininkus, spausdinančius savo darbus užsienio leidiniuose, siųsti savo publikacijas duomenų bazei „Lituanistika“, kad jais galėtų naudotis kuo daugiau tyrėjų. Odetos Pakalnienės pristatymą žr. LITUANISTIKA.

CALL FOR REGISTRATION OF VISIT DEMAND FOR SHORT-TERM VISITS IN 2020

Registration deadline is 11 November 2019.

For more information: Ongoing registration.

TRUMPALAIKIŲ VIZITŲ REGISTRACIJA 2020 M.

Skelbiame vizitų iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų į užsienio baltistikos centrus poreikio ir vizitų iš užsienio baltistikos centrų į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas registracijas.

Daugiau informacijos ir registracijos anketas žr. adresu: Vykstanti registracija.

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINIUS ŽIEMOS KURSUS VILNIAUS UNIVERSITETE

Skelbiame registraciją į Vilniaus universitete organizuojamus lituanistinius žiemos kursus, kurie vyks 2020 m. sausio 6–17 dienomis. Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

THE CALL FOR THE LITHUANIAN LANGUAGE WINTER COURSE AT VILNIUS UNIVERSITY IS NOW OPEN

The application period for the Lithuanian Language Winter Course has started. The course will be held at Vilnius University from January 6 to 17, 2020. For more information: Ongoing registration.

BERLYNO HUMBOLDTŲ UNIVERSITETE VYKO LITUANISTIKOS VASAROS MOKYKLA

Rugpjūčio 26 – rugsėjo 6 d. Berlyno Humboldtų universitete jau aštuntą kartą vyko lituanistikos vasaros mokykla. Šį kartą daugelis į ją susirinkusių – būsimieji filologai, t. y. istorinės kalbotyros, skandinavistikos, ispanų filologijos studentai, kurie mokosi Berlyno Humboldtų universitete. Taip pat džiugu, kad lietuvių kalba susidomėjo ir keletas psichologijos, etnologijos, filosofijos ir matematikos studentų iš kitų Vokietijos – Berlyno, Potsdamo ir Jenos universtitetų.

Intensyvus 60 akademinių valandų kursas, tradiciškai organizuotas Berlyno Humboldtų universiteto Lituanistikos centro vadovės habil. dr. Christianės Schiller, buvo skirtas pradedančiųjų kalbos mokėjimo lygio studentams. Kursuose dirbo VU Filologijos fakulteto dėstytojos Elvyra Petrašiūnienė ir dr. Vaida Našlėnaitė-Eberhardt. Per paskaitas daug dėmesio buvo skirta lietuvių kalbos gramatikos sistemai, pagrindinio žodyno įsisavinimui, supažindinta su lietuvių kalbos kirčiavimo sistema, tobulinti kasdienio bendravimo įgūdžiai, kalbėta apie lietuvių tarmes. Popietinių paskaitų metu buvo mokoma taisyklingos tarties, taip pat studentai gilino etnografijos žinias skaitydami tekstus, dainuodami tradicines lietuvių dainas. Mokant skirtingų temų, buvo ugdoma ir kalbinė, ir sociokultūrinė kompetencija. Baigę šį kursą 12 studentų įgijo A.1.1 (kai kurie ir A.1) lygio lietuvių kalbos mokėjimo kompetenciją, taigi įgavo pagrindą tolesnėms baltistikos, indoeuropeistikos studijoms.

berlynas1  berlynas2

Lituanistikos vasaros mokyklos studentai

Dr. Vaidos Našlėnaitės-Eberhardt nuotraukos

Daugiau

SUMMER SCHOOL OF LITHUANIAN STUDIES AT THE HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN

On 26 August – 6 September, the summer school of Lithuanian studies at the Humboldt University of Berlin organized by PD Dr. Christiane Schiller was held for the eighth time. The summer school invited students with elementary knowledge of Lithuanian and gave them a possibility to develop their Lithuanian language skills and learn about Lithuanian traditions and ethnography.

UPCOMING THE INTERNATIONAL CONFERENCE “ISSUES OF BALTIC LINGUISTICS: HISTORICAL, TYPOLOGICAL AND AREALE TOPICS”

The International Conference on the occasion of the 140th Anniversary of Kazimieras Būga “Issues of Baltic linguistics: historical, typological and areal topics” will take place in Birštonas from the 26 of September to the 28 of September. See conference program and theses for further details here:

Conference theses 2019

Conference program 2019

BIRŠTONE VYKS TARPTAUTINĖ KAZIMIERO BŪGOS KONFERENCIJA

Rugsėjo 26-28 d. Birštone vyks tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija „Baltų kalbotyros problemos: istoriniai, tipologiniai ir arealiniai tyrimai“, kurią organizuoja VU Baltijos kalbų ir kultūrų instituto Baltistikos katedra. Konferencijoje dalyvaus Lietuvos ir užsienio baltistikos centrų tyrėjai, kurie svarstys aktualias šiandienos kalbotyros problemas, ir susipažins su Birštono krašto kultūra bei istorija. Konferencijos programą ir tezes žr. prisegtukuose.

Būgos konferencijos programa 2019

Būgos konferencijos tezės 2019

Daugiau

PHILIPP WAGNER FROM THE UNIVERSITY OF VIENNA VISITING VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY

On 1-10 September 2019, Philipp Wagner, a lecturer from the University of Vienna, was visiting Vytautas Magnus University. During his visit, Philipp Wagner delivered lectures “Spatial and Temporal Aspects of Islands in Scandinavian Literature” and “Key Concepts in Scandinavian Studies for Cultural Analysis” to students of Vytautas Magnus University. The lecturer who is a speaker of German was also invited to conduct a seminar to the students of German philology on the trends in contemporary German literature research. During his visit, Philipp Wagner also met with the lecturers working at the Faculty of Humanities, and visited the most important culture and literature related places of interest.

PHILIPPO WAGNERIO IŠ VIENOS UNIVERSITETO VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UINVERSITETE

Rugsėjo 1-10 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Vienos universiteto dėstytojas Philipp Wagner. Vizito metu jis skaitė paskaitas  “Spatial and Temporal Aspects of Islands in Scandinavian Literature” ir “Key Concepts in Scandinavian Studies for Cultural Analysis”  Vytauto Didžiojo universiteto studentams. Vokiškai kalbantis dėstytojas buvo pakviestas surengti seminarą ir VDU germanistams, per kurį buvo kalbėta apie šiuolaikines literatūros tyrimų kryptis. Lankydamasis VDU, Philippas Wagneris susipažino su Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojais, aplankė svarbias literatūrines bei kultūrines Kauno ir Vilniaus vietas.

vagneris 2

Vienos universiteto dėstytojas Philipp Wagner lankėsi Vytauto Didžiojo universitete

BC studento nuotraukos

 

Daugiau

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizuoja konkursus lituanistinio švietimo vykdytojų rėmimui iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (su galimybe pratęsti)

Baltijos federalinis I. Kanto universitetas (Kaliningradas, Rusijos Federacija)

· lietuvių kalbos dėstytojo pareigoms, numatomas darbo krūvis 20 val. per savaitę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) baigtos lietuvių filologijos studijos;

2. Apgintas daktaro mokslinis laipsnis humanitarinių mokslų srityje;

3. Rusų kalbos mokėjimas ne žemesniu nei B2 kalbos mokėjimo lygiu.

Daugiau

LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS KURSAI VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Liepos 15 d. Vytauto Didžiojo universitete prasidėjo Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai, kuriuose šiais metais dalyvauja 38 studentai iš 14 šalių: Čekijos, JAV, Estijos, Indijos, Lenkijos, Latvijos, Prancūzijos, Rusijos, Sakartvelo, Suomijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos ir Vokietijos.

 

Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai – tai puiki proga pažinti, pabendrauti, pabūti kartu su žmonėmis iš viso pasaulio ir kartu pramokti lietuvių kalbos ar ją patobulinti. Keturias savaites studentai lietuvių kalbos mokosi suskirstyti į grupes pagal kalbos mokėjimo lygį (nuo A1 iki B2): turtina žodyną, mokosi lietuvių kalbos gramatikos, dalyvauja diskusijose. Jie taip pat turi ir plačią kultūrinę programą, kad galėtų gilinti žinias apie Lietuvos istoriją, literatūrą, liaudies šokių ir dainų tradicijas, lietuvišką kiną, tradicinius amatus, mitybos ypatumus bei šventes, lankyti įdomiausias Kauno bei Lietuvos vietas, muziejus, šokti lietuvių liaudies šokius. Po paskaitų visi norintys dar daugiau laiko praleisti kartu, turi galimybę dainuoti Vytauto Didžiojo universiteto vasaros mokyklų jungtiniame chore. Liepos 23 d. VDU Botanikos sode vyko studentų pamėgtas tarptautinis vakaras su lietuviško folkloro grupe „Sutaras“, kur buvo galima pristatyti savo gimtosios šalies valgius, o po to kartu pašokti ir padainuoti.

Daugiau

BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTŲ STOVYKLA AUKŠTAITIJOJE

Liepos 1–11 d. Aukštaitijos regione vyko Edukacinė lietuvių kalbos vasaros stovykla, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti. Ją organizavo Vytauto Didžiojo universitetas. Stovykloje dalyvavo Baltistikos centrų studentai net iš 14 Baltistikos centrų, kurie vykdo savo veiklą Švedijos, Latvijos, Sakartvelo, Austrijos, Indijos, Rusijos, Čekijos, Lenkijos, Ukrainos, Kazachstano universitetuose.

Stovykloje dalyvavę baltistikos centrų studentai intensyviai mokėsi lietuvių kalbos ir pagal kalbos mokėjimo lygį buvo suskirstyti į tris grupes. Po paskaitų studentai dalyvavo įvairiose edukacinėse, kultūrinėse, istorinėse stovyklos programose, daug keliavo po Aukštaitiją.

Studentai džiaugėsi apsilankymu Anykščiuose, Medžių lajų take, prie Puntuko akmens, itin sudominusiame Siauruko muziejuje, kopė į Laimės žiburį, klausėsi paskaitų apie lietuvių literatūros klasikus, gyvenusius ir dirbusius Anykščių krašte; lankėsi Anykščių šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Drauge su amatininkais ir dėstytojais studentai mokėsi tradicinių amatų – žvakių liejimo, apyrankių pynimo, muilo gamybos, su folkloro ansambliu – tautinių šokių, dainų, žaidimų. Smilgių etnografinėje sodyboje, kurioje įsikūręs liaudies buities muziejus, kepė lietuvišką kiaušinienę – visur turėjo galimybę pajusti lietuvių tautinį paveldą.

Paskutinį stovyklos vakarą studentai į orą leido helio balionus, dainavo, šiojo ir sakė norintys atvykti į Lietuvą dar ne vieną kartą. Baltistikos centrų studentai taip pat džiaugėsi, kad lietuvių kalbos stovykloje gali mokytis nuolat – ne tik per intensyvius lietuvių kalbos kursus, bet ir nuolat bendraudami, girdėdami lietuvių kalbą, pažindami Lietuvos istoriją ir kultūrą, Aukštaitijos regioną. Pasibaigus stovyklai, jos dalyviams buvo įteikti neformaliojo ugdymo pažymėjimai.

Edukacinė stovykla 1  Edukacinė stovykla 2

Edukacinės lietuvių kalbos vasaros stovyklos dalyviai

BC studentų nuotraukos

Daugiau

DIALEKTOLOGINĖ BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTŲ EKSPEDICIJA ŽEMAITIJOJE

Birželio 24–30 d. Plateliuose vyko dialektologinė baltistikos centrų studentų ekspedicija, skirta Žemaitijos regionui, tarmėms, istorijai, etnografijai pažinti, kurią organizavo Vytauto Didžiojo universitetas. Ekspedicijoje po Žemaitiją dalyvavo studentai iš Baltistikos centrų, kurie vykdo savo veiklą Čekijos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos, Suomijos universitetuose.

Žemaitijoje baltistikos centrų studentai mokėsi dialektologijos, o po paskaitų dalyvavo edukacinėse, kultūrinėse, istorinėse stovyklos programose, daug keliavo. Intensyviai dirbdami, studentai susipažino su Lietuvos etnografiniais regionais, tarmių ypatumais, mokėsi transkripcijos, darė tarminius įrašus.

Į Žemaitiją atvykusiems studentams neišdildomus įspūdžius paliko stovyklos edukacinės programos: su folkloro ansambliu mokėsi žemaitiškų šokių, dainų, žaidimų, kepė duoną, bendravo su žolininkais. Ypač studentai džiaugėsi apsilankymu prie Baltijos jūros. Pasibaigus stovyklai, baltistikos centrų studentams buvo įteikti neformaliojo ugdymo pažymėjimai.

Dialektologinė ekspedicija 1  Dialektologinė ekspedicija 2

Dialektologinė baltistikos centrų studentų ekspedicija

BC studentų nuotraukos

Daugiau

Making Old Lithuanian Texts Usable for Research

We would like to invite you to take part in a seminar intended to bring together researchers working with Old Lithuanian texts. Its working title is ‘Making Old Lithuanian Texts Usable for Research’, and it is scheduled to take place at Vilnius University, Faculty of Philology, on November 28 and 29, 2019.

Daugiau

Senųjų lietuviškų tekstų rengimas mokslo tyrimams

Kviečiame dalyvauti senosios raštijos tyrėjams skirtame seminare „Senųjų lietuviškų tekstų rengimas mokslo tyrimams“, kuris vyks 2019 m. lapkričio 28–29 dienomis Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.

Daugiau

Lietuvą su valstybės diena sveikina studentai iš Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro

LIETUVIŲ KALBOS STUDIJOS HARIDVARE DEV SANSKRITI UNIVERSITETE

Per pavasario semestrą Indijos Haridvaro mieste įkurtame baltistikos centre vyko lietuvių kalbos ir kultūros kursai, trukę tris mėnesius. Kursų metu dėmesys buvo skirtas lietuvių kalbos pradmenims dėstyti ir lietuvių kultūrai pažinti.

Pavasarį vykusiuose lietuvių kalbos ir kultūros kursuose didelis dėmesys buvo skirtas tiek kalbai mokytis, tiek Lietuvos kultūrai pristatyti. Per lietuvių kalbos paskaitas buvo integruotos ne tik praktinės užduotys, bet ir supažindinta su lietuvių kalbos istorija, jos svarba, unikalumu bei panašumais su sanskrito kalba. Lietuvių kultūros paskaitose studentai sužinojo apie Lietuvos istoriją, tautosaką, senąja baltų kultūrą, geografinę Lietuvos padėtį, Lietuvos miestus.

Į lietuvių kalbos bei kultūros paskaitas susirinkdavo apie dvidešimt studentų, kurie buvo atrinkti iš daugiau nei keturiasdešimties norinčiųjų studijuoti. Studentų amžius buvo nuo 18 iki 25 metų, o visi kursų dalyviai buvo magistro arba bakalauro studijų studentai. Kursą vedė lektorė Morta Pilkaitė.

Keturi studentai, lankę lietuvių kalbos ir kultūros paskaitas, šią vasarą dalyvaus Lietuvių kalbos ir kultūros kursuose bei stovykloje Lietuvoje. Be to šį rudenį studijuoti lietuvių kalbos bei kultūros į Lietuvą atvyksta dešimt pagal akademinius pasiekimus atrinktų geriausių studentų: keturi iš jų mokysis Vilniaus universitete, šeši – Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Tikimasi, jog toks bendradarbiavimas ne tik padės skleisti žinią apie Lietuvą, tačiau sustiprins bendradarbiavimą su Pietų Azijos regionu bei padės toliau gyvuoti Baltistikos centrui Haridvaro mieste.

Haridvaro miestas yra gerai žinomas Indijoje dėl piligrimystės vietų, esančių pačiame mieste bei jo priemiesčiuose. Taip pat šis miestas yra pirma stotelė, arba “vartai”, tiems piligrimams, kurie pradeda kelią link Himalajų. Haridvare Baltijos regiono kultūros ir studijų centras buvo įkurtas 2016 m. Dev Sanskriti universitete, kuris yra šalia šio garsaus miesto, o šis centras yra pirmasis Baltijos regiono kultūros ir studijų centras visame Pietų Azijos regione.

Centro veikla orientuota į Baltijos regiono lingvistikos tyrimus, kultūros analizę ir studijas. Taip pat dėmesys skiriamas renginiams, išryškinantiems Lietuvos, Latvijos, Estijos šalis ir kultūrų ypatumus. Bendradarbiaujant su Baltijos šalių ambasadomis, inicijuojami ambasadorių vizitai, o kartu su jais organizuojami Baltijos regionų kultūrą viešinantys renginiai.

indai 2  indai 3

Indijos Haridvaro baltistikos centro studentai

Mortos Pilkaitės nuotraukos

Daugiau

DR. JURGITA MACIJAUSKAITĖ-BONDA FROM VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY VISITING CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

On 24 April – 1 May, Dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda from Vytautas Magnus University was visiting Charles University in Prague, where she met students studying the Lithuanian language and delivered lectures on traditional Lithuanian culture, folklore, mythology and ethnographic regions. During the lectures, Jurgita Macijauskaitė-Bonda presented Lithuanian folk narrative tradition with major focus on etiological and belief legends. On 29 April, she also participated in the conference „Česká baltistika / baltistika Čekijoje 1918–2018“ where she presented a paper on Lithuanian children's  folklore.

DR. JURGITOS MACIJAUSKAITĖS-BONDOS VIZITAS PRAHOS KAROLIO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Balandžio 24 – gegužės 1 d. Prahos Karolio Didžiojo universiteto Rytų Europos studijų instituto Baltistikos centre lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda. Dėstytoja įvairių kalbos lygių studentams skaitė paskaitas apie tradicinę lietuvių kultūrą.

Per paskaitas apie lietuvių etiologines ir mitologines sakmes bei Lietuvos etnografinius regionus studentai buvo supažindinti su tradiciniais lietuvių tekstais apie pasaulio ir įvairių jo objektų atsiradimą, mitologinėmis sakmėmis, kurių centre – žmonių susidūrimai su mitinio pasaulio būtybėmis (laumėmis, velniais, kaukais, aitvarais, raganomis ir kt.), pristatyti dabartiniai penki Lietuvos etnografiniai regionai. Po paskaitų bendrauta su čekų studentais, besidominčiais Lietuva, jos istorija ir kultūra, aptartos praktikos galimybės.

Dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda balandžio 29 d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Česká baltistika / baltistika Čekijoje 1918–2018“, kur skaitė pranešimą „Vaikų folkloro tyrimų tendencijos Lietuvoje“. Per konferenciją ir po jos su kolegomis dėstytojais ir tyrėjais iš Prahos, Brno, Sankt Peterburgo ir kitų Lituanistikos centrų buvo aptartas artimesnio bendradarbiavimo poreikis, dabartinė baltistikos padėtis, iššūkiai ir grėsmės, studijų ir mokslo tyrimų plėtra, projektų teikiamos galimybės.

4  5

Paskaitos akimirkos

Nuotraukos autorė: Nada Vaverova

Daugiau

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO MOKSLININKĖS DR. ŽIVILĖS NEDZINSKAITĖS VIZITAS POZNANĖS ADOMO MICKEVIČIAUS UNIVERSITETE

Birželio 2–9 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Živilė Nedzinskaitė lankėsi Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete, kur Baltologijos centro studentams skaitė paskaitų ciklą „Lotyniškoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės literatūra“ („Naujausi sarbievistikos tyrimai Lietuvoje“, „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės jėzuitų literatūros ypatumai: tarp tradicijos ir originalumo“). Studentams buvo parengta ir parodyta daug vaizdinės medžiagos.

Be paskaitų studentams, dr. Ž. Nedzinskaitė vedė seminarą visiems besidomintiems senąja Lietuvos literatūra, kuris vyko seminarų ciklo Bezkresy rėmuose. Seminaras „Naujausi XVII a. lotyniškos raštijos ir literatūros tyrimai Lietuvoje“ („Najnowsze badania litewskie nad XVII-wiecznym piśmiennictwem i literaturą łacińską“) vyko lenkų kalba, jame dalyvavo ne tik studentai, bet ir įvairių disciplinų dėstytojai. Po seminaro buvo diskutuota apie lotyniškos literatūros vietą ir reikšmę, jos įtaką tiek polonistikos, tiek lituanistikos raidai.

Per dr. Ž. Nedzinskaitės vizitą Baltologijos centro studentai buvo supažindinti su jiems beveik nežinomu kitakalbiu Lietuvos literatūros laikotarpiu – senąja XVII a. Lietuvos literatūra, rašyta lotynų ir lenkų kalbomis, ir naujausiais jos tyrimais, šios literatūros specifika ir reikšme, svarba Lietuvos literatūros raidai ir literatūrai lietuvių kalba. Seminare lenkų kalba apie naujausius senosios Lietuvos literatūros tyrimus sužinojo platesnė auditorija, kuri domisi Lietuvoje vykdomais šios srities tyrimais.

Nedzinskaite

Dr. Živilė Nedzinskaitė Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete

Iš asmeninio dr. Ž. Nedzinskaitės archyvo

Daugiau

RESEARCHER DR. ŽIVILĖ NEDZINSKAITĖ FROM THE INSITUTE OF LITHUANIAN LITERATURE AND FOLKLORE VISITING ADAM MICKIEWICH UNIVERSITY IN POZNAN

On June 2-9, Dr. Živilė Nedzinskaitė was visiting Adam Mickiewicz University in Poznan. The researcher of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore delivered a cycle of lectures “Latin Literature in the Grand Duchy of Lithuania” and seminars on ancient Lithuanian literature to the students of the Centre of Baltology.

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO MOKSLININKĖS PROF. DR. BRIGITOS SPEIČYTĖS VIZITAS KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETE

Gegužės 6–10 d. Lietuvos kultūros centre prie Paribio literatūrinės kultūros katedros Krokuvos Jogailaičių universitete lankėsi prof. dr. Brigita Speičytė Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros dėstytoja, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja, kuri skaitė paskaitas apie bendrą Lenkijos–Lietuvos literatūros ir kultūros paveldą.

Prof. dr. B. Speičytė skaitė paskaitas „Adomas Mickevičius lietuvių akimis: tarp kanonizacijos ir marginalizacijos“ („Adam Mickiewicz oczami Litwinów. Między kanonem a marginalizacją“), „Vienoje lentynoje su Milošu greta Lietuvos statuto. Liudvikas Adomas Jucevičius iš Česlovo Milošo poemos „Kur saulė teka ir kur leidžiasi“ („Na jednej półce z Miloszem, obok litewskich statutów. Ludwik Adam Jucewicz (1813–1846) z poematu Czesława Miłosza ‚Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada‘“), kurių klausė Polonistikos fakulteto Paribio literatūrinės kultūros katedros ir Literatūrinės komparatistikos katedros vykdomų programų studentai ir dėstytojai. Per paskaitas buvo siekta lietuvių literatūra ir kultūra besidomintiems studentams bei mokslininkams atskleisti bendro Lenkijos–Lietuvos literatūros ir kultūros paveldo tyrimo, aktualizavimo galimybes.

Su Lietuvos kultūros centro ir Literatūrinės komparatistikos katedros mokslininkais dr. Beata Kalęba, dr. hab. Pawełu Bukowiecu, dr. hab. Magdalena Siwiec, dr. hab. Małgorzata Sokalska buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos ir poreikiai.

Daugiau

PROF. DR. BRIGITA SPEIČYTĖ FROM THE INSITUTE OF LITHUANIAN LITERATURE AND FOLKLORE VISITING JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKOW

On May 6-10, Prof. Dr. Brigita Speičytė was visiting the Centre of Lithuanian Culture at the Department of Border Literature in the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University in Krakow. The researcher of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore and the lecturer of the Department of Lithuanian Literature at Vilnius University gave lectures on common Polish – Lithuanian heritage and culture.

The 24th International Scientific Conference “The Word: Aspects of Research”

Liepāja University Faculty of Humanities and Arts and Kurzeme Institute of Humanities invite you to participate in the 24th international scientific conference “The Word: Aspects of Research” which will be held at Liepāja University 28 November–29 November 2019. Please find more information in the attachment.

Call_for_Papers_2019

Vards_uzaicinājums_2019

Daugiau

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO MOKSLININKĖS DR. DONATOS MITAITĖS VIZITAS KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETE

Gegužės  22-28 d. Krokuvos Jogailaičių universiteto Lietuvos kultūros centre lankėsi dr. Donata Mitaitė. Studentams ji skaitė dvi paskaitas: „Alfonsas Maldonis. Kaip poeto gyvenimo ir kūrybos suvokimą koreguoja jo archyvai“ bei „Istorijos ir biografijos reprezentacija komiksuose“.

Prieš pirmą paskaitą studentams iš anksto buvo pateiktas dr. D. Mitaitės straipsnis „The Experiencies of One Generation of Soviet Poets, Their Illusions and Choises“ (in: The Literary Field under Communist Rule, Boston, 2018) apie A. Maldonį ir jo kartą. Per paskaitą dr. D. Mitaitė aptarė archyvinių ir spausdintų A. Maldonio tekstų skirtumus, koregavusius požiūrį į poeto debiutą, aiškino, kaip poetas bandė prisitaikyti prie oficialiajai literatūrai keltų reikalavimų, analizavo nespausdintas A. Maldonio autobiografijas, atskleidžiančias poeto požiūrį į savąją aplinką bei Lietuvos istoriją, spausdintų eilėraščių rankraščių taisymus. Su studentais svarstyta, kad ir lenkų literatūroje yra panašių prisitaikymo pavyzdžių, kuriuos filologams verta analizuoti.

Antroji paskaita buvo apie dvi komiksų knygas: Jurgos Vilės, Linos Itagaki „Sibiro haiku“ ir Miglės Anušauskaitės „Dr. Kvadratas. Greimas ir jo semiotika“. Per ją dr. D. Mitaitė aptarė tragiškų istorijos įvykių (tremties) vaizdavimą vaikams skirtoje knygoje, kalbėjo apie daugiaprasmį pasakojimą apie gyvenimą, neslepiant jo tragizmo, bet paliekant šviesesnius, vaiko realybę ir fantaziją atspindinčius epizodus. Per antrąją paskaitos dalį D. Mitaitė supažindino su A. J. Greimo gyvenimui ir kūrybai skirta knyga, kurios piešiniai ir tekstas pasakoja ne tik apie mokslininko biografiją ir darbus, bet ir apie aktualias filosofų, kolegų bei kritikų teorijas, o knygoje matoma jos autorės savirefleksija, autoironija.

Mitaite

Dr. Donata Mitaitė

Nuotrauka iš asmeninio D. Mitaitės archyvo

Daugiau

RESEARCHER DR. DONATA MITAITĖ FROM THE INSITUTE OF LITHUANIAN LITERATURE AND FOLKLORE VISITING JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKOW

On May 22-28, Dr. Donata Mitaitė was visiting the Centre of Lithuanian Culture of the Jagiellonian University in Krakow. She gave two lectures, the first of which was on the perception of life and creation of the Lithuanian poet Alfonsas Maldonis based on the data of his personal archives. The second lecture was on the representation of history and biography in comic books.

TBILISYJE ĮVYKO MOKSLINIS SEMINARAS

Gegužės 30 – birželio 1 d. Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre (Tbilisis) vyko tarptautinis mokslinis seminaras „Lietuvių kultūros ženklai Sakartvele“. Mokslinio seminaro, trukusio 2 dienas, metu perskaityti 38 pranešimai.

Seminare dalyvavo mokslininkai ir dėstytojai iš Lietuvos (Vilniaus verslo kolegija, Vilniaus kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Šiaulių universitetas, Klaipėdos universitetas, Veisiejų technologijos ir verslo mokykla) ir Sakartvelo technikos universiteto. Seminare dalyvavo ir baltistikos, lituanistikos centrų dėstytojai iš Suomijos (Helsinkio universitetas), Latvijos (Latvijos universitetas) – Laimutė Balodė, Austrijos (Vienos universitetas) – Lina Pestal. Seminaro antrąją dieną pranešimus skaitė 23 Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentai. Kolegoms dėstytojams buvo organizuotos dvi edukacinės programos: „Lietuvių kultūros pėdsakai Tbilisyje“ ir „Antano Vilkutaičio-Keturakio takais Boržomyje“.

Mokslinis seminaras organizuotas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos baltistikos projektą „Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2019 metais“. Projekto vykdytojai – Vilniaus kolegija ir Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras, partneriai – Vilniaus verslo kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos Respublikos ambasada Sakartvele, Sakartvelo lietuvių bendruomenė „Rūta-GEO“.

2  7

Tarptautinis mokslinis seminaras „Lietuvių kultūros ženklai Sakartvele“

BC studentų nuotraukos

Daugiau

VAIDO ŠEFERIO VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

Gegužės 18-25 d. Vilniuje lankėsi Masaryko universiteto (Brno, Čekija) Laisvųjų menų fakulteto Kalbotyros ir baltistikos instituto docentas dr. Vaidas Šeferis. Vilniaus universitete dr. V. Šeferis vadovavo Filologijos fakulteto Literatūros, kultūros ir vertimų tyrimo instituto magistrantų seminarui, kuriame buvo aptariami baigiamųjų darbų rašymo metodiniai ir formalieji aspektai. Seminare taip pat buvo aptarti šiuo metu LKVTI rengiami magistro darbai, svarstyti jiems keliamų reikalavimų panašumai ir skirtumai nuo LKVTI ir Brno baltistikos centre rašomų baigiamųjų darbų.

Dr. V. Šeferis taip pat visą savaitę tyrinėjo senosios raštijos rankraštinį paveldą, saugomą Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių, Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Vilniaus universiteto bibliotekose. Jose tyrėjas ieškojo XVIII a. rankraščių, susijusių su Kristijono Donelaičio gyvenimo laikotarpiu.

seferis

Vilniuje lankėsi Masaryko universiteto (Brno, Čekija) Laisvųjų

menų fakulteto Kalbotyros ir baltistikos instituto docentas dr. Vaidas Šeferis

Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet nuotrauka

Daugiau

VAIDAS ŠEFERIS VISITING VILNIUS UNIVERSITY

On 18-25 May, Assoc. Prof. Dr. Vaidas Šeferis from Masaryk University in Brno, Czech Republic, was visiting Vilnius University. During his visit, Assoc. Prof. Dr. Vaidas Šeferis conducted a seminar to master’s  students and also worked at the University Library, the Wroblewski  Library of the Lithuanian Academy of Sciences, Martynas Mažvydas National Library of  Lithuania, and the library of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore, where he searched for the 18th c. manuscripts related to the life and work of Kristijonas Donelaitis.

PROF. DR. AURELIJA LEONAVIČIENĖ VISITING INALCO

On 12-19 May, Prof. Dr. Aurelija Leonavičienė from Vytautas Magnus University paid a visit to INALCO (National Institute of Oriental Languages and Civilizations in Paris), where she met students studying the Lithuanian language and delivered lectures on literary translations from Lithuanian to French and translation of Lithuanian diminutives and culture-specific items from Lithuanian to French.

PROF. DR. AURELIJOS LEONAVIČIENĖS VIZITAS INALCO

Gegužės 12–19 d. Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros vedėja, profesorė dr. Aurelija Leonavičienė lankėsi Paryžiaus Inalco lituanistinių studijų centre. Paryžiuje dr. A. Leonavičienė lietuvių kalbą studijuojantiems studentams skaitė paskaitas apie grožinės lietuvių literatūros kultūrines reikšmes, jų atpažinimo ir vertimo į prancūzų kalbą ypatumus.

Paskaitose „Lietuvių literatūros kultūrinės reikšmės ir jų vertimas į prancūzų kalbą“ ir „Lietuvių kalbos deminutyvai, jų atpažinimo ir vertimo į prancūzų kalbą ypatumai“ buvo nagrinėjami kultūrinę reikšmę turintys teksto vienetai (kultūrinės realijos, intertekstiniai vienetai, frazeologizmai, deminutyvai) ir jų vertimo į prancūzų kalbą strategijos. Klausytojams buvo pristatyti grožinės lietuvių literatūros vertimai į prancūzų kalbą, publikuoti Prancūzijoje 1990–2015 m. ir versti gimtakalbių frankofonų vertėjų. Per paskaitas vyko diskusijos, kuriose svarstyti kultūrinių reikšmių atpažinimo, tarpkultūrinio dialogo ir kultūrinės vertimo transpozicijos klausimai.

inalco 8  inalc o 5

Prof. dr. Aurelija Leonavičienė Paryžiaus Inalco lituanistinių studijų centre

Nuotraukos iš asmeninio dr. A. Leonavičienės archyvo

Daugiau

PROF. DR. DALIA KUIZINIENĖ FROM VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY VISITING HELSINKI UNIVERSITY

On March 25 – April 1, Professor of the Department of Lithuanian Studies and researcher of the Lithuanian Emigration Institute Dr. Dalia Kuizinienė was visiting the University of Helsinki, where she gave lectures on Lithuanian exile Literature.

GREIFSVALDO BALTISTAI KVIEČIA DALYVAUTI MOKSLO RENGINYJE!

Daugiau informacijos žr. prisegtukuose.

2019_Tagungsplakat-page-001

2019_Tagungsplakat

Programmheft_Macht-Kontext_21.-22.06.2019

PROF. DR. RAIMONDA RAGAUSKIENĖ’S VISIT TO EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY IN BUDAPEST

On the 6–13th of April 2019, Prof. Dr. Raimonda Ragauskienė visited Eötvös Loránd University in Budapest. At the Centre for Baltic Studies of the Institute of Slavonic and Baltic Philology she delivered lectures on historical relations of Lithuania and Hungary. 

PROF. DR. KRISTINA RUTKOVSKA’S VISIT TO UNIVERSITY OF WROCLAW

On the 16–20th of April 2019, Professor Dr. Kristina Rutkovska, The Institute for the Languages and Cultures of the Baltic at Vilnius University, visited the Centre for the Lithuanian Language and Culture Studies at the University of Wroclaw. She delivered a series of lectures on research into Lithuanian values.  

PROF. DR. KRISTINOS RUTKOVSKOS VIZITAS VROCLAVO UNIVERSITETE

Balandžio 16–20 d. Vilniaus universiteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto profesorė dr. Kristina Rutkovska lankėsi Vroclavo universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros studijų centre, kur skaitė paskaitų ciklą apie lietuvių vertybių tyrimus.

Per paskaitas buvo aptarti lietuvių pasaulėvaizdžio tyrimuose taikomi metodai ir šaltiniai, kalbėta apie liaudies šaltinių vaidmenį lietuvių vertybių rekonstrukcijai ir pristatyti patarlių semantinės analizės principai, naudojant premijų grupes su žodžiais „moteris“, „motina“, „žmona“, „pati“, merga“. Nagrinėjant kultūrines vertybes, vadinamąsias „kultūremas“ – regionui svarbias sąvokas, pristatytas DVARO kalbinis-kultūrinis vaizdinys. Jam atskleisti buvo naudoti tarminiai naratyvai, užrašyti lietuvių, lenkų ir gudų kalbomis iš įvairių Lietuvos vietovių.

rut2  rut4

Prof. dr. Kristina Rutkovska lankėsi Vroclavo universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros studijų centre

BC studentų nuotraukos

Daugiau

PIZOS UNIVERSITETE VYKS BALTISTIKOS KONFERENCIJA

Gegužės 13-14 d. Pizos universitete vyks baltistikos konferencija, daugiau informacijos prisegtukuose.

Brochure-programma

IBP_Locandina copia

Varšuvos baltistai nuoširdžiai kviečia į „Poezijos pavasario“ renginius

Plakat Wiosna Poezji 2019-page-001

Daugiau

ATVIRŲ DURŲ DIENOS VARŠUVOS UNIVERSITETE

Balandžio 27 d. Varšuvos universitete įvyko Atvirų durų dienos, kuriose dalyvavo ir Baltistika. Šiais metais renginyje žaidėme jūros motyvais – štai mūsų linksmas laivas!

varš7  varš8

BC studentų nuotraukos

Daugiau

TEACHERS’ FROM EDUCATION ACADEMY OF VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY VISIT TO UNIVERSITY OF HELSINKI

On the 14–20th of April 2019, Assoc. Prof. Dr. Ona Petrėnienė and Assoc. Prof. Dr. Jurga Trimonytė-Bikelienė from Education Academy of Vytautas Magnus University visited University of Helsinki. The university teachers delivered lectures to students and also presented Easter traditions in Lithuania.     

Helsinkio universitete lankėsi VDU Švietimo akademijos dėstytojos

Balandžio 14–20 d. Helsinkio universitete viešėjo ir paskaitas skaitė VDU Švietimo akademjos doc. dr. Ona Petrėnienė ir doc. dr. Jurga Trimonytė-Bikelienė. Buvo skaitomos leksikologijos, stilistikos paskaitos, kalbama apie Velykas Lietuvoje, papročius, margučių spalvų, dažymo ypatumus, žaidžiami velykiniai žaidimai. Po paskaitų vyko seminarai, diskusijos, susitikimai su kolegomis iš Helsinkio universiteto Baltistikos centro – lekt. Aurelija Kaškelevičiene, prof. dr. Laimute Balode. Dėstytojos lankėsi universiteto ir miesto bibliotekose, sėmėsi pačios ir dalijosi metodine kalbos dėstymo patirtimi su kolegomis.

bik 1  bik 2

Helsinkio universitete lankėsi VDU Švietimo akademijos doc. dr. Ona Petrėnienė ir doc. dr. Jurga Trimonytė-Bikelienė

Nuotraukos BC studentų

Daugiau

PROF. DR. GINTAUTAS KUNDROTAS’S VISIT TO THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES AT LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY

On the 14–20th of April 2019, Prof. Dr. Gintautas Kundrotas from Education Academy of Vytautas Magnus University visited the Centre for Baltic Studies at Lomonosov Moscow State University. The professor delivered a series of lectures on segmental and suprasegmental units of the Lithuanian language. He also had seminars with students on the Lithuanian language usage and pronunciation.    

PROF. DR. RAIMONDOS RAGAUSKIENĖS VIZITAS BUDAPEŠTO LORANDO ETVEŠO UNIVERSITETE

Balandžio 6–13 d. Budapešto Lorando Etvešo universitete (ELTE) viešėjo prof. dr. Raimonda Ragauskienė (Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas), kuri Slavų ir baltų filologijos instituto Baltistikos centre skaitė paskaitas apie Lietuvos ir Vengrijos istorinius ryšius. 

Per paskaitas buvo apžvelgti svarbiausi istoriniai, kultūriniai kontaktai nuo priešistorinių laikų iki XIX a., pvz., baltų kilmės žodžiai vengrų kalboje, liudijantys apie ankstyvus vengrų ir baltų genčių kontaktus (juos savo darbuose nagrinėjo garsus vengrų slavistas Andrašas Zoltanas (Zoltán András), Jogailaičių vaidmuo Vengrijos karalystėje bei „vengrų aukso amžius“ Lietuvoje Stepono Batoro laikais. 

Prof. dr. R. Ragauskienės vizitas buvo svarbus įvykis Budapešto Lorando Etvešo universiteto Baltistikos centrui, nes profesorė kartu su Aivu Ragausku yra parengusi monografiją „Lietuvos – Vengrijos istoriniai ir kultūriniai ryšiai“, o šios monografijos vertimą į vengrų kalbą šiuo metu rengia Budapešto Lorando Etvešo universiteto absolventė, baltistė, vertėja Beatričė Tolgieši (Tölgyesi Beatrix). Knygą planuojama publikuoti Vengrijoje 2020 m. 

rag 1  rag 2

Budapešto Lorando Etvešo universitete (ELTE) viešėjo prof. dr. Raimonda Ragauskienė

BC studentų nuotraukos

Daugiau

PROF. DR. GINTAUTO KUNDROTO VIZITAS MASKVOS M. V. LOMONOSOVO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE

Balandžio mėn. 14–20 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Mokytojų rengimo instituto prof.  dr. Gintautas Kundrotas lankėsi Maskvos M. V. Lomonosovo universiteto Baltistikos centre, kur skaitė studentams paskaitų ciklą apie lietuvių kalbos segmentinius ir supersegmentinius elementus, vedė praktinės lietuvių kalbos, tarties pratybas. Po paskaitų vyko susitikimai su centro dėstytojais, centro vadove doc. dr. Olga Siniova, buvo dalijamasi gerąja patirtimi, aplankytos Maskvos bibliotekos.

 kun 2  kun 3

Prof.  dr. Gintautas Kundrotas lankėsi Maskvos M. V. Lomonosovo universiteto Baltistikos centre

Nuotraukos BC studentų.

Daugiau

PROF. DR. DAINIUS VAITIEKŪNAS’S VISIT TO NATIONAL INSTITUTE FOR ORIENTAL LANGUAGES AND CIVILIZATIONS (INALCO) IN PARIS

On the 14–20th of April 2019, Prof. Dr. Dainius Vaitiekūnas from Education Academy of Vytautas Magnus University visited National Institute for Oriental Languages and Civilizations (IINALCO) in Paris (France). The professor delivered a series of lectures to students.

PROF. DR. DAINIAUS VAITIEKŪNO VIZITAS PARYŽIAUS NACIONALINIAME RYTŲ KALBŲ IR CIVILZACIJŲ INSTITUTE (INALCO)

Balandžio 14–20 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos prof. dr. Dainius Vaitiekūnas lankėsi Prancūzijoje, Paryžiaus nacionaliniame rytų kalbų ir civilizacijų institute (INALCO). Šio instituto Baltistikos centro studentams, kurio vadovė doc. dr. Hélène de Penanros, profesorius skaitė literatūros paskaitų kursą. Trumpalaikio vizito metu buvo akcentuotas užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimas, aptarta studijų ir mokslo tyrimų plėtotė.

vait

Prof. Dainius Vaitiekūnas prie „Notre Dame de Paris“ prieš gaisrą.

Daugiau

KRISTINA VAISVILAVIČIENĖ FROM VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY VISITING REZEKNE ACADEMY OF TECHNOLOGIES

On 7–14 April, Kristina Vaisvalavičienė, a doctoral student working at the Centre of Letonics at Vytautas Magnus University, was visiting the Faculty of Education, Languages and Design at Rezekne Academy of Technologies. She delivered lectures on Lithuanian children’s literature, presented the main researchers of this study field, their main works and publications. Students were provided with information on children’s books translations from the Lithuanian to the Latvian language. K. Vaisvilavičienė also presented the project „Baltų literatūros savaitė“ (Baltic Literature Week) that has been implemented in Lithuanian and Latvian schools, and discussed the possibilities of further cooperation.

KRISTINOS VAISVALAVIČIENĖS VIZITAS RĖZEKNĖS TECHNOLOGIJŲ AKADEMIJOJE

Balandžio 7–14 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros doktorantė, Letonikos centro referentė Kristina Vaisvalavičienė lankėsi Latvijoje, Rėzeknės technologijų akademijoje (RTA), kur Švietimo, kalbų ir dizaino fakulteto studentams skaitė paskaitas apie reikšmingiausias ir naujausias lietuvių autorių knygas vaikams, aptarė svarbiausius lietuvių vaikų literatūros raidos procesus, pristatė šios srities tyrinėtojų darbus, apžvelgė Lietuvoje ėjusius ir dabar leidžiamus literatūrinius vaikų žurnalus.

Studentai taip pat buvo supažindinti su lietuvių vaikų literatūros vertimais į latvių kalbą bei latvių vaikų literatūros vertimais į lietuvių kalbą. Kartu su būsimaisiais pradinių klasių mokytojais diskutuota apie vaikų skaitymo skatinimo metodus, pristatytas jau trečius metus Lietuvos ir Latvijos mokyklose vykstantis projektas „Baltų literatūros savaitė“. Kartu su taikomosios komunikacijos ir vertimo studijų programos studentais, žiūrėtas V. Jonkutės ir E. Samsono režisuotas dokumentinis filmas „Arčiau žemės anapus upės“ (2018), diskutuota apie kultūros pažinimą per literatūros vertimus, apie vertėjų etinius ir estetinius pasirinkimus. RTA administracija bei Regionalistikos instituto darbuotojai supažindinti su VDU struktūriniais pertvarkymais ir studijų programų pasikeitimais, aptartos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos.

vaisva 1    vaisva 4

RTA studentai supažindinami su projektu              Susitikimas su RTA darbuotojais

„Baltų literatūros savaitė“

Nuotraukų autorė – Antra Kliavinska

 

Daugiau

DR. DALIOS KUIZINIENĖS VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

Kovo 25 – balandžio 1 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros profesorė, Lietuvių išeivijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Dalia Kuizinienė lankėsi Suomijoje, Helsinkio universitete, kur skaitė paskaitų ciklą apie lietuvių egzilio literatūrą. 

Per paskaitas buvo pristatytos svarbiausios ankstyvojo lietuvių egzilio literatūros tendencijos, daugiausia dėmesio skirta Antano Škėmos, Algirdo Landsbergio, Jurgio Jankaus, Kazimiero Barėno prozai. Aptariant lietuvių autorių, gyvenančių Šiaurės Amerikoje, kūrybą, rašomą anglų kalba, aktualizuota Rūtos Šepetys, Antano Šileikos, Irenės Guilford, Julijos Šukys kūryba bei Lietuvos istorijos temų refleksija minėtų autorių tekstuose. Pristatant naujausią svetur rašytą literatūrą išryškinti svarbiausi žanrai, tematika, daugiausia remiantis Valdo Papievio, Dalios Staponkutės, Eglės Paulinos Pukytės tekstais. Kontekstinei analizei ir iliustracijai buvo pasirinkti svetur kūrusių ar kuriančių lietuvių dailininkų E. Varkulevičiaus, A. Weigel ir kitų darbai.

Kuiz 1  Kuiz 2

Prof. Dalia Kuizinienė paskaitos metu

Nuotraukų autoriai: Aurelija Kaškelevičienė ir centro studentai

Daugiau

DR. JOANNOS TABOR IŠ VARŠUVOS UNIVERSITETO VIZITAS LIETUVOJE

Kovo 31-balandžio 7 d. Vilniaus universitete ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institute stažavosi Varšuvos universiteto Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos skyriaus vadovė dr. Joanna Tabor. Stažuotės metu ji dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekose, konsultavosi įvairiais lietuvių literatūros klausimais su prof. dr. Brigita Speičyte, dr. Ramune Bleizgiene, dr. Jurgita Žana Raškevičiūte ir Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininke Birute Jonuškaite.

Joanna Tabor  Joanna Tabor_3

Dr. Joanna Tabor Vilniaus universitete

Nuotraukos- Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet

Daugiau

DR. JOANNA TABOR’S FROM UNIVERSITY OF WARSAW VISIT TO LITHUANIA

From the 31st of March to the 7th of April 2019, Dr. Joanna Tabor, Head of the Department of General, Eastern Asia Comparative Linguistics and Baltic Studies at University of Warsaw visited Vilnius University and the Institute of Lithuanian Literature and Folklore. During her research visit, Dr. Joanna Tabor worked in libraries and had meetings with colleagues.  

REPRESENTATIVE OF THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES OF KAZAKH NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER ABAY PROF. DR. MARZHAN TAJIYEV’S VISIT TO LITHUANIA

On the 24th–30th of March 2019, the representative of the Centre for Baltic Studies of Kazakh National Pedagogical University named after Abay Prof. Dr. Marzhan Tajiyeva visited Education Academy of Vytautas Magnus University. Prof. Dr. Marzhan Tajiyeva attended Education Academy teachers’ lectures, shared with colleagues experience of teaching the Lithuanian language to foreign students and discussed prospects of further cooperation between Education Academy and the Centre for Baltic Studies.

Pratęsiama registracija į LITUANISTINES 2019 M. RUDENS SEMESTRO STUDIJAS VDU

Studijų pradžia – 2019 m. rugpjūčio 26 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 20 d. Atvykstantiems studentams apmokamos studijos, padengiamos kelionės išlaidos, kas mėnesį mokama stipendija (570 Eur./mėn.). Į studijas VDU planuojama priimti 22 studentus. Į VDU Lituanistinių studijų programą kviečiami studentai, jau baigę lietuvių kalbos A1 lygį.

Daugiau informacijos žr. Vykstanti registracija.

KAZACHSTANO ABAJAUS VARDO NACIONALINIO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO ATSTOVĖS PROF. DR. MARZHAN TAJIYEVOS VIZITAS LIETUVOJE

Kovo 24–30 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje lankėsi Kazachstano Abajaus vardo nacionalinio pedagoginio universiteto Baltistikos centro atstovė prof. dr. Marzhan Tajiyeva.

Trumpalaikio vizito metu viešnia lankėsi dėstytojų paskaitose, susitiko su kalbinio ir meninio ugdymo programų dėstytojais, su kuriais pasidalijo lietuvių kalbos dėstymo studentams užsieniečiams patirtimi, drauge su kolega Igoriu Koroliovu iš Ukrainos Tarptautinių ryšių skyriuje aptarė universitetų bendradarbiavimo galimybes. Marzhan Tajiyeva taip pat lankėsi Vytauto Didžiojo universitete, Lietuvių kalbos institute ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Daug naudingos informacijos viešnia savo paskaitoms rado Vilniaus universiteto bei kitose miesto bibliotekose.

Vizito metu dėstytoja susitiko su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos projekto dalies koordinatore doc. dr. Jurga Trimonyte Bikeliene, analizavo tolimesnes projekto veiklas, aptarė vizitus, Baltistikos centro studentų dalyvavimo klausimus vasaros stovykloje, dialektologinėje ekspedicijoje.

Kazachstanas

Prof. dr. Marzhan Tajiyeva Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje

Studento nuotrauka

 

Daugiau

HEAD OF THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES OF TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV ASSOC. PROF. DR. IGOR KOROLIOV’S VISIT TO LITHUANIA

On the 23rd–29th of March 2019, Head of the Centre for Baltic Studies of Taras Shevchenko National University of Kyiv Assoc. Prof. Dr. Igor Koroliov visited Education Academy of Vytautas Magnus University. He observed Education Academy teachers’ lectures, shared with colleagues experience of teaching the Lithuanian language to foreign students and discussed further cooperation between Education Academy and the Centre for Baltic Studies.

KIJEVO TARASO ŠEVČENKOS UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO VADOVO DOC. DR. IGORIO KOROLIOVO VIZITAS LIETUVOJE

Kovo mėn. 23–29 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje lankėsi Kijevo universiteto Baltistikos centro vadovas doc. dr. Igoris Koroliovas.

Trumpalaikio vizito metu Igoris Koroliovas lankėsi dėstytojų paskaitose, susitiko su kalbinio ir meninio ugdymo programų dėstytojais, su kuriais pasidalijo lietuvių kalbos dėstymo studentams užsieniečiams patirtimi, Tarptautinių ryšių skyriuje aptarė universitetų bendradarbiavimo galimybes. Daug naudingos informacijos savo paskaitoms ir seminarams dėstytojas rado Nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto bei kitose miesto bibliotekose.

Vizito metu Igoris Koroliovas susitiko su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos projekto dalies koordinatore doc. dr. Jurga Trimonyte Bikeliene, analizavo tolimesnes projekto veiklas, aptarė vizitus, Baltistikos centro studentų dalyvavimo klausimus vasaros stovykloje, dialektologinėje ekspedicijoje.

Igoris.VDU  Igoris VDU 2

Kijevo universiteto Baltistikos centro vadovas doc. dr. Igoris Koroliovas ytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje

Studentų nuotraukos

 

Daugiau

HEAD OF THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES OF IMMANUEL KANT BALTIC FEDERAL UNIVERSITY VIOLETA LOPETIENĖ’S VISIT TO LITHUANIA

On the 18th–22nd of February 2019, Violeta Lopetienė, Head of the Centre for Baltic Studies of Immanuel Kant Baltic Federal University, visited Education Academy of Vytautas Magnus University. She observed Education Academy teachers’ lectures, shared with colleagues experience of teaching the Lithuanian language to foreign students and discussed further cooperation between Education Academy and the Centre for Baltic Studies.

BALTIJOS FEDERALINIO IMANUELIO KANTO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO VADOVĖS VIOLETOS LOPETIENĖS VIZITAS LIETUVOJE

Vasario 18–22 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje lankėsi Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto Baltistikos centro vadovė Violeta Lopetienė. Trumpalaikio vizito metu viešnia lankėsi dėstytojų paskaitose, susitiko su kalbinio ir meninio ugdymo programų dėstytojais, su kuriais pasidalijo lietuvių kalbos dėstymo užsieniečiams studentams patirtimi, Tarptautinių ryšių skyriuje aptarė universitetų bendradarbiavimo galimybes.

Violeta Lopetienė taip pat lankėsi Vilniaus universitete, Lietuvių kalbos institute, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Daug naudingos informacijos savo vedamoms paskaitoms rado Nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto bei kitose miesto bibliotekose. Vizito metu dėstytoja susitiko su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos projekto dalies koordinatore doc. dr. Jurga Trimonyte Bikeliene, analizavo tolimesnes projekto veiklas, aptarė vizitus, Baltistikos centro studentų dalyvavimo klausimus vasaros stovykloje, dialektologinėje ekspedicijoje.

Lopetiene

Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto

Baltistikos centro vadovė Violeta Lopetienė lankėsi

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje

Studento nuotrauka

 

Daugiau

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINES 2019 M. RUDENS SEMESTRO STUDIJAS

Skelbiame registraciją į lituanistines 2019 m. rudens semestro studijas VU ir VDU.

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

CALL FOR LITHUANIAN STUDIES, AUTUMN SEMESTER 2019

Call for Lithuanian studies at Vilnius and Vytautas Magnus Universities. Participating students are exempted from the tuition fee; they will also have their travelling expenses covered and will receive a scholarship on a monthly basis.

For more information: Ongoing registration.

PROF. DR. VIDAS KAVALIAUSKAS’S FROM GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY VISIT TO VILNIUS UNIVERSITY

On 8-15th of March 2019, Head of the Centre for the Lithuanian Language and Culture at Georgian Technical University Professor Dr. Vidas Kavaliauskas visited Vilnius University. At Vilnius University Professor Dr. Vidas Kavaliauskas developed his professional expertise in teaching Lithuanian and participated in various educational events.

PROF. DR. VIDO KAVALIAUSKO STAŽUOTĖ IŠ SAKARTVELO TECHNIKOS UNIVERSITETO VILNIAUS UNIVERSITETE

Kovo 8-15 d. Vilniaus universitete stažavosi Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovas prof. dr. Vidas Kavaliauskas. Stažuotės metu jis susipažino su įvairius praktinės lietuvių kalbos kursus Vilniaus universitete dėstančiais dėstytojais, diskutavo lietuvių kalbos mokymo strategijų ir taktikų klausimais, stebėjo paskaitas, susipažino su kalbos lygių nustatymo testavimo sistema bei su naujausiomis lietuvių kalbos mokymo priemonėmis. Prof. dr. V. Kavaliauskas kovo 8-9 d. dalyvavo Kaune vykusioje Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokinių Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje – dirbo užsienio lietuviškų mokyklų mokinių darbų vertinimo komisijoje. Kovo 11 d. svečias su buvusiais ir esamais Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentais, studijuojančiais Vilniaus universitete ir kitose Vilniaus aukštosiose mokyklose, dalyvavo Seime vykusiuose iškilminguose renginiuose, skirtuose Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.

kav1  kav2

Vilniaus universitete stažavosi Sakartvelo technikos universiteto vadovas prof. dr. Vidas Kavaliauskas

Studentų nuotraukos

 

Daugiau

DR. JOVITOS NEVULYTĖS-GRĖBLIŪNIENĖS IŠ POZNANĖS A. MICKEVIČIAUS UNIVERSITETO VIZITAS LIETUVOJE

Vasario 10-18 d. Vilniaus universitete viešėjo Poznanės A. Mickevičiaus universiteto Baltologijos centro darbuotoja dr. Jovita Nevulytė-Grėbliūnienė, kur klausė prof. dr. Vytauto Kardelio fonetikos ir fonologijos, doc. dr. Vilmos Zubaitienės leksikografijos ir dr. Gintarės Judžentytės semantikos paskaitų. Viešnia trumpalaikio vizito metu lankėsi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekose. Vasario 14 d. dalyvavo Lietuvių kalbos instituto prof. dr. Danguolės Mikulėnienės monografijos „Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai“ pristatyme ir konsultavosi su LKI ir VU dialektologais mokslininkais – dr. Asta Leskauskaite, prof. dr. Vytautu Kardeliu ir kitais, lankėsi LKI Geolingvistikos centre, kuriame kaupė moksliniam darbui reikalingą medžiagą: klausė tarminių įrašų, peržiūrėjo kartotekas.

Daugiau

LECTURER LINA PESTAL FROM THE UNIVERSITY OF VIENNA VISITING LITHUANIA

On 16-23 February, Lina Pestal from the University of Vienna was visiting Vytautas Magnus University and Vilnius University. During her internship, the lecturer collected material for the Lithuanian language courses that she teaches and met with colleagues and authors of newly published books relevant to the field of Lithuanian studies.

VIENOS UNIVERSITETO DĖSTYTOJOS LINOS PESTAL VIZITAS LIETUVOJE

Vasario 16-23 d. Lietuvoje lankėsi Vienos universiteto Filologijos ir kultūros mokslų fakulteto Europos ir lyginamųjų kalbų ir literatūros mokslų instituto Skandinavistikos fakulteto Lietuvių kalbos skyriaus dėstytoja Lina Pestal.

Vizito metu dėstytoja susitiko su lietuvių kalbos vadovėlio „Nė dienos be lietuvių kalbos“ autorėmis Virginija Stumbriene ir Aurelija Kaškelevičiene, knygų mugėje diskutavo su „Lietuvos vietovardžių žodyno“ autore akad. Grasilda Blažiene, knygos „Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai“ autore Gražina Kadžyte ir knygą „Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto bendruomenėje“ parašiusia dr. Rita Miliūnaite. Pasakų tyrinėjimo klausimais dėstytoja konsultavosi su tautosakininke prof. Bronislava Kerbelyte, o su prof. Vytautu Kardeliu aptarė projekto „Lietuvių šneka valdomų paslaugų“ įgyvendinimą.

Vytauto Didžiojo universitete Lina Pestal susitiko su Užsienio kalbų, literatūros ir vertimų studijų bei Lituanistikos katedros dėstytojais ir mokslo darbuotojais, taip pat turėjo galimybę arčiau susipažinti su lietuviško teatro tradicija Kauno dramos teatre, kur apsilankė spektakliuose „Barbora“ ir „Balta drobulė“.

L Pestal_B Karbelyte_2019.02.18

L. Pestal ir B. Karbelytė

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Daugiau

PROF. DR. JOVITA NEVULYTĖ-GRĖBLIŪNIENĖ FROM ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ VISITING LITHUANIA

On 10-18 February, Dr. Jovita Nevulytė-Grėbliūnienė from Adam Mickiewicz University in Poznań visited Vilnius University, where she attended lectures, worked in the University libraries, and participated in the presentation of the new monograph by Prof. Dr. Danguolė Mikulėnienė.

7th Baltic Student Conference “Bridges in the Baltics”

University of Latvia  invites you to the 7th Baltic Student Conference “Bridges in the Baltics” to be held on October 11-12, 2019, in Riga, Latvia.

The aim of the conference is to bring together students whose studies and research focus on the languages or culture of the three Baltic States, to give them the possibility to meet their peers from other countries and universities, to present their academic work and interests, to learn from each other and to make new contacts. The conference welcomes everyone who is currently pursuing a Bachelor’s, Master’s or PhD degree at any university in the Baltic States or elsewhere.

bridge

Daugiau

55-oji Arturo Ozolo dienos konferencija „Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas“

Konferencija skirta baltų kalbų kodifikavimo istorijai. Šiemet sukanka 140 metų pirmajai latvių autoriaus sukurtai gramatikai, svarbiausiam tokio tipo veikalui iki pat K. Mǖlenbacho ir J. Endzelīno darbų XX a. pradžioje – Andrejaus Stērsto (arba Stērstų Andrejaus) „Latviešu valodas mācība. Sistemātisks kurss“, išleistai dviem dalimis: „Etimoloģija“ (1879) ir „Sintaksa un ortogrāfija“ (1880).

Konferencija vyks 2019 m. kovo 18 d.

Konferencijos programa

 

Kvietimas_A. Ozolo konf_2019

Invitation_A. Ozols day_2019

Ielūg_A.Ozola konf_2019

Daugiau

On February 23 - March 2, 2019, VDU Prof. Dr. Jūratė Ruzaitė and Dr. Teresė Ringailienė were visiting the Technical University of Sakartvelo in Tbilisi

During her visit at the Lithuanian Language and Culture Centre, Prof. Dr. Jūratė Ruzaitė gave lectures on "Language and Technology" to students of different language levels. The lectures focused on the possibilities of using corpora and other electronic resources in language learning. Dr. Teresė Ringailienė gave lectures on learners’ attitudes towards the Lithuanian language, their motivation, and typical mistakes caused by differences between Lithuanian and learners’ native language.

The lectures were followed by workshops and seminars, during which students performed interactive tasks, played language games, which consolidated their grammar, vocabulary, and pragmatic use of language, analyzed typical grammar and lexical errors, selected from the learner corpus, which is currently being constructed for the project portal, and compared the use of learner language with language use in the corpus of Lithuanian native speakers. A diagnostic test was performed for students wishing to assess their level of Lithuanian language proficiency.

Sakartvelo technikos universitete viešėjo ir paskaitas skaitė VDU prof. dr. Jūratė Ruzaitė ir dr. Teresė Ringailienė

Vasario 23-kovo 2 d. Sakartvelo technikos universitete viešėjo ir paskaitas skaitė VDU prof. dr. Jūratė Ruzaitė ir dr. Teresė Ringailienė. Prof. Jūratė Ruzaitė skaitė paskaitą „Kalba ir technologijos“, kur buvo pristatytos tekstynų ir kitų elektroninių išteklių taikymo galimybės mokantis lietuvių kalbos. Dr. Teresė Ringailienė kalbėjo apie motyvaciją mokytis lietuvių kalbos, besimokančiųjų požiūrį į šią kalbą bei jų daromas klaidas.

Po paskaitų vyko seminarai, kuriuose studentai atliko interaktyvias užduotis, žaidė kalbinius žaidimus ir per juos įtvirtino lietuvių kalbos gramatikos, žodyno, pragmatikos žinias, analizavo tipines gramatikos ir leksikos klaidas, atrinktas iš portalui kuriamo besimokančiųjų tekstyno, lygino besimokančiųjų lietuvių kalbos vartoseną su informacija gimtakalbių tekstynuose. Studentams, pageidaujantiems įsivertinti lietuvių kalbos mokėjimo lygį, buvo atliktas diagnostinis testas.

jurate 5

Sakartvelo technikos universitete paskaitas skaitė VDU prof. dr. Jūratė Ruzaitė ir dr. Teresė Ringailienė

Nuotraukų autorius – Baltistikos centro vadovas Vidas Kavaliauskas

Daugiau

AURELIJA KAŠKELEVIČIENĖ’S, HEAD OF CENTRE FOR BALTIC STUDIES AT UNIVERSITY OF HELSINKI, VISIT TO LITHUANIA

On the 18th–22nd of February 2019, Head of the Centre for Baltic Studies at the University of Helsinki Aurelija Kaškelevičienė, visited Education Academy of Vytautas Magnus University. During the visit, Aurelija Kaškelevičienė attended lectures, had discussions with colleagues from Vytautas Magnus University and other institutions, and worked in the libraries of Lithuania.   

Helsinkio universiteto Baltistikos centro vadovės Aurelijos Kaškelevičienės vizitas Lietuvoje

Vasario 18–22 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje lankėsi Helsinkio universiteto Baltistikos centro vadovė Aurelija Kaškelevičienė.

Trumpalaikio vizito metu viešnia dalyvavo dėstytojų paskaitose, susitiko su Kalbinio ir meninio ugdymo programų dėstytojais, su kuriais pasidalijo lietuvių kalbos dėstymo užsieniečiams studentams patirtimi, Tarptautinių ryšių skyriuje aptarė universitetų bendradarbiavimo galimybes. Aurelija Kaškelevičienė aplankė Vilniaus universitetą ir Lietuvių kalbos institutą, rinko medžiagą paskaitomos Nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto bei kitose bibliotekose. Vizito metu dėstytoja susitiko su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos projekto dalies koordinatore doc. dr. Jurga Trimonyte Bikeliene, su kuria analizavo tolimesnes projekto veiklas, aptarė vizitus, Baltistikos centro studentų dalyvavimo klausimus vasaros stovykloje ir dialektologinėje ekspedicijoje.

kask 1  kask

Baltistikos centro vadovė Aurelija Kaškelevičienė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje

VDU Švietimo akademijos studento nuotrauka

 

Daugiau

Kviečiame užsienio lituanistinių mokyklų mokytojus teikti paraiškas intensyvioms lituanistinėms studijoms Vilniaus universitete

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija siūlo valstybines stipendijas lituanistinėms studijoms. Studijos yra skirtos užsienio lietuviams mokytojams, kurie dirba su ikimokyklinio arba mokyklinio amžiaus vaikais ir (ar) suaugusiaisiais lituanistinio švietimo įstaigose (lituanistinėse mokyklose) užsienyje.

Studijų metu mokytojai turės galimybę ne tik pagilinti lietuvių kalbos žinias, tačiau taip pat tobulinti didaktikos ir ugdymo psichologijos kompetencijas bei įgyti papildomų žinių apie Lietuvos kultūrą, istoriją, šiuolaikinį valstybės gyvenimą ir pan. Studijų trukmė – 15 kalendorinių dienų, įskaitant dalyvių atvykimo ir išvykimo dienas.

Daugiau

Exhibition “The Prague of Jonas Basanavičius”

On 15 February, a photography exhibition entitled “The Prague of Jonas Basanavičius” was opened in the centre of culture in Marijampolė. The exhibition was prepared by the doctoral student Jindřich Čeladín who works at the city of Prague museum but is currently on an internship at Vytautas Magnus University. Photographs reflect the life in the city of Prague in the period between the end of the 19th and beginning of the 20th centuries, i.e. the Prague that inspired Jonas Basanavičius for his great works. The exhibition will be open until 12 March. 

Paroda „Jono Basanavičiaus Praha“

Vasario 15 d. Marijampolės kultūros centre buvo atidaryta paroda „Jono Basanavičiaus Praha“, kurią parengė Prahos miesto muziejaus istorikas doktorantas Jindřichas Čeladínas, šiuo metu atliekantis praktiką Vytauto Didžiojo universitete. Parodos nuotraukose vaizduojama XIX a. – XX a. sandūroje sparčiai besivystanti Praha, kurioje gyveno, kurią matė ir kuri įkvėpė Lietuvos tautinės kultūros kūrėją Joną Basanavičių. Paroda „Jono Basanavičiaus Praha“ veiks iki kovo 12 d.

Jonas Basanavičius (1851 m. lapkričio 23 d. – 1927 m. vasario 16 d.) – lietuvių tautinio atgimimo ikona – kurį laiką gyveno Prahoje, kur ne tik parašė prakalbą pirmajam laikraščiui „Aušra“, bet taip pat sutiko savo gyvenimo meilę ir būsimą žmoną Gabrielą Eleonorą Mohl.

basan 3  basan 4

Parodos atidarymo akimirkos

Nuotraukų autorė - Danguole Micutienė

Daugiau

2019 m. pirmą kartą bus įteikta Kazickų šeimos fondo Petro Būtėno premija. Kviečiame siūlyti pretendentus!

Lietuvių kalbos draugija, sveikindama visus Tarptautinės gimtosios kalbos dienos proga, kviečia siūlyti pretendentus, vertus apdovanoti Kazickų šeimos fondo Petro Būtėno premija.

Šią premiją 2018 metais įsteigė Kazickų šeimos fondas ir Lietuvių kalbos draugija. Premija siekiama įamžinti kalbininko, pedagogo, tautosakinininko, kraštotyrininko Petro Būtėno (1896–1980) ir jo mokinės, kultūrinės ir lituanistinės veiklos mecenatės, Aleksandros Kalvėnaitės-Kazickienės (1920–2011) atminimą.

Premija skiriama už reikšmingus mokslo ir mokslo populiarinamuosius bei mokomuosius darbus, atitinkančius pagrindines Petro Būtėno veiklos sritis (akcentologija, dialektologija, leksikologija ir leksikografija, tautosaka, kraštotyra, mokyklinė lituanistika), ir lituanistinės veiklos organizavimą.

Petras Būtėnas (nuotr. iš Petro Būtėno archyvo Panevėžyje)

Petras Būtėnas

Nuotr. iš Petro Būtėno archyvo Panevėžyje

Daugiau

DIALECTOLOGICAL EXPEDITION

We kindly invite you to register for the Dialectological Expedition organised by Vytautas Magnus University. The Expedition will be launched in Žemaitija (Samogitia) on the 24th–30th of June 2019.

For more information: Ongoing registration.

EDUCATIONAL CAMP TO LEARN THE LITHUANIAN LANGUAGE, CULTURE AND HISTORY

We kindly invite you to register for the Educational Camp organised by Vytautas Magnus University. The Educational Camp the aim of which is to familiarise participants with the Lithuanian language, culture and history will take place in Aukštaitija on the 1st-12th of July 2019.  

For more information: Ongoing registration.

CALL FOR THE LITHUANIAN LANGUAGE SUMMER COURSES AT VMU

The summer courses at Vytautas Magnus University will take place in Kaunas on 15 July – 9 August 2018.

For more information: Ongoing registration.

DIALEKTOLOGINĖ EKSPEDICIJA

Kviečiame registruotis į dialektologinę ekspediciją, kurią organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas. Ekspedicija vyks Žemaitijoje 2019 m. birželio 24–30 dienomis.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

EDUKACINĖ STOVYKLA, SKIRTA LIETUVIŲ KALBAI, KULTŪRAI IR ISTORIJAI PAŽINTI

Kviečiame registruotis į edukacinę stovyklą, kurią organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas. Stovykla, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti, vyks Aukštaitijoje 2019 m. liepos 1-12 dienomis.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

KIJEVO TARASO ŠEVČENKOS NACIONALINIO UNIVERSITETO FILOLOGIJOS INSTITUTE PRADEDAMOS SKAITYTI LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS PASKAITOS

Pavasario semestre Lietuvių kalbos paskaitos pradedamos skaityti Kijevo Taraso Ševčenkos nacionalinio universiteto Filologijos instituto (Ukraina) studentams. Lietuvių kalbos ir kultūros kursas, kurį skaito doc. dr. Igoris Koroliovas, nuo pavasario semestro įtrauktas į Lenkų kalbos ir literatūros specialybės rengimo programą.

kijevas  kijevas2

Kijevo Taraso Ševčenkos nacionalinio universiteto Filologijos instituto studentai ir dėstytojas

BC studentų nuotraukos

 

Daugiau

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į VASAROS LIETUVIŲ KALBOS KURSUS VDU

Vytauto Didžiojo universiteto organizuojami vasaros lietuvių kalbos kursai vyks Kaune 2019 m. liepos 15 – rugpjūčio 9 d.

Registracija vyksta iki 2019 m. kovo 10 d.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija

ĮVYKO BALTISTIKOS CENTRŲ DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI

Sausio 28–vasario 1 d. Druskininkuose vyko Baltistikos centrų (BC) dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai, kuriuose dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) dalyviai.

Siekiant stiprinti užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą,­­ pagal projektą kursuose dalyvavo Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto (Rusija), Lorando Etvešo universiteto (Vengrija), Černiachovsko pedagoginio instituto (Rusija), Daugpilio universiteto (Latvija), Frankfurto prie Maino Goethe’s universiteto (Vokietija), Sakartvelo technikos universiteto (Gruzija), Helsinkio universiteto (Suomija), Krokuvos Jogailaičių universiteto (Lenkija), Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto (Lenkija), Prahos Karolio universiteto (Čekija), Rezeknės technologijų akademijos (Latvija), Sankt Peterburgo universiteto (Rusija), Stokholmo universiteto (Švedija), Tartu universiteto (Estija), Kijevo Taraso Ševčenkos universiteto (Ukraina), Varšuvos universiteto (Lenkija), Vroclavo universiteto Baltistikos (lituanistikos) centrų dėstytojai.

Druskininkuose dėstytojams vyko paskaitos ir apskritojo stalo diskusijos, kurias moderavo Helsinkio universiteto BC vadovė Aurelija Kaškelevičienė. Paskaitas dėstytojams skaitė Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai: doc. dr. Zita Nauckūnaitė („Mokomės pažinti kalbą ir rašyti“, „Mokomės klausyti ir išgirsti“, „Mokomės suprasti ir pasakoti“), prof. dr. Regina Rinkauskienė („Lietuvių kalbos tarmės XXI amžiuje“), doc. dr. Žydronė Kolevinskienė („Tikro lietuvio neieškant: XXI amžiaus literatūros iššūkiai“), doc. dr. Laimutė Anglickienė („Šiuolaikinio jaunimo folkloro tendencijos“), dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda („Lietuvių etiologinių ir mitologinių sakmių pasaulis“), dr. Giedrė Barkauskaitė („Lietuvių etnochoreografija“), prof. dr. Raimonda Ragauskienė („Žmogiškasis veiksnys istorijoje“) ir lekt. Vilija Janušauskienė („Literatūros archeologija“).

Druskininkai 7  Druskininkai 8

Druskininkuose vyko Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai

Renginio akimirkos – kursų organizatorių nuotraukose.

Daugiau

UPCOMING QUALIFICATION DEVELOPMENT COURSES FOR TEACHERS FROM CENTRES FOR BALTIC STUDIES

The qualification development courses “Searching for New Strategies, Methods and Work Forms in Lithuanian Studies” for teachers from Centres for Baltic studies will take place in Druskininkai from the 28th of January to the 1st of February 2019.  

VYKS BALTISTIKOS CENTRŲ DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI

Sausio 28–vasario 1 d. Druskininkuose vyks Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos  kėlimo kursai „Ieškome naujų lituanistikos studijų strategijų, metodų, darbo formų“. Mokymuose dalyvaus Baltistikos centrų dėstytojai iš Helsinkio universiteto (Suomija), Prahos Karolio universiteto (Čekija), Sankt Peterburgo universiteto (Rusija), Stokholmo universiteto (Švedija), Talino universiteto (Estija), Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto (Rusija), Sakartvelo technikos universiteto (Gruzija), Vroclavo universiteto (Lenkija), Kijevo universiteto (Ukraina) ir kt. Mokymų metu vyks paskaitos, apskritojo stalo diskusijos, edukacinė, istorinė, kultūrinė programa. Paskaitas dėstytojams skaitys Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai: doc. dr. Zita Nauckūnaitė, prof. dr. Regina Rinkauskienė, doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, doc. dr. Laimutė Anglickienė, dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, prof. dr. Raimonda Ragauskienė, lekt. Vilija Janušauskienė ir kiti.

Daugiau

V Tarptautinis lituanistų kongresas

2019 metų gegužės 16-17 dienomis Vroclavo universitete jau penktąjį kartą įvyks Tarptautinis Lituanistų kongresas. Maloniai kviečiame visus besidominančius Lietuva, lietuvių kalba, kultūra, istorija, politika, lietuvių-lenkų ir kitų kaimynų santykiais dalyvauti šiame renginyje.

V Congress

Daugiau

XXIV Tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija

2019 m. balandžio 10–11 d. Maskvoje vyks XXIV Tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Lomonosovas“.

Daugiau informacijos rusų kalba žr.: Konferencija_Lomonosovas

Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentai švenčia Kalėdas pagal lietuviškus papročius ir tradicijas

 

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų linki Varšuvos baltistai

Kaledos_2018_LT-page-001

DR. DONATA MITAITĖ’S VISIT TO ST PETERSBURG UNIVERSITY

On the 10th-19th of December 2018, the senior researcher of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore Dr. Donata Mitaitė visited St Petersburg University where she delivered a series of lectures “Topical Problems of Modern Lithuanian Literature” to the students of the centre for Baltic Studies. 

DR.DONATOS MITAITĖS STAŽUOTĖ SANKT-PETERBURGO UNIVERSITETE

Gruodžio 10-19 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Donata Mitaitė lankėsi Sankt-Peterburgo universitete, kur Baltistikos centro studentams perskaitė paskaitų ciklą „Aktualios dabartinės lietuvių literatūros problemos“. Ciklą sudarė šios paskaitos: „Tomas Venclova – poetas, intelektualas, pasaulio ir Lietuvos pilietis“, „Ką reiškia būti liaudies poetu Lietuvoje. Justinas Marcinkevičius ir jo karta: poezija, politika, kompromisai ir dramos“, „Vilnius Juditos Vaičiūnaitės kūryboje. Namų ieškojimas Nijolės Miliauskaitės poezijoje“, „Šiandieninė lietuvių literatūra: kas nauja, aktualu ir įdomu“. Konsultacijų metu su studentais ir dėstytojais buvo aptartos jiems aktualios šiandieninės lietuvių literatūros bei jos vertimų problemos.

Peterburgas1  Peterburgas2

Dr. Donata Mitaitė Sankt-Peterburgo universitete

Nuotraukos iš asmeninio dr. D. Mitaitės archyvo

Daugiau

DOC. DR. JURGIO PAKERIO VIZITAS LIEPOJOS UNIVERSITETE

Gruodžio 3–4 d. Vilniaus universiteto Baltistikos katedros dėstytojas Jurgis Pakerys lankėsi Liepojos universitete, kur skaitė dvi paskaitas „Morfoloģiska aizgūto darbības un īpašības vārdu adaptācija baltu valodās“ ir „Periphrastic causative constructions in Baltic“. Lankydamasis Liepojos universitete doc. dr. J. Pakerys kartu su kolegomis aptarė aktualias tyrimų temas ir baltistines studijas Liepojoje.

Pakerys. Liepojos universitetas. 2018 12 03

Doc. dr. Jurgis Pakerys Liepojos universitete

BC studento nuotrauka

Daugiau

ASSOC. PROF. DR. JURGIS PAKERYS VISITING LIEPAJA UNIVERSITY

On the 3rd – 4th of December 2018, Assoc. Prof. Dr. Jurgis Pakerys form the Department of Baltic Studies of Vilnius University visited Liepaja University where he delivered two lectures on morphology and morphonology of the Baltic languages.

Linkime ramių, šviesių, žiemiškų Kalėdų!

Žiema4

DOC. DR. VYTAUTO RINKEVIČIAUS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO STAŽUOTĖ VARŠUVOS UNIVERSITETE

Lapkričio 25 d. – gruodžio 2 d. Vilniaus universiteto Baltistikos katedros docentas dr. Vytautas Rinkevičius viešėjo Varšuvos universitete ir skaitė paskaitų ciklą „Prūsų kalbos įvadas“. Kurso klausytojai buvo supažindinti su prūsų kalba ir jos istorija, pagrindiniais rašto paminklais, tarmėmis, taip pat kalbėta apie santykį su giminiškomis baltų ir slavų kalbomis bei minėtos prūsų kalbos atgaivinimo idėjos. Atskiras seminaras buvo skirtas vienos prūsų tarmės fonologinei ir morfologinei sistemai aptarti bei detaliai prūsiško teksto fragmento analizei.

Rin1  Rin2

Doc. dr. Vytautas Rinkevičius Varšuvos universitete

Joanos Tabor nuotraukos

Daugiau

ASSOC. PROF. DR. VYTAUTAS RINKEVIČIUS’S FROM VILNIUS UNIVERSITY VISIT TO THE UNIVERSITY OF WARSAW

From the 25th of November to the 2nd of December 2018, Assoc. Prof. Dr. Vytautas Rinkevičius from the Department of Baltic Studies of Vilnius University visited the University of Warsaw where he delivered a series of lectures “Introduction to the Prussian Language”.   

PROF. DR. ZANDOS GŪTMANE FROM LIEPAJA UNIVERSITY VISITING VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY

On 1-9 November, Prof. Zanda Gūtmane from Liepaja University paid a visit to Vytautas Magnus University where she delivered a lecture on the parallels between Latvian literature, culture and history in the context of Baltic culture. She also met with colleagues and worked at the University Library where she gathered the newest information on Lithuanian literature for her current research and the courses on literature that she teaches at the Liepaja University.

LIEPOJOS UNIVERSITETO PROFESORĖS ZANDOS GŪTMANĖS VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Lapkričio 1-9 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Liepojos universiteto Humanitarinių mokslų ir menų fakulteto prof. dr. Zanda Gūtmanė. Profesorė magistrantūros studentams ir kitiems susidomėjusiems skaitė paskaitą tema „Latvių literatūros, kultūros ir istorijos paralelės Baltijos kultūros kontekste“.

 Viešniai buvo surengti susitikimai su VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros dėstytojais ir mokslo darbuotojais ir vyko diskusijos apie studijų ir mokslo tyrimų plėtojimą, glaudesnį Liepojos universiteto Humanitarinių mokslų ir meno fakulteto bendradarbiavimą su Vytauto Didžiojo universitetu. Prof. dr. Z. Gūtmanė universiteto bibliotekoje susipažino su Lietuvoje išleista naujausia lituanistine literatūra, rinko medžiagą dėstomiems lituanistiniams dalykams (Baltijos literatūros raida, XX amžiaus Baltijos literatūra) ir moksliniams tyrimams.

Gūtmane1  Gūtmane2

Prof. dr. Zanda Gūtmanė Vytauto Didžiojo universitete

Nuotraukos iš asmeninio prof. Zandos Gūtmanės archyvo

Daugiau

VDU RENGIAMAS PORTALAS

Įgyvendinant projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“, rengiamas portalas https://kalbu.vdu.lt/. Jame bus prieinami du tekstynai (mokomieji ir besimokančiųjų), leksikonas, tarties žodynas, automatinio kirčiavimo įrankis ir morfologiškai anotuoto tekstyno paieška. Pastarasis išteklius jau veikia, jį rasite čia: https://kalbu.vdu.lt/mokymosi-priemones/morfologiskai-anotuotas-tekstynas/. Kad lietuvių kalbos dėstytojai ir jos besimokantieji geriau suprastų, kaip panaudoti šį išteklių, toliau paaiškinta, kaip sudarytas tekstynas, kaip jame atlikti paiešką.

Morfologiškai anotuotas tekstynas rengtas 2002–2014 m., o pradėjus vykdyti projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“, parengta jo paieškos sistema. Tekstynas pirmiausia buvo automatiškai morfologiškai anotuotas, tam naudotas morfologinis anotatorius Lemuoklis (jis prieinamas čia: http://tekstynas.vdu.lt/page.xhtml?id=morphological-annotator), vėliau visus tekstus peržiūrėjo ir sutvarkė lingvistas, nes paaiškėjo, kad beveik pusė žodžių yra morfologiškai daugiareikšmiai, tad reikėjo patikslinti lemas (antraštines formas), gramatines pažymas. Be to, ne visada buvo nurodyta reikalinga informacija, jei morfologinis anotatorius neatpažino žodžių.

Daugiau

ASSOC. PROF. DR. BRONĖ STUNDŽIENĖ’S FROM VILNIUS UNIVERSITY VISIT TO UNIVERSITY OF WROCLAW

On 17–24th of November 2018, Assoc. Prof. Dr. Bronė Stundžienė from Vilnius University visited the Centre for Baltic Studies at the University of Wroclaw.  Associate Professor Bronė Stundžienė delivered a series of lectures on traditional Lithuanian culture to the students of the Wroclaw University. The lectures were aimed at giving a synthesised picture of Lithuanian traditional cultural process, which allowed students to grasp its continuation and never ending character of formation of new cultural manifestations.

DOC. DR. BRONĖS STUNDŽIENĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS VROCLAVO UNIVERSITETE

Lapkričio 17-24 d. Vroclavo universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre lankėsi Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentė Bronė Stundžienė, kuri studentams skaitė paskaitų ciklą apie tradicinę lietuvių kultūrą.

Vroclave doc. dr. B. Stundžienė skaitė paskaitas „Iš lietuvių tradicinės kultūros istorijos ir dabarties“: „Šiuolaikinė lietuvių tradicinė kultūra: ko nebėra ir kas kuriama?“, „Istorinio ir dabarties lietuvių folkloro sandūra“, „Folkloras kaip Lietuvos regionų atminties vietos“, per kurias siekė perteikti susintetintą lietuvių tradicinės kultūros proceso vaizdą, leidžiantį užčiuopti jos tęstinumą (savaiminį ir atnaujinamą) bei nuolat vykstantį naujų kultūros apraiškų formavimąsi. Pristatant lietuvių bendruomeninių ir šeimos papročių bendrą kontekstą buvo atkreiptas dėmesys į jų savitumus, paplitimą, kartu pabrėžiant daugelio tradicijų paraleles   regioniškai artimose kultūrose, tarp jų ir lenkų. Kaip įdomus šiuolaikinės kultūros atvejis, remiantis neseniai atliktais tyrimais, aptartos lietuvių ir Rytų Lietuvoje gyvenančių lenkų laidotuvių  tradicijų (liaudiškų giesmių) bendros naujos tendencijos. Klausytojai taip pat buvo supažindinti su dalies dabarties visuomenės, ypač akademinio jaunimo, siekiu atgaivinti (renovuoti) senojo baltiško pasaulėvaizdžio reliktus, kuriems priklauso ir archajiško sluoksnio sutartinių tradicijos (polifoninių dainų) vis labiau populiarėjanti edukacija. Studentai buvo skatinami permąstyti, kaip mūsų dienomis veikia folklorinė atmintis, kaip ir kodėl ji reiškiasi ar nesireiškia moderniaisiais laikais, kur ją šiandien galima atpažinti. Naujai įdabartinamu tautosakos pavyzdžiu buvo pasirinktas smulkiosios tautosakos žanras, parodant, kaip keičiasi patarlių bei priežodžių prasmė, pakeičiant posakio vieną ar kitą žodį  (antiparemijų plitimo tradicija).

stundziene1  stundziene3

Doc. Bronė Stundžienė Vroclavo universitete

BC studentų nuotraukos

 

Daugiau

PROFESSOR PETERIS VANAGS’S FROM STOCKHOLM UNIVERSITY VISIT TO LITHUANIA

On the 6–12th of November 2018, Head of the Baltic Studies Centre of Stockholm University, Sweden, Professor Peteris Vanags visited Lithuania. During the visit, professor Peteris Vanags participated at the events dedicated to Simonas Daukantas 225th birth anniversary. He also met colleagues form different research institutions. 

Švedijos universiteto atstovo profesoriaus Peterio Vanago vizitas Lietuvoje

Lapkričio 6–12 d. Lietuvoje lankėsi Švedijos universiteto Baltistikos centro vadovas prof. dr. Peteris Vanagas.

Trumpalaikio vizito metu svečias dalyvavo keliuose Simono Daukanto 225-mečiui skirtuose renginiuose: Giedriaus Subačiaus monografijos „Simono Daukanto Rygos ortografija“ pristatyme Signatarų namuose, S. Daukanto rankraščių parodos atidaryme ir prof. G. Subačiaus paskaitoje Nacionalinėje bibliotekoje ir mokslinėje konferencijoje „ir kraštą vadino valstybe...“ Nacionalinėje bibliotekoje. Vizito metu profesorius susitiko su kolegomis iš Lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir kitų įstaigų, per kuriuos aptarė įvairius mokslinio bei akademinio pobūdžio bendradarbiavimo klausimus.

P.Vanagas

Prof. dr. Peteris Vanagas su kolegomis

Nuotrauka iš asmeninio P. Vanago archyvo

 

Daugiau

HEAD OF THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES AT BALTIC IMMANUEL KANT FEDERAL UNIVERSITY VIOLETA LOPETIENĖ’S VISIT TO LITHUANIA

On the 19–25th of November 2018, Head of the Centre for Baltic Studies at Baltic Immanuel Kant Federal University Violeta Lopetienė visited Lithuania. During the short-term visit, she developed her professional qualification, met colleagues for consultations.

During the visit to Lithuania, at Education Academy of Vytautas Magnus University V. Lopetienė had discussions with teachers of different study subjects, considered future student exchange programmes and perspectives of further cooperation. V. Lopetienė also visited National Martynas Mažvydas Library, where Prof. Dr. Dainius Vaitiekūnas acquainted her with peculiarities of work of the Department of Lithuanian Philology and the newest research. The visit outcomes are important for promotion of Lithuanian studies and culture in Kaliningrad.

Baltijos Imanuelio Kanto universiteto Baltistikos centro atstovės vizitas Lietuvoje

Lapkričio 19–25 d. Lietuvoje lankėsi Baltijos I. Kanto universiteto Baltistikos centro vadovė Violeta Lopetienė, kuri trumpalaikio vizito metu Lietuvoje sėmėsi patirties savo paskaitoms, konsultavosi su kolegomis.

Lankydamasi Lietuvoje V. Lopetienė lankėsi VDU Švietimo akademijoje, konsultavosi su įvairių disciplinų dėstytojais ir aptarė ateities bendradarbiavimo perspektyvas, būsimas studentų mainų programas. V. Lopetienė apsilankė M. Mažvydo bibliotekoje, kurioje prof. dr. Dainius Vaitiekūnas supažindino su Lituanistikos skyriaus darbu, pristatė įvairius mokslinius tyrimus. Šis vizitas V. Lopetienei buvo naudingas tęsiant lituanistikos sklaidą Kaliningrade.

V_ Lopetienė

Baltijos I. Kanto universiteto Baltistikos centro vadovė Violeta Lopetienė

Iš asmeninio Violetos Lopetienės archyvo

Daugiau

HEAD OF THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES AT THE UNIVERSITY OF WROCLAW DR. TATJANA VOLOGDINA’S VISIT TO LITHUANIA

On the 12–18th on November 2018, Head of the Centre for Baltic Studies at the University of Wroclaw Dr. Tatjana Vologdina visited Lithuania. She developed her pedagogical qualification at Education Academy of Vytautas Magnus University. Dr. Tatjana Vologdina also discussed with colleagues perspectives of further cooperation and did research in Lithuanian libraries.   

Vroclavo universiteto Baltistikos centro atstovės dr. Tatjanos Vologdinos vizitas Lietuvoje

Lapkričio 12–18 d. Lietuvoje viešėjo Vroclavo universiteto Baltistikos centro vadovė dr. Tatjana Vologdina, kuri Lietuvoje sėmėsi pedagoginės patirties ir aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes.

Vizito metu dr. Tatjana Vologdina lankėsi VDU Švietimo akademijoje, kur stebėjo paskaitas. Lietuvoje įvyko keli T. Vologdinos susitikimai su doc. dr. J. Trimonyte-Bikeliene, doc. dr. L. Bučiene, prof. dr. G. Kundrotu ir kitais dėstytojais, taip pat su Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadove Vilma Leonavičiene buvo aptarti studentų mainų klausimai. T. Vologdina dirbo Vilniaus bibliotekose ir Jono Meko centre, kur kaupė reikalingą medžiagą Vroclave dėstomam dalykui – Lietuvos kultūrai.

T.Vologdina

Dr. Tatjana Vologdina su studentais

VDU Švietimo akademijos studento nuotrauka

Daugiau

LITUANISTINĖS 2019 M. PAVASARIO SEMESTRO STUDIJOS VILNIAUS UNIVERSITETE

Kviečiame registruotis į lituanistines pavasario semestro studijas Vilniaus universitete. Studijų pradžia – 2019 m. vasario 4 d., pabaiga – 2019 m. gegužės 31 d. Atvykstantiems studentams apmokame studijas, kelionę pirmyn ir atgal, kas mėnesį jiems bus mokama stipendija.

Registracija į studijas vyksta iki lapkričio 26 d.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

Assoc. Prof. Alma Braziūnienė visiting the Centre of Baltic Studies at the University of Warsaw

On October 22-27, Assoc. Prof. Alma Braziūnienė (Faculty of Communication, Vilnius University) was visiting the Centre of Baltic Studies at the University of Warsaw. During her visit, Braziūnienė met with colleagues working in the centre, delivered lectures to students and participated in the discussions regarding book collecting, bibliomania, and bibliophilia.

Vizitas Varšuvos universiteto Baltistikos centre

Spalio 22–27 d. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentė Alma Braziūnienė viešėjo Varšuvos universiteto Baltistikos centre. Vizito metu ji susitiko su centro dėstytojais, skaitė paskaitas studentams knygos tyrimų temomis. Paskaitoje „XIX a. valstietiškoji knygos kultūra“ buvo aptarti aukštuomenės ir žemųjų sluoksnių knygos kultūros konceptai, kalbėta apie leidybinę situaciją XIX a. Lietuvoje, spaudos lotyniškais rašmenimis uždraudimą ir knygnešystę, kontrafakcinius leidinius, jų identifikavimo specifiką, tokių leidinių skaitytojus, nustatomus pagal knygose paliktus rankraštinius nuosavybės įrašus. Didelio auditorijos susidomėjimo sulaukė originali kontrafakcinė maldaknygė „Aukso altorius“ (1894 m.). Kitose paskaitose kalbėta apie senosios knygos ir bibliofilijos reiškinius, probleminę spaudos renkamaisias spaudmenimis išradimo prieskyrą Johannui Gutenbergui, inkunabulistiką ir bibliofilijos situaciją šiandienos pasaulyje. Diskutuota kolekcionavimo, bibliomanijos, brangiausiai parduodamų knygų, asmeninių bibliotekų likimo (pavyzdžiui, kas laukia Umberto Eco bibliotekos) ir įvairiais kitais bibliofilijos klausimais, tarp jų ir itin intriguojančiu: ar yra žmogaus oda įrištų knygų.

Varšuva_2  Varšuva_3

Doc. Alma Braziūnienė viešėjo Varšuvos universiteto Baltistikos centre

Joannos Tabor ir Agnieszkos Rembiałkowskos nuotraukos

Daugiau

KRISTINA VAISVALAVIČIENĖ FROM VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY VISITING THE UNIVERSITY OF LATVIA

On 23–30 October, Kristina Vaisvalavičienė, a doctoral student working at the Centre of Letonics  at Vytautas Magnus University, was visiting the Faculty of Humanities at the University of Latvia in Ryga.  She delivered lectures on Lithuanian children’s literature, presented the main researchers of this study field, their main works and publications. Students were also presented translations from the Lithuanian to the Latvian language, their screening versions and interpretations in art. In the Centre of Lithuanian Studies, K. Vaisvilavičienė also discussed the perspectives of the comparative research and consulted students.

KRISTINOS VAISVALAVIČIENĖS VIZITAS LATVIJOS UNIVERSITETE

Spalio 23–30 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros doktorantė, Letonikos centro darbuotoja Kristina Vaisvalavičienė lankėsi Rygoje, kur Latvijos Universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto studentams skaitė paskaitas apie lietuvių vaikų literatūrą, pristatė šios srities tyrinėtojus, naujausius jų darbus, leidinius. Studentai taip pat buvo supažindinti su lietuvių vaikų literatūros vertimais į latvių kalbą bei literatūros kūrinių ekranizacijomis ir interpretacijomis kitose meno srityse. LU Lituanistikos centre K. Vaisvalavičienė aptarė vaikų literatūros lyginamojo pobūdžio tyrinėjimų perspektyvas, konsultavo studentus.

Vaisvalavičienė pristato lietuvių vaikų literatūros tyrinėtojų darbus  Vaisvalavičienė su studentais

K. Vaisvalavičienė pristato lietuvių vaikų                K. Vaisvalavičienė su studentais

literatūros tyrinėtojų darbus

Edmundo Trumpos nuotraukos

Daugiau

International Scientific Conference "Word. Meaning. Dictionary"

Latvian Language Institute invites you to International Scientific Conference "Word. Meaning. Dictionary" to commemorate the 146th anniversary of academician Jānis Endzelīns.

Conference will take place in Riga 21–22 February, 2019.

Endz 2019 EN
Endz 2019 LV

Application form
Endzelins 2019 ENG
Endzelins 2019 LV

DR. DAIVA VAIŠNIENĖ’S VISIT TO THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES AT STOCKHOLM UNIVERSITY

On the 14–20th of October 2018, Dr. Daiva Vaišnienė from Lithuanian University of Educational Sciences visited the Centre for Baltic Studies at Stockholm University. She delivered a series of lectures and offered seminars on language policy and its regulation in Lithuania.

Dr. Daivos Vaišnienės iš Lietuvos edukologijos universiteto vizitas Stokholmo universiteto Baltistikos centre

Spalio 14–20 d. Stokholmo universiteto Baltistikos centre lankėsi dr. Daiva Vaišnienė iš Lietuvos edukologijos uinversiteto. Vizito metu dr. D. Vaišnienė skaitė paskaitų ciklą apie kalbos politiką ir jos reglamentavimą Lietuvoje, vedė seminarus apie atskirų sričių (kalbos mokymo, tautinių mažumų kalbų reglamentavimo, kalbos technologijų) kalbos politiką.

Vaisniene

Dr. Daiva Vaišnienė

Iš asmeninio dr. Daivos Vaišnienės archyvo

Daugiau

AN INTERNATIONAL WORKSHOP OF BALTISTICS HELD ON 18-20 OCTOBER IN ESTONIA (TARTU): “CONSCIOUSNESS OF THE BALTIC REGION: CONTACTS AND CONTEXTS”

On 18-20 October, an international workshop of Baltistics, entitled “Consciousness of the Baltic Region: Contacts and Contexts”, was held in Tartu (Estonia). The workshop was organised by the institute of Lithuanian Literature and Folklore. The papers that were presented by the workshop participants were divided into three parts and presented in three days. The first day of the workshop was dedicated to the teaching of the Baltic languages and their flexibility (what we adopt or permit to integrate into our languages, which Baltic universals are recognized in the symbolic poetic language). On the second day, the participants discussed the problems related to translation, whereas narrower research aspects were discussed on the third day. The friendly atmosphere of the seminar became more intense during the brain battle. The participants also enjoyed the excursion in the Tartu University building built in the classicism style and the screening of the film Arčiau žemės, anapus upės directed by Viktorija Jonkutė. The workshop demonstrated that Lithuanian studies and Baltic studies attract young people when academics manage to present them in an attractive manner.

2018 M. SPALIO 18–20 D. ESTIJOJE (TARTU) ĮVYKO TARPTAUTINIS AKADEMINIS PASAULIO BALTISTŲ SEMINARAS „BALTIJOS REGIONO SAVIMONĖ: KONTAKTAI IR KONTEKSTAI“

Rudenėjantis Tartu miestas Estijoje trims dienoms tapo svarbia susitikimo vieta globalėjančiai lituanistų bendruomenei. Čia susirinko Europos humanitarinių institucijų, kuriose mokoma lietuvių kalbos ir kultūros pagrindų, dėstytojai ir studentai, taip pat Lietuvos mokslo žmonės, tyrinėjantys vis labiau pasauliui atsiveriančią gimtąją literatūrą.

Seminaras parodė, kad lituanistika ir baltistika įvairiose Europos šalyse patraukia jaunuomenę, kai akademikai sugeba išradingai pateikti dėstomąją medžiagą. Tartu natūraliai tvyrojo studijoms palanki atmosfera, nes beveik ketvirtadalis šio miesto gyventojų susiję su legendiniu universitetu, atlikusiu svarbų vaidmenį formuojantis XIX-XX a. Baltijos tautų politiniam ir kultūriniam elitui (iš žymesnių absolventų lietuvių pakanka minėti Joną Biliūną, Leoną Bistrą, Petrą Avižonį).

Seminaro „Baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai“ pranešimai buvo sugrupuoti pagal tematiką: pirmoji diena skirta baltų kalbų mokymui, lietuvių kultūros lankstumo problemoms (ką perimame, ar patys leidžiamės integruojami, kokias baltiškas universalijas atpažįstame simbolinėje poezijos kalboje), o antrą dieną daugiausiai diskutuota apie vertimo subtilybes, siauresnius aspektinius tyrimus palikus trečiai dienai.

tartu11  tartu12

Seminaro „Baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai“ dalyviai

Dr. Lauros Laurušaitės nuotraukos

Daugiau

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į NUOTOLINIUS MOKYMUS

2018 m. gruodžio 12 d. Vytauto Didžiojo universitetas organizuoja interaktyvius nuotolinius mokymus dėstytojams.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos (t. y. trys 1,5 val. trukmės paskaitos). Mokymų pradžia – 10 val. (Lietuvos laiku): I paskaita – 10-12 val.; II paskaita – 12-14 val.; III paskaita – 14-16 val.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

Daugiau

PROF. LAIMUTĖ BALODĖ FROM HELSINKI UNIVERSITY VISITING LITHUANIA

On 13-21 October, Prof. Laimutė Balodė from the University of Helsinki was visiting Vytautas Magnus University and Vilnius University. During her visit in VMU, Prof. Balodė met with colleagues from the centre of Letonics and other fellow professors teaching Lithuanian studies. She delivered two lectures to students on Latvian dictionaries of proper names, place name dictionaries and their structure and a lecture about the newest tendencies for proper names in Latvia and the Baltic region to her fellow professors. During her visit, Prof. Balodė also worked in libraries and attended various scientific and cultural events.

PROF. LAIMUTĖS BALODĖS VIZITAS LIETUVOJE

Spalio 13–21 d. Helsinkio universiteto Baltistikos centro prof. Laimutė Balodė lankėsi Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. VDU profesorė susitiko su Letonikos centro darbuotojais bei dėstytojais lituanistais. Profesorė studentams skaitė dvi paskaitas: „Vietovardžių žodynai ir jų struktūra (latvių, lietuvių, estų, suomių patirtis)“ ir „Latvių asmenvardžių žodynai“. Tuo tarpu VDU dėstytojai klausėsi paskaitos „Naujausios latvių (ir viso Baltijos regiono) asmenvardžių tendencijos“ ir dalyvavo diskusijose. Vizito metu buvo dalinamasi baltistikos sklaidos užsienyje darbo patirtimi ir problemomis, aplankytos VDU Humanitarinio fakulteto bibliotekos, kur susipažinta su naujausia onomastine bei didaktine literatūra. Profesorė taip pat dalyvavo D. Saukaitytės naujausios poezijos knygos „Purpurinis vakaras“ pristatyme Kaune, Maironio muziejuje.

Vilniuje prof. Laimutė Balodė susitiko su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentais ir dėstytojais, kur praplėtė kontaktus su Baltijos kalbų ir kultūrų institutu: be Baltistikos katedros darbuotojų, vyko susitikimai su Skandinavistikos centros darbuotojais, taip pat buvo susitikta su Taikomosios kalbotyros instituto kolegomis iš Lituanistinių studijų ir Lietuvių kalbos katedrų. Profesorė dirbo Vilniaus universiteto bibliotekoje, aplankė M. Mažvydo biblioteka.

Kaunas II  Vilnius 18_n

Prof. Laimutė Balodė lankėsi Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose

Fotografavo  Laimutė Balodė ir jos kolegos

Daugiau

PROF. DR. AURELIJA LEONAVIČIENĖ VISITING MASARYK UNIVERSITY IN BRNO

On 30 September – 7 October, Prof. Dr. Aurelija Leonavičienė from Vytautas Magnus University was visiting the Department of Linguistics and Baltic Studies at Masaryk University in Brno, where she gave lectures to the bachelor, master and doctoral students of the Baltic studies programme. Prof. Leonavičienė introduced the features of the translated administrative texts, lexical and morphological peculiarities of the contemporary administrative speech, the status of the Lithuanian language and the most significant aspects of the language politics in Lithuania.

PROF. DR. AURELIJOS LEONAVIČIENĖS VIZITAS MASARYKO UNIVERSITETE

Rugsėjo 30 – spalio 7 d. Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros vedėja, profesorė dr. Aurelija Leonavičienė lankėsi Čekijos Respublikos Masaryko universiteto Lingvistikos ir Baltijos kalbų katedroje (Brno), kurioje skaitė paskaitas lituanistiką studijuojantiems bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų studentams ir dėstytojams, konsultavo studentus. Profesorė skaitė paskaitas šiomis temomis: Naujausi verstinių lietuvių kalbos administracinio stiliaus tekstų leksikos ypatumai; Dabartinės administracinės kalbos morfologinių ir sintaksinių ypatumų tyrimai ir jų rezultatai; Lietuvių bendrinė kalba, jos dabartinis statusas ir nauji kalbos politikos aspektai.

leo2  leo3

Pranešėją pristato Lingvistikos ir Baltijos studijų             Per paskaitą

katedros vedėjas doc. Vaidas Šeferis

Fotografavo  Aurelija Leonavičienė ir centro studentai

Daugiau

DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI DRUSKININKUOSE PERKELIAMI Į 2019 METUS

Planuoti 2018 m. lapkričio 12-16 d. kursai perkeliami į sausio mėnesį. Nauja kursų data: 2019 m. sausio 28 d.–vasario 1 d.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

2017 M. SPALIO 18–20 D. ESTIJOJE (TARTU) VYKS TARPTAUTINIS AKADEMINIS PASAULIO BALTISTŲ SEMINARAS „baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai“

Baltijos valstybių jubiliejiniais seminaras orientuojasi į naują Baltijos regiono „perskaitymą“, aktualizuojant baltų kalbų, istorijos, mentaliteto, dvasinės ir materialinės kultūros paveldo, kultūrinės atminties ir Baltijos šalių šiuolaikinės kultūros klausimus. Atskiras akcentas šiemet skiriamas vertimų iš/į baltų kalbas kaip tarpkultūrinės sinergijos problematikai. Renginiu siekiama sutelkti įvairių lygmenų akademinės bendruomenės narius iš Lietuvos ir užsienio: dėstytojus, doktorantus, bakalauro ir magistro pakopų studentus. 

BALTIJOS REGIONO SAVIMONĖ_ANOTACIJOS
BALTIJOS REGIONO SAVIMONĖ_PROGRAMA_2018

Daugiau

VISITS TO THE CENTRE OF LITHUANIAN LANGUAGE AND CULTURE AT GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

On 12-19 September, lecturers dr. Giedrė Barkauskaitė and dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda from Vytautas Magnus university paid a visit back the Centre of Lithuanian Language and Culture at Georgian Technical University where they gave lectures on Lithuanian folklore and traditions; folk costume, folk dances and folk art. Students not only participated in lectures but also in workshops, where they learned to make traditional straw gardens and dance traditional Lithuanian dances.

DR. GIEDRĖS BARKAUSKAITĖS IR DR. JURGOS MACIJAUSKAITĖS-BONDOS VIZITAI SAKARTVELO TECHNIKOS UNIVERSITETO LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS CENTRE

Rugsėjo 12-19 d. Sakartvelo Technikos universitete lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojos dr. Giedrė Barkauskaitė ir dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, kurios skaitė paskaitas ir vedė praktinius etnologijos ir etnochoreografijos seminarus.

Dr. Jurgitos Macijauskaitės-Bondos paskaitoje „Lietuvių tautinis kostiumas“ studentai buvo supažindinti su Lietuvos kaimo gyventojų tradicine apranga ir tautiniais drabužiais, o po paskaitos buvo apžiūrėti ir aptarti Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro turimi tautiniai kostiumai. Didelio susidomėjimo sulaukė šiaudinių sodų vėrimo dirbtuvės, kur kiekvienas studentas pagamino po nedidelį šiaudinį sodą, kurie vėliau buvo sujungti į vieną kūrinį ir papuošė Lietuvių kalbos ir kultūros centrą.

Etnochoreografė Giedrė Barkauskaitė studentus supažindino su lietuviškų liaudies šokių tradicija. Studentai ne tik klausėsi teorinių paskaitų, bet ir išmoko choreografinių kūrinių, kurie šiuo metu aktualūs – populiarūs tradicinėse lietuviškose vakaronėse: „Žemaitukas“, „Gražus mūsų jaunimėlis”,  „Mažas mūsų ratelis”,  „Ciceliukė Marceliukė“; „Kiaulė grikiuos“, „Transkveras“, „Padispanas“ ir kt.

Po paskaitų taip pat buvo bendrauta su susirinkusiais studentais, klausytasi jų pasakojimų, žinių apie Lietuvą bei Gruziją (studentai noriai kalbėjo lietuvių kalba), sužinota studentų nuomonė apie vykusius užsiėmimus, bendrauta su Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovais.

2 nuotrauka_G. Barkauskaitė, J. Macijauskaitė-Bonda, V. Kavaliauskas, S. Chuntishvili ir kartvelų studentai

G. Barkauskaitė, J. Macijauskaitė-Bonda, V. Kavaliauskas,

S. Chuntishvili ir kartvelų studentai Tbilisio technikos universitete

BC studentų nuotraukos

Daugiau

DOC. DR. VIGMANTO BUTKAUS IŠ LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO VIZITAS LATVIJOS UNIVERSITETO LITUANISTIKOS CENTRE

Rugsėjo 18–27 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas doc. dr. Vigmantas Butkus lankėsi Latvijos universiteto Lituanistikos centre, kur Baltų filologijos specialybės III kurso studentams perskaitė keturių paskaitų ciklą „Lietuvių ir latvių klasikinės poezijos paralelės“. Doc. dr. V. Butkus Lituanistikos centro bibliotekai padovanojo ir trumpai pristatė rugsėjo mėn. pradžioje išėjusią savo monografiją „Literatūrinė baltistika: Samprata, raida, perspektyvos“ ir organizavo dvi laisvos formos diskusijas-seminarus apie grožinės literatūros vertimus iš vienos baltų kalbos į kitą. Taip pat jis surengė meninės dokumentikos filmo apie lietuvių poetą Vladą Braziūną ir latvių poetą Knutą Skujenieką „Arčiau žemės anapus upės“ (2018; rež. Viktorija Jonkutė ir Ernestas Samsonas) peržiūrą ir komparatyvistinio pobūdžio diskusiją apie jį.

Butkus LU 1  Butkus LU 3

Vigmanto Butkaus paskaita Latvijos universiteto baltistams (LU) Lituanistikos centre

Doc. dr. Edmundo Trumpos nuotraukos

Daugiau

TRUMPALAIKIŲ VIZITŲ REGISTRACIJA 2019 M.

Skelbiame vizitų iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų į užsienio baltistikos centrus poreikio ir vizitų iš užsienio baltistikos centrų į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas registracijas.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 m. projekte suplanuotos LEU veiklos bus vykdomos ir toliau, tačiau jas administruos VDU.

Daugiau informacijos ir registracijos anketas žr. adresu: Vykstanti registracija.

THE CALL FOR THE LITHUANIAN LANGUAGE WINTER COURSE AT VILNIUS UNIVERSITY IS NOW OPEN

The application period for the Lithuanian Language Winter Course has started. The course will be held at Vilnius University from January 7 to 18, 2019. For more information: Ongoing Registration.

VASAROS KURSAI BERLYNO HUMBOLDTŲ UNIVERSITETE

2018 m. rugpjūčio 27 – rugsėjo 7 dienomis Berlyno Humboldtų universitete jau septintą kartą vyko lituanistikos vasaros mokykla. Į ją susirinko kalbotyros, sociologijos, pedagogikos, istorijos, kultūrologijos, dailės, fizikos specialybių studentai bei absolventai iš Berlyno ir kitų regiono aukštųjų mokyklų.

Intensyvius 60 akademinių valandų kursus tradiciškai organizavo Berlyno Humboldtų universiteto lituanistikos centro vadovė habil. dr. Christiane Schiller, juose dirbo VU Filologijos fakulteto dėstytojos Elvyra Petrašiūnienė ir dr. Vaida Našlėnaitė Eberhardt. Pradedančiųjų kalbos mokėjimo lygio studentai gilinosi į lietuvių kalbos sistemos – gramatikos, sintaksės – paslaptis, nemenkas dėmesys skirtas tarčiai ir kičiavimui, buvo mokoma pagrindinio lietuvių kalbos žodyno, praktiškai vartoti kalbą kasdienėse situacijose. Per popietines pratybas studentai domėjosi etnografija, noriai dainavo tradicines lietuvių dainas. Mokant skirtingų temų, buvo ugdoma ir kalbinė, ir sociokultūrinė kompetencija. Baigę šį kursą 13 studentų įgijo A.1.1 (kai kurie ir A.1) lygio lietuvių kalbos mokėjimo kompetenciją, taigi įgavo pagrindą tolesnėms baltistikos, indoeuropeistikos studijoms.

hm 1  hm 2

Lituanistikos vasaros mokykla

BC studentų nuotraukos

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINIUS ŽIEMOS KURSUS VILNIAUS UNIVERSITETE

Skelbiame registraciją į Vilniaus universitete organizuojamus lituanistinius žiemos kursus, kurie vyks 2019 m. sausio 7–18 dienomis.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija

PROF. DR. VIDAS KAVALIAUSKAS VISIT TO VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY

On 5-14 July, professor Vidas Kavaliauskas from the Centre of Lithuanian Language and Culture at Georgian Technical University in Tbilisi was visiting Vytautas Magnus university, where he delivered seminars on pronunciation and accentuation to students of the Lithuanian Language and Culture Summer School.

PROF. DR. VIDO KAVALIAUSKAS VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Rugpjūčio 5–14 d. Vytauto Didžiojo universitete viešėjo Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro profesorius Vidas Kavaliauskas. Per vizitą jis ne tik rinko medžiagą dėstomiems lituanistiniams dalykams ir moksliniams tyrimams, bet ir lankėsi VDU Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursuose, kur A2, B1, B2 lygių studentams vedė „Lietuvių kalbos tarties praktikumą“ ir „Lietuvių kalbos kirčiavimo praktikumą“.

1 nuotrauka_V. Kavaliauskas su Vasaros kursų studentais

V. Kavaliauskas su Vasaros kursų studentais
Studento nuotrauka

Daugiau

Habil. dr. Birutės Jasiūnaitės bibliografijos rodyklė

Naujai sudaryta kalbininkės, etnolingvistės, dialektologės, Baltistikos katedros profesorės, habil. dr. Birutės Jasiūnaitės bibliografijos rodyklė (pirmas leidimas), žr. https://www.flf.vu.lt/mokslas/elektroniniai-istekliai#bibliografijos.

23rd International Scientific Conference “The Word: Aspects of Research”

Liepāja University invites you to participate in the 23rd International Scientific Conference “The Word: Aspects of Research”, which will be held at Liepāja University 29–30 November 2018. The workshop on diachronic and areal linguistics is dedicated to the 90th anniversaries of birth of Professor Antoņina Reķēna and linguist Silvija Raģe.

Please submit your application to the Scientific and Organising Committee on-line (https://vards.liepu.lv) from 10 September 2018 by 15 October.

Daugiau

ASSOC. PROF. DR. CHRISTIANE SCHILLER’S VISIT TO VILNIUS UNIVERSITY

On the 15th–20th of August 2018, Assoc. Prof. Dr. Christiane Schiller from Humboldt University of Berlin visited Vilnius University. She worked in Vilnius University libraries, i.e. collected data of Lithuanian folklore, and discussed questions related to research of the old corpus and its digital printing with colleagues from Vilnius University.

DOC. DR. CHRISTIANĖS SCHILLER VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

Rugpjūčio 15-20 dienomis Vilniaus universitete stažavosi Berlyno Humboldtų universiteto docentė Christianė Schiller, kuri dirbo VU bibliotekoje – rinko lietuvių tautosakos, ypač pasakų, duomenis. Ch. Schiller su kolegomis iš VU diskutavo senųjų lietuviškų tekstų tyrimo ir įprastos bei skaitmeninės leidybos klausimais, lygino senųjų tekstų tyrimų problematiką Lietuvoje ir Vokietijoje, aplankė Valdovų rūmuose surengtą parodą „Saksonijos Kurfiurstai – Lietuvos Didieji Kunigaikščiai. Dvaro kultūra ir menas valdant Augustui II ir Augustui III“.

siler1  siler2

Doc. Christianė Schiller Vilniaus universiteto bibliotekoje

Dr. Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet nuotraukos

Daugiau

DR. FELIKSO THIESO IŠ FRANKFURTO PRIE MAINO GOETĖS UNIVERSITETO VIZITAS LIETUVOJE

Nuo liepos 27 iki rugpjūčio 8 d. Vilniaus universitete stažavosi dr. Feliksas Thiesas iš Frankfurto prie Maino Getės universiteto Empirinės kalbotyros instituto. Jis dalyvavo Vilniaus universiteto ir asociacijos „Academia Salensis“ rengiamoje Salų kalbotyros vasaros mokykloje bei konferencijoje „Academia Grammaticorum Salensis Quinta Decima“. Salų konferencijoje F. Thiesas pristatė pirmuosius Baltistikos projekto, kuriame siekiama ištirti Martyno Liuterio Biblijos vertimo įtaką lietuvių ir kitoms baltų kalboms, rezultatus, o grįžęs iš Salų mokyklos į Vilnių dalyvavo Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujojo Testamento skaitmeninimo seminare „Interactive Digital Edition of Chylinski’s New Testament-4“.

felix  felix2

Dr. Feliksas Thiesas Salų kalbotyros vasaros mokykloje

Dr. Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet nuotraukos

Daugiau

DR. FELIX THIES’S FROM GOETHE UNIVERSITY IN FRANKFURT VISIT TO LITHUANIA

From the 27th of July to the 8th of August 2018, Dr. Felix Thies from Goethe University in Frankfurt visited Vilnius University. Dr. Felix Thies made a presentation at the International Summer School on Linguistics in Salos and participated at the workshop on digitalisation of Samuel Boguslaw Chylinski’s New Testament “Interactive Digital Edition of Chylinski’s New Testament-4”.  

VASAROS LITUANISTIKOS KURSTAI – VILNIAUS UNIVERSITETE

Liepos 2–27 d. Vilniaus universitete vyko Vasaros lituanistikos kursai. Mokytis juose lietuvių kalbos ir susipažinti su Lietuvos kultūra atvyko 93 studentai iš 27 šalių: Argentinos, Australijos, Austrijos, Brazilijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, Filipinų, Gruzijos, Indonezijos, Italijos, Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Meksikos, Naujosios Zelandijos, Prancūzijos, Rusijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Ukrainos, Uzbekistano, Vengrijos, Vokietijos. Daugiausia buvo atvykusiųjų iš JAV – 20 studentų. Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimo projektas parėmė 11 studentų dalyvavimą kursuose, dar 33 kursų dalyviai gavo Švietimo mainų ir paramos fondo finansavimą.

Suskirstyti į 6 grupes pagal kalbos mokėjimo lygį, studentai kasdien po 4 ar 6 akademines valandas mokėsi lietuvių kalbos. Po pietų vyko paskaitos apie Lietuvos kultūrą – kalbą, architektūrą, tradicijas, folklorą, socialinį ir politinį gyvenimą, kasdienio gyvenimo kultūrą – ir gamtą. Taip pat buvo rengtis ekskursijos po Vilniaus universitetą ir Senamiestį, studentai lankėsi Valdovų rūmuose, Genocido aukų muziejuje ir Europos parke. Kursų dalyviai mokėsi lietuvių liaudies dainų ir ratelių, tradicinių amatų, linksminosi vakarėliuose, šoko ir dainavo su VU folkloro ansambliu „Ratilio“, o šeštadieniais kursų vyko į Trakus, Kauną ir Druskininkus.

Daugiau informacijos žr.: http://www.lsk.flf.vu.lt/lt/naujienos/lietuviu-kalbos-vasaros-kursai-2/

Daugiau

The Qualification Development Courses

The Qualification Development Courses for university teachers are organized in Druskininkai on the 12th–16th of November 2018. The estimated number of participants is 30.  

The deadline for registration is the 15th of September 2018.

For more information: Ongoing registration

Daugiau

EDUCATIONAL CAMP IN ŽEMAITIJA TO LEARN THE LITHUANIAN LANGUAGE, CULTURE AND HISTORY

On the 1st–12th of July 2018, the Educational Camp to Learn the Lithuanian Language, Culture and History took place in Šilutė district, Žemaitija. The camp was organised by Lithuanian University of Educational Sciences. Students from 9 centres for the Baltic studies in the universities of Latvia, Georgia, Russia, the Czech Republic, Finland, Poland, and Kazakhstan arrived to the Camp. At the 10-day Camp, the students intensively studied at the Lithuanian language courses. Each day after the studies, they took part in educational, cultural and historical programmes and travelled.

EDUKACINĖ STOVYKLA ŽEMAITIJOJE, SKIRTA LIETUVIŲ KALBAI, KULTŪRAI IR ISTORIJAI PAŽINTI

Liepos 1–12 d. Žemaitijoje, Šilutės r., vyko Edukacinė lietuvių kalbos vasaros stovykla, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti, kurią organizavo Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakultetas. Stovykloje dalyvavo studentai iš 9 baltistikos centrų, kurie veikia Latvijos, Gruzijos, Rusijos, Čekijos, Suomijos, Lenkijos ir Kazachstano universitetuose.

Edukacinėje stovykloje studentai pagal kalbos mokėjimo lygį buvo suskirstyti į tris grupes ir 10 dienų intensyviai mokėsi lietuvių kalbos kursuose, po paskaitų jie dalyvavo edukacinėse, kultūrinėse, istorinėse programose ir daug keliavo. Studentams neišdildomų įspūdžių paliko stovyklos edukacinės programos, senieji lietuviški amatai, veiklos: su folkloro ansambliu jie mokėsi tautinių šokių, dainų, žaidimų; drauge su amatininkais ir dėstytojais mokėsi tradicinių amatų – maisto, muilo gamybos, pynimo, karpinių meno ir kt.  Ypač studentai džiaugėsi apsilankymu Nidoje, buvimu prie Baltijos jūros, taip pat buvo aplankyta ir Klaipėda, Kintai – Vydūno kultūros centras.

Stovykloje dalyvavę baltistikos centrų studentai džiaugėsi, kad lietuvių kalbos stovykloje gali mokytis nuolat – ne tik per intensyvius lietuvių kalbos kursus, bet ir nuolat bendraudami, girdėdami lietuvių kalbą, pažindami Lietuvos istoriją ir kultūrą, regionus. Pasibaigus stovyklai, mokymų dalyviams buvo įteikti neformaliojo ugdymo pažymėjimai.

Edukacinė stovykla  Edukacinė stovykla5

Edukacinė lietuvių kalbos vasaros stovykla

Nuotraukos BC studentų

Daugiau

DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI DRUSKININKUOSE

Š. m. lapkričio 12–16 d. organizuojami dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai Druskininkuose.

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

Daugiau

DIALECTOLOGICAL EXPEDITION IN AUKŠTAITIJA FOR STUDENTS FROM CENTRES FOR BALTIC STUDIES

On the 23rd–30th of June 2018, the Dialectological Expedition for students from the centres for the Baltic studies aimed at learning about Aukštaitija region, dialects, history, and ethnography took place in Panevėžys district, Aukštaitija. The Expedition was organised by Lithuanian University of Educational Sciences. The students from the centres for the Baltic studies in universities of Poland, Latvia, Georgia, Russia, the Czech Republic, and Finland arrived to take part in the event. The students studied basics of dialectology, got acquainted with Lithuanian ethnographic regions, took part in a range of educational, cultural, historical programmes, and travelled.

BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTŲ DIALEKTOLOGINĖ EKSPEDICIJA AUKŠTAITIJOJE

Birželio 23–30 d. Aukštaitijoje, Panevėžio r., vyko dialektologinė baltistikos centrų studentų ekspedicija, skirta Aukštaitijos regionui, tarmėms, istorijai, etnografijai pažinti, kurią organizavo Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakultetas. Stovykloje dalyvavo studentai iš Baltistikos centrų, kurie vykdo savo veiklą Lenkijos, Latvijos, Sakartvelo, Rusijos, Čekijos, Suomijos universitetuose.

Baltistikos centrų studentai edukacinėje stovykloje intensyviai mokėsi dialektologijos pagrindų, po paskaitų dalyvavo įvairiose edukacinėse, kultūrinėse, istorinėse programose, daug keliavo. Intensyviai dirbdami, studentai susipažino su Lietuvos etnografiniais regionais, tarmių ypatumais, mokėsi transkripcijos, ekspedicijose darė tarminius įrašus. Baltistikos studentų mokymai vyko 7 dienas.

Į Aukštaitiją atvykusiems studentams neišdildomus įspūdžius paliko stovyklos edukacinės programos, senieji lietuviški amatai ir įvairios veiklos: su folkloro ansambliu mokėsi aukštaitiškų šokių, dainų, žaidimų. Ypač studentai džiaugėsi apsilankymu Aukštaitijos žaliajame mieste Anykščiuose: medžių lajų take, prie Puntuko akmens, itin sudominusiame Siauruko muziejuje, kopė į Laimės žiburį, klausėsi paskaitų apie lietuvių literatūros klasikus, gyvenusius ir dirbusius Anykščių krašte. Pasibaigus edukacinei stovyklai, Baltistikos centrų studentams buvo įteikti neformaliojo ugdymo pažymėjimai.

Dialektologinė_ekspedicija2  Dialektologinė_ekspedicija5

Dialektologinė ekspedicija

Nuotraukos BC studentų

Daugiau

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO mokslininkės DR. SOLVEIGOS DAUGIRDAITĖS VIZITAS Goethės universiteto Empirinės kalbotyros institute

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Solveiga Daugirdaitė nuo 2018 m. liepos 1 d. iki liepos 8 d. viešėjo Goethės universiteto Empirinės kalbotyros institute (Frankfurtas prie Maino, Vokietijos Federacinė Respublika). Per vizitą lietuvių kalbos besimokantys Goethės universiteto studentai išklausė lektorės parengtą paskaitų ciklą „Šiuolaikinė lietuvių literatūra“, kuris buvo skirtas aptarti lietuvių mentaliteto ir literatūros slinktims XX a. II pusėje. Paskaitose buvo analizuojamos perėjimo iš totalitarinės visuomenės laiku rašytos literatūros ypatybės ir tolesnė jos raida. Paskaitas lankė empirinės kalbotyros, baltų kalbotyros, meno istorijos (8 semestras) bei informatikos (6 semestras) studentai.

solveiga

Dr. Solveiga Daugirdaitė Goethės universiteto Empirinės kalbotyros institute

BC studento nuotrauka

Daugiau

DR. SOLVEIGA DAUGIRDAITĖ FROM THE INSTITUTE OF LITHUANIAN LITERATURE AND FOLKLORE VISITING GOETHE UNIVERSITY

On 1-8 July, Dr. Solveiga Daugirdaitė, a senior researcher from the Institute of Lithuanian Literature and Folklore, was visiting the Institute for Empirical Linguistics at Goethe University Frankfurt, where she gave a cycle of lectures entitled “Contemporary Lithuanian Literature” and discussed the development of the Lithuanian mentality and literature in the second half of the 20th century.

PROF. DR. AXEL HOLVOET FROM VILNIUS UNIVERSITY VISITING GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

On 2-11 July, Professor Axel Holvoet from Vilnius University was visiting the Centre of Lithuanian Language and Culture at Georgian Technical University in Tbilisi, where he gave lectures to students on the Baltic languages and general linguistics and participated in various other events.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE PRASIDEDA LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS KURSAI

Vytauto Didžiojo universitete liepos 16 d. prasidėjo Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai, kuriuose šiais metais dalyvauja 33 studentai iš 13 šalių: Austrijos, Baltarusijos, Čekijos, Estijos, JAV, Lenkijos, Latvijos, Rusijos, Sakartvelo, Suomijos, Švedijos, Vengrijos ir Vokietijos. Kursai į Kauną, kaip ir kiekvienais metais, sukvietė lietuvių kalbos mokymosi entuziastus, besidominčius ne tik lietuvių kalba, bet ir mūsų šalies kultūra.

Keturias savaites studentai lietuvių kalbos mokysis suskirstyti į grupes pagal kalbos mokėjimo lygį (nuo A1 iki B2): turtins žodyną, mokysis lietuvių kalbos gramatikos, dalyvaus diskusijose. Jų laukia ir plati kultūrinė programa, padėsianti pažinti mūsų krašto savitumą. Per kursus studentai pagilins žinias apie Lietuvos istoriją, identitetą, liaudies šokius, mitybos tradicijas bei šventes, aplankys įdomiausias Kauno bei Lietuvos vietas, šoks lietuviškus šokius, lankysis muziejuose. Po paskaitų visi norintieji kursų dalyviai galės dar daugiau laiko praleisti kartu dainuodami Vytauto Didžiojo universiteto vasaros mokyklų jungtiniame chore. Vyks ir studentų pamėgtas tarptautinis vakaras su lietuviško folkloro grupe, kur taip pat bus galima pristatyti savo gimtosios šalies valgius, šokius bei dainas.

2_Kursų vadovė su studentais iš Sakartvelo  3_ Lietuvių kalbos pamokoje

Kursų vadovė su studentais iš Sakartvelo           Lietuvių kalbos pamokoje

Studentų nuotraukos

 

Daugiau

PROF. DR. LAIMUTĖS BALODĖS STAŽUOTĖ VILNIAUS UNIVERSITETE

Gegužės 28 – birželio 6 d. Vilniaus universitete stažavosi Helsinkio universiteto prof. dr. Laimutė Balodė, kuri per stažuotę Vilniaus universitete perskaitė paskaitą studentams lituanistams ir dėstytojams „Iš latvių antroponimikos ir toponimikos naujienų“, bendravo ir konsultavosi su kolegomis didaktikos klausimais. L. Balodė taip pat lankėsi Lietuvių kalbos institute, kur rinko medžiagą būsimai monografijai, ir dirbo VU bei Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose.

Plakatas -VU2018-page-001

Daugiau

PROF. DR. LAIMUTĖ BALODĖ VISITING VILNIUS UNIVERSITY

On 28 May – 6 July, Prof. Dr. Laimutė Balodė from the University of Helsinki was visiting Vilnius University. The professor gave a lecture entitled “Latest News from the Research of Latvian Anthroponymy and Toponymy”, communicated and consulted with colleagues, visited the Institute of the Lithuanian Language, and worked at the University Library and in the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania.

PROF. DR. AKSELIO HOLVOETO IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS SAKARTVELO TECHNIKOS UNIVERSITETE

Liepos 2–11 d. Tbilisyje Sakartvelo technikos universitete Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentams paskaitas baltų kalbų ir bendrosios kalbotyros klausimais skaitė Vilniaus universiteto profesorius Akselis Holvoetas. Dalis paskaitų buvo skirta lietuvių ir latvių kalbų bendrybėms bei skirtumams aptarti, siekiant lietuvių kalbos besimokantiems studentams pateikti platesnę baltų kalbų apžvalgą. Kitos paskaitos apėmė XX a. kalbotyros kryptis. Nors daugelis Lietuvių kalbos ir kultūros centro klausytojų studijuoja ekonominio arba techninio profilio dalykus, tačiau mokantis lietuvių kalbos jiems atsiveria galimybės susipažinti ne tik su Lietuva, jos kalba ir kultūra, bet taip pat su filologinių ir lingvistinių tyrimų sritimis.

Viešėdamas Tbilisyje prof. dr. A. Holvoetas dalyvavo įvairiuose Lietuvių kalbos ir kultūros centro renginiuose, su centro direktoriumi dr. Josebu Čuntišviliu bei su centro vadovu prof. dr. Vidu Kavaliausku aptarė lietuvių kalbos dėstymo ir bendradarbiavimo šioje srityje problemas, dalyvavo susitikimuose su lietuvių kultūros centro darbuotojais Dušeti mieste, susitiko ir dalyvavo diskusijoje su Sakartvelo parlamento deputatu Paata Mcheidze.

 Gruz1   Gruz4

Prof. Akselis Holvoetas Tbilisyje Sakartvelo technikos universitete

BC studentų nuotraukos

Daugiau

DR. GINA HOLVOET’S VISIT TO THE CENTRE OF THE LITHUANIAN LANGUAGE AND CULTURE OF GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

On the 2nd–9th of July 2018, senior researcher Dr. Gina Holvoet, Vilnius University, visited the Centre of the Lithuanian Language and Culture of Georgian Technical University. Dr. Gina Holvoet delivered lectures on history of the Bible translations into national languages.  During the lectures, special attention was given to the translations of the Bible into the Lithuanian and Georgian languages. The researcher also touched upon history of the introduction of Christianity into Lithuania, the origins of Lithuanian writing, and the first books printed in Lithuanian.

DR. GINOS HOLVOET VIZITAS SAKARTVELO TECHNIKOS UNIVERSITETO LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS CENTRE

Liepos 2–9 d. Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre lankėsi Vilniaus universiteto vyr. mokslo darbuotoja dr. Gina Holvoet, kuri per vizitą skaitė paskaitas apie Biblijos vertimo į nacionalines kalbas istoriją.

Per paskaitas ypatingą dėmesį skirdama Biblijos vertimams į lietuvių ir gruzinų kalbas, dr. G. Holvoet supažindino studentus su Krikščionybės Lietuvoje įvedimo istorija, raštijos pradžia ir pirmomis lietuvių kalba spausdintomis knygomis bei pagrindiniais vertimais į lietuvių kalbą. Taip pat tyrėja nuodugniai aptarė pirmųjų Biblijos vertimų į lietuvių kalbą istoriją, analizavo vertimo metodiką ir aptarė atskirus vertimo pavyzdžius. Viena dr. G. Holvoet paskaita, kurioje buvo pristatyta raštijos Sakartvele pradžia, krikščionybės įvedimas Sakartvele ir pirmieji Biblijos vertimai gruzinų kalba, buvo rengti kartu su Sakartvelo lietuvių kalbos ir kultūros studentu Irakliu Dudauri, su kuriuo individualiai buvo dirbta ir jo dalinių studijų Vilniaus universitete metu.

1 sakar  6 sakar

Sakartvelo technikos universiteto lietuvių kalbos ir kultūros centras

Nuotraukos BC studentų.

Daugiau

DR EWA STRYCZYŃSKA-HODYL VISITING VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY

On 20-29 June, Dr Ewa Stryczyńska-Hodyl from the Adam Mickiewicz University in Poznań visited Vytautas Magnus University and the Institute of Lithuanian Literature and Folklore. During her visit, Dr Ewa Stryczyńska-Hodyl met Dr Jurgita Macijauskaitė-Bonda, the head of the project at Vytautas Magnus University, worked at Maironis Museum and consulted with specialists of Lithuanian literature Reda Rėklytė and Dr Virginija Paplauskienė. At the Institute of Lithuanian Literature and Folklore she consulted with Virginijus Gasiliūnas, Bronė Stundžienė, and Jolita Dimbelytė-Mchichou.

DR. EWOS STRYCZYŃSKOS-HODYL VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Birželio 20–29 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Poznanės A. Mickevičiaus universiteto Kalbotyros instituto Baltologijos skyriaus dėstytoja dr. Ewa Stryczyńska-Hodyl. Vytauto Didžiojo universitete viešnia susitiko ir lituanistinėmis bei baltistinėmis temomis kalbėjo su dr. Jurgita Macijauskaite-Bonda, Maironio lietuvių literatūros muziejuje peržiūrėjo Juliaus Kaupo fondo medžiagą, susitiko su vyr. fondų saugotoja Reda Rėklyte, konsultavosi su Išeivių literatūros skyriaus vedėja dr. Virginija Paplauskiene. Vilniuje dr. Ewa Stryczyńska-Hodyl lankėsi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, kur rinko medžiagą dėstomiems dalykams ir moksliniams tyrimams, dėl lietuvių tautosakos paveldo konsultavosi su Virginijumi Gasiliūnu ir doc. dr. Brone Stundžiene, Lietuvos literatūros ir meno archyve susitiko su vyr. archivare Jolita Dimbelyte-Mchichou.

E. Stryczyńska-Hodyl Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.     E. Stryczyńska-Hodyl VDU bibliotekoje

E. Stryczyńska-Hodyl Lietuvių literatūros ir tautosakos    E. Stryczyńska-Hodyl bibliotekoje

institute

Studento nuotrauka

Daugiau

LEKTORĖS RAMUTĖS BINGELIENĖS VIZITAS FRANKFURTO PRIE MAINO GOETHĖS UNIVERSITETE

Birželio 3–10 dienomis Frankfurto prie Maino Goethės universiteto Empirinės kalbotyros institute viešėjo Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto lektorė Ramutė Bingelienė, kuri pakvietė instituto studentus ir kitus akademinės bendruomenės narius į interaktyvias paskaitas-seminarus, skirtus lietuvių kalbos vartojimo pragmatinei kompetencijai ugdyti.

Pirmojo susitikimo diskusijų objektu tapo vieno iš pamatinių kalbėjimo veiksmų – neigimo – pragmatika: buvo aptarta ne tik neigimo veiksmo gramatinė raiška lietuvių kalboje, bet ir pasidalyta įžvalgomis apie poleminę neigimo veiksmo prigimtį ir kontekstus, aparta neigiamųjų pasakymų polifoninė struktūra. Per antrąjį seminarą, skirtą vadinamajai „jausmų gramatikai ir pragmatikai“, apžvelgtos lietuvių kalbos teikiamos galimybės aprašyti džiaugsmo bei baimės jausmus, aptarta šių pasakymų gramatinė-pragmatinė specifika bei vartojimo kontekstai.

Per formalius ir neformalius susitikimus su studentais ir Instituto kolegomis ne tik dalytasi lietuvių kalbos mokymo patirtimi, bet ir siekta išsiaiškinti Instituto baltistikos studentų poreikius, diskutuota apie tai, kas paskatintų vietos baltistus ir indoeuropeistus rinktis studijuoti VU – atvykti dalinėms studijoms ar į trumpuosius Lituanistikos kursus. 

Bingeliene

Lektorė Ramutė Bingelienė Frankfurto prie Maino Goethės universitete

BC studento nuotrauka

Daugiau

LECTURER RAMUTĖ BINGELIENĖ FROM VILNIUS UNIVERSITY VISITING GOETHE UNIVERSITY FRANKFURT

On 3-10 June, lecturer Ramutė Bingelienė from the Institute of Applied Linguistics at Vilnius University was visiting Goethe University Frankfurt, where she gave lectures and seminars on the development of the pragmatic competencies in the usage of the Lithuanian language.

ASSOC PROF. DR. JURGA BIKELIENĖ’S VISIT TO THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES OF YURIY FEDKOVYCH CHERNIVTSI NATIONAL UNIVERSITY

On the 6th–12th of June 2018, Assoc Prof. Dr. Jurga Bikelienė from the Department of Lithuanian Linguistics and Didactics of the Faculty of Education in Humanities of Lithuanian University of Educational Sciences visited the Centre for Baltic Studies of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. During the visit, Assoc Prof. Dr. Jurga Bikelienė delivered lectures and seminars about the Lithuanian language, history of the Lithuanian language and participated at various events and meetings at the University.

DOC. DR. JURGOS BIKELIENĖS VIZITAS ČERNOVCŲ JURIJAUS FEDKOVIČIAUS PEDAGOGINIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE

Birželio 6–12 d. Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centre, kurio vadovė – Aliona Shyba, lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros doc. dr. Jurga Bikelienė.

Per vizitą doc. dr. Jurga Bikelienė skaitė paskaitas apie lietuvių kalbą, Lietuvos kultūrą istoriją, vedė seminarus bei dalyvavo įvairiuose renginiuose, susitikimuose, per kuriuos pristatė Baltistikos centrų projektą – jo pradžią, dabartį ir ateities perspektyvas. Taip pat doc. dr. J. Bikelienė susitiko su universiteto prorektoriumi, fakulteto dekane, katedrų vedėjais, tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais, kurie aktyviai domisi vykdomu projektu.

Ukrainos Černovcų BC  Ukrainos Černovcų BC 3

Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centre

Studento nuotrauka

Daugiau

PROF. SANITA LAZDIŅA FROM REZEKNE ACADEMY OF TECHNOLOGIES VISITING VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY

On 26 May – 4 June, Prof. Dr. Sanita Lazdiņa from the Faculty of Education, Languages and Design at Rezekne Academy of Technologies was visiting Lithuania. During her stay at Vytautas Magnus University and Vilnius University, the professor met with colleagues (Prof. Dr. Ineta Dabašinskienė, Prof. Dr. Meilute Ramonienė, and other) and worked in libraries in Vilnius and Kaunas where she collected material for her article on language teaching in Latvia in the context of the Baltic countries.

 

PROF. DR. SANITOS LAZDINIOS VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Gegužės 26 – birželio 4 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Rėzeknės technologijų akademijos Švietimo, kalbų ir dizaino fakulteto Baltų filologijos tyrimų centro dėstytoja prof. dr. Sanita Lazdina. Trumpalaikio vizito metu Vytauto Didžiojo universitete viešnia susitiko su VDU Humanitarinių mokslų Lituanistikos katedros dėstytojais, mokslo darbuotojais ir aptarė studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, glaudesnį Rėzeknės technologijų akademijos ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje bei dirbo VDU bibliotekoje. Vilniaus universitete prof. dr. Sanita Lazdina susitiko su prof. dr. Meilute Ramoniene ir dirbo VU bibliotekoje, kur rinko medžiagą straipsniui apie kalbos ugdymą Latvijoje Baltijos šalių kontekste.

S. Sazdina ir J. Macijauskaitė-Bonda VDU Leonido Donskio bibliotekoje

S. Lazdina ir J. Macijauskaitė-Bonda VDU Leonido Donskio bibliotekoje.

Studento nuotrauka

Daugiau

REPRESENTATIVES’ FROM LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES VISIT TO THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES OF ABAI KAZAKH NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY

On the 2nd–8th of June 2018, Vilma Leonavičienė and Sofija Pivoriūnienė from Lithuanian University of Educational Sciences visited Abai Kazakh National Pedagogical University. They delivered a series of lectures "Cultural and Historical Context of the Lithuanian Language" and seminars on the Lithuanian language to the beginners and advanced students. Vilma Leonavičienė and Sofija Pivoriūnienė met with the members of the University faculty.   

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO ATSTOVIŲ VIZITAS KAZACHSTANO ABAJAUS NACIONALIONIO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE

Birželio 2–8 d. Kazachstano Abajaus nacionaliniame pedagoginiame universitete lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojos Vilma Leonavičienė ir Sofija Pivoriūnienė.

Per vizitą dėstytojos skaitė paskaitų ciklą Lietuvių kalbos kultūrinis, istorinis kontekstas ir vedė lietuvių kalbos seminarus (teksto supratimas, komunikacija, žodynas, fonetika, gramatika) pradedantiesiems ir pažengusiesiems studentams. V. Leonavičienė ir S. Pivoriūnienė studentams ir universiteto darbuotojams pristatė, kaip bendradarbiauja Lietuvos edukologijos universitetas su Kazachstano Abajaus nacionaliniu pedagoginiu universitetu, susitiko su fakulteto bendruomene, universiteto prorektoriumi, Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais bei aptarė Baltistikos centro plėtros idėjas.

Vizitas Kazachstano BC  Vizitas Kazachstano BC1

Kazachstano Abajaus nacionaliniame pedagoginiame universitete

Studento nuotrauka

 

Daugiau

2ND INTERNATIONAL PRANAS SKARDŽIUS CONFERENCE “NATION AND IDENTITY IN LANGUAGE”

On the 25th–27th of May 2018, the 2nd International Conference “Nation and Identity in Language” took place in Nida. The conference was dedicated to commemorate 120th anniversary of Pranas Skardžius’s birth and the centennial of the Restored State of Lithuania. The conference was organised by the Department of Lithuanian Language of the Institute of Applied Linguistics at Vilnius University. The conference participants represented foreign centres for Baltic and Lithuanian studies in Austria, Estonia, Finland, Georgia, Germany, Poland as well as Lithuanian universities and other institutions.

The participants of the conference discussed the following topics: the notion of nation and identity, its development and reflection in language; expression of national values and national diversity in culture, customs and language; national values and dialect; quest for identity at different stages of language development; manifestations of national identity in old writings.

LITHUANIAN STUDIES AT VILNIUS UNIVERSITY

In the spring semester of the academic year 2017-2018, 30 students completed the programme of Lithuanian studies offered by the Department of Lithuanian Studies of the Faculty of Humanities at Vilnius University. Ten of these students were participants of the project “Lithuanian Academic Scheme for International Cooperation in Baltic Studies” (No. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002). Students attended 4 or 6 academic-hour lectures every day, took the midterm exam, all successfully passed the final exam at the end of May, and participated in the celebration where they were handed certificates.

2ND INTERNATIONAL PRANAS SKARDŽIUS CONFERENCE “NATION AND IDENTITY IN LANGUAGE”

On the 25th–27th of May 2018, the 2nd International Conference “Nation and Identity in Language” took place in Nida. The conference was dedicated to commemorate 120th anniversary of Pranas Skardžius’s birth and the centennial of the Restored State of Lithuania. The conference was organised by the Department of Lithuanian Language of the Institute of Applied Linguistics at Vilnius University. The conference participants represented foreign centres for Baltic and Lithuanian studies in Austria, Estonia, Finland, Georgia, Germany, Poland as well as Lithuanian universities and other institutions.

The participants of the conference discussed the following topics: the notion of nation and identity, its development and reflection in language; expression of national values and national diversity in culture, customs and language; national values and dialect; quest for identity at different stages of language development; manifestations of national identity in old writings.

ĮVYKO ANTROJI TARPTAUTINĖ PRANO SKARDŽIAUS KONFERENCIJA „TAUTA IR TAPATYBĖ KALBOJE“

2018 m. gegužės 25–27 d. Nidoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Tauta ir tapatybė kalboje“, skirta Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Konferenciją organizavo Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedra. Dalyvavo mokslininkai iš užsienio baltistikos ir lituanistikos centrų (Austrijos, Estijos, Lenkijos, Sakartvelo, Suomijos, Vokietijos) bei Lietuvos universitetų ir kitų mokslo institucijų.

Konferencijoje kviesta diskutuoti tokiomis temomis: tautos ir tautiškumo samprata, jos kaita ir atspindžiai kalboje; tautinių vertybių ir tautinės įvairovės raiška kultūroje, papročiuose, kalboje; tautinės vertybės ir tarmė; tapatybės paieškos įvairiais kalbos raidos tarpsniais; tautinio tapatumo apraiškos senuosiuose raštuose.

Kardelio_1  Kardelio_2

Konferencijos dalyviai

Prof. dr. Vytauto Kardelio nuotraukos

Daugiau

25-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedra ir Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras kviečia dalyvauti 25-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“. Konferencija vyks 2018 m. rugsėjo 27–28 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius).

Daugiau

LITUANISTINĖS STUDIJOS VILNIAUS UNIVERSITETE

2017-2018 mokslo metų pavasario semestre VU Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros organizuojamose lituanistinėse studijose iš viso dalyvavo 30 studentų, iš kurių 10 atvyko pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“, Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002.

Tarp jų buvo po vieną studentą iš Rusijos (Maskvos valstybinis M. Lomonosovo universitetas), Vokietijos (Berlyno Humboldtų universitetas), Vengrijos (Budapešto Lorando Etvešo universitetas) ir Čekijos (Brno Masaryko universitetas), du – iš Sakartvelo (Sakartvelo technikos universitetas) ir net keturios studentės atvyko iš Lenkijos (Varšuvos universitetas). Švietimo mainų paramos fondas finansavo 8 studentų studijas, tai buvo studentai iš Gruzijos, Argentinos ir Lenkijos. Likę 12 kursų dalyvių – iš Šveicarijos, Rusijos, Ukrainos, Egipto, JAV, Japonijos, Prancūzijos, Ispanijos, Australijos –  už studijas mokėjo patys.

Pirmąją semestro dieną studentai pagal kalbos mokėjimo lygį buvo suskirstyti į keturias grupes ir kasdien po 4 ar 6 akademines valandas mokėsi lietuvių kalbos. Studijavę ne pradedančių grupėje turėjo galimybę lietuvių kalba klausyti teorinių paskaitų apie Lietuvos istoriją, etnokultūrą ir socialinį politinį gyvenimą. Semestro viduryje kursų dalyviai laikė vidurio testą, o gegužės pabaigoje visi sėkmingai išlaikė baigiamąjį egzaminą ir dalyvavo pažymėjimų įteikimo šventėje.

st_1ekskursija_biržai  st-3muziejus

Studentų darytose nuotraukose ekskursija į Biržus ir baigiamoji pažymėjimų įteikimo šventė.

Daugiau

BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTAI SĖKMINGAI BAIGĖ PAVASARIO SEMESTRO STUDIJAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Lietuvos edukologijos universitete pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ 23 Baltistikos centrų studentai sėkmingai baigė filologijos (lituanistikos) krypties semestro studijas, dalis jų atliko praktiką.

Keturis mėnesius nuo vasario 1 d. iki gegužės 31 d. LEU Humanitarinio ugdymo fakultete studijavo ir praktiką atliko 23 Baltistikos centrų studentai, atvykę iš Sakartvelo technikos universiteto, Lenkijos Vroclavo ir Varšuvos universitetų, Kazachstano Abajaus vardo nacionalinio pedagoginio universiteto, Baltijos federalinio I. Kanto universiteto, Ukrainos Černovcų Nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centrų. Visi studentai išklausė semestro metu skaitytas paskaitas, kursus, sėkmingai baigė studijas, išlaikė egzaminus, gilino ne tik lietuvių kalbos žinias, tačiau dalyvavo ir daugybėje edukacinių programų.

STUDIJŲ UŽDARYMAS  STUDIJŲ UŽDARYMAS 1

Studijų uždarymas

Martyno Musteikio nuotraukos

Daugiau

STUDENTS FROM THE CENTRES FOR BALTIC STUDIES SUCCESSFULLY FINISHED SPRING TERM STUDIES AT LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES

Within a period of four months, i.e. from the 1st of February to the 31st of May 2018, 23 students from the Centres for Baltic Studies studied at the Faculty of Education in Humanities of Lithuanian University of Educational Sciences. The students arrived from the Centres for Baltic Studies of Georgian Technical University, Wroclaw and Warsaw Universities in Poland, Kazakhstan Abay National Pedagogical University, Baltic Federal I. Kant University, Ukraine Černovy National Jurij Fedkovič Pedagogical University. During the spring term, the students attended lectures, courses, and successfully finished studies in Lithuanian Philology. Some students completed an internship.

ČERNOVCŲ NACIONALINIO JURIJAUS FEDKOVIČIAUS PEDAGOGINIO UNIVERSITETO ATSTOVĖS ALIONOS SHYBOS VIZITAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Gegužės 6–12 d. Lietuvos edukologijos universitete viešėjo Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centro atstovė Aliona Shyba. Trumpalaikio vizito Lietuvos edukologijos universitete metu viešnia lankėsi LEU dėstytojų paskaitose, susitiko su Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros bei Anglų filologijos ir didaktikos katedros dėstytojais, su kuriais pasidalijo lietuvių kalbos dėstymo užsieniečiams studentams patirtimi.

Pedagogė konsultavosi su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros dėstytojais ir lankėsi Signatarų namuose, Lietuvių kalbos institute. Daug naudingos informacijos savo vedamoms paskaitoms rado Lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus universiteto bei kitose miesto bibliotekose. Vizito metu Aliona Shyba susitiko su projekto LEU dalies vadove dr. Jurga Trimonyte Bikeliene aptarė tolimesnes projekto veiklas, taip pat aptarė Baltistikos centro studentų dalyvavimo klausimus vasaros stovykloje.

A. SHYBOS VIZITAS  A. SHYBOS VIZITAS 1

Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centro atstovė

Aliona Shyba Lietuvos edukologijos universitete

Studento nuotrauka

 

Daugiau

BRNO MASARYKO UNIVERSITETO ATSTOVO DR. VAIDO ŠEFERIO VIZITAS LIETUVOJE

Balandžio 30 – gegužės 5 d. Lietuvoje lankėsi Brno Masaryko universiteto Baltistikos centro atstovas dr. Vaidas Šeferis. Trumpalaikio vizito metu svečias turėjo progą konsultuotis lietuvių filologijos klausimais su įvairių Lietuvos universitetų ir mokslo įstaigų dėstytojais, profesoriais bei apsilankyti ir dirbti mokslinėse bibliotekose, archyvuose.

V. ŠEFERIO VIZITAS  V. ŠEFERIO VIZITAS 1

Dr. Vaidas Šeferis

Studento nuotrauka

 

Daugiau

DR. VAIDAS ŠEFERIS’S FROM THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES OF BRNO MASARYK UNIVERSITY VISIT TO LITHUANIA

From the 30th of April to the 5th of May 2018, Dr. Vaidas Šeferis from the Centre for Baltic Studies Brno Masaryk University visited Lithuania. During his short-term visit, the guest had consultations with representatives of different Lithuanian universities and researchers from other institutions concerning various questions related to Lithuanian studies. Dr. Vaidas Šeferis worked in libraries and archives.  

ALIONA SHYBA’S FROM ČERNOVCY NATIONAL JURIJ FEDKOVIČ PEDAGOGICAL UNIVERSITY VISIT TO LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES

On the 6th–12th of May 2018, Aliona Shyba from the Centre for Baltic Studies of Černovcy National Jurij Fedkovič Pedagogical University visited Lithuanian University of Educational Sciences.  During short-term visit, the guest observed Lithuanian teachers’ lectures, met with some teachers from the Department of Lithuanian Linguistics and Didactics and the Department of English Philology and Didactics. Aliona Shyba shared her experience in teaching Lithuanian to foreign students with Lithuanian teachers. She also visited the House of Signatories and the Institute of the Lithuanian Language.

GRUZIJOS TECHNIKOS UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROF. DR. GINTAUTAS KUNDROTAS

Gegužės 14–20 d. Gruzijos technikos universiteto Baltistikos centre lankėsi LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto dekanas prof. dr. Gintautas Kundrotas. Vizito metu buvo skaitomas paskaitų ciklas „Lietuvių kalbos tartis: garsai, žodis, intonacija“ ir vedami seminarai – tarties pratybos apie garsus, kirtį, intonaciją ir intonacijos raišką lietuvių autorių meniniuose tekstuose.

G. KUNDROTO VIZITAS  G. KUNDROTO VIZITAS 1

Prof. dr. Gintautas Kundrotas Gruzijos technikos universitete

BC studentų nuotraukos

Daugiau

23rd International Scientific Conference “The Word: Aspects of Research”

Liepāja University invites you to participate in the 23rd  International Scientific Conference “The Word: Aspects of Research” which will be held at Liepāja University 29–30 November 2018.

The workshop on diachronic and areal linguistics is dedicated to the 90th anniversaries of birth of Professor Antoņina Reķēna and linguist Silvija Raģe.

Please submit your application to the Scientific and Organising Committee on-line (https://vards.liepu.lv) from 10 September 2018 by 15 October 2018 (on-line registration will be available only from 10th September).

Call_for_Papers_LiepU_2018

Vards_uzaicinajums_2018

ASSOC. PROF. DR. MARIJUS ŠIDLAUSKAS’S VISIT TO THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES OF BRNO MASARYK UNIVERSITY

On the 13th–19th of May 2018, Assoc. Prof. Dr. Marijus Šidlauskas visited the Centre for Baltic Studies of Brno Masaryk University. He delivered a series of lectures “Modern Lithuanian Culture and Literature” and gave workshops “Panoramic Look at Modern Lithuanian Literature”, “Gintaras Grajauskas as a Representative of Lithuanian Literature”, “Lithuania Minor Tradition in Lithuanian Culture and Literature”.

PROF. DR. GINTAUTAS KUNDROTAS’S FROM LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES VISIT TO THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES OF GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

On the 14th–20th of May 2018, Dean of the Faculty of Education in Humanities of Lithuanian University of Educational Sciences Prof. Dr. Gintautas Kundrotas visited the Centre for Baltic Studies of Georgian Technical University. He delivered a series of lectures “Lithuanian Pronunciation: Sounds, Words, Intonation” and gave workshops on Lithuanian sounds, word stress, intonation and its expression in literary texts of Lithuanian authors.

BRNO MASARYKO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI DOC. DR. MARIJUS ŠIDLAUSKAS

Gegužės 13–19 d. Brno Masaryko universiteto Baltistikos centre lankėsi doc. dr. Marijus Šidlauskas. Vizito metu buvo skaitytas paskaitų ciklas „Šiuolaikinė lietuvių kultūra ir literatūra“ ir vesti seminarai temomis: „Panoraminis žvilgsnis į šiuolaikinę lietuvių literatūrą“, „Gintaras Grajauskas kaip lietuvių literatūros reprezentantas“, „Mažosios Lietuvos tradicija lietuvių kultūroje ir literatūroje“. Doc. dr. Marijus Šidlauskas susipažino su Brno universiteto bibliotekos lituanistiniais fondais ir svarstė rašomų mokslinių darbų problematiką su magistrantūros bei doktorantūros studentais.

M. ŠIDLAUSKO VIZITAS  M. ŠIDLAUSKO VIZITAS 1

Doc. dr. Marijus Šidlauskas Brno Masaryko universiteto Baltistikos centre

BC studento nuotrauka

 

Daugiau

POEZIJOS PAVASARIS VARŠUVOJE

Gegužės 17-18 d. Varšuvos baltistai, jau trečią kartą iš eilės, šventė „Poezijos pavasarį“. Šiais metais Varšuvos „Poezijos pavasaryje“ viešėjo Antanas A. Jonynas, Domantas Razauskas (su gitara) ir Agnė Žagrakalytė. Renginiai vyko Naujojoje universiteto bibliotekoje ir kavinėje „Niebieski syfon“ prie Varšuvos Prahos rajono muziejaus. „Poezijos pavasario“ diskusijas moderavo dr. Jūratė Čerškutė, Sigitas Birgelis („Poezijos pavasario“ renginių Lenkijoje organizatorius) ir baltistikos studijų absolventė Alicija Kosim, vertė – Agnieszka Rembiałkowska. Renginyje retrūko tradicinių vainikų ir... stirnos Gražinos, „Poezijos pavasario “ talismano.

p1  p2

„Poezijos pavasaris“ Varšuvos universitete

BC studentų nuotraukos

Daugiau

BALTARUSIJOS VALSTYBINIO M. TANKO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO ATSTOVĖS RIMOS RADYGINOS VIZITAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Gegužės 7–13 d. Lietuvos edukologijos universitete lankėsi Baltarusijos valstybinio M. Tanko vardo pedagoginio universiteto Baltistikos centro dėstytoja Rima Radygina. Trumpalaikio vizito Lietuvos edukologijos universitete metu buvo apsilankyta LEU dėstytojų paskaitose, patirties semtasi iš prof. dr. Gintauto Kundroto ir doc. dr. Onos Petrėnienės vedamų pratybų. Viešnia apsilankė bibliotekose, rinko naudingos metodinės medžiagos savo vedamoms paskaitoms ir pratyboms. Baltistikos centro dėstytoja susitiko su LEU Tarptautinių ryšių skyriaus specialistais, Lietuvių kalbos ir kultūros centro kolektyvu bei projekto LEU dalies administracinė grupe.

R. RADYGINOS VIZITAS  R. RADYGINOS VIZITAS1  R. RADYGINOS VIZITAS 2

Baltarusijos valstybinio M. Tanko vardo pedagoginio universiteto Baltistikos centro dėstytoja Rima Radygina

Lietuvos edukologijos universitete

LEU studento nuotrauka

 

Daugiau

RIMA RADYGINA’S FROM THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES OF MAXIM TANK BELARUSIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY VISIT TO LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES

On the 7th–13th of May 2018, lecturer Rima Radygina from the Centre for Baltic Studies of Maxim Tank Belarusian State Pedagogical University visited Lithuanian University of Educational Sciences. During short-term visit, Rima Radygina observed Lithuanian teachers’ lectures and workshops, and worked in the Lithuanian libraries where she collected materials for her lectures and workshops.

PROF. DR. ALVYDAS BUTKUS FROM VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY VISITING REZEKNE ACADEMY OF TECHNOLOGIES

On 14-20 May, Prof. Dr. Alvydas Butkus, head of the Centre of Letonics at VMU, gave lectures to students of Rezekne Academy of Technologies (Latvia). Students studying Lithuanian language and literature had an opportunity to attend lectures on the ethnolinguistic aspects of antroponymy and the nature of Lithuanian statehood and its interpretations.

PROF. DR. DAIVA SINKEVIČIŪTĖ FROM VILNIUS UNIVERSITY VISITING UNIVERSITY OF LATVIA

On 6-12 May, Prof. Dr. Daiva Sinkevičiūtė from Vilnius University visited University of Latvia, where she gave lectures on Lithuanian names “Lithuanian Names and their Variety”, delivered a workshop on spoken Lithuanian together with Assoc. Prof. Dr. Edmundas Trumpa and consulted students. On 10-12 May, Prof. Dr. D. Sinkevičiūtė participated in the conference „Onomastic Investigations“, where she presented a paper on „Tendencies of the formation and usage of Baltic nouns with suffix -ut- in Lithuania“.

LEKTORĖS JOANOS PRIBUŠAUSKAITĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS BUDAPEŠTO ETVOŠO LORANDO UNIVERSITETE

Balandžio 15-21 d. Budapešto Etvošo Lorando universitete viešėjo VU Taikomosios kalbotyros instituto Lituanistinių studijų katedros lektorė Joana Pribušauskaitė. Ji skaitė paskaitas ir vedė pratybas studentams, konsultavo dėstytojus lingvodidaktikos ir testavimo klausimais, atliko bandomojo testo lietuvių kalbos specialybės studentams atlikčių analizę, gautus rezultatus siejo su bendrąja Europos kalbų mokėjimo lygių sistema, lygino testo rezultatų ir gebėjimų įsivertinimus, aptarė Budapešto baltistikos centro parengtą baigiamąjį testą. 

joana2  joana3

Lekt. Joana Pribušauskaitė Budapešto Etvošo Lorando universitete

BC studentų nuotraukos

 

Daugiau

PROF. DR. ALVYDO BUTKAUS IŠ VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO VIZITAS RĖZEKNĖS TECHNOLOGIJŲ AKADEMIJOJE

Gegužės 14-20 d. Rėzeknės technologijų akademijoje (Latvija) viešėjo ir paskaitas skaitė VDU Letonikos centro vadovas prof. dr. Alvydas Butkus. Latvių kalbos ir literatūros studentams (būsimiesiems mokytojams) latvių kalba buvo skaitomi kursai: „Antroponīmija etnolingvistiskajā aspektā“ (Antroponimija etnolingvistiniu aspektu) ir „Lietuvas valstiskuma veidi un to interpretācijas“ (Lietuvos valstybingumo pobūdžiai ir jų interpretacijos). Pirmuosiuose kursuose buvo išskirtos tokios potemės: vardo funkcija (asmens identifikacija; apeliatyvas, etimologija, sąvoka, skoliniai;  „juokingi“ vardai), lietuvių asmenvardžių sistema (oficialioji ir tarminė), pravardinė nominacija, vardas ir identitetas. Antrąja tema studentams buvo pateiktos valdovų titulatūros terminų viešpats, ciesorius, karalius, kunigas > kunigaikštis etimologijos (taip pat ir liaudies etimologijos), aptarta karaliaus ir kunigaikščio bei karalystės ir kunigaikštystės subordinacija, po to apžvelgta Lietuvos valstybingumo raida nuo XIII iki XX a.

butkus 1  butkus 2

Prof. A. Butkus kartu su studentėmis ir        Per paskaitą

dėstytoja dr. Antra Kliavinska (viduryje)

Nuotraukų autorės – Rėzeknės technologijų akademijos studentės

Daugiau

PROF. DR. DAIVOS SINKEVIČIŪTĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS LATVIJOS UNIVERSITETE

Gegužės 6-12 d. prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė iš Vilniaus universiteto lankėsi Latvijos universitete. Vizito metu dėstytoja skaitė paskaitas apie lietuvių vardus „Lietuvių vardai ir jų įvairovė“ lietuvių kalbos besimokantiems Latvijos universiteto Baltų filologijos studijų programos studentams, kartu su doc. dr. Edmundu Trumpa vedė šnekamosios lietuvių kalbos paskaitas, konsultavo studentus apie tikrinę lietuvių leksiką. Vizito metu prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė dalyvavo Latvijos universiteto tyrėjų surengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Onomastic investigations“, kur perskaitė pranešimą „Tendencies of the formation and usage of Baltic nouns with suffix -ut- in Lithuania“ (konferencijos programą žr. http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/OP%202018_%20programma_3.05.pdf, konferencijos tezes žr. http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/OP2018_Abstracts_25.04.pdf).

sinkeviciute 1  sinkeviciute 2

Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė su Latvijos universiteto studentais

Edmundo Trumpos nuotraukos

Daugiau

PROF. DR. NICOLĖS NAU IŠ POZNANĖS A. MICKEVIČIAUS UNIVERSITETO VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

Gegužės 1-5 d. Vilniaus universitete lankėsi Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto profesorė dr. Nicolė Nau. Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų institute profesorė skaitė pranešimą „Sakinių jungimas sakytiniame diskurse, remiantis latgalių tekstais“. Seminare dalyvavo lituanistai, baltistai ir kitų specialybių mokslininkai bei studentai. Prof. dr. N. Nau dalyvavo susitikimuose su Vilniaus universiteto kolegomis baltistais ir aptarė įvairius baltų kalbų tyrimo ir didaktikos klausimus.

nau 2

Prof. Nicole Nau, prof. Axel Holvoet ir dr. Petr Arkadyev

Dr. Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet nuotrauka

 

Daugiau

PROF. DR. NICOLE NAU FROM ADAM MICKIEWICH UNIVERSITY IN POZNAN VISITING VILNIUS UNIVERSITY

On 1-5 May, Prof. Dr. Nicole Nau from Adam Mickiewicz University in Poznań visited Vilnius University, where she delivered a lecture on sentence composition in the spoken discourse, based on Latgalian texts. She also met with Baltic studies specialists from Vilnius University and discussed the problems related to Baltic languages research and didactical issues.

DR. HALINOS BERESNEVIČIŪTĖS-NOSALOVOS VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Gegužės 6-13 d. Vilniuje ir Kaune lankėsi Brno Masaryko universiteto Kalbotyros ir baltistikos instituto dėstytoja dr. Halina Beresnevičiūtė-Nosalova. Vizito metu dr. H. Beresnevičiūtė-Nosalova rinko medžiagą Baltijos regiono ir Lietuvos istorijos kursų atnaujinimui, taip pat rengiamoms publikacijoms iš Lietuvos istorijos srities bei susipažino su naujausia literatūra, tyrinėjo retus spaudinius ir senąją periodiką. Vilniuje dr. H. Beresnevičiūtė-Nosalova lankėsi Nacionalinėje M. Mažvydo bei T. Vrublevskio mokslų akademijos  bibliotekose, Kaune – Vytauto Didžiojo universiteto bei Kauno viešojoje bibliotekose. Per vizitą buvo surengti susitikimai su Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros dėstytojais bei mokslo darbuotojais ir diskutuota apie studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, glaudesnį Brno Baltistikos centro bei Vytauto Didžiojo universiteto bendravimą.

nasalova 1     nasalova 2

H. Beresnevičiūtė-Nosalova VDU Leonido       Susitikimas su VDU istorikais

Donskio bibliotekoje

Jurgitos Macijauskaitės-Bondos nuotraukos

Daugiau

DR. HALINA BERESNEVIČIŪTĖ-NOSALOVA VISITING VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY

On 6-13 May, Dr. Halina Beresnevičiūtė-Nosalova from Masaryk University in Brno, Czech Republic, was visiting Vilnius and Kaunas. During her visit, Dr. H. Beresnevičiūtė-Nosalova worked in libraries in Vilnius and Kaunas, where she collected material for the courses on history and the articles on Lithuanian history that she is writing. Dr. Halina Beresnevičiūtė-Nosalova also met with colleagues working at the Department of History at Vytautas Magnus University.

DOKT. TEREZOS KABELAČOVOS IŠ MASARYKO UNIVERSITETO (BRNO) VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

Gegužės 6 –13 d. Vilniaus universitete stažavosi Masaryko universiteto (Brno) Filosofijos fakulteto Kalbotyros ir baltistikos instituto doktorantė Tereza Kabeláčová. Stažuotės metu ji dirbo bibliotekoje, konsultavosi su VU mokslininkais aktualiosios sakinio sklaidos lietuvių kalboje klausimais, dalyvavo prof. dr. Anos Verschnik (Talino universitetas) paskaitose „Kalbų kontaktai ir metalingvistinis sąmoningumas“ bei „Anglų kalba Estijoje. Anglų-estų kalbų kontaktai“.

Kabelacova

Dokt. Tereza Kabeláčová Vilniaus universitete

Dr. Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet nuotrauka

 

Daugiau

DOCTORAL STUDENT TEREZA KABELAČOVA FROM MASARYK UNIVERSITY (BRNO) VISITING VILNIUS UNIVERSITY

On the 6th–13th of May 2018, the doctoral student Tereza Kabelačova from the Institute of Linguistics and Baltic Studies of the Faculty of Philosophy at Masaryk University (Brno) visited Vilnius University. During the visit, Tereza Kabelačova worked in the library, got individual consultations from scientists of Vilnius University and attended some lectures.

Tarptautinė konferencija „Tauta ir tapatybė kalboje“

2018 m. gegužės 25–27 dienomis Nidoje vyks tarptautinė konferencija „Tauta ir tapatybė kalboje“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferenciją organizuoja Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedra. Dalyvauja mokslininkai iš užsienio baltistikos ir lituanistikos centrų (Austrijos, Latvijos, Lenkijos, Sakartvelo, Suomijos ir Vokietijos) bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų.

Konferencijos programa

Konferencijos tezės

Daugiau

CALL FOR LITHUANIAN STUDIES AT VILNIUS UNIVERSITY, AUTUMN SEMESTER 2018

The course starts on 3 September 2018 and ends on 21 December 2018. Participating students are exempted from the tuition fee; they will also have their travelling expenses covered and will receive a scholarship on a monthly basis. For more information: Ongoing Registration.

DR. LILITOS ZALKALNS IŠ STOKHOLMO UNIVERSITETO VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Balandžio 23-30 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Stokholmo universiteto Slavų ir baltų studijų, suomių, nyderlandų ir vokiečių kalbų instituto, Baltų kalbų skyrius dėstytoja dr. Lilita Zalkalns. Trumpalaikio vizito metu viešnia dalyvavo skandinavų kalboms ir kultūroms skirtame renginyje „Skandinavų dienos 2018“, kur studentams ir akademinei bendruomenei skaitė paskaitą apie šių dienų Švediją, šalies politinio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo aspektus.

zalkalns-1                    zalkalns-2

L. Zalkalns su L. Anglickiene ir R. Račiūnaite-Paužuoliene     L. Zalkalns paskaita.

BC studentų nuotraukos

Daugiau

DR. LILITA ZALKALNS FROM STOCKHOLM UNIVERSITY VISITING VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY

On 23-30 April, Dr. Lilita Zalkalns, a Professor of the Department of Baltic Languages at Stockholm University, was visiting Vytautas Magnus University. During her visit, Lilita Zalkalns delivered a lecture on contemporary Swedish society, its political, social, and cultural aspects. She also met with colleagues and worked at the University Library.

PROF. DR. MARZHAN TAJIYEVA’S FROM ABAI KAZAKH NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY VISIT TO LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES

On the 15th–21st of April 2018, Prof. Dr. Marzhan Tajiyeva from the Centre for Baltic Studies at Abai Kazakh National Pedagogical University visited Lithuanian University of Educational Sciences. During the visit, Prof. Dr. Marzhan Tajiyeva observed lectures on the Lithuanian language at Lithuanian University of Educational Sciences. She also met with teachers and employees of this university and visited Lithuanian libraries. 

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINES 2018 M. RUDENS SEMESTRO STUDIJAS VU

Studijų pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d., pabaiga – 2018 m. gruodžio 21 d. Atvykstantiems studentams apmokamos studijos, padengiamos kelionės išlaidos, kas mėnesį mokama stipendija. Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

ATVIRŲ DURŲ DIENOS VARŠUVOS UNIVERSITETE

elnias  ragai

„Nebūk kelmas – studijuok baltistiką“                     „Griebk studijas už ragų – pasirink baltistiką“ 

Daugiau

KAZACHSTANO ABAJAUS VARDO NACIONALINIO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO ATSTOVĖS PROF. DR. MARZHAN TAJIYEVOS VIZITAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Balandžio 15–21 d. Lietuvos edukologijos universitete lankėsi Kazachstano Abajaus vardo nacionalinio pedagoginio universiteto Baltistikos centro atstovė prof. dr. Marzhan Tajiyeva. Trumpalaikio per vizitą viešnia susitiko su LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto dekanu ir dėstytojais, dalyvavo universitete vykusiuose renginiuose. Viešėdama LEU prof. dr. M. Tajiyeva stebėjo Lietuvių kalbos ir kultūros centro dėstytojų vedamas paskaitas, kuriose sėmėsi patirties, ir konsultavosi su centro vadove dr. Vilma Leonavičiene. Viešnia taip pat lankėsi bibliotekose, susitiko su projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ LEU dalies administracine grupe.

kazachai2  kazachai3

Prof. dr. Marzhan Tajiyeva Lietuvos edukologijos universitete

Nuotraukos Lietuvių kalbos ir kultūros centro dėstytojų

Daugiau

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROF. DR. REGINOS RINKAUSKIENĖS IR DOC. DR. LAIMUTĖS BUČIENĖS VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE

Balandžio 15–21 d. Helsinkio universiteto Baltistikos centre lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto dėstytojos prof. dr. Regina Rinkauskienė ir doc. dr. Laimutė Bučienė. Vizito metu prof. dr. R. Rinkauskienė skaitė paskaitų ciklą „Lietuvių kalbos tarmės ir etnografiniai regionai“ ir vedė seminarus „Lietuvių kalbos tarmių ir kalbos istorijos sąlyčio taškai“. Doc. dr. L. Bučienė skaitė paskaitų ciklą „Lietuvių kalbos sintaksinė sandara funkciniu aspektu“ ir vedė seminarus „Praktiniai lietuvių kalbos sintaksės aspektai“.

buciene-1 buciene-2

Prof. dr. Regina Rinkauskienė ir doc. dr. Laimutė Bučienė Helsinkio universitete

BC studento nuotraukos

Daugiau

PROF. DR. DALIOS KUIZINIENĖS IŠ VDU VIZITAS KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETE

Balandžio 9-15 d. Krokuvos Jogailaičių universiteto Polonistikos fakultete  lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros dėstytoja prof. dr. Dalia Kuizinienė. Ji skaitė paskaitas polonistiką studijuojantiems bakalauro studijų studentams, kurių dalis mokosi lietuvių kalbos ir klauso lietuvių literatūros istorijos kurso.

Prof. dr. D. Kuizinienė studentams skaitė paskaitas apie lietuvių egzilio prozą ir poeziją. Per paskaitas buvo išryškintos svarbiausios lietuvių egzilio literatūros tendencijos ir svetur gyvenančių lietuvių rašytojų patirtos įtakos. Analizuojant egzilio prozos modernėjimo slinktis, pristatyta svarbiausių išeivijoje kūrusių vidurinės generacijos autorių kūryba, analizuoti atskiri modernistines tendencijas reprezentuojantys tekstai (daugiausia dėmesio skirta Jono Meko, Juliaus Kaupo, Antano Škėmos, Algirdo Landsbergio novelistikai), per paskaitas drauge su studentais ieškota lietuvių ir lenkų literatūros paralelių.

Daugiau

PROF. DR. DALIA KUIZINIENĖ FROM VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY VISITING JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKOW

On April 9-15, Prof. Dr. Dalia Kuizinienė was visiting Jagiellonian University in Krakow, where she gave lectures on Lithuanian exile prose and poetry and discussed the possibilities of further cooperation with colleagues from the Centre of Lithuanian culture.

PROF. DR. REGINA RINKAUSKIENĖ’S AND ASSOC. PROF. DR. LAIMUTĖ BUČIENĖ’S FROM LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES VISIT TO THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES AT THE UNIVERSITY OF HELSINKI

On the 15th–21st of April 2018, Prof. Dr. Regina Rinkauskienė and Assoc. Prof. Dr. Laimutė Bučienė from the Faculty of Education in Humanities of Lithuanian University of Educational Sciences visited the Centre for Baltic Studies at the University of Helsinki. During the visit, Prof. Dr. R. Rinkauskienė delivered a series of lectures „Lithuanian Dialects and Ethnographic Regions“ and led workshops „Points of Intersection of Lithuanian Dialects and Language History“. Assoc. Prof. Dr. L. Bučienė delivered a series of lectures „Functional Aspect of Syntactic Structure of the Lithuanian Language“ and offered workshops „Practical Aspects of Lithuanian Syntax“.

BALTARUSIJOS VALSTYBINIO M. TANKO VARDO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI PROF. DR. GINTAUTAS KUNDROTAS IŠ LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO

Balandžio 18–24 d. Baltarusijos valstybinio M. Tanko vardo pedagoginio universiteto Baltistikos centre lankėsi LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto dekanas prof. dr. Gintautas Kundrotas. Per vizitą buvo skaitomas paskaitų ciklas „Lietuvių kalbos segmentiniai ir supersegmentiniai elementai“ ir vesti seminarai iš fonetikos. Taip pat prof. dr. G. Kundrotas skaitė paskaitas apie tarptautinius žodžius, gramatinių žodžių formų parinkimą ir vartojimą.

Daugiau

PROF. DR. GINTAUTAS KUNDROTAS’S FROM LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES VISIT TO THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES AT MAXIM TANK BELARUSIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

On the 18th–24th of April 2018, Prof. Dr. Gintautas Kundrotas, Dean of the Faculty of Education in Humanities of Lithuanian University of Educational Sciences, visited the Centre for Baltic Studies at Maxim Tank Belarusian State Pedagogical University. During the visit, Prof. Dr. G. Kundrotas delivered a series of lectures „Segmental and Supersegmental Elements of the Lithuanian Language“ and a number of different lectures on international words, choosing and usage of forms of grammatical words, and led workshops on phonetics.   

POEZIJOS PAVASARIS VARŠUVOJE

Varšuvos baltistai kviečia į poezijos pavasarį!

Gražina 2018-kelti 

Poezijos pavasaris Varšuvoje_kvietimas

PRATĘSIAMA REGISTRACIJA Į MOKSLINĮ SEMINARĄ TARTU „BALTIJOS REGIONO SAVIMONĖ: KONTAKTAI IR KONTEKSTAI“

Registracija į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto organizuojamą mokslinį seminarą „Baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai“, kuris vyks 2018 m. spalio 18–20 d. Estijoje, Tartu, pratęsiama iki gegužės 14 d.

Daugiau

DR. LAURA LAURUŠAITĖ’S VISIT TO UNIVERSITY OF HELSINKI

On the 11th–24th of April 2018, Dr. Laura Laurušaitė from the Institute of Lithuanian Literature and Folklore visited the University of Helsinki. In the framework of her visit, Dr. Laura Laurušaitė delivered a series of lectures “The Main Features of the 21st Century Lithuanian and Latvian Literature” to BA and MA students in the study field of the Lithuanian and Latvian languages at the University of Helsinki.

DR. LAUROS LAURUŠAITĖS VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkė dr. Laura Laurušaitė balandžio 11-24 d. lankėsi Helsinkio universiteto Humanitarinio fakulteto Kalbų skyriaus Baltistikos centre. Mokslinės komandiruotės metu ji perskaitė paskaitų ciklą „XXI a. lietuvių ir latvių literatūros dominantės“ Helsinkio universiteto lietuvių ir latvių kalbų studijų krypčių BA ir MA studentams.

Informacinėmis, pažintinėmis literatūros paskaitomis siekta apibendrintai studentams pristatyti baltų literatūrų aktualijas, supažindinti suomių auditoriją su lietuvių bei latvių svarbiausiais autoriais, naujausiomis knygomis ir pagrindinėmis tendencijomis. Taip pat vyko diskusijos, kurios lavino studentų šnekamąją lietuvių k. bei literatūros interpretavimo įgūdžius, kūrybinį intelektą ir kritinį mąstymą. Auditorijoje lygintos lietuvių ir latvių šiuolaikinės literatūros, suomių studentai aptarė literatūros supratimo problemas, tikslinosi pateiktą požiūrį į emigraciją, vertimus, domėjosi lietuvių ir latvių literatūros realijomis ir ieškojo paralelių suomių literatūroje.

2-laura  3-laura

Dr. Laura Laurušaitė Helsinkio universitete

BC studento nuotraukos

Daugiau

PROF. DR. AINĖS RAMONAITĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS SIETLO VAŠINGTONO UNIVERSITETE

Balandžio 3-17 d. Sietlo Vašingtono universitete viešėjo Vilniaus universiteto profesorė dr. Ainė Ramonaitė.Vizito metu ji skaitė paskaitas Vašingtono universiteto akademinei bendruomenei, įvairių pakopų studentams ir Sietlo Baltijos šalių bendruomenėms šia tematika: „Rusijos hibridinės grėsmės Lietuvai“ („Russian Hybrid Threats for Lithuania“) kurso „Russia and International Systems“ studentams, „Lietuva Europos Sąjungoje“ („Lithuania in the EU“) kurso „Europe Today“ studentams, „Kiek skandinaviška yra Lietuva“ („How Scandinavian is Lithuania?“) kurso „Scandinavia in World Affairs“ studentams, „Lietuvos rinkimai ir politinės partijos“ („Lithuanian elections and political parties“) kurso „Introduction to Lithuanian Literary And Cultural History“ studentams, "Kovų už laisvę šimtmetis: sociologinis žvilgsnis į lietuvių pilietinį pasipriešinimą" („100 years of fights for freedom: Lithuanian civic resistance from the sociological perspective“) Baltijos šalių bendruomenei. Prof. dr. A. Ramonaitė taip pat dalyvavo Sietlo lituanistinės mokyklos istorijos pamokose ir lietuvių bendruomenės renginiuose.

Ramonaitė_Sietlas-kelti

Dr. Ainė Ramonaitė Sietlo Vašingtono universitete

BC studento nuotrauka

Daugiau

PROF. DR. MEILUTĖS RAMONIENĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS SIETLO VAŠINGTONO UNIVERSITETE

Balandžio 3-17 d. Sietlo Vašingtono universitete viešėjo Vilniaus universiteto profesorė dr. Meilutė Ramonienė. Sietle profesorė dalinosi savo ir Vilniaus universiteto kolegų lituanistikos mokslinių tyrimų rezultatais, skaitė paskaitas Sietlo Vašingtono universiteto akademinei bendruomenei, įvairių pakopų studentams ir Sietlo lietuviams apie dabartinę Lietuvos sociolingvistinę situaciją ir kalbų politiką, lietuvos kalbų politiką ir planavimą per šimtmetį, taip pat paveldėtosios lietuvių kalbos išlaikymą lietuvių diasporoje. Vizito metu prof. dr. M. Ramonienė konsultavo baltistikos studentus, doktorantus ir dėstytojus taikomosios kalbotyros, sociolingvistikos ir onomastikos klausimais. Profesorė taip pat skaitė paskaitas ir Sietlo lituanistinėje mokykloje lietuvių bendruomenei, mokyklos mokytojams ir moksleiviams.

Ramonienė_kelti    Ramonienė_Sietlas-kelti

Prof. dr. Meilutė Ramonienė Sietlo Vašingtono universitete

BC studento nuotrauka

 

Daugiau

PROF. DR. AINĖ RAMONAITĖ’S FROM VILNIUS UNIVERSITY VISIT TO SEATTLE UNIVERSITY, WASHINGTON

On the 3rd–17th of April 2018, Prof. Dr. Ainė Ramonaitė from Vilnius University visited Seattle University, Washington. At Seattle University Prof. Dr. Ainė Ramonaitė delivered the following lectures:  “Russian Hybrid Threats for Lithuania”, “Lithuania in the EU”, “How Scandinavian is Lithuania?”, “Lithuanian Elections and Political Parties”, and “100 Years of Fights for Freedom: Lithuanian Civic Resistance from the Sociological Perspective”. She also participated at the events organised by the Lithuanian community.

PROF. DR. MEILUTĖ RAMONIENĖ’S FROM VILNIUS UNIVERSITY VISIT TO SEATTLE UNIVERSITY, WASHINGTON

On the 3rd–17th of April 2018, Prof. Dr. Meilutė Ramonienė from Vilnius University visited Seattle University, Washington. At Seattle University Prof. Dr. Meilutė Ramonienė delivered lectures on sociolinguistic situation in Lithuania, language policy and its planning, preserving the Lithuanian language in Lithuanian diaspora abroad. Professor also gave consultations to Seattle University students.   

VILNIUS UNIVERSITY SIGNING AN AGREEMENT WITH THE UNIVERSITY OF DEV SANSKRITI IN HARIDWAR (INDIA)

On the 6th of April, Vilnius University and the University of Dev Sanskriti in Haridwar (India) signed an agreement of cooperation in the project „Lithuanian Academic Scheme for International Cooperation in Baltic Studies”.

PROF. DR. ASTA KAZLAUSKIENĖ AND DR. LOIC BOIZOU VISITING INALCO

On 8-15 April 2018, Prof. Dr. Asta Kazlauskienė from the Department of Lithuanian Studies and Dr. Loïc Boizou, a researcher at the Centre of Computational Linguistics (Vytautas Magnus University), paid a visit to INALCO (National Institute of Oriental Languages and Civilizations in Paris), where they delivered lectures on the phonological system and the prosody of the Lithuanian language and consulted students.

PROF. DR. ASTOS KAZLAUSKIENĖS IR LOIC BOIZOU VIZITAS INALCO

Balandžio 8–15 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros profesorė dr. Asta Kazlauskienė ir Kompiuterinės lingvistikos centro mokslo darbuotojas Loïc Boizou lankėsi INALCO (Nacionaliniame Rytų kalbų ir civilizacijų institute, Paryžiuje), kur skaitė paskaitas apie lietuvių kalbos fonologinę sistemą ir prozodiją, aptarė ir mokė prancūzakalbiams sudėtingesnių lietuvių kalbos garsų tarties, konsultavo studentus.

Paskaita  Paskaita1

A.Kazlauskienė ir L. Boizou su studentais              L. Boizou su Hélène Le Guillou de Penanros

BC studento nuotraukos

Daugiau

PASIRAŠYTA VILNIAUS UNIVERSITETO IR DEV SANSKRITI UNIVERSITETO HARIDVARE (INDIJA) SUTARTIS

Balandžio 6 d. Vilniaus universitetas ir Dev Sanskriti universitetas Haridvare (Indija) pasirašė bendradarbiavimo projekte „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ sutartį.

Lauksime į projekto veiklas atvykstančių studentų iš Indijos!

Dar žr. http://www.dsvv.ac.in/

Kviečiame žiūrėti įrašus iš centro įšventinimo ceremonijos, kurioje dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadoriai bei svečiai iš Baltijos valstybių.

Daugiau

PROF. HABIL. DR. BONIFACO STUNDŽIOS VIZITAS PIZOS UNIVERSITETE

Kovo 22–29 d. Pizos universiteto Baltistikos centre viešėjo VU Baltistikos katedros prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia. Jis skaitė studentams paskaitas apie kirtį ir priegaidę baltų kalbose ir apie lietuvių kalbos kirčiavimo sistemą. Paskaitų klausė bakalauro, magistro ir doktorantūros pakopų studentai, taip pat prof. dr. P. U. Dini. Vizito metu su profesoriumi P. U. Diniu buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo kryptys ir bendros baltistinės studijų programos rengimo reikalai. Pizos universitete buvo konsultuoti studentai baltistai įvairiais klausimais, surengta P. U. Dinio knygos „Baltų kalbų lyginamoji istorija“ antrojo lietuviško leidimo rankraščio aptarimas-konsultacija.

ST_1  ST_4

Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia Pizos universitete

BC studento nuotraukos

Daugiau

PROF. DR. BONIFACAS STUNDŽIA VISITING THE UNIVERSITY OF PISA

On 22-29 March 2018, Prof. Dr. Bonifacas Stundžia from the Department of Baltic Studies (Vilnius University) paid a visit to the University of Pisa. He delivered lectures on Baltic accentology, consulted students, and discussed the possibilities of further cooperation.

KVIEČIAME NAUDOTIS ATNAUJINTA „MOKOMĄJA TARTIES IR KIRČIAVIMO PROGRAMA“!

Baltistikos centrų darbuotojus ir studentus kviečiame naudotis atnaujinta „Mokomąja tarties ir kirčiavimo programa“ (interneto adresas http://tartis.vdu.lt/). Programa sudaryta iš trijų dalių: 1) fonetikos ir tarties, 2) kirčiavimo, 3) žodyno. Pirmosios dvi dalys dar skaidomos į pagrindų ir įgūdžių tobulinimo poskyrius. Pagrindų skyriuose supažindinama su svarbiausiomis lietuvių kalbos garsų ypatybėmis, kirčiavimu, siūloma atlikti nemažai praktinių užduočių. Įgūdžių poskyriuose yra animuota kalbos padargų veiklos programa ir kirčiavimo treniruoklis. Žodyne žodžiai teikiami sukirčiuoti, transkribuoti tarptautinės fonetinės abėcėlės rašmenimis ir įgarsinti. Patogaus naudojimo!

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO PROF. DR. ASTOS KAZLAUSKIENĖS IR DOKT. R. SABONYTĖS VIZITAS STOKHOLMO UNIVERSITETE

Kovo 18–25 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros profesorė dr. Asta Kazlauskienė ir doktorantė Regina Sabonytė lankėsi Stokholmo universiteto Baltų, suomių ir germanų kalbų institute, kur skaitė paskaitų ciklą apie lietuvių kalbos prozodiją ir intonacijos fonologiją („A review of the research on Lithuanian prosody“, „Observations on the adaptation of ToBI system for Lithuanian“ ir kt.), vedė seminarus, konsultavo studentus. Jų paskaitose dalyvavo ne tik šio instituto studentai ir darbuotojai, bet ir lingvistikos magistrantai bei doktorantai, Švedų kalbos ir daugiakalbystės katedros darbuotojai.

Sabonyte1  Kazlauskiene3

Dokt. Regina Sabonytė Stokholmo universitete    Dr. Asta Kazlauskienė Stokholmo universitete

A. Kazlauskienės nuotrauka                               R. Sabonytės nuotrauka

Daugiau

INVITATION TO USE THE RENEWED “EDUCATIONAL PROGRAM ON PRONUNCIATION AND ACCENTUATION”

All the staff and students from the centers of Baltic studies are kindly invited to use the renewed Lithuanian language “Educational program on Pronunciation and Accentuation” (available at http://tartis.vdu.lt/), composed of three major parts: 1) phonetics and pronunciation, 2) accenting, 3) dictionary.

PROF. DR. A. KAZLAUSKIENĖ AND DOCTORAL STUDENT R. SABONYTĖ VISITING STOCKHOLM UNIVERSITY

On 18-25 March 2018, Prof. Dr. Asta Kazlauskienė from the Department of Lithuanian Studies (Vytautas Magnus University) and the doctoral student Regina Sabonytė visited the Institute of Baltic Languages, Finnish and German at Stockholm University. During their lectures, they presented the phonological system and the prosody of the Lithuanian language, conducted workshops and consulted students.

LATVIJOS UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI VILNIAUS UNIVERSITETO DOC. DR. VILMA ZUBAITIENĖ

Latvijos universiteto Baltistikos centre lankėsi doc. dr. Vilma Zubaitienė iš Vilniaus universiteto. Per vizitą buvo skaitomas paskaitų ciklas Lietuvių kalbos istorija: XVI–XVIII a. Paskaitose buvo kalbama apie senuosius raštus (Martyno Mažvydo, Baltramiejaus Vilento, Jono Bretkūno, Simono Vaišnoro, Mikalojaus Daukšos ir kt.), rašytinės kalbos variantus (vakarinį, vidurinį ir rytinį) ir jais pasirašytus pagrindinius kūrinius, Biblijos rašymo istoriją, svarbiausius XVI–XVIII a. kalbinius veikalus: gramatikas ir žodynus. Studentams buvo vesti seminarai, kuriuose mokyta atpažinti senosios rašto sistemos (fonetikos, morfologijos, leksikos ir sintaksės) ypatybes ir archajinius požymius, supažindinta su senųjų raštų duomenų bazėmis, originalų saugojimo vietomis, faksimiliniais ir kritiniais leidimais, pasidalyta kritinių žodynų ir gramatikų leidimų rengimo patirtimi. Taip pat kartu su Baltistikos centro dėstytoju Edmundu Trumpa vesti praktinės lietuvių kalbos seminarai.

zubaitiene

Doc. dr. Vilma Zubaitienė Latvijos universiteto Baltistikos centre

BC studento nuotrauka

Daugiau

ASSOC. PROF. DR. VILMA ZUBAITIENĖ’S FROM VILNIUS UNIVERSITY VISIT TO THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES AT THE UNIVERSITY OF LATVIA

On the 13th–19th of April 2018, Assoc. Prof. Dr. Vilma Zubaitienė from Vilnius University visited the Centre for Baltic Studies at the University of Latvia. During the visit, Assoc. Prof. Dr. Vilma Zubaitienė delivered a series of lectures „History of the Lithuanian Language: The 16th–18th Centuries“ and led workshops for students. She also participated at the 54th Arturs Ozols Conference at the University of Latvia and gave a presentation „Phrasal Character of Science of Language: Verb Constructions and Their Functions“.

Linksmų Velykų ir gražaus pavasario linki Varšuvos baltistai!

Baltistu burelis_linkejimai

Su Šv. Velykom!

BC studento nuotrauka

DR. GINTARĖS JUDŽENTYTĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

Kovo 19–25 d. Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros dėstytoja dr. Gintarė Judžentytė lankėsi Helsinkio universiteto Baltistikos centre, kur skaitė paskaitų ciklą „The Origin and Development of the Lithuanian Language“ (anglų kalba) ir „Lietuvių raštijos pradžia (lietuvių kalbos vartojimo sąlygos Prūsijoje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pradiniu raštijos formavimosi etapu)“ (lietuvių kalba). Paskaitos sudomino ne tik Baltistikos centro studentus, bet ir šio centro dėstytojus.

juz-1  judz

Dr. Gintarė Judžentytė Helsinkio universitete

BC studento nuotrauka

Daugiau

DOC. DR. LORETOS CHODZKIENĖS IŠ VU UŽSIENIO KALBŲ INSTITUTO VIZITAS TARTU UNIVERSITETO UŽSIENIO KALBŲ IR KULTŪRŲ KOLEDŽO BALTIJOS REGIONO KALBŲ SKYRIUJE

Kovo 4–11 d. Tartu universiteto Baltijos regiono kalbų skyriuje lankėsi Vilniaus universiteto dėstytoja doc. dr. Loreta Chodzkienė.  Per vizitą doc. dr. L. Chodzkienė susitiko su centro vadove Tiina Kattel ir lietuvių kalbą studijuojančiais studentais, skaitė jiems paskaitas „Nenorminės šnekamosios kalbos ypatumai“ bei „Naujažodžio kelias į lietuvių kalbą“.

L. Chodzkienės vizitas sutapo su Tartu universitete organizuojamais renginiais „Lietuvos dienos 2018“ (plačiau žr. https://www.maailmakeeled.ut.ee/et/LT2018). Jose perskaitytos doc. dr. L. Chodzkienės atviros paskaitos „Atrandant Lietuvą“ ir „Lietuva pašaliečio akimis“ buvo skirtos ne tik lietuvių kalbą ir literatūrą studijuojantiems studentams, bet ir kitų fakultetų studentams, dėstytojams, miesto gyventojams, lietuvių bendruomenės, reziduojančios Tartu mieste, nariams. 

paskaita1_  paskaita2_

Doc. dr. L. Chodzkienė Tartu universitete

BC studento nuotrauka

Daugiau

ASSOC. PROF. DR. LORETA CHODZKIENĖ FROM VILNIUS UNIVERSITY VISITING TARTU UNIVERSITY

On 4-11 March, Assoc. Prof. Dr. Loreta Chodzkienė from Vilnius University paid a visit to the Department of Languages of the Baltic Region at Tartu University. During her stay, Chodzkienė delivered lectures to Lithuanian language students and participated in the event „Lithuanian Days 2018“ organized by Tartu University.

DR. GINTARĖ JUDŽENTYTĖ’S FROM VILNIUS UNIVERSITY VISIT TO UNIVERSITY OF HELSINKI

On the 19th–25th of March 2018, Dr. Gintarė Judžentytė, a lecturer from the Department of  Lithuanian Language at Vilnius University, visited the Centre for Baltic Studies at the University of Helsinki where she delivered a series of lectures “The Origin and Development of the Lithuanian Language“ in English and “The Beginning of Lithuanian Writings (Conditions for the Usage of the Lithuanian Language in Prussia and the Great Duchy of Lithuania at the Initial Stage of the Formation of Writings”) in Lithuanian.    

DR. AUŠRA ŽIČKIENĖ’S VISIT TO THE UNIVERSITY OF WARSAW

On the 5th–14th of March 2018, the senior researcher Dr. Aušra Žičkienė from the Institute of Lithuanian Literature and Folklore visited the University of Warsaw. She delivered the series of lectures and creative workshops “Lithuanian Traditional Songs: Listening, Singing, Understanding” to the students of the Department of Baltic Studies of the University of Warsaw.

UNIVERSITY TEACHER DR. ROMUALD NARUNEC’S FROM LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES VISIT TO MAXIM TANK BELARUS STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

On the 18th–24th of February 2018, the university teacher Assoc. Prof.  Dr. Romuald Narunec from Lithuanian University of Educational Sciences visited Maxim Tank Belarus State Pedagogical University. During the visit, Assoc. Prof. Dr. R. Narunec delivered the series of lectures “Modern Lithuanian Poetry, Modern Lithuanian Literature”. He also organised workshops on analysis of literary texts, connections between Lithuanian and Belarus poetry, development of the novel, poetics and aesthetics of the modern novel. Assoc. Prof. Dr. R. Narunce had a meeting with teachers from Maxim Tank Belarus State Pedagogical University and the Centre for Baltic studies.

REPRESENTATIVE OF CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE GEDA MONTVILAITĖ’S VISIT TO LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES

On the 11th–17th of March 2018, the representative of the Centre for Baltic Studies at Charles University in Prague Geda Montvilaitė visited Lithuanian University of Educational Sciences. She observed the Lithuanian language lectures for foreigners at Lithuanian University of Educational Sciences and delivered the lecture “Milan Kundera: Between the Czech Republic and France”. G. Montvilaitė also delivered the lecture “Prague Linguistic Circle and Modern Tendencies in Czech Literary Studies” at Vilnius University. The scientist had a meeting with teachers from Lithuanian University of Educational Sciences and discussed with them prospects of the project activity. 

WORKSHOP “LITHUANIA IN THE WORLD, THE WORLD IN LITHUANIA” AT LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES FOR STUDENTS FROM THE CENTRES FOR BALTIC STUDIES

            On the 9th of March 2018, the workshop “Lithuania in the World, the World in Lithuania” was organised at Lithuanian University of Educational Sciences for students from the centres for Baltic studies. The event was dedicated to the Restoration of Independence of Lithuania (the 11th of March) and aimed at commemoration of the Days of the Lithuanian Language. Currently 23 students from centres for Baltic studies of foreign universities are studying Lithuanian Philology (Baltic Studies) for a semester and having language practice at Lithuanian University of Educational Sciences in the framework of the project “Lithuanian Academic Scheme for International Cooperation in Baltic Studies”.

The project representatives from Lithuanian University of Educational Sciences delivered the welcome word to the participants of the workshop. The presentation commemorating the 11th of March was given by future Lithuanian editors, 4th-year students of Lithuanian Philology study programme from Lithuanian University of Educational Sciences. Presentations in Lithuanian were also given by students from Georgia, Poland, Bulgaria. At the end of the workshop, students recited Maironis’ poem and performed a Lithuanian song.   

The workshop was organised by the Department of Lithuanian Linguistics and Didactics, The Centre for the Lithuanian Language and Culture of the Faculty of Education in Humanities, Lithuanian University of Educational Sciences, and the Association of the Centres for Baltic Studies.

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE ĮVYKO BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTŲ SEMINARAS „LIETUVA PASAULYJE, PASAULIS LIETUVOJE“

Kovo 9 d. Lietuvos edukologijos universitete vyko Baltistikos centrų studentų seminaras „Lietuva pasaulyje, pasaulis Lietuvoje“, skirtas Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai – ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Šiuo metu universitete pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ į filologijos (lituanistikos) krypties semestro studijas ir atlikti praktikos yra atvykę 23 studentai iš užsienio universitetų Baltistikos centrų.

20180309-Martynas_Musteikis14  20180309-Martynas_Musteikis20

Baltistikos centrų studentų seminaras „Lietuva pasaulyje, pasaulis Lietuvoje“

Martyno Musteikio nuotraukos

Daugiau

DR. AUŠROS ŽIČKIENĖS VIZITAS VARŠUVOS UNIVERSITETE

Kovo 5–14 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Aušra Žičkienė lankėsi Varšuvos universitete. Polonistikos fakulteto Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos katedros Baltistikos skyriaus studentams ji vedė paskaitų ir kūrybinių dirbtuvių ciklą „Lietuvių tradicinės dainos: įsiklausyti, dainuoti, perprasti“. Jį sudarė teorinės paskaitos („Lietuvių tradicinių dainų istorijos atodangos“ ir „Tradicija ir kūrybiškumas: vienos dainos atvejis“) bei praktiniai dainų mokymai, kurių metu dalyviai išmoko 10 tradicinių lietuviškų dainų. Buvo analizuojami dainų tekstai, gilintasi į melodijų raiškos ypatybes, mėginama perprasti skirtingus dainavimo būdus. Užsiėmimų dalyviai – ir studentai, ir dėstytojai – buvo itin aktyvūs, kėlė klausimus, sakė pastabas, noriai ir drąsiai dainavo. Jiems buvo pateikti dainų tekstai ir melodijos, nuorodos į papildomą informaciją internete, susijusi literatūra.

WU_Baltistikos skyrius_Žičkienė

Varšuvos universiteto baltistai su dr. Aušra Žičkiene (pirma iš dešinės)

Baltistikos skyriaus studentės nuotrauka

Daugiau

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO DĖSTYTOJO ROMUALDO NARUNEC VIZITAS BALTARUSIJOS VALSTYBINIO M. TANKO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO (MINSKAS) BALTISTIKOS CENTRE

Vasario 18–24 d. Baltarusijos valstybinio M. Tanko pedagoginio universiteto Baltistikos centre lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto dėstytojas doc. dr. Romualdas Narunec. Vizito metu doc. dr. R. Narunec skaitė paskaitų ciklą Dabartinė lietuvių poezija, modernioji lietuvių literatūra, vedė seminarus apie literatūros tekstų analizę, lietuvių ir baltarusių poezijos sankirtas, romano raidą, šiuolaikinio romano poetiką ir estetiką. Taip pat įvyko susitikimas su Baltistikos centro ir universiteto dėstytojais.

narunec

Doc. dr. Romualdas Narunec Baltarusijos valstybinio M. Tanko

pedagoginio universiteto Baltistikos centre

BC studento nuotrauka

Daugiau

PRAHOS KAROLIO UNIVERSITETO ATSTOVĖS GEDOS MONTVILAITĖS VIZITAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Kovo 11–17 d. Lietuvos edukologijos universitete viešėjo Prahos Karolio universiteto Baltistikos centro atstovė Geda Montvilaitė. Trumpalaikio vizito metu viešnia lankėsi LEU Lietuvių kalbos ir kultūros centre, dalijosi patirtimi su dėstytojais, stebėjo lietuvių kalbos paskaitas užseniečiams – pradedantiesiems ir pažengusiems, taip pat Lietuvos edukologijos universiteto magistrantams ir doktorantams skaitė paskaitą Milanas Kundera: tarp Čekijos ir Prancūzijos, Vilniaus universiteto Intermedialiųjų studijų studentams – Prahos lingvistinis ratelis ir naujausios Čekijos literatūrologijos tendencijos. G. Montvilaitė susitiko su Humanitarinio ugdymo fakulteto dekanu, dėstytojais ir aptarė tolimesnes projekto veiklas. Prahos Karolio universiteto baltistikos centro atstovė džiaugėsi turėjusi galimybę apsilankyti Vilniaus bibliotekose, dirbti LLTI archyve.

image2  image5

Prahos Karolio universiteto Baltistikos centro atstovė Geda Montvilaitė Lietuvos edukologijos universitete

Agnės Balzaitės nuotraukos

 

Daugiau

DR. MALGOŽATA STEFANOVIČ FROM THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY VISITING VILNIUS UNIVERSITY

On 8-21 February 2018, Dr. Malgožata Stefanovič from the Jagellonian University was visiting Vilnius University, where she collected material for her scientific article, met with with colleagues from Vilnius University and discussed how to engage students in the activities of the Baltistics project.

LECTURER AURELIJA KAŠKELEVIČIENĖ FROM HELSINKI UNIVERSITY VISITING VILNIUS UNIVERSITY

On 19-25 February 2018, Aurelija Kaškelevičienė from the University of Helsinki was visiting Vilnius University. During her internship, the lecturer collected material and created an online course on Lithuanian Culture for the students who study the Lithuanian language, worked in libraries, met with colleagues and planned activities common to students studying at Vilnius University and the University of Helsinki.

DR. MALGOŽATOS STEFANOVIČ IŠ KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETO VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

Vasario 8-21 d. Vilniaus universitete stažavosi Krokuvos Jogailaičių universiteto Lietuvos studijų centro dr. Malgožata Stefanovič. Vizito metu stažuotoja rinko medžiagą moksliniam straipsniui, skirtam dvigubos pilietybės Lietuvoje problemai. M. Stefanovič taip pat buvo susitikusi su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto darbuotojais – aptarė planuojamo projekto, skirto atminties apie Vilnių išsaugojimą įvairiose etninėse grupėse, gyvenančiose už Lietuvos ribų, eigą, Filologijos fakultete derino planuojamus ateities darbus, svarstė geresnio studentų įtraukimo į Baltistikos projektą galimybes.

Daugiau

DĖSTYTOJOS AURELIJOS KAŠKELEVIČIENĖS IŠ HELSINKIO UNIVERSITETO VIZITAS VU

Vasario 19-25 d. Vilniaus universitete viešėjo Helsinkio universiteto Baltistikos centro lektorė Aurelija Kaškelevičienė. Per vizitą dėstytoja rinko medžiagą ir rengė internetinį Lietuvos kultūros kursą bakalauro studijų pakopos studentams. Aurelija Kaškelevičienė taip pat dirbo bibliotekose, konsultavosi su VU kolegomis, domėjosi studentų moksliniais darbais ir planavo bendras VU ir Helsinkio universiteto studentų bendradarbiavimo veiklas.

Daugiau

DR. ŽYDRONĖ KOLEVINSKIENĖ’S FROM LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES VISIT TO THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES AT LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY

From the 26th of February to the 4th of March 2018, Assoc. Prof. Dr. Žydronė Kolevinskienė from the Faculty of Education in Humanities of Lithuanian University of Educational Sciences visited the Centre for Baltic Studies at Lomonosov Moscow State University. During the visit, Dr. Žydronė Kolevinskienė delivered a series of lectures „Up-To-Date Lithuanian Literature: Tendencies, Texts and Contexts“ and led workshops on modern Lithuanian literature.

MASKVOS VALSTYBINIO M. V. LOMONOSOVO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI DOC. DR. ŽYDRONĖ KOLEVINSKIENĖ IŠ LEU

Maskvos valstybiniame M. V. Lomonosovo Baltistikos centre lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto dėstytoja doc. dr. Žydronė Kolevinskienė. Vizito metu dėstytoja skaitė paskaitų ciklą Naujausioji lietuvių literatūra: tendencijos, tekstai ir kontekstai ir vedė seminarus apie šiuolaikinę lietuvių literatūrą.

Buvo surengtas susitikimas su centro ir universiteto dėstytojais, studentais, Filologijos fakulteto dekane. Maskvos Baltistikos centrui nuvežta dalomoji medžiaga literatūros paskaitoms, parengti ir palikti pristatymai Baltistikos centro studentams apie literatūrinį Vilnių.

kolevinskiene-1  kolevinskiene-2

Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė Maskvos valstybiniame M. V. Lomonosovo Baltistikos centre

BC studento nuotraukos

Daugiau

DIALECTOLOGICAL EXPEDITION

We kindly invite to register for the Dialectological Expedition which is organised by Lithuanian University of Educational Sciences. The Expedition will be launched in Aukštaitija on the 24th–30th of June 2018. The students from centres for Baltic studies are mostly welcome. The students’ expenses for travelling, accommodation and meals will be covered by the organisers.   

For more: Ongoing registration

DIALEKTOLOGINĖ EKSPEDICIJA

Kviečiame registruotis į dialektologinę ekspediciją, kurią organizuoja Lietuvos edukologijos universitetas. Ekspedicija vyks Aukštaitijoje 2018 m. birželio 24–30 dienomis. Studentams padengiamos visos išlaidos (kelionės, apgyvendinimo, maitinimo).

Daugiau informacijos puslapyje: Vykstanti registracija.

CALL FOR THE SUMMER COURSE AT VILNIUS UNIVERSITY AND VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY AND AN EDUCATIONAL CAMP AT THE LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES

We announce a new call for the Lithuanian language summer course at Vilnius University and Vytautas Magnus University, and the educational camp at the Lithuanian University of Educational Sciences.  The application deadline is 1 May 2018. More information about the courses is available at: On-going Registration.

scientific conference „Baltic Languages and Cultures 4“

Klaipėda University invites you to the scientific conference „Baltic Languages and Cultures 4“ June 15–16, 2018.

For more: https://www.ku.lt/humf/2018/02/22/tarptautine-moksline-konferencija-baltu-kalbos-ir-kulturos-4/

MOKSLINĖ KONFERENCIJA „BALTŲ KALBOS IR KULTŪROS 4“

Klaipėdos universitete 2018 m. birželio 15–16 d. vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros 4“.

Daugiau informacijos:
https://www.ku.lt/humf/2018/02/22/tarptautine-moksline-konferencija-baltu-kalbos-ir-kulturos-4/

TEACHER AGNIESZKA REMBIAŁKOWSKA’S FROM THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES AT UNIVERSITY OF WARSAW VISIT TO VILNIUS UNIVERSITY

On the 12th–17th of February 2018, teacher Agnieszka Rembiałkowska from the Centre for Baltic Studies at University of Warsaw visited Vilnius University. During the visit, the guest teacher attended Vilnius University teachers’ lectures of the Lithuanian language for foreigners, communicated with colleagues from Vilnius University, collected educational materials for the courses that she delivers at the University of Warsaw. Agnieszka Rembiałkowska also met with students of Baltic studies from Vilnius University and Lithuanian University of Educational Sciences and attended events dedicated to Lithuania’s 100th jubilee.    

INVITATION TO THE SCIENTIFIC WORKSHOP “SELF -CONSCIOUSNESS OF THE BALTIC REGION: CONTACTS AND CONTEXTS”

The Institute of Lithuanian Literature and Folklore in cooperation with Tartu University is organising the scientific workshop “Self -consciousness of the Baltic Region: Contacts and Contexts” in the framework of “The Baltists’ Agora”. The workshop will be held in Tartu, Estonia, on the 18th–20th of October 2018.  

The year 2018 is the year marking the Baltic States’ jubilee which is an occasion to “read” anew the Baltic region, to discuss the Baltic languages, history, mentality, heritage of spiritual and material culture, cultural memory and modern culture of the Baltic states, postsocialist countries’ cultural changes, migration experiences and transformations of Baltic/European identities. Translation from/to the Baltic languages as intercultural synergy is the discreet focus of this year “The Baltists’ Agora”. 

The event is aimed at consolidating members of academic community from Lithuanian and foreign countries: tertiary teachers, PHD students, undergraduate and postgraduate students.

Summaries of presentations (up to 100 words) are sent to laura@llti.lt

Deadline for summaries is 30th of April 2018.

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į FORMALIUS VASAROS KURSUS VU, VDU IR EDUKACINĘ STOVYKLĄ LEU

Kviečiame registruotis į vasaros kursus VU, VDU ir edukacinę stovyklą LEU.  Registracija vyksta iki 2018 m. gegužės 1 d. Daugiau informacijos puslapyje: Vykstanti registracija.

VARŠUVOS UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO DĖSTYTOJOS AGNIESZKOS REMBIAŁKOWSKOS STAŽUOTĖ VILNIAUS UNIVERSITETE

Vasario 12–17 d. Vilniaus universitete lankėsi Varšuvos universiteto Baltistikos centro dėstytoja Agnieszka Emilia Rembiałkowska. Trumpalaikio vizito metu viešnia stebėjo VU vedamus pradedančiųjų, pažengusiųjų ir mokančiųjų lygių lietuvių kalbos kursus užsieniečiams, lietuvių kalbos mokymo metodikos klausimais konsultavosi su VU Lituanistinių studijų katedros dėstytojomis, kaupė didaktinės medžiagos savo dėstomiems kursams, skirtiems Varšuvos universiteto baltų filologijos studentams. Taip pat A. Rembiałkowska su projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ koordinatorėmis aptarė aktualių projekto veiklų įgyvendinimo klausimus. Viešnia taip pat susitiko su šiuo metu Vilniuje (VU ir LEU) studijuojančiais Varšuvos universiteto baltistikos studentais, kartu su jais dalyvavo jubiliejiniuose VU Filologijos fakulteto renginiuose „Vivat nostra res publica“ ir Vilniuje vykstančiuose šimtmečio minėjimo renginiuose.

Rembialkowska

Agnieszka Emilia Rembiałkowska, Gina Kavaliūnaitė-Holvoet, Joana Pribušauskaitė

Akselio Holvoeto nuotrauka

Daugiau

REPRESENTATIVE OF THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES AT NATIONAL INSTITUTE OF ORIENTAL LANGUAGES AND CIVILIZATIONS IN PARIS GRAŽINA ČIARNAITĖ’S VISIT TO LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES

On the 22nd–28th of January 2018, representative of the Centre for Baltic Studies at National Institute of Oriental Languages and Civilizations in Paris Gražina Čiarnaitė visited Lithuanian University of Educational Sciences (LEU). She met with LEU teachers and observed their lectures for students from foreign universities, attended the workshop how to use computer software designed for teaching foreign languages. The guest also visited LEU Publishing House and worked in libraries.  

Conference "Time and Tense in Circum-Baltic" (Baltic Languages and White Nights series)

Date: 19–20 June, 2018
Location: Vilnius University, Lithuania
Description: This conference focuses on the conceptualization of time in grammatical and lexical expressions in the Circum-Baltic languages.

We expect talks on the following topics:

 • Tense systems and their interaction with aspect, mood, evidentiality and negation
 • Expression of simultaneity, anteriority and posteriority (by participles, converbs/gerunds, etc.)
 • Sequencing of events in narration
 • Adverbs, adpositions and cases marking temporal relations
 • Adverbs and nouns denoting time spans (expressions like ‘yesterday’, ‘last year’, the names of weekdays and months, etc.)

Another dimension of the meeting is relative chronology of the languages of the Circum-Baltic area and we welcome talks dealing with the chronological aspects of language change, borrowing, language splits, etc.

This conference belongs to a series of meetings “Baltic Languages and White Nights” initiated by the State University of Saint Petersburg in 2008 and later organized annually and biannually around the Baltics before the Midsummer. Previous meetings took place in Oslo (2009), Stockholm (2010), Helsinki (2012), Tartu (2014), and Riga (2016).

Daugiau

PARYŽIAUS NACIONALINIO RYTŲ KALBŲ IR CIVILIZACIJOS INSTITUTO BALTISTIKOS CENTRO ATSTOVĖS GRAŽINOS ČIARNAITĖS VIZITAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Sausio 22 – 28 d. Lietuvos edukologijos universitete lankėsi Paryžiaus nacionalinio rytų kalbų ir civilizacijų instituto Baltistikos centro atstovė Gražina Čiarnaitė. Trumpalaikio vizito metu viešnia susitiko su LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto dėstytojais, lankėsi universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre, stebėjo dėstytojų vedamas paskaitas užsienio universitetų studentams. Pasisėmusi daug naudingos patirties, G. Čiarnaitė džiaugėsi galėjusi aplankyti LEU leidyklą, joje įsigyti leidinių, taip pat padirbėti bibliotekoje.

ciarnaite 1

Paryžiaus nacionalinio rytų kalbų ir civilizacijų instituto Baltistikos centro

atstovė Gražina Čiarnaitė Lietuvos edukologijos universitete

LEU studento nuotrauka

Daugiau

INGOS ZNUOTINIOS DAKTARO DISERTACIJOS GYNIMAS LIEPOJOS UNIVERSITETE

Vasario 8 d. Liepojos universiteto Kalbotyros mokslo krypties tarybos posėdyje Inga Znuotinia (Inga Znotiņa) apgynė daktaro disertaciją tema „Antrosios baltų kalbos besimokančiųjų tekstynas: sudarymo metodologija ir naudojimo galimybės“ (Learner corpus of the second Baltic language: methodology of creation and usage possibilities).

Vardas „Esam“ šiam tekstynui išrinktas siekiant pabrėžti abiejų gyvųjų baltų kalbų – lietuvių ir latvių – glaudų santykį, nes žodis „esam“ reiškia tą patį tiek latvių kalba, tiek lietuvių šnekamąja kalba. Tekstyno „Esam“ pagrindinė svetainė www.esamkorpuss.lv paruošta viešam naudojimui. Disertacijos gynimu Inga Znuotinia nebaigia darbo – ji   laukia klausimų, pastabų, gal ir pagalbos (jaunosios daktarės kontaktus galima rasti tekstyno svetainėje).

DSC_4494-COLLAGE  DSC_4507-COLLAGE

Ingos Znuotinios daktaro disertacijos gynimas

BC studento nuotrauka

Daugiau

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis

Liepojos universiteto studentai sveikina Lietuvą su šimtmečiu:

https://www.liepu.lv/lv/jaunumi/2947/liepu-studenti-sveic-lietuvu-simtgade

Baltistikos centrų studentų sveikinimas Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio proga

Nuoširdžiausi sveikinimai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga!

Sveikinimas_Liepoja  Liepojos universitetas sveikina

Maskvos valstybinio Lomonosovo universiteto studentų sveikinimai

Sveikinimai iš Sankt Peterburgo universiteto

Tartu universiteto studentai sveikina Lietuvą su šimtmečiu

Helsinkio universiteto studentai sveikina Lietuvą

Vašingtono universiteto Sietle Baltijos šalių studentų sveikinimas

Sveikinimai Lietuvai iš Frankfurto prie Maino

Frankfurtas_Sveikinimas

Lietuvos atkūrimo šimtmetis

Varšuvos universiteto baltistikos studentai sveikina Lietuvą

Krokuvos studentai sveikina Lietuvą

Su valstybės atkūrimo šimtmečiu, Lietuva

Brno Masaryko universiteto baltistų sveikinimas 100-mečio proga

Latvijos universiteto Lituanistikos centro sveikinimas Lietuvos Respublikos šimtmečio proga

Greifsvaldo universiteto sveikinimas 100-mečio proga

Berlyno Humboldtų universiteto Vokiečių kalbos ir lingvistikos instituto Istorinės-lyginamosios kalbotyros katedros sveikinimas

Vienos universiteto Europos ir Lyginamųjų kalbos ir literatūros mokslų instituto Skandinavistikos skyriaus Lietuvių kalbos lektorato sveikinimas 100-mečio proga

PROF. DR. RIMVYDAS PETRAUSKAS FROM VILNIUS UNIVERSITY VISITING GOETHE UNIVERSITY FRANKFURT

On February 1, Prof. Dr. Rimvydas Petrauskas (Faculty of History, Vilnius University) was visiting Goethe University Frankfurt, where he gave a lecture on the long path of Lithuania to baptism in 1386 and its astonishing integration in Europe.

DR. JURGITOS MACIJAUSKAITĖS-BONDOS IŠ VDU VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

Sausio 29 – vasario 5 d. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda skaitė paskaitas apie tradicinę lietuvių kultūrą, folklorą, tradicijas, mitologiją įvairių kalbos lygių studentams Helsinkio universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre. Studentai buvo supažindinti su reikšmingiausiomis XIX–XX a. tradicinėmis lietuvių kalendorinėmis ir populiariausiomis šiuolaikinėmis lietuvių šventėmis (Kalėdomis, Užgavėnėmis, Jurginėmis, Velykomis, Sekminėmis, Joninėmis, Vėlinėmis ir kt.), papročiais, per šventes atliekamoms apeigoms, su atskiromis šventėmis siejamu folkloru – dainomis, sakmėmis, tikėjimais.

3. J. Macijauskaitė-Bonda ir prof. Laimutė Balodė

J. Macijauskaitė-Bonda ir prof. Laimutė Balodė. Nuotraukos

BC studento nuotrauka

Daugiau

PROF. DR. RIMVYDO PETRAUSKO IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS FRANKFURTO PRIE MAINO GOETHE’S UNIVERSITETE

Vasario 1 d. Frankfurto prie Maino Goethe’s universiteto Empirinės kalbotyros institute Kalbotyros ir kultūrologijos fakultete lankėsi VU Istorijos fakulteto Senosios ir Vidurinių amžių istorijos katedros vedėjas, Istorijos fakulteto dekanas prof. dr. Rimvydas Petrauskas. Vizito metu jis skaitė paskaitą „Pagonys, didvyriai, prekeiviai: Lietuva ir Europa Viduramžiais“.

Petrauskas_Rimvydas

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas

BC studento nuotrauka

Daugiau

DR. JURGITA MACIJAUSKAITĖ-BONDA FROM VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY VISITING HELSINKI UNIVERSITY

On 29 January – 5 February 2018, Dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda from Vytautas Magnus University was visiting the University of Helsinki, where she delivered lectures on traditional Lithuanian culture, folklore, customs, traditions, and mythology. The lectures were given in the Centre of Lithuanian Language and Literature at the University of Helsinki. During the lectures, Dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda presented traditional 19th-20th calendar festivals and the most popular contemporary festive customs and traditions, Lithuanian national costume, etiological and belief legends.

6th Baltic Student Conference “Bridges in the Baltics”

University of Tartu College of Foreign Languages and Cultures invites you to the 6th Baltic Student Conference “Bridges in the Baltics” to be held on 5–6 October in Tartu. The conference is dedicated to the 100th anniversary of the Baltic States.

The aim of the conference is to bring together students whose studies and research focus on the languages or culture of the three Baltic States, to give them the possibility to meet their peers from other countries and universities, to present their academic work and interests, learn from each other and make new contacts. The conference welcomes everyone who is currently pursuing a Bachelor’s, Master’s or PhD degree at any university in the Baltic States or elsewhere.

Call_for_Papers_6th_Baltic_Student_Conference_Tartu_October2018_word

Call_for_Papers_6th_Baltic_Student_Conference_Tartu_October2018_pdf

Daugiau

DR. JUSTAS NAMAVIČIUS’ FROM VILNIUS UNIVERSITY VISIT TO GOETHE UNIVERSITY FRANKFURT

On the 22–25 of January 2018, Assist. Dr. Justas Namavičius from the Faculty of Law of Vilnius University visited the Institute for Empirical Linguistics at Goethe University Frankfurt. During the visit, he delivered two lectures. Assist. Dr. Justas Namavičius focused on influence of politics, history and law over evaluation of criminal acts of representatives of the Soviet occupation government against Lithuanian residents, development of Lithuanian criminal laws and Lithuanian Criminal Law during the Soviet occupation.  

SEMESTER-LENGTH STUDIES AND PRACTICE OF STUDENTS FROM THE CENTRES FOR BALTIC STUDIES AT LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES

In the framework of the EU funded project “Lithuanian Academic Scheme for International Cooperation in Baltic Studies”, 23 students from the centres for Baltic studies arrived to Lithuanian University of Educational Sciences for a semester-length philological (Lithuanian) studies and practice. In spring semester 2018, the studies will continue from February to June.

HEAD OF THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES AT THE UNIVERSITY OF WROCLAW DR. TATJANA VOLOGDINA’S VISIT TO LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES

From the 26th of December 2017 to the 1st of January 2018, Head of the Centre for Baltic Studies at the University of Wroclaw Dr. Tatjana Vologdina visited Lithuanian University of Educational Sciences. During the visit, she met colleagues, participated at the opening of the Winter Courses of Lithuanian Studies at Lithuanian University of Educational Sciences, delivered lectures to the students of the Courses and prepared materials for lectures at Lithuanian libraries. 

BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTŲ SEMESTRO STUDIJOS IR PRAKTIKA LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Lietuvos edukologijos universitete pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ į filologijos (lituanistikos) krypties semestro studijas ir atlikti praktikos atvyko 23 studentai iš užsienio universitetų Baltistikos centrų. Jie studijuos pavasario semestre – vasario–birželio mėn.

BC studentai

Semestro studijų Baltistikos centrų studentai su dėstytojais

Studentų nuotrauka

Daugiau

Dr. Justo Namavičiaus iš Vilniaus universiteto vizitas Frankfurto prie Maino Goethe’s universitete

Sausio 22–25 dienomis Frankfurto prie Maino Goethe’s universiteto Empirinės kalbotyros institute (Kalbotyros ir kultūrologijos fakultetas) lankėsi VU Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos instituto asistentas, Lietuvos teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Justas Namavičius. Vizito metu jis skaitė dvi paskaitas: „Praeities revizija Lietuvos justicijoje: Tarp istorinio vertinimo ir teisinės atsakomybės“ ir „Baudžiamoji teisė ir baudžiamosios teisės mokslas Lietuvoje tarybiniu laikotarpiu“.

Pirmoje paskaitoje aptartas politikos, istorijos ir teisės santykis vertinant nusikalstamus poelgius, padarytus okupacinių valdžių atstovų Lietuvos gyventojų atžvilgiu. Buvo analizuojama, kokia yra teisės užduotis, kokios jos galimybės bei ribos reaguojant į skaudžius praeities įvykius; svarstyta, ar įmanomi alternatyvūs konflikto sprendimo būdai. Antroje paskaitoje įvertinta Lietuvos baudžiamųjų įstatymų ir baudžiamosios teisės raida tarybinės okupacijos laikotarpiu. Pateikta tuo metu galiojusių įstatymų apžvalga, nurodyta bendra teisinė koncepcija skirtingais istoriniais periodais. Namavičius kėlė klausimą, kiek baudžiamoji teisė tarnavo kaip represinis priespaudos instrumentas, o kiek ir toliau išlaikė savo „klasikines“ funkcijas. Taip pat buvo nurodytos esminės tuometinio baudžiamojo teisės mokslo tendencijos, jo santykis su sąjungoje kuriamu mokslu. Pabaigoje aptarta, kas (ne)pasikeitė nepriklausomoje Lietuvoje.

Daugiau

VROCLAVO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO VADOVĖS DR. TATJANOS VOLOGDINOS VIZITAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

2017 m. gruodžio 26 d. – sausio 1 d. Lietuvos edukologijos universitete lankėsi Vroclavo universiteto Baltistikos centro vadovė dr. Tatjana Vologdina. Trumpalaikio vizito metu viešnia susitiko su LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto dėstytojais, dalyvavo universitete vykusiuose renginiuose. T. Vologdina lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro organizuotų žiemos kursų atidaryme, ir bendravo su įvairių šalių studentais, atvykusiais mokytis lietuvių kalbos. Dr. T. Vologdina skaitė paskaitas minėtų kursų studentams, tiek universiteto, tiek kitose bibliotekose kaupė medžiagą savo vedamoms paskaitoms.

Baltistikos centro atstovė susitiko su projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ LEU dalies administracine grupe ir aptarė pavasario semestro studijų programą, kurioje dalyvaus net 5 Vroclavo universiteto studentai.

T. Vologdina  T.Vologdina 1

Vroclavo universiteto Baltistikos centro vadovė dr. Tatjana Vologdina Lietuvos edukologijos universitete

Nuotraukos Agnės Balzaitės

 

Daugiau

WINTER COURSES OF LITHUANIAN STUDIES AT VILNIUS UNIVERSITY

From the 8th of January to the 2nd of February 2018, Vilnius University hosts Winter Courses of Lithuanian Studies (WCLS). 57 participants from 22 countries take the Courses. 18 out of 57 participants came to WCLS in the framework of the project “Lithuanian Academic Scheme for International Cooperation in Baltic Studies” (No. 09.3.1-ESFA- V-709- 01-0002). Participants, who are divided into 5 groups according to the language proficiency level, study the Lithuanian language, hear lectures on the Lithuanian language culture and nature, go on different excursions, and attend get-together parties.   

LITUANISTIKA IR BALTISTIKA PASAULYJE

Baltistikos plakatas_LT internetui

ŽIEMOS LITUANISTIKOS KURSAI VILNIAUS UNIVERSITETE

Sausio 8–vasario 2 d. Vilniaus universitete vyksta žiemos lituanistikos kursai. Juose yra 57 dalyviai, atvykę iš 22 šalių: Argentinos, Australijos, Austrijos, Baltarusijos, Čekijos, Danijos, Gruzijos, Indijos, Indonezijos, Ispanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Mongolijos, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos, Ukrainos ir Vokietijos.

ŽK_1

Žiemos kursų dalyviai

VU Lituanistinių studijų katedros archyvo nuotraukos

Daugiau

BEATRISĖS JAKOBSONĖS IŠ RĖZEKNĖS TECHNOLOGIJŲ AKADEMIJOS ĮSPŪDŽIAI APIE VU ŽIEMOS LITUANISTINIUS KURSUS

Beatrisė Jakobsonė, studentė iš Rėzeknės technologijų akademijos, sausio 8-19 d. dalyvavo Vilniaus universitete vykusiuose žiemos lituanistikos kursuose. Kviečiame skaityti jos įspūdžius apie kursus: http://www.rta.lv/aktualitates/1333.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE STUDIJAS BAIGĖ PIRMIEJI LITUANISTIKOS STUDENTAI IŠ UŽSIENIO

2017 m. vasario mėn. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete buvo pradėtas įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), į kurio veiklas aktyviai įsitraukė visų fakulteto padalinių dėstytojai ir tyrėjai. Skatinant tarptautinius akademinius lituanistinės veiklos procesus, fakultete vyko vasaros mokykla, lankėsi dėstytojai iš užsienio lituanistikos centrų, VDU dėstytojai vyko į užsienio lituanistikos centrus, pradėtas kurti lietuvių kalbos besimokančiųjų portalas LABAS, o metų pabaigoje pirmiesiems 28 VDU Lituanistikos studijų programos absolventams iš Gruzijos, Japonijos, Rusijos, Čekijos ir Latvijos buvo įteikti studijų baigimo pažymėjimai.

DSC_9372  DSC_9382

Studijų baigimo pažymėjimų įteikimo akimirkos

Jono Petronio nuotraukos

Daugiau

Tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Regionas: istorija, kultūra, kalba“

Šiauliuose 2018 m. kovo 22–23 d. vyks tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Regionas: istorija, kultūra, kalba“, kurią organizuoja Šiaulių universiteto Humanitarinių tyrimų centras.

Detali informacija yra priede:

Regionas_2018_Kvietimas_EN
Regionas_2018_Kvietimas_LT

ARTURO OZOLO KONFERENCIJA 2018

Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyriaus Latvių ir bendrosios kalbotyros katedra ir Baltų kalbotyros katedra kviečia dalyvauti 54-oje prof. Arturo Ozolo dienos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Latvijai – 100. Gramatika: nuo Karlio Mülenbacho „Teikums” (Sakinys) (1898) iki šių dienų” 2018 metų kovo 15 ir 16 d.

2018 metų konferencija skirta gramatikos aprašymo tradicijoms ir gramatikos klausimų interpretavimui latvių bei kitų kalbų bendruose, tipologiniuose, kognityviniuose, funkciniuose, lyginamuosiuose ir kt. tyrimuose pastarojo šimtmečio kontekste.

2018 metais sukanka ir 120 metų, kai buvo išleistas pirmasis platesnis konceptualus latvių sintaksės aprašas – Karlio Mülenbacho (1853–1916) knyga „Teikums” (Sakinys) (1898).

A_ Ozolo_konferencija_ 2018_kvietimas

Daugiau

Conference to commemorate the 145th anniversary of academician J.Endzelīns

Latvian Language Institute invites you to International Scientific Conference "Language in its diversity" to commemorate the 145th anniversary of academician Jānis Endzelīns.

More information about conferences and application forms you can find at our home page: http://www.lulavi.lv/conferences.

Endzelins_2018_ENG

Endzelins_2018_LV

Daugiau

OPENING OF A NEW ROOM AT THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES OF YURIY FEDKOVYCH CHERNIVTSI NATIONAL UNIVERSITY

On the 10th–16th of December 2017, lecturer Vilma Leonavičienė form Lithuanian University of Educational Sciences visited the Centre for Baltic Studies at Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. During the visit, Vilma Leonavičienė delivered lectures on the Lithuanian language and its cultural context, seminars on history of the Lithuanian language, and practical classes of Lithuanian to the University students. She also attended the opening ceremony of a new room of the Centre for Baltic Studies.   

ČERNOVCŲ NACIONALINIO JURIJAUS FEDKOVIČIAUS PEDAGOGINIAME UNIVERSITETE – BALTISTIKOS CENTRO ATIDARYMO ŠVENTĖ

Gruodžio 10–16 d. Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centre (Ukraina), kurio vadovė – Aliona Shyba, lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros lektorė Vilma Leonavičienė. Per vizitą buvo skaitytos paskaitos apie lietuvių kalbą ir lietuvių kalbos kultūrinį kontekstą, vesti seminarai apie lietuvių kalbos istoriją ir praktinę lietuvių kalbą.

Per vizitą V. Leonavičienė dalyvavo ir naujo Baltistikos centro kabineto atidaryme. Kabineto atidarymo šventėje lankėsi LRS garbės konsulas Černovcuose, Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto prorektorius, dekanai, katedrų vedėjai, tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai, studentai, dėstytojai, miesto merijos nariai. Per atidarymą buvo linkėta toliau tęsti projekto, kuriuo aktyviai domėjosi universiteto bendruomenė, veiklą, išreikšti norai ir poreikiai apie pagalbą centrui, taip pat su universiteto rektoriumi prof. Stepanu Melnychuku aptarta tolesnė centro veikla.

Baltistikos centro studentai

Baltistikos centro studentai

BC studento nuotrauka

Daugiau

Linkime jaukių, ramių Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Jaukių_ švenčių_kelti

VIOLETA LOPETIENĖ’S FROM THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES OF YURIY FEDKOVYCH CHERNIVTSI NATIONAL UNIVERSITY VISIT TO LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES

On the 8th–15th of December 2017, Violeta Lopetienė from the Centre for Baltic Studies of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University visited Lithuanian University of Educational Sciences (LEU). During the short-term visit, Violeta Lopetienė attended lectures of LEU teachers, carried out research at LEU and other libraries, and participated at different events.

VIOLETOS LOPETIENĖS IŠ BALTIJOS FEDERALINIO I. KANTO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO VIZITAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Gruodžio 8–15 d. Lietuvos edukologijos universitete lankėsi Baltijos federalinio I. Kanto universiteto Baltistikos centro vadovė Violeta Lopetienė. Trumpalaikio vizito metu viešnia lankėsi LEU dėstytojų paskaitose: stebėjo ir patirties savo vedamoms paskaitoms sėmėsi iš prof. dr. G. Kundroto, doc. dr. J. Trimonytės-Bikelienės, prof. dr. R. Rinkauskienės vedamų pratybų. Taip pat V. Lopetienė dirbo LEU ir kitose bibliotekose, kur rinko metodinę medžiagą paskaitoms ir seminarams, dalyvavo įvairiuose renginiuose.

Daugiau

ASSOC. PROF. DR. VILMA ZUBAITIENĖ’S FROM VILNIUS UNIVERSITY VISIT TO EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY IN BUDAPEST

On the 19th–26th November 2017, Assoc. Prof. Dr. Vilma Zubaitienė from the Department of the Lithuanian Language, Vilnius University, visited Eötvös Loránd University in Budapest. During the visit, Assoc. Prof. Dr. Vilma Zubaitienė delivered a series of lectures on dictionaries and the norms of the Lithuanian language. She also gave consultations to students on lexical typology and compilation of bilingual dictionaries for teaching.

DOC. DR. VILMOS ZUBAITIENĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS BUDAPEŠTO LORANDO ETVEŠO UNIVERSITETE

Lapkričio 19–26 d. Budapešto Lorando Etvešo universtete lankėsi VU Lietuvių kalbos katedros docentė dr. Vilma Zubaitienė. Vizito metu ji skaitė paskaitų ciklus temomis: „Žodynų istorija Lietuvoje ir baltų-slavų leksikos tyrimai“, „Lietuvių leksikografija: žodynų tipai ir jų pagrindiniai požymiai“, „Dabartinės lietuvių kalbos aktualijos: nuostatos ir vartosena“. Per paskaitas baltų kalbų besimokantiems studentams buvo pristatyti seniausi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje išleisti ar parengti daugiakalbiai ar dvikalbiai žodynai, daugiausia dėmesio kreipiant į žodynuose pateikiamą skolintą leksiką, jos perimamumą bei skolinių adaptavimo procesus. Taip pat buvo aptarti lietuvių kalbos etimologiniai ir istoriniai žodynai, pristatyti Lietuvoje išleisti įvairių tipų žodynai: bendrieji, specialieji, taip pat aptartos jų elektroninės versijos bei supažindinta su paieškos galimybėmis.

zubaitienė  zubaitienė a

Dr. Vilma Zubaitienė Budapešto Lorando Etvešo universtete

Larysos Stankevich nuotraukos

Daugiau

PROF. DR. GRASILDA BLAŽIENĖ’S FROM LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES VISIT TO CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

On the 1st–9th of November 2017, academician Grasilda Blažienė from Lithuanian University of Educational Sciences visited Charles University in Prague, where she delivered a series of lectures on methodology of writing research paper, compiling bilingual dictionaries and discussed relations between Czech and Lithuanian dictionaries, literatures, and cultures with students of the University.    During discussions with teachers from the Centre for Baltic Studies of Charles University in Prague, Prof. Dr. G. Blažienė touched upon studies and research development, and cooperation in the sphere of Lithuanian studies.  

PROF. DR. MARINA FOSCHI’S FROM THE UNIVERSITY OF PISA VISIT TO VILNIUS UNIVERSITY

 On the 26th–29th of November 2017, Prof. Dr. Marina Foschi from the Department of Philology, Linguistics and Literature, the University of Pisa, visited the Faculty of Philology, Vilnius University,   where she discussed with colleagues the conception of a new joint Vilnius University and the University of Pisa MA programme, and also delivered a lecture to students of the study programme Italian Philology.  

PROF. DR. MARINOS FOSCHI IŠ PIZOS UNIVERSITETO VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

Lapkričio 26-29 dienomis Pizos universiteto Filologijos, literatūros ir lingvistikos departamento profesorė, doktorantūros komiteto pirmininkė ir „Von Humboldt Stiftung“ generalinė sekretorė Italijoje prof. dr. Marina Foschi viešėjo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. Stažuotoja su Filologijos fakulteto dekane prof. dr. Meilute Ramoniene, prodekane doc. dr. Nijole Juchnevičiene ir Italų filologijos studijų programos dėstytoju doc. dr. Diego Ardoino aptarė jungtinės Vilniaus ir Pizos universitetų magistrantūros studijų programos koncepcijos rengimą. Profesorė skaitė paskaitą Italų filologijos studijų programos studentams apie pagrindinius italų, vokiečių ir lietuvių kalbų sintaksinius panašumus ir skirtumus. Šio vizito rezultatai skatina tolesnį bendradarbiavimą rengiant naują studijų programą, sujungsiančią Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą ir Pizos universiteto Filologijos, literatūros ir lingvistikos departamentą.

Marina_Foschi 4  Foschi 1

Prof. dr. Marina Foschi 

VU Baltistikos katedros archyvo nuotraukos

 

Daugiau

STOKHOLMO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO DOC. DR. DAIVA VAIŠNIENĖ

Gruodžio 3–9 d. Stokholmo universiteto Baltistikos centre lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros docentė dr. Daiva Vaišnienė. Trumpalaikio vizito metu buvo skaitytas paskaitų ciklas apie Lietuvos valstybinės kalbos politiką ir vesti seminarai „Kalbos vartojimas ir normos“.

D. Vaišnienė ir BC studentai (1)

D. Vaišnienė ir BC studentai

BC studento nuotrauka

Daugiau

ASSOC. PROF. DR. DAIVA VAIŠNIENĖ’S FROM LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES VISIT TO THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES OF STOCKHOLM UNIVERSITY

On the 3rd–9th of December 2017, Assoc. Prof. Dr. Daiva Vaišnienė from Lithuanian University of Educational Sciences visited the Centre for Baltic Studies of Stockholm University. During a short-term visit, Dr. Daiva Vaišnienė delivered a series of lectures on the Lithuania’s policy on the state language and seminars “Language Usage and Norms”.

PROFESSOR KASTYTIS BARISAS’ FROM LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES VISIT TO THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES OF IMMANUEL KANT BALTIC FEDERAL UNIVERSITY

On the 3rd–9th of December 2017, Professor Kastytis Barisas from Lithuanian University of Educational Sciences visited the Centre for Baltic Studies of Immanuel Kant Baltic Federal University. During the visit, Professor Kastytis Barisas delivered lectures and seminars on the Lithuanian language, Lithuanian history, culture, ethnoculture, gave master classes on Lithuanian songs, discussed Lithuanian and Russian traditions with the University students, and had a meeting with the Dean of the Faculty and teachers from the Centre for Baltic Studies.

BALTIJOS FEDERALINIAME I. KANTO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROFESORIUS KASTYTIS BARISAS

Gruodžio 3–9 d. Baltijos federaliniame I. Kanto universiteto Baltistikos centre lankėsi LEU profesorius Kastytis Barisas. Vizito metu profesorius skaitė paskaitas ir vedė seminarus baltistikos centro studentams apie lietuvių kalbą, istoriją, etnokultūrą, mokė lietuvių liaudies dainų. Buvo kalbama apie lietuvių liaudies folklorą, Advento, Kalėdų dainas. Po paskaitų vyko diskusijos apie lietuvių ir rusų papročius. Vizito metu taip pat buvo surengtas susitikimas su fakulteto Dekane ir kitais BC dėstytojais.

Baltistikos centro studentai  K. Barisas ir BC vadovė V. Lopetienė.

BC studentai                                    K. Barisas ir BC vadovė V. Lopetienė

BC studentų nuotraukos

Daugiau

TEACHER LINA PESTAL’S FROM THE UNIVERSITY OF VIENNA VISIT TO VILNIUS UNIVERSITY

On the 20th–26th of November 2017, teacher of the Lithuanian language Lina Pestal from the Centre for Lithuanian Studies at the Institute of Scandinavian Studies, the University of Vienna, visited Vilnius University. During the study visit, she attended Lithuanian classes at the Institute of Applied Linguistics, Vilnius University, approached teachers for consultations on methods of teaching Lithuanian, visited the university library and took part in the conference “Historical Territory of Lithuania Minor”. 

DĖSTYTOJOS LINOS PESTAL IŠ VIENOS UNIVERSITETO VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

Lapkričio 20–26 d. Vilniaus universitete stažavosi Vienos universiteto Skandinavistikos instituto Lituanistikos centro lietuvių kalbos dėstytoja Lina Pestal. Ji stebėjo Taikomosios kalbotyros institute vedamas lietuvių kalbos paskaitas kitakalbiams, konsultavosi su Lituanistinių studijų katedros dėstytojais dėstymo metodikos klausimais. L. Pestal taip pat lankėsi Lietuvos mokslų akademijos Vrubleckių bibliotekoje, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, dalyvavo konferencijoje „Mažosios Lietuvos istorinės žemės“.

pestal

Vienos universiteto Skandinavistikos instituto Lituanistikos centro lietuvių kalbos dėstytoja Lina Pestal Vilniaus universitete

BC studentų nuotrauka

Daugiau

ASSOC. PROF. DR. ERIKA RIMKUTĖ VISITING MASARYK UNIVERSITY IN BRNO

On 1-8 December 2017, Assoc. Prof. Dr. Erika Rimkutė from Vytautas Magnus University was visiting the Department of Linguistics and Baltic Studies at Masaryk University in Brno, where she gave some lectures to the students of the Baltic studies programme. Assoc. Prof. Rimkutė introduced the results of quantitative research on the morphometric structure of modern Lithuanian words and discussed the possibilities of their application.

DOC. DR. ERIKOS RIMKUTĖS IŠ VDU VIZITAS BRNO MASARYKO UNIVERSITETE

Gruodžio 1–8 d. Brno Masaryko universiteto Kalbotyros ir baltistikos katedroje lankėsi doc. dr. Erika Rimkutė iš Vytauto Didžiojo universiteto, kuri skaitė paskaitas baltistikos programos magistrantams ir doktorantams. Doc. dr. E. Rimkutė studentams papasakojo apie dabartinės lietuvių kalbos žodžių morfeminės struktūros naujus kiekybinius tyrimus, pristatė lietuvių kalbos morfemikos žodynus, morfemikos duomenų bazę ir aiškino, kaip juos galima naudoti įvairiems tyrimams, atliekamiems per studijas. Kitoje paskaitoje dėstytoja papasakojo, kokios kalbos dalys yra dažniausios lietuvių kalbos skirtingose atmainose, funkciniuose stiliuose, su studentais diskutavo apie išryškėjusias ypatybes, ieškojo universalijų kitose kalbose. Taip pat doc. dr. E. Rimkutė pristatė, kaip pasiskirsčiuosios gramatinės kategorijos lietuvių kalbos tekstynuose, demonstravo automatinės morfologinės analizės priemones ir morfologiškai anotuotus tekstynus.

1-rimkute  2-rimkute

E. Rimkutė skaito paskaitą Brno Masaryko          Brno Masaryko universiteto baltistai magistrantai 

universiteto studentams.                                   ir doktorantai

Vaido Šeferio nuotraukos.

Daugiau

DOC. DR. GIEDRIAUS JANAUSKO IŠ VDU VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

2017 m. lapkričio 27 – gruodžio 4 d. Helsinkio universitete lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. Giedrius Janauskas. Per vizitą doc. dr. G. Janauskas skaitė paskaitas „In between of the Baltic Sea States: Lithuanian Perspective“, „Formation of the Baltic Sea Region: Past, Reality, and Imagination of Future“, „National narrative(s) of the History of Lithuania: Challenges of the XXth century 100 years of history: Finland and Lithuania“ įvairių kursų Helsinkio universiteto Baltistikos studijų programos ir universiteto studentams. Per diskusijas buvo kelti klausimai apie Baltijos jūros regiono formavimosi ypatumus bei diskutuota apie Lietuvos užsienio politikos gaires. Taip pat doc. dr. G. Janauskas su Helsinkio universiteto Baltistikos studijų programos kuratorėmis prof. dr. Laimute Balode ir dėstytoja Aurelija Kaškelevičiene kalbėjosi apie glaudesnį Suomijos ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje, apie studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, aptartos bendrų projektų galimybės.

giedrius_6674

Paskaita Baltistikos studijų programos studentams

Aurelijos Kaškelevičienės nuotrauka

Daugiau

ASSOC. PROF. DR. GIEDRIUS JANAUSKAS’ VISIT TO HELSINKI UNIVERSITY

On 27 November – 4 December 2017, Assoc. Prof. Dr. Giedrius Janauskas from Vytautas Magnus University was visiting the University of Helsinki. During his visit, Assoc. Prof. Dr. Janauskas delivered the following lectures: “In between of the Baltic Sea States: Lithuanian Perspective”, “Formation of the Baltic Sea Region: Past, Reality, and Projection of the Future”, “National narrative(s) of the History of Lithuania: Challenges of the 20th century”, and “100 years of history: Finland and Lithuania”. The lectures were given to the students of the Baltic Studies programme and other programmes at the University of Helsinki. Janauskas met with pupils from the School of Ruusutorppa located in the city of Espoo and their parents. He also participated in the screening of Arūnas Matelis’s film “Flight over Lithuania”.

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROF. DR. GRASILDA BLAŽIENĖ LANKĖSI PIZOS UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE

Lapkričio 28 d. – gruodžio 4 d. Pizos universiteto Baltistikos centre lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto dėstytoja prof. dr. Grasilda Blažienė. Vizito metu buvo skaitomas paskaitų ciklas Baltų kalbotyra Europos kontekste filologijos, literatūros ir lingvistikos studijų studentams, vesti seminarai apie vertimo teoriją ir praktiką. Buvo surengtas susitikimas su centro ir universiteto dėstytojais, per kurį aptarta klasikinės filologijos ir onomastikos mokslų ateitis, taip pat intensyviai diskutuota su prof. dr. Pietro U. Dini ir dr. Adriano Cerri apie baltistikos studijas ir jų ateitį Pizos universitete.

G. Blažienė Pizoje

G. Blažienė Pizoje

BC studento nuotrauka

Daugiau

PROF. DR. GRASILDA BLAŽIENĖ’S FROM LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES VISIT TO THE CENTRE FOR BALTIC STUDIES OF THE UNIVERSITY OF PISA

From the 28th of November to the 4th of December 2017, Prof. Dr. Grasilda Blažienė from Lithuanian University of Educational Sciences visited the Centre for Baltic Studies of the University of Pisa. During the visit, Prof. Dr. Grasilda Blažienė delivered a series of lectures “Baltic Linguistics in European Context” and seminars about theory and practice of translation to the University students. Prof. Dr. Grasilda Blažienė also had meetings with teachers from the Centre and the University.

ASSOC. PROF. DR. AURELIJA MYKOLAITYTĖ FROM VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY VISITING LIEPAJA UNIVERSITY

On 26 November – 2 December, Assoc. Prof. Dr. Aurelija Mykolaitytė (Vytautas Magnus University) paid a visit to Liepaja University. During her lectures at this university, she presented the main principles of semiotic and phenomenological analysis to students, who later applied this approach during the seminars to analyse the texts of Romualdas Granauskas and Tomas Vaiseta. Assoc. Prof. Dr. Aurelija Mykolaitytė also met with researchers working at Liepaja University who show interest in the Lithuanian language, literature, and culture.

PROF. DR. HABIL. BONIFACAS STUNDŽIA’S VISIT TO MASARYK UNIVERSITY IN BRNO

On the 12th–19th of November 2017, Prof. Dr. Habil. Bonifacas Stundžia from the Department of Baltic Studies, Vilnius University, visited the Centre for Baltic Studies at the Institute of General Linguistics and Baltic Studies, Masaryk University in Brno. Prof. B. Stundžia delivered a series of lectures about Lithuanian accentology and word building, gave consultations to students, and discussed with colleagues further prospects of cooperation.

PROF. HABIL. DR. BONIFACO STUNDŽIOS STAŽUOTĖ BRNO MASARYKO UNIVERSITETE

Lapkričio 12–19 d. Brno Masaryko universiteto Bendrosios kalbotyros ir baltistikos instituto Baltistikos centre viešėjo Vilniaus universiteto Baltistikos katedros profesorius habil. dr. Bonifacas Stundžia. Jis instituto studentams ir dėstytojams anglų kalba skaitė paskaitų ciklus „Kirtis, priegaidė ir morfemų akcentinės savybės“, „Priesaginių vardažodžių kirčiavimo dėsningumai“ ir  „Lietuvių kalbos žodžių darybos sistema“, konsultavo Baltistikos centro lektorius, doktorantus ir studentus, su baltistikos studijų programos kuratoriumi doc. dr. Vaidu Šeferiu aptartė galimas magistro darbų ir daktaro disertacijų temas, tolimesnio bendradarbiavimo su VU Baltistikos katedra perspektyvas.

2017-11-15_Bonifacas  WP_20171114_Bonifacas

Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia Brno Masaryko universitete

BC studentų nuotraukos

Daugiau

ASSOC. PROF. DR. AUDINGA PELURITYTĖ–TIKUIŠIENĖ’S FROM VILNIUS UNIVERSITY VISIT TO CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

On the 5th–15th of November 2017, Assoc. Prof. Dr. Audinga Peluritytė–Tikuišienė from the Department of Lithuanian Literature, Vilnius University, delivered a series of lectures on the Soviet and modern Lithuanian literature to MA and PhD students at the Centre for Baltic Studies, Charles University. Assoc. Prof. Dr. Audinga Peluritytė–Tikuišienė also participated at the international conference “Francisc Skorina and His Prague Bible. Multilingual Cultural Heritage of the Grand Duchy of Lithuania and Modern Days”, hosted by Charles University in Prague.

DOC. DR. AUDINGOS PELURITYTĖS–TIKUIŠIENĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS PRAHOS KAROLIO UNIVERSITETE

Lapkričio 5–15 d. Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros doc. dr. Audinga Peluritytė–Tikuišienė skaitė paskaitas baltistikos centro magistrantams ir doktorantams Prahos Karolio universitete. Mokslininkės paskaitų ciklus Prahoje lėmė Baltistikos seminaro darbų pobūdis – buvo skaitytos teminės paskaitos magistrantams ir doktorantams: „Lietuvių literatūros mokslo tyrimai šiandien“, „Šiuolaikinės lietuvių literatūros naujienos: įdomiausi autoriai“, kurie rašo mokslo darbus Baltistikos centre, ir teminės paskaitos magistrantams, kurie lanko Baltistikos centro paskaitas apie lietuvių, Rytų ir Vidurio Europos literatūras: „Šiuolaikinė lietuvių literatūra ir meno kontekstai ankstyvuoju sovietmečiu, I dalis“, „Šiuolaikinė lietuvių literatūra ir meno kontekstai ankstyvuoju sovietmečiu, II dalis“. Doc. dr. A. Peluritytė–Tikuišienė taip pat dalyvavo vizito metu šio centro organizuotoje konferencijoje „Pranciškus Skorina ir jo Prahos Biblija. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandien“ (2017.11.08-09), kurioje skaitė pranešimą „Žodžio galia literatūroje ir šalia jos: sovietmečio pradžia Lietuvoje“.

Audinga1  Audinga2

Dr. Audinga Peluritytė–Tikuišienė Prahos Karolio universitete

BC studentų nuotraukos

Daugiau

AUKSĖ NOREIKAITĖ FROM VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY VISITING REZEKNE ACADEMY OF TECHNOLOGIES

On November 21-28, Auksė Noreikaitė, a lecturer and ethnologist at Vytautas Magnus University, was visiting the Faculty of Education, Languages and Design at Rezekne Academy of Technologies. She delivered lectures on “Relations between Lithuanians and Latvians on the border between Lithuania and Latvia” and “Ways of expressing Lithuanian ethnic identity on the border between Lithuania and Latvia”. She also talked about the traditions of Christmas Eve in Lithuania and Latgale. Auksė Noreikaitė also met with lecturers from Rezekne Academy of Technologies to discuss important issues in the field of Lithuanian studies.

DOC. DR. AURELIJOS MYKOLAITYTĖS VIZITAS IŠ VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO LIEPOJOS UNIVERSITETE

Lapkričio 26 d. – gruodžio 2 d. Liepojos universitete lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros docentė dr. Aurelija Mykolaitytė. Tai buvo trečiasis šios mokslininkės dėstymo vizitas Liepojoje, per kurį daugiausia buvo kalbėta apie šiuolaikinę lietuvių prozą. Paskaitos vyko latvių kalba, tad prasčiau lietuviškai mokantiems studentams nebuvo jokių kliūčių suprasti lektorę. Taip pat per paskaitas buvo pasitelkti vaizdo įrašai, kurie studentus skatino gilintis į lietuvių kalbą, išgirsti pačių autorių kūrybos interpretacijas. Per seminarus buvo analizuoti du šiuolaikinės lietuvių prozos tekstai: vienas – vyresniosios kartos rašytojo Romualdo Granausko, kitas – jaunosios kartos rašytojo Tomo Vaisetos. Su semiotinės (Algirdo Juliaus Greimo) ir fenomenologinės (Algio Mickūno) analizės pagrindais supažindinti studentai labai susidomėję ėmėsi aptarti prozos tekstus. Taigi per doc. dr. A. Mykolaitytės vizitą buvo koncentruotasi ne tik pildyti studentų žinias, bet ir siekta juos aktyviai įtraukti į literatūros teksto analizę.  

aurelija

Zanda Gūtmanė ir Aurelija Mykolaitytė su Liepojos universiteto studentais

BC studento nuotrauka

Daugiau

AUKSĖS NOREIKAITĖS IŠ VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO VIZITAS RĖZEKNĖS TECHNOLOGIJŲ AKADEMIJOJE

Lapkričio 21-28 dienomis Rėzeknės technologijų akademijos Švietimo, kalbų ir dizaino fakultete lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja etnologė Auksė Noreikaitė, skaičiusi paskaitas filologams, kurie akademijoje mokosi lietuvių kalbos, bei latvių kalbos, literatūros ir istorijos mokytojo studijų programų studentams.

2  3

A. Noreikaitė skaito paskaitą „Lietuvių                 Diskusija su Rėzeknės technologijų akademijos 

etninio tapatumo raiška Lietuvos                         studentais apie įvairias lietuvių ir latvių 

ir Latvijos pasienyje“                                          švenčių tradicijas bei lietuviškų kūčiukų degustacija.

A. Kliavinskos ir R. Sinkevičiaus nuotraukos

Daugiau

BUDAPEŠTO ETVEŠO LORANDO UNIVERSITETO DĖSTYTOJO RIČARDO PETKEVIČIAUS VIZITAS LIETUVOJE

Lapkričio 4–12 d. į Lietuvą trumpalaikio vizito iš Budapešto buvo atvykęs Etvešo Lorando universiteto Baltistikos centro lietuvių kalbos dėstytojas Ričardas Petkevičius. Lankydamasis Vilniaus universitete dėstytojas dalyvavo įvairiose veiklose.

pet 3  pet 5

Etvešo Lorando universiteto Baltistikos centro lietuvių kalbos dėstytojas Ričardas Petkevičius Vilniaus universitete

BC studentų nuotraukos

Daugiau

LECTURER RIČARDAS PETKEVIČIUS FROM EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY (BUDAPEST) VISITING LITHUANIA

On 4-12 November 2017, Ričardas Petkevičius, a Lithuanian language teacher at the Baltic Centre of Eötvös Loránd University, came from Budapest for a short-term visit in Lithuania. During his stay at Vilnius University, the lecturer took part in various activities: he participated in seminars, communicated with colleagues, and discussed issues related to teaching the Hungarian language in Lithuania.

LLTI MOKSLININKĖS DR. RADVILĖS RACĖNAITĖS VIZITAS VARŠUVOS UNIVERSITETE

Lapkričio 12 – lapkričio 25 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Radvilė Racėnaitė lankėsi Varšuvos universitete. Čia ji Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos katedros baltistams perskaitė paskaitų ciklą „Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių mitologijoje“. Paskaitų metu studentai buvo supažindinti su pagrindiniais publikuotais lietuvių religijos ir mitologijos šaltiniais, žinomiausiais lietuvių mokslininkais mitologais ir jų tyrimais. Apžvelgti mirties vaizdiniai lietuvių mitologijoje: mirties atsiradimas, regimieji mirties pavidalai, mirties ženklai. Nagrinėtos mitinės gimimo ir vedybų sąsajos su lemties ir mirties problematika bei aptartos mitologinės likimo keitimo galimybės. Paskaitose informaciniais ir edukaciniais tikslais pasitelkta įvairi demonstracinė medžiaga: vaizdo įrašai, archyvinių mitologinės tautosakos tekstų pavyzdžiai, fotografijos, mitologinės tematikos lietuvių dailininkų kūriniai ir kt. Paskaitoms parengtos ir studentams persiųstos skaitytų paskaitų temas išsamiai pristatančios skaidrių prezentacijos, bibliografinė svarbiausių šaltinių ir tyrinėjimų medžiaga.

IMG_0512  IMG_0513  IMG_0516

Radvilės Racėnaitės paskaita Varšuvos universiteto baltistams

Joanos Tabor nuotraukos

Daugiau

DR. JUSTYNA PRUSINOWSKA’S VISIT IN LITHUANIA

On 7-16 November 2017, Justyna Prusinowska, a researcher from the Department of Baltic Studies at the Institute of Linguistics at Adam Mickiewicz University in Poznań visited Lithuania. During her visit, Prusinowska worked in libraries, met with colleagues and attended various scientific and cultural events.

DR. RADVILĖ RACĖNAITĖ FROM THE INSTITUTE OF LITHUANIAN LITERATURE AND FOLKLORE VISITING WARSAW UNIVERSITY

On 12-25 November, Dr. Radvilė Racėnaitė from the Institute of Lithuanian Literature and Folklore visited Warsaw University, where she delivered a cycle of lectures “The concept of human destiny and death in Lithuanian mythology”.

DR. JUSTYNOS PRUSINOWSKOS IŠ POZNANĖS ADOMO MICKEVIČIAUS UNIVERSITETO VIZITAS LIETUVOJE

Lapkričio 7-16 d. Lietuvoje lankėsi Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Kalbotyros instituto Baltistikos skyriaus mokslo darbuotoja dr. Justyna Prusinowska. Vilniuje J. Prusinowska dirbo bibliotekose, kur rinko medžiagą apie surinkimininkų judėjimą Mažojoje Lietuvoje, o surinktos medžiagos pagrindu parengė pranešimą tarptautinei konferencijai.

Justyna 1  

Konferencija „Kalbos, kultūros ir švietimo politika: sąveika ir sankirtos“ Lietuvos Respublikos Seime (su lekt. Ričardu Petkevičiumi ir dr. Daiva Vaišniene).

Vilmos Zubaitienės nuotrauka.

Daugiau

SERIES: Studies in Slavic, Baltic, and Eastern European Languages and Cultures

Books in the series “Studies in Slavic, Baltic, and Eastern European Languages and Cultures” deal with Slavic and Baltic languages and cultures, as well as other Eastern European languages linked by common history and cultural processes. The series contains monographs, edited volumes, doctoral dissertations devoted to the study of Slavic, Baltic, and Eastern European languages.

Please find further information attached.

PROF. ANNOS VERSCHIK IŠ TALINO UNIVERSITETO STAŽUOTĖ LIETUVOJE

Lapkričio 19-26 d. Lietuvoje lankėsi Talino universiteto bendrosios kalbotyros profesorė Anna Verschik, kuri aplankė Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetus. Vytauto Didžiojo universitete  prof. A. Verschik skaitė paskaitas „Kalbų kontaktai internete“ ir „Anglų ir suomių kalbų situacija Estijoje“ Humanitarinių mokslų fakulteto Baltijos regiono kultūros programos studentams, kuriems ypač patiko paskaita apie daugiakalbystę internetinėje erdvėje. VDU buvo surengtas susitikimas su Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų katedros vedėja doc. dr. Laimute Anglickiene ir fakulteto prodekanu doc. dr. Giedriumi Janausku, su kuriais prof. A. Verschik aptarė tolesnių kontaktų ir bendradarbiavimo galimybes, kalbėjo apie baltistikos dalykų dėstymo problemas Talino universitete. Prof. A. Verschik taip pat susitiko su Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių ir menų mokslų fakulteto Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedros vedėja doc. dr. Saule Petroniene ir katedros dėstytoja, Talino universiteto kalbotyros doktorantūros absolvente dr. Ligita Judickaite-Pašvenskiene, su kuriomis aptarė tarpuniversitetinio bendradarbiavimo idėją.

20171120_154351  20171120_154820

A. Verschik su Baltijos regiono kultūrų                 Profesorė su VDU studentais

programos ketvirtakursėmis ir doc. dr. L. Anglickiene

L. Anglickienės nuotraukos

 

Daugiau

THE VISIT OF PROF. ANNA VERSCHIK FROM TALLINN UNIVERSITY

On 19-26 November 2017, Anna Verschik, Professor of General Linguistics at Tallinn University, visited Vytautas Magnus University and Vilnius University. At Vytautas Magnus University, Prof. Verschik gave lectures entitled “Language contacts on the Internet” and “The situation of English and Finnish in Estonia”, as well as discussed the possibilities of further cooperation with colleagues at the two universities. At Vilnius University, Prof. Anna Verschik met with Prof. Meilutė Ramoniene, the Dean of the Faculty of Philology. She also worked at the University Library.

Kviečiame į mokslinę konferenciją „Modernybės ir tradicijų sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje“

2017 m. gruodžio 1–2 dienomis Lietuvių kalbos institute vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje“.

Konferencija skirta paminėti Reformacijos 500 metų sukaktį. Ypatingas dėme­sys bus skiriamas savitam protestantiškosios aplinkos reiškiniui, gyvavusiam dau­giau nei 200 metų – surinkimininkų judėjimui.

Tradiciškai surinkimai suvokiami kaip privačios maldų ir giesmių sueigos, į kurias būrėsi evangelikai liuteronai. Vis dėlto, anot renginio organizatorės dr. Ingos Strungytės-Liugienės, į surinkimininkų judėjimą šioje konferencijoje bus bandoma pažvelgti plačiau – kaip į kultūros reiškinį, pasižymėjusį veržliomis bendruomeninėmis ir kūrybinėmis iniciatyvomis, kurių ištakos sieka klasikinio pietizmo epochą.

Daugiau

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į STUDENTŲ PRAKTIKĄ VDU

Studentų praktikos Vytauto Didžiojo universitete – tai galimybė bakalauro, magistro ar doktorantūros programų studentams įgyti profesinės praktikos įvairiose srityse bei tobulinti kalbos žinias, artimiau susipažinti su Lietuva, susirinkti lituanistinę medžiagą savo tiriamiesiems ir baigiamiesiems darbams.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

 

INTERNATIONAL BALTIC STUDIES RESEARCHERS’ CONFERENCE IN PRAGUE DEDICATED TO COMMEMORATE THE YEAR OF FRANCISC SKORINA

On the 8–9 November 2017, Charles University in Prague (The Czech Republic) hosted the international scientific conference “Francisc Skorina and His Prague Bible. Multilingual Cultural Heritage of the Grand Duchy of Lithuania and Modern Days”, dedicated to commemorate the year of Francisc Skorina, a 16th century humanist and public man.  

Researchers and representatives from foreign centres for Baltic and Lithuanian studies of universities and other institutions in Austria, Germany, Finland, France, Poland, Russia, the Czech Republic and Lithuania took part in the conference, organised by the project “Lithuanian Academic Scheme for International Cooperation in Baltic Studies” executors together with Charles University in Prague. At the plenary talks, the participants of the conference discussed Francisc Skorina’s    personality and his activity in cultural and historical context. A special attention was paid to the Ruthenian Bible, i.e. questions of citation, the role of the Francisc Skorina’s Bible in the history of publishing the Holy Scripture, problems of the old manuscripts and their investigation.  

9th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics

We kindly invite you to participate in the 9th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics that will be held in Lithuania, Vilnius on July 23–27, 2018.

The deadline for the registration has been extended.

Registration form and abstract (up to 2000 characters) are to be submitted in English via e-mail to sidg.lithuania@gmail.com by January 5, 2018 (was by November 6, 2017). You are welcome to do your registration on Facebook, too: https://www.facebook.com/9th-Congress-of-SIDG-1395265433876133/.

Registration form

Daugiau

IX TARPTAUTINIS DIALEKTOLOGIJOS IR GEOLINGVISTIKOS KONGRESAS

2018 m. liepos 23–27 d. Vilniuje vyks IX tarptautinis Dialektologijos ir geolingvistikos kongresas.

Dalyvių registracijos terminas pratęstas. Dalyvio anketą ir pranešimo anotaciją anglų kalba (iki 2000 spaudos ženklų) prašoma siųsti iki 2018 m. sausio 5 d. (buvo iki 2017 m. lapkričio 6 d.) el. paštu sidg.lithuania@gmail.com. Užsiregistruoti galima ir socialiniame tinkle „Facebook“ adresu https://www.facebook.com/9th-Congress-of-SIDG-1395265433876133/.

Registracijos forma

Daugiau

TARPTAUTINĖ BALTISTŲ KONFERENCIJA PRAHOJE, SKIRTA PRANCIŠKAUS SKORINOS METAMS PAMINĖTI

2017 m. lapkričio 8–9 d. Prahos Karolio universitete (Čekija) vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Pranciškus Skorina ir jo Prahos Biblija. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandiena“, skirta XVI amžiaus humanisto ir visuomenės veikėjo Pranciškaus Skorinos metams paminėti.

Konferencijoje, projekto vykdytojų rengtoje kartu su Prahos Karolio universiteto Baltistikos centru, dalyvavo mokslininkai ir užsienio baltistikos ir lituanistikos centrų atstovai iš Austrijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Vokietijos universitetų, Čekijos ir Lietuvos universitetų ir kitų mokslo institucijų. Konferenciją globojo Lietuvos Respublikos ambasada Čekijos Respublikoje. Konferencijos pranešimai buvo skaitomi dviejuose plenariniuose posėdžiuose, taip pat dirbta atskirose sekcijose, skirtose įvairiems konferenciją reprezentuojantiems diachroniniams ir sinchroniniams tyrimams pristatyti.

081_Praha  161_Praha

Tarptautinės mokslinės konferencijos dalyviai

Onos Petrėnienės nuotraukos

Daugiau

GRETOS LEMANAITĖS-DEPRATI IŠ KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETO VIZITAS LIETUVOJE

2017 m. spalio 27 – lapkričio 5 d. Lietuvoje stažavosi Krokuvos Jogailaičių universiteto Lietuvos kultūros centro dėstytoja Greta Lemanaitė-Deprati, kuri lankėsi Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetuose.

Pirmąją stažuotės dalį G. Lemanaitė praleido Vilniuje, kur buvo susitikusi su įvairių Vilniaus universiteto katedrų dėstytojais. Stažuotoja konsultavosi su doc. Brigita Speičyte ją dominančiais literatūros klausimais, doc. Kęstučio Urbos padedama gilinosi į vaikų literatūros Lenkijoje ir Lietuvoje skirtumus. Dėstytojai buvo naudingas susitikimas su Lituanistinių studijų katedros dėstytojais – prof. Meilute Ramoniene, lekt. Joana Pribušauskaite. Vizito metu G. Lemanaitė turėjo galimybę lankytis katedros lituanistų dėstomuose seminaruose.

Daugiau

VISIT OF TEACHER GRETA LEMANAITĖ-DEPRATI FROM KRAKOW JAGIELLONIAN UNIVERSITY

From 27 October to 5 November 2017, Greta Lemanaitė-Deprati, lecturer at the Lithuanian Cultural Centre of Krakow Jagiellonian University, was visiting Vilnius and Vytautas Magnus Universities. During her internship, Greta Lemanaitė met lecturers from the two universities, attended seminars delivered by Lithuanian researchers, and worked in libraries.

DR. INGOS HILBIG VIZITAS FRANKFURTO PRIE MAINO UNIVERSITETE

29 d. – lapkričio 5 d.  Frankfurto prie Maino universitete viešėjo dr. Inga Hilbig, kuri baltistikos studentams ir kitiems akademinės bendruomenėms nariams skaitė paskaitų ciklą apie lietuvių kasdienio gyvenimo kultūrą  „Lithuania and Lithuanians Today: Socio-Cultural Matters“.

Vizito metu buvo rengiami neformalūs susitikimai su Baltistikos instituto dėstytojais ir praktikantais, dalintasi gerąja patirtimi mokant lietuvių kalbos ir kultūros kaip svetimosios, vyko neformalus susitikimas-vakaras su vietos baltistikos studentais.

Hilbig-1  Hilbig_2

Dr. Inga Hilbig paskaita                                Po paskaitų prie baltistų „Stammtisch“ - nuolat užeigoje 

                                                              susitinkančios kompanijos stalo su Baltistikos instituto

                                                              studentais

Vaidos Našlėnaitės-Ebelhardt nuotraukos

Daugiau

DR. INGA HILBIG’S FROM VILNIUS UNIVERSITY VISIT TO GOETHE UNIVERSITY FRANKFURT

From the 29th of October to the 5th of November 2017, Vilnius University teacher Dr. Inga Hilbig visited Goethe University Frankfurt. Dr. Inga Hilbig delivered a series of lectures “Lithuania and Lithuanians Today: Socio-Cultural Matters” to the students of the Institute of Baltic Studies at Goethe University Frankfurt.

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROF. DR. GRASILDA BLAŽIENĖ LANKĖSI PRAHOS KAROLIO UNIVERSITETE

Lapkričio 1–9 d. akademikė Grasilda Blažienė iš Lietuvos edukologijos universiteto lankėsi Prahos Karolio universitete, kur skaitė paskaitų ciklą apie mokslinio darbo rašymo metodiką ir dvikalbių žodynų rašymą. Per seminarus vyko gyvos diskusijos ne tik darbų rašymo klausimais, bet buvo diskutuota ir apie čekų ir lietuvių žodynų, literatūros, kultūros ryšius. Vizito metu prof. dr. G. Blažienė su Baltistikos centro dėstytojais diskutavo apie studijų ir mokslo tyrimų plėtrą bei bendradarbiavimą lituanistikos srityje.

Čekijos valstybinis archyvas

Čekijos valstybinis archyvas

BC studento nuotrauka

Daugiau

DR. VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ’S FROM THE INSTITUTE OF LITHUANIAN LITERATURE AND FOLKLORE VISIT TO THE UNIVERSITY OF WARSAW

From the 22 of October to the 4 of November 2017, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė from the Institute of Lithuanian Literature and Folklore visited the University of Warsaw. During the visit, the lecturer gave lectures on “Lithuanian Folklore in the Life of Traditional Community”.  

DR. VITOS IVANAUSKAITĖS-ŠEIBUTIENĖS IŠ LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO VIZITAS VARŠUVOS UNIVERSITETE

Spalio 22 – lapkričio 4 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyr. m. darb. dr. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė lankėsi Varšuvos universitete. Čia ji Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos katedros baltistams perskaitė paskaitų ciklą „Lietuvių folkloras tradicinės bendruomenės gyvenime“. Vizito metu buvo perskaitytos šios paskaitos: „Tradicija, folkloras, bendruomenė“; „Metų ciklas: darbų ir švenčių folkloras“; „Žmogaus gyvenimo etapai ir šeimos tradicijos folklore; namų aplinka“; „Mirtis ir laidotuvės: bendruomeninės apeigos, su jomis susijęs folkloras“; „Folkloras šiuolaikiniame gyvenime“. Folklorinė lietuvių kūryba (dainos, pasakojamoji tautosaka, smulkioji tautosaka ir kt.) buvo pateikiama ir aptariama orientuojantis į visuminį folklorinės kultūros suvokimą, laikant ją integralia ir neatsiejama tradicinės bendruomenės gyvenimo kasdienybės ir švenčių dalimi. Paskaitų klausytojai supažindinti su bendraisiais lietuvių folkloro bruožais: aptarti žanrai, apeigiškumas, ir istoriškumas, paplitimas, svarbiausieji rinkimo ir tyrimo istorijos momentai.

paskaita varšuvos universitete

Dr. Vitos Ivanauskaitės-Šeibutienės paskaita

Agnieszkos Emilios Rembiałkowskos nuotrauka

Daugiau

DR. VYTAUTO RINKEVIČIAUS VIZITAS LATVIJOS UNIVERSITETE

Spalio 22 - 29 d. VU Baltistikos katedros docentas dr. Vytautas Rinkevičius viešėjo Latvijos universiteto lituanistikos centre ir skaitė paskaitų ciklą „Prūsų kalba“, per kurį supažindino studentus su pagrindiniais žinomais ir neseniai atrastais prūsų kalbos paminklais, tarmėmis, svarbiausiomis gramatikos ir leksikos ypatybėmis, santykiu su kitomis baltų kalbomis, kalbos atgaivinimo idėjomis. Vizito metu taip pat buvo aptartos tolimesnės Vilniaus universiteto Baltistikos katedros ir Latvijos universiteto Lituanistikos centro bendradarbiavimo perspektyvos.

Rinkevičius-1

Dr. Vytautas Rinkevičius Latvijos universiteto lituanistikos centre

Asmeninio archyvo nuotrauka

Daugiau

PEKINO UŽSIENIO STUDIJŲ UNIVERSITETE KINAI MOKOSI LIETUVIŲ KALBOS SPECIALYBĖS

Kodėl kinai renkasi lietuvių kalbos studijas ir kaip jiems sekasi kalbėti lietuviškai, kviečiame žiūrėti LRŽ žurnalistų Ievos Žygaitės ir Raimundo Razvadausko reportaže laidai „Labas rytas, Lietuva“. Žr. įrašą iš LRT mediatekos:

DR. MINDAUGAS KVIETKAUSKAS’ FROM THE INSTITUTE OF LITHUANIAN LITERATURE AND FOLKLORE VISIT TO THE UNIVERSITY OF WROCLAW

On the 19–31 of October 2017, Dr. Mindaugas Kvietkauskas from the Institute of Lithuanian Literature and Folklore visited the Centre for Lithuanian Language and Culture Studies at the University of Wroclaw. During the visit, the lecturer delivered lectures in Polish on “Multilingual Literature in Lithuania in 1904–1940”. Dr. M. Kvietkauskas also gave consultations to the students of Lithuanian studies writing academic papers.

DR. VYTAUTAS RINKEVIČIUS’ FROM VILNIUS UNIVERSITY VISIT TO THE UNIVERSITY OF LATVIA

On the 22nd–29th October 2017, Assoc. Prof. Dr. Vytautas Rinkevičius from the Department of Baltic Studies, Vilnius University, visited the Centre for Lithuanian Studies at the University of Latvia. At the Centre for Lithuanian Studies, Dr. Vytautas Rinkevičius delivered a series of lectures “The Prussian Language”, and discussed prospects of cooperation.

DR. MINDAUGO KVIETKAUSKO IŠ LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO VIZITAS VROCLAVO UNIVERSITETE

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyr. m. d. Mindaugas Kvietkauskas 2017 m. spalio 19–31 d. lankėsi Vroclavo universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros studijų centre. Vizito metu lektorius perskaitė paskaitų ciklą lenkų k. „Daugiakalbė literatūra Lietuvoje 1904–1940“ (paskaitos: „Daugiakalbės Vilniaus literatūros panorama XX a. pradžioje“, „Urbanistinė polifonija Vilniaus literatūros kūriniuose prieš Pirmąjį Pasaulinį karą“, „Tarpukario Vilniaus avangardas“, „Daugiakalbis modernizmas tarpukario Kaune“). Studentams demonstruotos skaidrės su vizualine medžiaga, pristatančia daugiakalbės literatūros kūrinius, autorius, tuometės Lietuvos modernizmo dailės kontekstus. Paskaitas lydėjo platūs komentarai ir diskusijos. Atskiri lituanistikos studentai konsultuoti konkrečiais jų rašomų akademinių darbų klausimais.

kvietkauskas  kvietkauskas 2

Dr. Mindaugo Kvietkausko paskaita

Tatjanos Vologdinos nuotraukos

Daugiau

ASSOC. PROF. DR. VIJOLĖ VIŠOMIRSKYTĖ’S VISIT TO CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

On October 19-25, Assoc. Prof. Dr. Vijolė Višomirskytė from the Department of Lithuanian Studies (Vytautas Magnus University) visited the Baltic Studies Centre at Charles University in Prague. During her visit, she gave lectures to students, discussed issues related to teaching Lithuanian as a foreign language, and got acquainted with student translations.

DOC. DR. VIJOLĖS VIŠOMIRSKYTĖS IŠ VDU VIZITAS PRAHOS KAROLIO UNIVERSITETE

Spalio 19-25 dienomis Prahos Karolio universiteto Baltistikos centre lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros dėstytoja doc. dr. Vijolė Višomirskytė. Universitetete ji skaitė studentams magistrantams paskaitą anglų kalba apie kultūrų dialogo ir tapatybės reprezentaciją Lietuvos autorių literatūroje „Dialogo (ne)įmanomumas ir jo reikalingumas grėsmės akivaizdoje: Beresnevičiaus ir Kunčiaus tekstai“, o kitoje paskaitoje su studentais kalbėjo apie lietuvių literatūros istorijos rašymo problemas ir pristatė metodinę studijų knyga „History of Lithuanian Culture“. Vizito metu doc. dr. Vijolė Višomirskytė dalyvavo lietuvių kalbos B1 lygio paskaitoje, po kurios paaiškėjo tam tikrų kalbos dėstymo skirtumų Lietuvos ir užsienio universitetuose, kuriuos aptarė su Prahos Karolio universiteto dėstytoja Geda Montvilaite-Sabaitiene. Galima tik pasidžiaugti, kad Prahos Karolio universiteto Baltistikos centro dėstytoja Geda Montvilaitė-Sabaitienė skatina studentus versti lietuvių literatūros tekstus į čekų kalbą ir dalyvauti vertimų skatinimo programoje.

 vijolė 2   vijolė 1

Akimirkos iš dėst. Vijolės Višomirskytės paskaitų.

Geda Montvilaitės-Sabaitienės nuotraukos

Daugiau

PRAHOS KAROLIO UNIVERSITETE LAPKRIČIO 8–9 d. VYKS TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „PRANCIŠKUS SKORINA IR JO PRAHOS BIBLIJA. DAUGIAKALBIS LDK KULTŪRINIS PAVELDAS IR ŠIANDIENA“

2017 m. lapkričio 8–9 d. Prahos Karolio universitete Čekijoje vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Pranciškus Skorina ir jo Prahos biblija. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandiena“. Konferencijos metu bus svarstoma LDK kultūrų ir kalbų kontaktai; kultūros palikimas šiandienos politiniame, kultūriniame gyvenime bei jo įprasminimas; konfesinė bei tautų sąveika; Šventojo rašto vertimai ir spauda LDK teritorijoje; senųjų bei naujųjų tekstų interpretacijos ir vertimo problemos ir iššūkiai bei kalbos dėstymai anuomet ir šiandien ir kitos svarbios temos.

Konferencijos tezės

Daugiau

DR. ANTRA KĻAVINSKA’S VISIT IN LITHUANIA

On October 20-29, Dr. Antra Kļavinska, lecturer at the Baltic Studies Centre at Rezekne Academy of Technologies, visited Lithuania. During the visit, she participated in an international seminar held at Vytautas Magnus University, gave lectures to VMU students, met with VMU lecturers and researchers, and worked at the Library of Vilnius University.

LEU STAŽAVOSI ATSTOVĖ IŠ ČERNOVCŲ UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO

Spalio 29 – lapkričio 4 dienomis į Lietuvos edukologijos universitetą trumpalaikio vizito buvo atvykusi Černovcų Nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centro atstovė Aliona Shyba.

Vizito metu viešnia lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojų paskaitose, stebėjo doc. dr. Jurgos Trimonytės Bikelienės, doc. dr. Onos Petrėnienės paskaitas, pati skaitė paskaitas I kurso studentams. A. Shyba taip pat susitiko su  Humanitarinio ugdymo fakulteto dekanu prof. dr. Gintautu Kundrotu, prodekanais, administracijos atstovais, konsultavosi su dėstytojais, dalijosi gerąja patirtimi. Viešnia aplankė LEU Lietuvių kalbos ir kultūros centrą, Lietuvių kalbos institutą ir kitas mokslo įstaigas, lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus universiteto, kitose miesto bibliotekose.

2_Shyva

Alionos Shybos paskaita

Agnės Balzaitės nuotrauka

Daugiau

LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES PROFESSOR DR. DAINIUS VAITIEKŪNAS’ ACADEMIC VISIT TO NATIONAL INSTITUTE OF ORIENTAL LANGUAGES AND CIVILIZATIONS IN PARIS (INALCO)

On 16-22 October 2017, Prof. Dr. Dainius Vaitiekūnas from the Department of Lithuanian and Comparative Literature at Lithuanian University of Educational Sciences visited National Institute of Oriental Languages and Civilizations in Paris (INALCO). Prof. Dr. Dainius Vaitiekūas delivered a series of lectures on the 21st c. literature to the students of the Centre for Lithuanian Studies.    

THE VISIT OF ALIONA SHYBA AT LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES

From 29 October to 4 November 2017, Aliona Shyba as a representative of the Centre of Lithuanian Studies at Chernovcy National Jurij Fedkovich Pedagogical University visited Lithuanian University of Educational Sciences. During the short-term visit, Aliona Shyba attended classes of teachers working at Lithuanian University of Educational Sciences, had meetings with members of the administration, discussed topical issues with colleagues, and worked at Vilnius libraries.  

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROFESORIAUS DAINIAUS VAITIEKŪNO VIZITAS PARYŽIAUS NACIONALINIAME RYTŲ KALBŲ IR CIVILZACIJŲ INSTITUTE (INALCO)

Spalio 16–22 d. Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto prodekanas, Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros prof. dr. Dainius Vaitiekūnas lankėsi Prancūzijoje, Paryžiaus nacionaliniame rytų kalbų ir civilizacijų institute (INALCO). Šio instituto Baltistikos centro studentams (vadovė – doc. dr. Hélène de Penanros) profesorius skaitė paskaitų kursą apie XXI amžiaus literatūrą.

INALCO 1

Prof. dr. Dainius Vaitiekūnas su BC atstovais

BC studentų nuotraukos

Daugiau

International Scientific Conference

Latvian Language Institute of the Latvian University invites to the International Scientific Conference "Onomastic investigations" in Riga, May 10-11, 2018.

Application form, Приглашение, Einladung, Invitation, Ielūgums.

 

Daugiau

DR. ANTROS KLIAVINSKOS STAŽUOTĖ LIETUVOJE

Spalio 20-29 d. Lietuvoje lankėsi Rėzeknės technologijų akademijos Baltistikos centro dėstytoja Antra Kliavinska. Vizito metu ji viešėjo Kauno ir Vilniaus akademinėse institucijose.

Vytauto Didžiojo universitete spalio 20-21 d. A. Kliavinska dalyvavo tarptautiniame seminare „Multilingualism and threatened languages in the Baltic region“, skaitė paskaitas VDU Baltijos regiono kultūrų studijų programos IV kurso studentams temomis „Latgalos regionas: žmonės, kalbos, tradicijos“, „Lietuvių kultūros ženklai Latgaloje“, „Lietuvio įvaizdis latgaliečių tautosakoje“. Įvyko susitikimai su VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų, Lituanistikos katedros ir Letonikos centro dėstytojais ir mokslo darbuotojais, per kuriuos diskutuota apie studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, glaudesnį Rėzeknės technologijų akademijos ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje, aptarti bendrų publikacijų rengimo klausimai.

1               2

Diskusijos VDU kultūrų studijų katedroje.                    VDU Letonikos centre. Nuotraukoje A. Kliavinska ir

Iš kairės: L. Anglickienė, A. Kliavinska,                       Letonikos centro darbuotoja K. Vaisvalavičienė

D. Kielaitė ir G. Barkauskaitė

A. Zyko nuotraukos

Daugiau

LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES PROFESSOR DR. GINTAUTAS KUNDROTAS’ ACADEMIC VISIT TO MAXIM TANK BELARUSIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

On 16-22 October 2017, Prof. Dr. Gintautas Kundrotas from the Department of Germanic, Romance, Slavonic Philology and Didactics at Lithuanian University of Educational Sciences visited the Centre for Lithuanian Studies at Maxim Tank Belarusian State Pedagogical University. The professor delivered lecturers on segmental and supersegmental units of language, parts of speech and their forms, loanwords, international words and pronunciation to the students of the Centre for Lithuanian Studies. 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROFESORIAUS GINTAUTO KUNDROTO VIZITAS BALTARUSIJOS VALSTYBINIAME MAKSIMO TANKO VARDO PEDAGOGINIAME UNIVERSITETE

Spalio 16–22 d. Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto dekanas, Germanų, romanų, slavų filologijos ir didaktikos katedros prof. dr. Gintautas Kundrotas lankėsi Baltarusijos valstybinio M. Tanko vardo pedagoginio universiteto Baltistikos centre (jo vadovė – doc. dr. Rima Radygina). Baltistikos centro studentams profesorius skaitė paskaitų ciklą apie lietuvių kalbos segmentinius ir supersegmentinius elementus, vedė tarties pratybas. Pagal iš anksto centro išreikštus pageidavimus ir atsižvelgus į šiuo metu studentams dėstomus dalykus, skaitytos paskaitos apie skolinius, tarptautinius žodžius, svetimąją leksiką, gramatinių žodžių formų parinkimą ir vartojimą, kalbos dalis ir jų formas.

Tanko univ.  Tanko univ. 1

Prof. dr. Gintautas Kundrotas Baltarusijos valstybinio M. Tanko vardo pedagoginio universiteto Baltistikos centre

BC studentų nuotraukos

Daugiau

THE VISIT OF PROF. DR. ASTA KAZLAUSKIENĖ AND ASSOC. PROF. DR. LAIMA ANGLICKIENĖ AT THE GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

On 15-22 October 2017, Prof. Dr. Asta Kazlauskienė and Assoc. Prof. Dr. Laima Anglickienė (Vytautas Magnus University) were visiting the Centre of the Lithuanian Language and Culture at the Georgian Technical University in Tbilisi. They gave lectures to students of beginners and advanced groups, had meetings with the staff of the Centre of the Lithuanian Language and Culture and other university lecturers studying the Lithuanian language, and provided counselling to students writing research papers.

Daugiau

INTERNATIONAL SCIENTIFIC WORKSHOP

On 12-14 October 2017, the international scientific workshop “The Baltists’ Agora: Literature, Culture, and Mythology” was held in Riga (Latvia). It was organized by the Literary Baltic Studies Group at the Lithuanian Literature and Folklore Institute in cooperation with the Centre for Linguistics at the University of Latvia. The event was aimed at problematizing research on Baltic identity and self-consciousness in the context of literature, culture and mythology. During this academic workshop, not only the relations between Lithuanian and foreign Baltists and their institutions were developed, but also the most recent research in Baltic studies was presented.

More information about scientific workshop you can find at: http://baltnexus.lt/news/430/19/%C4%AEVYKO-TARPTAUTINIS-AKADEMINIS-SEMINARAS-BALTIST%C5%B2-AGORA-LITERAT%C5%AARA-KULT%C5%AARA-MITOLOGIJA.

ĮVYKO TARPTAUTINIS AKADEMINIS SEMINARAS „BALTISTŲ AGORA: LITERATŪRA, KULTŪRA, MITOLOGIJA“

2017 m. spalio 12–14 d. Rygoje (Latvija) vyko tarptautinis akademinis seminaras „Baltistų agora: literatūra, kultūra, mitologija“. Jį organizavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Literatūrinės baltistikos grupė bendradarbiaudama su Latvijos universiteto Lituanistikos centru. Į seminarą susirinko per 30 mokslininkų, dėstytojų, studentų iš 8 šalių (Lietuvos, Latvijos, Vokietijos, Lenkijos, Gruzijos, Estijos, Suomijos, Vengrijos), kurie perskaitė 29 pranešimus.

IMG_5102

Tarptautinio akademinio seminaro dalyviai

Lauros Laurušaitės nuotrauka

Daugiau

PROF. DR. ASTOS KAZLAUSKIENĖS IR DOC. DR. LAIMOS ANGLICKIENĖS STAŽUOTĖS GRUZIJOS TECHNIKOS UNIVERSITETE

Spalio 15-22 dienomis Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojos prof. dr. Asta Kazlauskienė ir doc. dr. Laima Anglickienė. Jos skaitė paskaitas pradedančiųjų ir pažengusiųjų grupių studentams.

Filologė A. Kazlauskienė studentus labiausiai sudomino savo paskaita, kurioje ji parodė lietuvių ir gruzinų kalbų fonetinius panašumus ir skirtumus, paaiškino, kodėl visi kitakalbiai nesunkiai identifikuoja gruzinus, kalbančius kitomis kalbomis. Etnologė L. Anglickienė papasakojo apie populiariausias šiuolaikines lietuvių šventes, su studentais diskutavo, kokios kalendorinės ir miesto šventės yra labiau mėgstamos Gruzijoje ir Lietuvoje. Paskaitos buvo skaitomos lietuvių kalba, o į gruzinų kalbą jas vertė lietuvių kalbą puikiai įvaldę centro studentai Sophio Tabatadze ir Irakli Chkhvimiani, ne kartą lankęsi ir studijavę Lietuvoje įvairiuose lietuvių kalbos ir kultūros kursuose. Buvo surengtas protmūšis „Ar gerai pažįsti Lietuvą?“, kurio nugalėtojai buvo apdovanoti lietuviškais saldumynais.

1

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro

pažengusiųjų grupė su centro vadovu prof. dr. V. Kavaliausku ir VDU

prof. dr. A. Kazlauskiene.

Laimos Anglickienės nuotrauka

Daugiau

Dr. Gintarės Judžentytės stažuotė Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete

Š. m. spalio 8–15 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedros dėstytoja dr. Gintarė Judžentytė pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ skaitė paskaitų ciklus „Lietuvių kalbos istorija“ ir „Bendrinės lietuvių kalbos įvardžių sistema“ Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Baltologijos skyriaus studentams.

 Judžentytė

Kolegų iš Poznanės darytoje nuotraukoje

dr. Gintarė Judžentytė ir dr. Jowita Niewulis-Grablunas

iš Poznanės A. Mickevičiaus universiteto

Daugiau

INTERNSHIP OF GINTARĖ JUDŽENTYTĖ

On 8-15 October 2017, lecturer from the Department of Lithuanian Language, Faculty of Philology at Vilnius University Gintarė Judžentytė participated in an internship at Adam Mickiewicz University in Poznań. During the visit, Gintarė Judžentytė delivered a series of lectures on "The History of the Lithuanian Language" and "A System of Pronouns in Standard Lithuanian" to students of the Department of Baltic Studies.

INTERNSHIP OF DR. MANFREDAS ŽVIRGŽDAS

On 2-16 October 2017, Dr. Manfredas Žvirgždas from the Institute of Lithuanian Literature and Folklore participated in an internship at Masaryk University in Brno. During the visit, he gave a series of lectures entitled "Introduction to the Lithuanian Classical Literature" in Lithuanian and English to students of Baltic studies.

Dr. Manfredo Žvirgždo stažuotė Brno Masaryko universitete

Spalio 2-16 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Manfredas Žvirgždas lankėsi Brno Masaryko universitete, kur perskaitė Bendrosios kalbotyros ir baltistikos katedros studentams paskaitų ciklą lietuvių ir anglų kalbomis „Pažintis su lietuvių literatūros klasikais“. Ciklą sudarė šios paskaitos: „Vytautas Mačernis ir katastrofistinis egzistencializmas“, „The Trends of Lithuanian Literary Criticism“ („Lietuvių literatūros kritikos kryptys“), „Maironis and His Epoch“ („Maironis ir jo epocha“), „Alfonsas Nyka-Niliūnas ir pokarinė išeivių literatūra“. Jis taip pat pademonstravo vizualinę medžiagą, supažindino su chrestomatiniais lietuvių poezijos tekstais ir svarbiausiomis XX a. lietuvių literatūros kritikos tezėmis.

2017-10-05 17.35.42

Dr. Manfredo Žvirgždo paskaita

Vaido Šeferio nuotrauka.

Daugiau

THE VISIT OF PROF. DR. PIETRO U. DINI AT VILNIUS UNIVERSITY

On 28 September - 8 October 2017, Prof. Dr. Pietro U. Dini (University of Pisa) was visiting the Faculty of Philology at Vilnius University. He delivered a workshop to the students, consulted on the issues of historical, general linguistics and translation theory. The professor also gave a presentation in the conference "Translation: sameness, likeness and match".

PROF. DR. PIETRO U. DINIO STAŽUOTĖ VILNIAUS UNIVERSITETE

Rugsėjo 28–spalio 8 dienomis VU Filologijos fakultete viešėjo Pizos universiteto Filologijos, literatūros ir lingvistikos departamento profesorius bei Pizos Baltistikos ir lituanistikos centro vedėjas prof. dr. Pietro U. Dini. Jis vedė studentams seminarą, konsultavo istorinės bei bendrosios kalbotyros, vertimo teorijos klausimais. Pietro U. Dinis spalio 5–6 dienomis dalyvavo ir skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje „Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė“, skirtoje Vertimo studijų katedros veiklos 20-mečiui paminėti.

Daugiau

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO DĖSTYTOJŲ JURGOS TRIMONYTĖS BIKELIENĖS IR ONOS PETRĖNIENĖS VIZITAS GRUZIJOS TECHNIKOS UNIVERSITETE

Spalio 1–8 d. Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre, kurio vadovas – prof. dr. Vidas Kavaliauskas, lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros docentės Jurga Trimonytė Bikelienė ir Ona Petrėnienė. Dėstytojos dirbo su centro trijų skirtingų kalbinių lygių studentų grupėmis: skaitė paskaitas lietuvių kalbos politikos, leksikologijos, leksinės stilistikos temomis, vedė praktinius lietuvių kalbos seminarus pradedantiesiems. Seminarų metu vyko gyvos diskusijos apie Lietuvos ir Gruzijos tautų kalbos, literatūros, kultūros ryšius, surengta viktorina apie lietuvių kalbą, dalyvauta edukacinėse ir kultūrinėse programose, oficialiame susitikime su Kazbeko savivaldybės meru.

GTU_1    GTU_6   GTU_5

Doc. dr. Ona Petrėnienė ir doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre

BC studentų nuotraukos

Daugiau

International scientific conference dedicated to the 150th birthday of Jānis Zēvers / Johann Sehwers “Jānis Zēvers / Johann Sehwers – 150”

Latvian Language Institute of the University of Latvia, University of Latvia Faculty of Humanties Department of Germanic Studies, University of Latvia Faculty of Humanties Department of Russian and Slavonic Studies, Ventspils University College Faculty of Translation Studies invites you to participate in the international scientific conference dedicated to the 150th birthday of Jānis Zēvers / Johann Sehwers “Jānis Zēvers / Johann Sehwers – 150”.

Please submit the Participant Form including an abstract (up to 700 characters) by November 30, 2017 via e-mail to renate.silina-pinke@lu.lv.

Sehwers DE, Zēvers EN, Zēvers LV

Daugiau

ASSOC. PROF. EDMUNDAS TRUMPA’S FROM UNIVERSITY OF LATVIA ACADEMIC VISIT TO VILNIUS UNIVERSITY

 On 2-8 October 2017, Associate Professor Dr. Edmundas Trumpa visited the Faculty of Philology of Vilnius University. During the academic visit, Dr. E. Trumpa delivered a lecture, discussed possibilities for cooperation between the University of Latvia and Vilnius University, and met colleagues from Vilnius University, the Institute of Lithuanian Literature and Folklore as well as members of the Lithuanian Writers’ Union.

LITUANISTIKOS STUDIJOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

2017 m. rugsėjo mėn. lituanistines studijas Vytauto Didžiojo universitete pradėjo 28 studentai iš 5 šalių: Čekijos, Latvijos, Gruzijos, Rusijos ir Japonijos. Yra ypač gausus būrys gruzinų studentų, atvykusių iš Gruzijos technikos universiteto, kuriame lietuvių kalbos studijų tradiciją puoselėja doc. dr. Vidas Kavaliauskas. Lituanistines studijas taip pat noriai renkasi studentai iš Latvijos, Rusijos ir Čekijos. Džiugina ir tai, kad mūsų šalies kalba vis daugiau domisi Azijos šalių atstovų.

Doc. dr. I Žakevičienės paskaitoje apie lietuvių literatūrą

Doc. dr. I. Žakevičienės paskaitoje apie lietuvių literatūrą

Jono Petronio nuotrauka

Daugiau

DOCENTO EDMUNDO TRUMPOS IŠ LATVIJOS UNIVERSITETO STAŽUOTĖ VILNIAUS UNIVERSITETE

Spalio 2-8 dienomis Vilniaus universiteto Filologijos fakultete stažavosi Latvijos universiteto Lituanistikos centro docentas dr. Edmundas Trumpa. Spalio 3 d. jis skaitė didelio susidomėjimo sulaukusią viešą paskaitą „Spaudos draudimas Lietuvoje ir Latvijoje (1864-1904): faktai ir paradoksai“. Baltistikos katedroje E. Trumpa aptarė Latvijos ir Vilniaus universitetų bendradarbiavimo perspektyvas, su Polonistikos centro prof. Kristina Rutkowska pasidalino arealinės lingvistikos medžiaga kuriamam Lietuvos lenkų tarmių medžiagų atlasui, susitiko su dalinėse studijose studijuojančiomis Latvijos universiteto studentėmis, kolegomis iš Lietuvių tautosakos ir literatūros instituto ir Lietuvos rašytojų sąjungos nariais, su kuriais planuoja Rygoje artimiausiu metu surengti bendrus lituanistinius renginius - konferenciją ir V. Braziūno bei D. Kalinauskaitės kūrybos vertėjų dirbtuves.

DSC03924         WP_20171003_13_10_25_Pro

Dr. Edmundo Trumpos paskaita

Vytauto Rinkevičiaus nuotraukos

Daugiau

THE VISIT OF EVA KRIVANKOVA AT VILNIUS UNIVERSITY

On 17-23 September 2017, lecturer Eva Krivankova (Masaryk University, Brno) was visiting the Faculty of Philology at Vilnius University. During the visit, E. Krivankova worked at the Library of Vilnius University, was consulted by the lecturers from the Department of Baltic Studies and the Department of Lithuanian Language.

LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES TEACHERS DR. JURGA TRIMONYTĖ BIKELIENĖ AND DR. ONA PETRĖNIENĖ’S ACADEMIC VISIT TO GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

On 1-8 October 2017, Lithuanian University of Educational Sciences teachers Dr. Jurga Trimonytė Bikelienė and Dr. Ona Petrėnienė visited the Centre for Lithuanian Language and Culture at Georgian Technical University. The teachers delivered lectures on the Lithuanian language policy, Lithuanian lexicology and lexical stylistics, conducted the Lithuanian language workshops for beginners, organised a quiz, took part in educational and cultural programmes, and met with Mayor of the Kazbek Municipality. 

2017 m. spalio 12–14 d. Rygoje (Latvija) vyks tarptautinis akademinis pasaulio baltistų seminaras „Baltistų agora: literatūra, kultūra, mitologija“

Į pirmąjį šio projekto „Literatūros salų“ ciklo seminarą sukviestas tarptautinis aukštųjų mokyklų baltistinis elitas iš užsienio baltistikos centrų, kur dėstomi lietuvių literatūros dalykai. Pasaulio baltistai bus sutelkti kryptingoms baltiško tapatumo ir Baltijos regiono studijoms literatūros, kultūros ir geopolitikos kontekste. Pagrindiniai teminiai-probleminiai pranešimų ir diskusijų koncentrai: senieji baltų kultūros šaltiniai, „baltiškojo pasaulio“ kontūrų apibrėžtis, literatūriškai deklaruojami baltiški identitetai, baltiškos giminystės konceptas, baltiškasis subsratas mitologijoje ir folklore.

Agora_ tezės_2017
Agora_programa_2017

Daugiau

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „MODERNYBĖS IR TRADICIJOS SAMPYNA: SURINKIMININKŲ JUDĖJIMAS MAŽOJOJE LIETUVOJE“

2017 m. gruodžio 1–2 d. Lietuvių kalbos institute vyks tarptautinė mokslinė konferencija skirta paminėti Reformacijos 500 metų sukaktį. Ypatingas dėme­sys bus skiriamas savitam protestantiškosios aplinkos reiškiniui, gyvavusiam dau­giau nei 200 metų – surinkimininkų judėjimui.

Konferencijos rengėjai kviečia humanitarinių, sociologijos, muzikologijos ir ki­tų mokslo sričių tyrėjus kompleksiškai ir tarpdalykiškai pažvelgti į XIX amžiuje pla­čiai paplitusią ir XX amžiaus pirmoje pusėje gyvybingą religinę bendruomenę – su­rinkimus – Vakarų Europos ir Rytų Prūsijos istorinių procesų, socialinių ir kultūrinių pokyčių kontekste, panagrinėti surinkimininkų religinių raštų ypatumus, surinkimi­ninkų literatūrinę ir muzikinę raišką, atskleisti jų pasaulėjautos ir pasaulėvokos bruožus, įvertinti surinkimininkų judėjimo poveikį moderniosios XIX amžiaus vi­suomenės raidai.

Kvietimo laikas pratęstas, tezių laukiama iki spalio 20 dienos.

Daugiau

EVOS KRIVANKOVOS STAŽUOTĖ VILNIAUS UNIVERSITETE

Rugsėjo 17–23 dienomis VU Filologijos fakultete stažavosi Brno Masaryko universiteto dėstytoja Eva Krivankova. Ji kartu su Baltistikos ir Lietuvių kalbos katedros dėstytojais aptarė dėstymui Masaryko universitete svarbias temas iš žodžių darybos, sintaksės ir akcentologijos, dirbo VU bibliotekoje.

20170918_Eva Krivankova

Eva Krivankova Vilniaus universitete

Nuotrauka iš soc. tinklo „Facebook“

Daugiau

GEDA MONTVILAITĖ-SABAITIENĖ’S INTERNSHIP

On 14-23 September 2017, professor from the Baltic Studies Center of Charles University in Prague Geda Montvilaitė-Sabaitienė participated in an internship. During the internship, Geda Montvilaitė-Sabaitienė gave lectures, carried out research in the library, collected materials for the subjects taught, and met researchers from the Lithuanian centres of Baltic and Lithuanian studies.

GEDOS MONTVILAITĖS-SABAITIENĖS STAŽUOTĖ

2017 m. rugsėjo 14-23 d. Lietuvoje lankėsi Prahos Karolio universiteto Baltistikos centro dėstytoja Geda Montvilaitė-Sabaitienė. Vytauto Didžiojo universitete pagal išankstinį susitarimą buvo skaitytos paskaitos ir vesti seminarai „Lietuvių filologijos ir leidybos“ bakalauro, „Lietuvių literatūros ir spaudos“ magistro programų studentams. G. Montvilaitė-Sabaitienė skaitė paskaitas šiomis temomis: Prahos lingvistinė mokykla, naujausios literatūrologijos tendencijos Čekijoje,  lietuvių ir čekų literatūriniai ryšiai, čekiškoji spauda XIX-XX a. sandūroje ir nepriklausomoje Čekijoje. Buvo surengti susitikimai su VDU Humanitarinių mokslų fakulteto prodekanu doc. dr. Giedriumi Janausku, Kultūrų studijų ir Lituanistikos katedrų dėstytojais, per kuriuos diskutuota apie studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, glaudesnį Prahos Karolio universiteto ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje.

Daugiau

22nd International Scientific Conference “The Word: Aspects of Research”

Liepāja University Faculty of Humanities and Arts and Kurzeme Institute of Humanities invite you to participate in the 22nd International Scientific Conference “The Word: Aspects of Research” which will be held at Liepāja University 30 November–1 December 2017.

Please submit your application to the Scientific and Organising Committee (e-mail: balti@liepu.lv) by 18 October 2017.

The acceptance letter will be sent by 26 October 2017.

Working languages: Latvian, Lithuanian, English, German, and Russian.

Application form.

Daugiau

CALL FOR REGISTRATION OF SHORT-TERM VISITS IN 2018

Call for registration of visit demand from Lithuanian scholarly and academic institutions to foreign centres of Baltic (Lithuanian) studies and call for registration of visit demand from foreign centres of Baltic (Lithuanian) studies to Lithuanian scholarly and academic institutions in 2018.

More information can be accessed at Ongoing Registration.

TRUMPALAIKIŲ VIZITŲ REGISTRACIJA 2018 M.

Skelbiame vizitų iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų į užsienio baltistikos centrus ir vizitų iš užsienio baltistikos centrų į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas poreikio registracijas.

Daugiau informacijos ir registracijos anketas žr. adresu: Vykstanti registracija.

Lithuanian studies at Vilnius University and Lithuanian University of Educational Sciences in 2018

Call for Lithuanian studies in the spring semester at Vilnius University and Lithuanian University of Educational Sciences.

More information can be accessed at Ongoing Registration.

DOC. DR. EDMUNDO TRUMPOS PASKAITA

Spalio 3 d. (antradienį) 13 val. doc. dr. Edmundas Trumpa iš Latvijos universiteto skaitys paskaitą „Spaudos draudimas Lietuvoje ir Latvijoje (1864-1904): faktai ir paradoksai“, kuri vyks Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Latvistikos kabinete.

KVIETIMAS_2017

Daugiau

KĖDAINIAI HOSTED THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “REFORMATION AND LITHUANIAN STUDIES”

On the 25th–26th of September 2017, Kėdainiai hosted the international scientific conference “Reformation and Lithuanian Studies” dedicated to commemorate the 500th anniversary of the beginning of the Protestant Reformation. The conference discussed state, societal and cultural spheres of life most influenced by the Reformation, the influence of the Reformation over territories were Protestantism did not become a predominant religion as well as its influence over Lithuanian studies, i.e. the development of Lithuania as a state, its society, culture, language history and literature, research and dissemination of Lithuanian studies in Lithuania and abroad, the differences and similarities of the Protestantism and protestants in Lithuania and other European countries. Together with representatives from Lithuanian scholarly and academic institutions in the framework of the project scholars, academic staff and undergraduates arrived from the centres of Baltic (Lithuanian) studies to participate at the conference.

Daugiau

THE CALL FOR THE LITHUANIAN LANGUAGE WINTER COURSE AT VILNIUS UNIVERSITY IS NOW OPEN

The application period for the Lithuanian Language Winter Course has started. The course will be held at Vilnius University from January 8 to 19, 2018.

The incoming students will have their travel expenses covered and will receive the scholarship of 266 EUR.

Please send the completed application form to: lina.blauzdaviciute@flf.vu.lt. The application deadline is October 31, 2017. More information can be accessed at Ongoing Registration.

Skelbiame registraciją į lituanistines 2018 m. pavasario semestro studijas VU ir LEU

Kviečiame registruotis į lituanistines pavasario semestro studijas Vilniaus ir Lietuvos edukologijos universitetuose.
Registracija į studijas vyksta iki lapkričio 15 d.

Daugiau informacijos ir registracijos anketas žr. adresu: Vykstanti registracija.

KĖDAINIUOSE RUGSĖJO 25–26 d. ĮVYKO TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „REFORMACIJA IR LITUANISTIKA“

2017 m. rugsėjo 25–26 d. Kėdainiuose vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Reformacija ir lituanistika“, skirta reformacijos 500 metų jubiliejui paminėti. Siekiant stiprinti užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, drauge su Lietuvos mokslo ir studijų institucijų – Lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto – atstovais pagal projektą į konferenciją vyko ir renginyje dalyvavo Prahos Karolio universiteto (Čekija), Vroclavo universiteto (Lenkija), Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto (Rusija), Brno Masaryko universiteto (Čekija), Maskvos M. V. Lomonosovo, Gruzijos technikos universiteto (Gruzija) baltistikos (lituanistikos) centrų mokslininkai, dėstytojai, studentai. Taip pat prisijungė Kėdainių krašto muziejaus atstovai, kėdainiškiai, kiti svečiai.

32.Reformacija ir lituanistika_Kėdainiai

Konferencijos „Reformacija ir lituanistika“ dalyviai

Agnės Balzaitės nuotrauka

Daugiau

MOKSLINĖ KONFERENCIJA „TEKSTAS: LINGVISTIKA IR POETIKA 21“

2017 m. spalio 13 d. Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedra drauge su Latvijos universiteto Latvių kalbos institutu rengia 21-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją „Tekstas: lingvistika ir poetika 21“, skirtą Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms.

Kvietimas-Teksto-lingvistika-ir-poetika-21_LT
Kvietimas-Teksto-lingvistika-ir-poetika-21_EN

VILNIAUS UNIVERSITETAS ORGANIZUOJA UŽSIENIO BALTISTIKOS CENTRŲ DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KURSUS

Rugsėjo 25–29 dienomis Biržuose vyks užsienio baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kursai „Lituanistikos horizontai: pažintis su kalbos, kultūros, meno, istorijos, visuomenės tyrimais ir pasiekimais – 1“. Kursus organizuoja VU Taikomosios kalbotyros instituto Lituanistinių studijų katedra. Tai yra ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ organizuojamas renginys (Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

DSC03809

Kvalifikacijos kėlimo kursų dalyviai Vilniaus universitete

Edgaro Kurausko nuotrauka

Daugiau

KĖDAINIUOSE RUGSĖJO 25–26 d. VYKS TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „REFORMACIJA IR LITUANISTIKA“

2017 m. rugsėjo 25–26 d. Kėdainiuose vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Reformacija ir lituanistika“, skirta reformacijos 500 metų jubiliejui paminėti.

Konferenciją organizuoja Lietuvos edukologijos universitetas pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA- V-709- 01-0002). Projektą vykdo Vilniaus universitetas kartu su partneriais – Lietuvos edukologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu. Konferencijos metu bus svarstoma, kuriose valstybės, visuomenės ir kultūros gyvenimo srityse Reformacijos poveikis buvo didžiausias; kokia buvo Reformacijos įtaka kraštams, kuriuose protestantizmas viešpataujančia religija netapo; kokią reikšmę Reformacija turėjo lituanistikai – Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, kalbos, istorijos ir literatūros raidai, tyrimams bei sklaidai šalyje ir užsienyje; kuo skyrėsi ir kuo panašus buvo Lietuvos ir kitų Europos kraštų protestantizmas ir protestantai.

Konferencijos tezės.

LITUANISTIKOS VASAROS MOKYKLA BERLYNO HUMBOLDTŲ UNIVERSITETE

Rugpjūčio 28 – rugsėjo 8 dienomis Berlyno Humboldtų universiteto Istorinės-lyginamosios kalbotyros katedroje buvo surengta lituanistikos vasaros mokykla, skirta baltų filologijos, istorinės indoeuropiečių kalbotyros bei kitų lingvistinių ir filologinių krypčių, susijusių su lietuvių kalba, studentams bei absolventams. Šios mokyklos iniciatorė yra Berlyno Humboldtų universiteto lituanistikos centro vadovė habil. dr. Christianė Schiller.

IMAG1305    IMAG1306

Kursų dalyviai paskaitose                            Kursų dalyviai prie Lietuvos Respublikos ambasados Berlyne. 

Vaidos Našlėnaitės-Eberhradt nuotraukos         

Daugiau

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINIUS ŽIEMOS KURSUS VILNIAUS UNIVERSITETE

Skelbiame registraciją į Vilniaus universitete organizuojamus lituanistinius žiemos kursus, kurie vyks 2018 m. sausio 8–19 dienomis.

Atvykstantiems studentams padengiamos kelionės išlaidos ir mokama 266 Eur stipendija.

Užpildytą anketą prašom siųsti adresu: lina.blauzdaviciute@flf.vu.lt iki š.m. spalio 31 d. Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS KURSAI VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Vytauto Didžiojo universitete 2017 m. liepos 17 d. – rugpjūčio 12 d. vyko Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai, kuriuose dalyvavo 33 studentai iš 10 šalių: Čekijos, Lenkijos, Latvijos, Vokietijos, Gruzijos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos ir Estijos. Kursai į Kauną sukvietė lietuvių kalbos mokymosi entuziastus, besidominčius ne tik lietuvių kalba, bet ir mūsų šalies kultūra.

1 nuotrauka

Studentai mokosi lietuvių kalbos

Jono Petronio nuotrauka

Daugiau

SALŲ KALBOTYROS VASAROS MOKYKLA

Liepos 29 – rugpjūčio 6 dienomis Rokiškio rajone vykusioje Salų kalbotyros vasaros mokykloje „Academia Grammaticorum Salensis Quarta Decima“ dalyvavo trys projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ stažuotojai iš Peterburgo valstybinio universiteto – dr. Anna Daugavet, dr. Aleksej Andronov ir mgr. Ariadna Sapožynskaya. Daugiau informacijos apie renginį žr. www.academiasalensis.org ir https://www.grokiskis.lt/rokiskis-triskart-lietuva/salos-pasaulio-kalbininkai-dvare-nori-matyti-kulturos-ir-mokslo-centra.

 

Salų kalbotyros vasaros mokyklos dalyviai

Daugiau

VU VASAROS LITUANISTIKOS KURSŲ DALYVĖS IŠ LATVIJOS EGIJOS ROZĖS ISTORIJA

Liepos 3-28 dienomis Vilniaus universitete vykusiuose Vasaros lituanistikos kursuose, kuriuos rėmė Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimo projektas, dalyvavo ir Liepojos universiteto magistrantė Egija Rozė, studijuojanti kūrybinį rašymą. Kaip Egijai kursuose sekėsi studijuoti lietuvių kalbą, skaitykite socialiniame tinkle Facebooke, žr. adresu: https://business.facebook.com/VUfilologija/photos/a.558627634170142.1073741829.556469577719281/1571728466193382/?type=3&theater

Liepojos universiteto magistrantė Egija Rozė

Nuotrauka iš soc. tinklo „Facebook“

ESFOS NAUJIENLAIŠKYJE – APIE EDUKACINĘ STOVYKLĄ AUKŠTAITIJOJE

Pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ liepos mėn. Aukštaitijoje, Panevėžio r., vyko Edukacinė lietuvių kalbos vasaros stovykla Baltistikos centrų studentams, ją organizavo Lietuvos edukologijoas universitetas. Apie stovyklą, skirtą kalbai, kultūrai, istorijai pažinti publikacija paskelbta ESFOS naujienlaiškyje.

Plačiau skaitykite: https://www.esf.lt/data/public/uploads/2017/07/17_014.pdf

Daugiau

VU VASAROS LITUANISTIKOS KURSŲ DALYVIŲ IŠ GRUZIJOS IRAKLI IR MARIAMI ISTORIJOS

Tarp dvidešimties VU Vasaros lituanistikos kursų dalyvių, kurių studijas liepos 3-28 dienomis Lietuvoje rėmė Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimo projektas, buvo du dalyviai – Irakli ir Mariami – iš Gruzijos technikos universiteto Tbilisyje. Jų istorijas, kaip jie susidomėjo Lietuva ir lietuvių kalba, skaitykite socialiniame tinkle Facebooke, žr. adersu: https://business.facebook.com/VUfilologija/photos/a.558627634170142.1073741829.556469577719281/1565014253531470/?type=3&theater

Irakli ir Mariami iš Gruzijos technikos universiteto Tbilisyje

Nuotrauka iš soc. tinklo „Facebook“ 

EDUKACINĖ STOVYKLA AUKŠTAITIJOJE, SKIRTA LIETUVIŲ KALBAI, KULTŪRAI IR ISTORIJAI PAŽINTI

Liepos 9–21 d. pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ Aukštaitijoje, Panevėžio r., vyko Edukacinė lietuvių kalbos vasaros stovykla, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti. Ją organizavo Lietuvos edukologijoas universitetas. Stovykloje dalyvavo projekto Baltistikos centrų studentai net iš 9 šalių 14 Baltistikos centrų, kurie vykdo savo veiklą Latvijos, Estijos, Gruzijos, Rusijos, Čekijos, Vengrijos, Prancūzijos, Lenkijos, Kazachstano universitetuose.

Edukacinės stovyklos studentai su dėstytojais

Agnės Balzaitės nuotrauka

Daugiau

LIETUVOS ŽINIOSE – APIE VILNIAUS UNIVERSITETE RENGIAMUS VASAROS LITUANISTIKOS KURSUS

Liepos 22 dieną „Lietuvos žiniose“ paskelbta publikacija apie Vilniaus universitete organizuojamus vasaros lituanistikos kursus, kurie iš dalies finansuojami pagal Vilniaus universiteto kartu su partneriais Lietuvos edukologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu vykdomą baltistikos projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“. Publikacijoje skaitykite pokalbius su kursų dalyviais ir Lituanistinių studijų katedros dėstytoja Virginija Stumbriene adresu: http://lzinios.lt/lzinios/Zmones/issiilge-lietuviskai-kalbanciu-vasaru/247577.

BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTŲ SEMESTRO STUDIJOS IR PRAKTIKA LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Lietuvos edukologijos universitete (LEU) pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ į filologijos (lituanistikos) krypties semestro studijas ir atlikti praktikos atvyko 27 studentai iš užsienio universitetų baltistikos centrų. Jie studijavo pavasario semestre – kovo–birželio mėn.

Filologijos krypties semestro studijų studentai su dėstytojais prie Lietuvos edukologijos universiteto

Onos Petrėnienės nuotrauka

Daugiau

VASAROS LITUANISTIKOS KURSAI VILNIAUS UNIVERSITETE

Liepos 3–28 dienomis Vilniaus universitete vyko Lituanistinių studijų katedros rengiami Vasaros lituanistikos kursai. Mokytis lietuvių kalbos ir susipažinti su Lietuvos kultūra atvyko 77 studentai iš 25 šalių: Australijos, Belgijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Čekijos, Danijos, Estijos, Gruzijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Ispanijos, Italijos, Japonijos, Kanados, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Rusijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Ukrainos, Venesuelos, Vengrijos, Vokietijos. Daugiausia studentų kursuose yra iš JAV – net keturiolika.

Vasaros lituanistikos kursų studentai su dėstytojais Vilniaus universiteto Didžiajame kieme

Edgaro Kurausko nuotrauka

Daugiau

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „REFORMACIJA IR LITUANISTIKA“

2017 m. rugsėjo 25–26 d. Kėdainiuose vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Reformacija ir lituanistika“, skirta Reformacijos 500 metų jubiliejui paminėti.

Vienam svarbiausių Europos istorijos procesų skirta konferencija – puiki proga kelti esminius klausimus: ar Reformacija įsitvirtino tose šalyse ar regionuose, kurie jau tuomet buvo pažangiausi, kiek pati Reformacija lėmė ir lemia šalių, kuriose laimėjo, išsivystymą ir inovatyvumą; ką Reformacija Lietuvoje ir kitose šalyse pakeitė, ko nepakeitė ir pakeisti negalėjo ir kt. Konferencija organizuojama pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002). Projektą vykdo Vilniaus universitetas kartu su partneriais – Lietuvos edukologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

Daugiau

VIZITAS Į TOKIJO UŽSIENIO KALBŲ UNIVERSITETĄ

2017 m. birželio 15-22 d. Tokijo užsienio kalbų universitete lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Ineta Dabašinskienė. Profesorė skaitė paskaitas Pasaulio kalbų ir edukacijos centre lietuvių kalbą studijuojantiems studentams apie lietuvių kalbos politiką, daugiakalbystės problemas, emigrantų kalbos pokyčius. Po paskaitų I. Dabašinskienė bendravo su japonų studentais, besidominčiais Lietuva, jos istorija ir kultūra, konsultavo studentus 2017 metų liepos mėnesį besiruošiančius atvykti į Lietuvoje Vytauto Didžiojo universitete vykstančius intensyvius lietuvių kalbos ir kultūros kursus.

   

Prof. I. Dabašinskienė su   Paskaita         Prof. I. Dabašinskienė su japonų kalbą 
Tokijo užsienio kalbų studijuojančiais studentais ir baltistika
universiteto rektoriumi besidominčiais dėstytojais
Hirotaka Tateishi

Daugiau

GRUZIJOS IR POZNANĖS UNIVERSITETŲ BALTISTIKOS CENTRŲ ATSTOVŲ VIZITAI LEU

2017 m. birželio mėnesį į Lietuvos edukologijos universitetą vizito atvyko Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovas prof. Vidas Kavaliauskas ir Poznanės A. Mickevičiaus universiteto Baltistikos centro atstovė dr. Jowita Niewulis-Grablunas. Vizito metu kolegos lankėsi Lietuvos edukologijos universitete, Vilniaus universitete, Lietuvių kalbos institute, Martyno Mažvydo ir kitose bibliotekose, susitiko su universitetų dėstytojais. 

Daugiau

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentai gieda Lietuvos himną

Liepos 6 d. Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentai pasveikino Lietuvą su Valstybės diena prisijungdami prie gražios ir prasmingos akcijos 21 val. giedoti Lietuvos himną kartu su pasaulio lietuviais.

   

Sutartis su Pekino užsienio studijų universitetu

Šių metų gegužės 3 d. Vilniaus universiteto rektorius pasirašė sutartį su Pekino užsienio studijų universitetu dėl dalyvavimo projekte „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“. Šio universiteto studentai ir dėstytojai nuo šiol įsitrauks į projekto veiklas.

   

Daugiau

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „TEKSTAS: LINGVISTIKA IR POETIKA 21“

2017 m. spalio 13 d. Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedra drauge su Latvijos universiteto Latvių kalbos institutu rengia 21-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją „Tekstas: lingvistika ir poetika 21“, skirtą Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms.

Kvietimas_Teksto_lingvistika_ir_poetika 21_EN
Kvietimas_Teksto_lingvistika_ir_poetika_21_LT

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „KALBŲ IR TARMIŲ TRANSFORMACIJOS“

Lietuvių kalbos institutas ir Vilniaus universitetas maloniai kviečia dalyvauti kasmetinėje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kalbų ir tarmių transformacijos“, kuri vyks 2017 m. spalio 19–20 d. Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius). Konferencija skirta profesoriui Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti.

Daugiau

PRATĘSIAMA REGISTRACIJA Į DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSUS BIRŽUOSE

Iki liepos 1 d. pratęsiame registraciją į rugsėjo 25–29 dienomis Biržuose rengiamus dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursus. Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.
Kviečiame dalyvauti!
Planuojama edukacinė programa, susitikimas su evangelikų reformatų bendruomene.

Daugiau

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras

Žaismingas filmas apie Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centrą. Filmo idėjos autorė - centre pedagoginę praktiką atlikusi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto studentė Kamilė Každailytė. Filmuotos įvairios situacijos centre ir skirtinguose Gruzijos regionuose 2017 metais.

Akademinis seminaras „Literatūros salos“

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra kviečia registruotis į akademinį vasaros seminarą „Literatūros salos“. Liepos pabaigoje (24–28 dienomis) vyksime į Latviją (Jūrmalą ir Kaltenę), kur kalbėsime apie lietuvių ir latvių literatūrinius, kultūrinius bei istorinius ryšius, baltistikos situaciją, literatūrinę komparatyvistiką, diskutuosime apie humanitarinių mokslų padėtį bei lankysime kultūrinės reikšmės objektus.

Registracija į seminarą pratęsta iki birželio 25 d.!

Daugiau

Mokslinė konferencija „Reformacija ir senoji Lietuvos raštija“

2017 metų „Jurgio Lebedžio skaitymų“ XVII konferencija skiriama Reformacijos 500 metų sukakčiai ir kartu – Jono Berento (1667–1737), Prūsų Lietuvos liuteronų kunigo, religinių leidinių vertėjo ir redaktoriaus gimimo 350 metų jubiliejui. XVII Skaitymai vyks 2017 m. lapkričio 17 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.

Paraiškų laukiama iki birželio 30 d.

Daugiau

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rengiama tarptautinė mokslinė konferencija

Kviečiame dalyvauti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rengiamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Literary Canon Formation as Nation-building in Central and Eastern Europe (19th to Early 20th Century)“, kuri vyks 2018 m. gegužės 3–4 dienomis. Konferencija vyks anglų kalba.

Pranešimo tezių (iki 200 žodžių) laukiama iki 2017 m. birželio 20 d. adresu: literarycanon@llti.lt.

Daugiau

Pratęsiama registracija į mokslinį seminarą „Baltistų agora: literatūra, kultūra, mitologija“

Registracija į seminarą „Baltistų agora: literatūra, kultūra, mitologija“, kuris vyks Rygoje 2017 m. spalio 12–14 d. pratęsiama iki birželio 12 d.

IELŪGUMS_agora_LV
KVIETIMAS_agora_LT

ĮVYKO IV TARPTAUTINIS LITUANISTŲ KONGRESAS VROCLAVE (LENKIJA)

2017 m. gegužės 22–24 d. Vroclavo universitete (Lenkija) vyko IV Tarptautinis lituanistų kongresas, kuriame mokslinius pranešimus skaitė ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) dalyviai. Projektą vykdo Vilniaus universitetas kartu su partneriais – Lietuvos edukologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

   

Daugiau

Konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“

2017 m. birželio 1–2 d. vyks 2-oji Lietuvių kalbos instituto ir Lietuvių terminologijos forumo konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“.

Birželio 1 d. – mokslinė konferencijos diena Lietuvių kalbos institute (Konferencijų salėje ir bibliotekoje). Kviestiniai pranešėjai – pasaulinio garso terminologai dr. Rute Costa (Portugalija) ir dr. Christian Galinski (Austrija).

Birželio 2 d. – terminologijos forumo diena Seime (būtina išankstinė registracija).

Terminologijos_konferencijos_2017_programa.

2-oji tarptautinė konferencija „Purvini, atgrasūs, nepageidaujami“

2017 m. rugsėjo 18-19 d. Adomo Mickevičiaus universiteto Lyginamųjų kultūros studijų katedra ir Kalbotyros institutas organizuoja 2-ąją tarptautinę lyginamųjų kalbos ir kultūros studijų konferenciją „Purvini, atgrasūs, nepageidaujami“, kuri vyks Poznanėje, Lenkijoje.

Konferencijos dalyviams bus suteikta galimybė pasidalinti įžvalgomis apie lyginamuosius kalbos, literatūros ir kultūros studijų tyrimus. Tikimės, kad pranešimai įvairiomis temomis suteiks žinių apie šiuo metu atliekamus kultūros srities tyrimus ir įkvėps diskusiją apie jos ateitį. Konferencijos dalyviai taip pat galės pasidalinti savo tyrimų rezultatais apie skirtingas kalbas ir kultūras.

Daugiau

„Poezijos pavasario“ paukštės draugystė su stirna Gražina

Jau antrus metus didžiausias ir seniausias Lietuvoje, 53-iuosius gyvavimo metus skaičiuojantis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ vyko ir Varšuvos universitete. 2017 m. gegužės 18-19 dienomis čia viešėjo, savo poeziją skaitė ir su Varšuvos universiteto Baltistikos centro studentais bendravo bei diskutavo poetai Gintaras Bleizgys, Jurgita Jasponytė ir Aidas Marčėnas.

   

Daugiau

DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI BIRŽUOSE

Skelbiame registraciją į 2017 m. rugsėjo 25–29 d. VU organizuojamus dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursus Biržuose. Daugiau informacijos ir registracijos anketą žr. adresu: Vykstanti registracija.

VROCLAVO UNIVERSITETE GEGUŽĖS 22–24 DIENOMIS VYKS TARPTAUTINIS LITUANISTŲ KONGRESAS

2017 metų gegužės 22–24 d. Vroclavo universitete vyks ketvirtasis Tarptautinis Lituanistų kongresas. Kongresą, drauge su Vroclavo universiteto Baltistikos centru, organizuoja Lietuvos edukologijos universitetas. Prie kongreso organizavimo prisideda Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“, kurio vykdytojas yra Vilniaus universitetas, partneriai – Lietuvos edukologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Daugiau

„Poezijos pavasaris“ Varšuvoje

Varšuvos universitetas gegužės 18–19 d. organizuoja „Poezijos pavasario“ renginius su lietuvių poetais Gintaru Bleizgiu, Jurgita Jasponyte ir Aidu Marčėnu.

Susitikimai:
Gegužės 18 d., 18 val. – „Poezija po kaštonais“. Poezijos vakaras. Varšuvos universitetas (Krakowskie Przedmieście 26/28).
Gegužės 19 d., 11 val. – „Kava ir knygos“. Knygynas „Czuły barbarzyńca“ (Piwna 20/26).

   

Mokslinis seminaras „Baltistų agora: literatūra, kultūra, mitologija“

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Latvijos universiteto Lituanistikos centru maloniai kviečia dalyvauti trijų dienų „Literatūros salų“ ciklo moksliniame seminare „Baltistų agora: literatūra, kultūra, mitologija“, kuris vyks 2017 m. spalio 12–14 d. Latvijoje, Rygoje.

Kviečiame registruotis!

Daugiau

„Poezijos pavasaris“ Gruzijoje

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras kartu su Lietuvos Respublikos ambasada Gruzijoje organizuoja tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ renginius Gruzijoje. Renginiai vyks gegužės 15-20 dienomis Tbilisyje, Boržomyje ir Ambrolauryje. Renginiuose dalyvaus Lietuvos ir Gruzijos poetai, lituanistikos centro studentai. Bus skaitoma lietuvių ir gruzinų poezija, dainuojamos lietuviškos ir gruziniškos dainos.

      

Skelbiame vietų į lituanistines 2017 m. rudens semestro studijas VDU ir VU sąrašą

Studijų pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2017 m. gruodžio 22 d. Atvykstantiems studentams apmokamos studijos, padengiamos kelionės išlaidos, kas mėnesį mokama stipendija (570 Eur./mėn.). Į studijas VDU priimama 19, VU – 12 studentų.

Rudens_semestro_studijos_2017_VDU_VU
Rudens_semestro_studijos_2017_VDU_VU_PDF

Dėl rudens semestro lituanistinių studijų prašome susisiekti su kuruojančiomis institucijomis: VU: lina.blauzdaviciute@flf.vu.lt; VDU: jurgita.macijauskaite-bonda@vdu.lt

Academia Grammaticorum Salensis Quarta Decima

2017 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 6 d. Salų dvare (Salos, Rokiškio raj.) vyks kalbotyros vasaros mokykla ir konferencija „Academia Grammaticorum Salensis Quarta Decima“. Kviečiame dalyvauti studentus, doktorantus ir dėstytojus. Mokykla rengiama iš Lietuvos mokslo tarybos Vilniaus universitetui skirtos finansinės paramos.

Daugiau

Skelbiame trumpalaikių vizitų iš Lietuvos į užsienio baltistikos centrus ir iš užsienio baltistikos centrų į Lietuvą sąrašą

2017 m. vizitų iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų į užsienio baltistikos centrus sąrašas:

Vizitai_iš_Lietuvos_į_BC_lentelė
Vizitai_iš_Lietuvos_į_BC_lentelė_pdf

2017 m. vizitų iš užsienio baltistikos centrų į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas sąrašas:

Vizitai_iš_BC_į_Lietuvą_lentelė
Vizitai_iš_BC_į_Lietuvą_lentelė_pdf

Dėl vizitų įgyvendinimo prašome susisiekti su vizitus kuruojančiomis institucijomis: VU: gina.holvoet@flf.vu.lt; VDU: laimute.anglickiene@vdu.lt; LEU: jurga.bikeliene@leu.lt; LLTI: laura@llti.lt.

BALTIJOS ŠALIŲ STUDENTŲ KONFERENCIJA

2017 m. spalio 06–07 d. Stokholmo universiteto Baltistikos institutas ir Tartu universitetas organizuoja penktąją Baltijos šalių studentų konferenciją „Baltijos šalių tiltai“ (“Bridges in the Baltics”).

Konferencijos tikslas – suburti Baltijos šalimis besidominčius studentus, suteikti galimybę pristatyti savo mokslinius darbus, keistis patirtimi, užmegzti naujus ryšius. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Baltijos ir kitų užsienio šalių universitetų bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų studentai.

Daugiau

24-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“


2017 m. rugsėjo 29 d. vyks 24-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“. Konferencijos tikslas – aptarti kalbų ir skaitmeninių technologijų sandūroje kylančias problemas, su kuriomis susiduriama plėtojant skaitmeninius išteklius ir kuriant bendrąją skaitmeninę rinką. Konferencijos akiratyje – semantinis skaitmeninių išteklių lygmuo (žodžių tinklų kūrimas), taip pat garsinio pavidalo suteikimas skaitmeniniams ištekliams, naujų galimybių kūrimas skleidžiant skaitmeninius išteklius įvairiakalbėse bendruomenėse ir kt.

Daugiau

lrt laidoje pristatytas baltistikos projektas

Gegužės 6 d. baltistikos projekto vadovė dr. Gina Holvoet dalyvavo LRT laidoje „Lietuva mūsų lūpose“, kurioje pasakojo apie Vilniaus universiteto kartu su partneriais Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Lietuvos edukologijos universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu vykdomą baltistikos projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“. Laidos įrašą kviečiame žiūrėti LRT mediatekoje (nuo 19 min.).

Europos diena Tbilisyje

Gegužės 7 dieną Gruzijoje buvo švenčiama Europos diena. Šventiniame koncerte, kuriame dalyvavo Europos Sąjungos šalių atstovai ir Gruzijos kolektyvai, Lietuvą atstovavo Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentai, kurie atliko kelias lietuviškas dainas.

Trumpalaikių vizitų registracija baigėsi

Baigėsi vizitų iš Lietuvos į užsienio baltistikos centrus ir iš užsienio baltistikos centrų į Lietuvą, rengiamų pagal „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimo“ projektą, registracija. Rezultatai apie patenkintus prašymus bus paskelbti iki gegužės 11 d.

Daugiau

Vroclavo universitete jau ketvirtą kartą įvyks tarptautinis lituanistų kongresas

2017 m. gegužės mėnesio 22–24 dienomis Vroclavo universitete jau ketvirtą kartą vyks Tarptautinis Lituanistų kongresas, kurį drauge su Vroclavo universiteto Baltistikos centru organizuoja Lietuvos edukologijos univesitetas. Prie kongreso organizavimo prisideda Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“, kurio vykdytojas yra Vilniaus universitetas, partneriai – Lietuvos edukologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Daugiau

Baltų studijų draugijos konferencija „Reformacijos įtaka Baltijos šalims“

Gegužės 12–13 d. Halėje vyks 2-oji metinė Baltų studijų draugijos konferencija „Reformacijos įtaka Baltijos šalims“. Iškilmingas konferencijos atidarymas - gegužės 12 dieną 19 val. Halės Franckes įstaigose, kur dr. Sebastian Rimestad (Erfurto universitetas) skaitys pranešimą „Reformacija ir jos poveikis Baltijos šalims. Apžvalga“.

Daugiau

Įvyko tarptautinė lituanistikos (baltistikos) centrų lietuvių literatūros specialistų konferencija „Lietuvių literatūra ir kultūros kontekstai II“

2017 m. balandžio 19–21 d. Anykščiuose vyko Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros organizuota lituanistikos (baltistikos) centrų lietuvių literatūros specialistų konferencija „Lietuvių literatūra ir kultūros kontekstai II“, finansuota Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“, siekiant stiprinti užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą.

   

Daugiau

Konferencija „Kalbos, literatūros, folkloro ir muzikos variantiškumas“

2017 m. gruodžio 7–8 d. vyks kasmetinė Estijos tyrimų kompetencijos centro (CEES) ir 61-osios Kreutzwaldo dienos konferencija „Kalbos, literatūros, folkloro ir muzikos variantiškumas“, kurią organizuoja Tartu universitetas ir Estijos literatūros muziejus.

Variantiškumas – tai universalus fenomenas, prasiskverbiantis į kalbą, kultūrą ir pasaulėžiūrą, jungiantis skirtingas Estijos tyrimų kompetencijos centro (CEES) analizuojamas sritis. Kviečiame aptarti klausimus, susijusius su kalbos, literatūros, folkloro ir muzikos variantiškumu, jų tarpusavio sąveika ir ryšiais. Per konferenciją vyks apskritojo stalo diskusija, skirta variantiškumo studijų metodams ir duomenų kaupimo (duomenų bazių ir vadinamųjų „blogų duomenų“) problemoms aptarti.

Daugiau

Pratęsiama registracija į lituanistines 2017 m. rudens semestro studijas vdu

Registracija į dalines 2017 m. rudens lituanistines semestro studijas VDU pratęsiama iki balandžio 30 d.

Daugiau

Antroji Velykų diena Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre antrąją Velykų dieną vyko dvi prezentacijos - apie lietuvių ir gruzinų Velykų papročius. Pranešėjai - Gruzijos technikos universiteto bakalaurantas Nikoloz Isayan ir pedagoginę praktiką centre atliekanti Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto 3 kurso studentė Kamilė Každailytė. Po prezentacijų vyko velykinių kiaušinių ridenimo varžybos.

   

Daugiau

Pratęsiama trumpalaikių vizitų registracija

Vizitų iš Lietuvos į užsienio baltistikos centrus ir iš užsienio baltistikos centrų į Lietuvą registracija pratęsiama iki balandžio 30 d.

Daugiau

Konferencija „Lietuvių literatūra ir kultūros kontekstai II“

Kviečiame dalyvauti lituanistikos (baltistikos) centrų lietuvių literatūros specialistų konferencijoje „Lietuvių literatūra ir kultūros kontekstai II“, kuri vyks balandžio 19-21 dienomis Anykščiuose.

Daugiau

Įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose“

2017 m. balandžio 6–7 d. Lietuvos edukologijos universitete vyko Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ atidaromoji tarptautinė mokslinė konferencija „Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose“.

   

Projektą vykdo šios Lietuvos mokslo ir studijų institucijos: Lietuvos edukologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė baltistikos projekto atidarymo konferencija

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje projekto atidarymo konferencijoje „Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose“, kuri vyks 2017 m. balandžio 6-7 d. Lietuvos edukologijos universitete.

Konferencijos programą prisegame.

Daugiau

Skelbiame registraciją į lituanistines 2017 m. rudens semestro studijas VDU ir VU

Studijų pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2017 m. gruodžio 22 d. Atvykstantiems studentams apmokamos studijos, padengiamos kelionės išlaidos, kas mėnesį mokama stipendija (570 Eur./mėn.). Į studijas VDU planuojama priimti 25 studentus, VU – 6 studentus.

Daugiau informacijos ir registracijos anketas žr. adresu: Vykstanti registracija.

Daugiau

Trumpalaikių vizitų registracija

Skelbiame vizitų iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų į užsienio baltistikos centrus poreikio ir vizitų iš užsienio baltistikos centrų į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas registracijas.

Daugiau informacijos ir registracijos anketas žr. adresu: Vykstanti registracija.

Daugiau

Skelbiame vietų į vasaros kursus ir edukacinę stovyklą, skiriamų baltistikos centrams, sąrašą

Iš viso gauta 170 paraiškų (77 į LEU, 48 į VDU ir  45 į VU). Buvo planuota priimti 80 studentų (40 į LEU, 28 į VDU ir 12 į VU). Atsižvelgę į didelį poreikį, kitų metų sąskaita padidinome priimamų studentų skaičių iki 100 (taigi priimame 46 studentus į LEU, 34 į VDU ir 20 į VU).

Daugiau

Registracija į vasaros kursus ir edukacinę stovyklą baigėsi

Baigėsi registracija į formalius vasaros kursus ir edukacinę stovyklą, rengiamus pagal „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimo“ projektą. Rezultatai apie patenkintus prašymus bus paskelbti iki balandžio 1 d.

Daugiau

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Užsienio Baltistikos centrų studentai sveikina Lietuvą su Kovo 11-ąja!

https://www.youtube.com/watch?v=fJbck1Ng0EU&feature=youtu.be

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Tekstai ir kontekstai: paribio fenomenas“

Maloniai kviečiame dalyvauti Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Lietuvių filologijos katedros organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tekstai ir kontekstai: paribio fenomenas“, kuri vyks 2017 m. balandžio 27-28 d. Kaune.

Registracija į konferenciją pratęsta iki kovo 15 d.

Daugiau

XXI interdisciplininė mokslinė konferencija „Pirmasis kartas“ kultūroje“

Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedra kviečia dalyvauti XXI interdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Pirmasis kartas“ kultūroje“, kuri vyks 2017 m. gegužės 11–12 d.

Konferencijoje kviečiame dalyvauti įvairių sričių mokslininkus (literatūrologus, kalbininkus, tautosakos ir etnokultūros specialistus, kultūrologus, istorikus, antropologus, sociologus, filosofus, menotyrininkus ir kt.) ir aptarti tiriamąjį objektą įvairiais aspektais.

Daugiau

PASKELBTA REGISTRACIJA Į VASAROS KURSUS IR EDUKACINĘ STOVYKLĄ

Prasidėjo studentų registracija į lietuvių kalbos vasaros kursus, kurie 2017 m. liepos 3–28 d. vyks VU ir 2017 m. liepos 17 d. – rugpjūčio 12 d. VDU, taip pat į lietuvių kalbos edukacinę stovyklą, kuri vyks LEU 2017 m. liepos 10–21 d.

Daugiau

PASKELBTA REGISTRACIJA Į PROJEKTO ATIDARYMO KONFERENCIJĄ

Prasidėjo registracija į projekto atidarymo konferenciją „Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose“, kuri vyks 2017 m. balandžio 6-7 d. Lietuvos edukologijos universitete.

Daugiau

BALTISTIKOS PROJEKTAS

Šių metų vasario 2 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Vilniaus universitetas pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ sutartį.

Daugiau

53-OJI ARTURO OZOLO KONFERENCIJA

Latvijos Universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros katedra kviečia dalyvauti 53-oje prof. Arturo Ozolo dienos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gramatika kalbos bei kalbotyros raidoje“, kuri vyks 2017 m. kovo 17-18 d.

Daugiau

TARPTAUTINĖ TARPDISCIPLININĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „REGIONAS: ISTORIJA, KULTŪRA, KALBA“

Šiaulių universiteto Humanitarikos tyrimų centras, vykdydamas tarpdisciplininius regiono istorijos, kultūros, kalbos, paveldo, atminties tyrimus, 2017 m. kovo 30–31 dienomis rengia tarptautinę tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Regionas: istorija, kultūra, kalba“.

Daugiau

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „BALTŲ IR SLAVŲ KALBOS IR TARMĖS VIDURIO EUROPOS ERDVĖJE“

Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos mokslo institucijos maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltų ir slavų kalbos ir tarmės vidurio Europos erdvėje“, kuri vyks 2017 m. balandžio 20–21 d. Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius). Konferencija skirta profesoriaus Anatolijaus Nepokupno (1932–2006) 85 gimimo metų sukakčiai paminėti.

Daugiau

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „DAUGIALYPĖ LATVIŲ KALBA: NUO VAIKŲ KALBOS IKI LITERATŪRINIŲ TEKSTŲ“

LU Latvių kalbos institutas kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinė konferencijoje „Daugialypė latvių kalba: nuo vaikų kalbos iki literatūrinių tekstų“ (la."Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērna runas līdz literāram tekstam"), kuri vyks 2017 m. sausio 25–26 d. Konferencija skirta Veltos Rūķės-Draviņios 100-osioms gimimo metinėms.

Daugiau

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „ŽODIS IR TEKSTAS“

LU Latvių kalbos institutas kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinė konferencijoje „Žodis ir tekstas“ (la. "Vārds un teksts"), kuri skirta akademiko Jāņio Endzelīno 144-osioms gimimo metinėms. Konferencija vyks 2017 m. vasario 22–23 d.

Daugiau

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „DABARTINIŲ BALTŲ KALBŲ IR TARMIŲ TRANSFORMACIJOS“

Lietuvių kalbos institutas ir Vilniaus universitetas maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“, kuri vyks 2016 m. spalio 19–21 d. Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius). Konferencija skirta profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti.

Daugiau

BALTŲ VIENYBĖS DIENA LIEPOJOJE

Kviečiame Jus į Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų ir Latvijos karinių pajėgų bigbendų koncertą, kuris vyks rugsėjo 24 d. 17 val. Liepojoje, koncertų salėje „Lielais dzintars“.

Daugiau

BALTISTIKOS SEMINARAS CIURICHE

2016 m. rugsėjo 8–9 d. Ciuricho universitete organizuojamas Baltistikos katedros projekto, vykdomo kartu su Ciuricho universiteto Lyginamosios kalbotyros institutu, seminaras „Kalbų kontaktai ir kalbų kitimai Baltijos šalyse ir Šveicarijoje“. Seminare pranešimus skaitys projekto vykdytojai doc. dr. Jurgis Pakerys, doc. dr. Vytautas Rinkevičius, prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė, prof. dr. Bonifacas Stundžia, doc. dr. Miguelis Villanueva Svenssonas.

Daugiau

23-IOJI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ JONO JABLONSKIO KONFERENCIJA

2016 m. rugsėjo 23–24 d. VU Filologijos fakultete vyks 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“, skirta iki šiol mažiausiai akcentuotai J. Jablonskio tyrimų sričiai – semantikai.

Daugiau

MOKSLINĖ KONFERENCIJA „ŽALIAS LAIKO VINGIS“

Birželio 8 d., trečiadienį, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyrius kviečia į mokslinę konferenciją „Žalias laiko vingis“, skirtą Juozo Apučio 80-osioms gimimo metinėms.

Daugiau

MOKSLINĖ KONFERENCIJA „VILNIAUS KULTŪRINIS GYVENIMAS IR ŠLAPELIAI“

Šių metų gruodžio 8–9 d. Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Lietuvių kalbos institutas rengia mokslinę konferenciją „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“, skirtą Jurgio Šlapelio 140-osioms gimimo metinėms, Marijos Šlapelienės lietuvių knygyno 110 metų įkūrimo jubiliejui, pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ 110-osioms metinėms ir kitoms su Šlapelių šeimos veikla susijusioms datoms paminėti.

Daugiau

PRIGIMTINĖS KULTŪROS SEMINARAS

Birželio 30–liepos 3 d. Rumšiškėse, Lietuvių liaudies buities muziejuje įvyks 11-asis prigimtinės kultūros seminaras „Prigimtinė kultūra ir laisvė“, rengiamas Prigimtinės kultūros instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Lietuvos liaudies buities muziejaus.

Daugiau

SEMINARAS „RELIGINĖ SIMBOLIKA SENUOSIUOSE LIETUVIŲ KRYŽIUOSE“

Kviečiame į septintą liaudiškam pamaldumui skirtą seminarą „Religinė simbolika senuosiuose lietuvių kryžiuose“, kuris įvyks 2016 m. gegužės 19 d. (ketvirtadienį), 15 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skaitykloje (Antakalnio g. 6, namas prie gatvės).

Pranešėja: VDA dėstytoja, menotyrininkė dr. Jolanta Zabulytė.

Daugiau

BALTŲ STUDIJŲ DRAUGIJOS KONFERENCIJA

Nuoširdžiai kviečiame į 1-ąją metinę Baltų studijų draugijos konferenciją „Vokiečių mokslininkai ir baltų kalbos“, kuri vyks šių metų gegužės 20 ir 21 dieną Berlyne. Iškilmingas konferencijos atidarymas - gegužės 20 dieną 19 val. Lietuvos Respublikos ambasadoje, kur habil. dr. Christiane Schiller skaitys pranešimą „Vokiečių mokslininkai apie baltų kalbas ir jų literatūrą“.

Daugiau

MOKSLINĖ KONFERENCIJA LATVIJOJE

Maloniai kviečiame dalyvauti Latvijos Nacionalinės bibliotekos rengiamoje mokslinėje konferencijoje „Knyga ir visuomenė Latvijoje iki 1945 m.“ (angl. “The Book and Society in Latvia until 1945”), kuri vyks 2016 m. lapkričio 24-25 d.

Daugiau

KLASIKOS SKAITYMAI: MARCELIJUS MARTINAITIS

Kviečiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną švęsti Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Gegužės 7 d., šeštadienį, vyks Klasikos skaitymai, šiemet skirti Marcelijui Martinaičiui.

Daugiau

TARPTAUTINĖ LINGVISTŲ KONFERENCIJA

Šių metų rugsėjo 8-10 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vokiečių filologijos katedra ir Anglų filologijos katedra organizuoja 51-ąją tarptautinę lingvistų konferenciją „Fremde und eigene Sprachen. Linguistische Perspektiven“ („Forein and Own Languages. Linguistic Perspektives“).

Daugiau

LIETUVOS STUDENTŲ LITUANISTŲ XX MOKSLINĖ KONFERENCIJA

Kviečiame dalyvauti 2016 m. gegužės 25 d. Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedros rengiamoje Lietuvos studentų lituanistų XX mokslinėje konferencijoje, skirtoje 120-osioms Juliaus Janonio gimimo metinėms.

Daugiau

MOKSLINĖ KONFERENCIJA „JĖZUITŲ KOLEGIJOS IR LIETUVOS KULTŪRA: KRAŽIŲ KOLEGIJAI – 400 METŲ“

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyrius kviečia dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Jėzuitų kolegijos ir Lietuvos kultūra: Kražių kolegijai – 400 metų“ (XVI Jurgio Lebedžio skaitymuose), kuri įvyks 2016 m. lapkričio 17 d.

Daugiau

MOKSLINIS SEMINARAS „PSICHOMOTORINIAI RAŠYBOS PAGRINDAI“

Maloniai kviečiame į Lituanistinių tyrimų centro rengiamą mokslinį seminarą „Psichomotoriniai rašybos pagrindai“, kuris vyks šių metų balandžio 18 d. 10.30 val. Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) Kazimiero ir Liudos Kuzavinių auditorijoje.

Seminarą veda Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedros docentė dr. Zita Nauckūnaitė.

Daugiau

DU MOKSLINIAI SEMINARAI IŠ CIKLO „MAIRONIS IR JO EPOCHA: LITERATŪROS KANONO KAITA“

2016 m. balandžio 15 ir 22 dienomis kviečiame dalyvauti moksliniuose seminaruose iš ciklo „Maironis ir jo epocha: literatūros kanono kaita“, kurie vyks Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (Antakalnio g. 6) II aukšto salėje.

Daugiau

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA LATVIJOJE

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Populiarioji 20-ojo a. pradžios kultūra“ (angl. “Popular Culture at the Turn of the 20th Century”), kuri vyks 2016 m. rugsėjo 30 ir spalio 1 d. Latvijoje.

Daugiau

STUDENTŲ KONFERENCIJA „BRIDGES IN THE BALTICS“

Kviečiame dalyvauti 2016 rugsėjo 30 ir spalio 1 d. Varšuvos universitete rengiamoje ketvirtojoje tarptautinėje studentų konferencijoje „Bringes in the Baltics“.

Daugiau

MOKSLINĖ KONFERENCIJA „DIASPOROS IR MIGRACIJOS IŠŠŪKIAI: TEORINĖS PRIEIGOS, KOMPLEKSINIAI IR TARPDALYKINIAI TYRIMAI“

2016 m. balandžio 14 d. VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28, II aukšte) vyks VDU Lietuvių išeivijos instituto ir Lietuvių literatūros katedros organizuojama mokslinė konferencija „Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai“, kurioje bus pristatomi teoriniai, metodologiniai migracijos reiškinio ir diasporos tyrimų aspektai, diasporos istorijos tyrimai, jų specifika, lietuvių egzilio literatūros ir dailės lyginamieji tyrimai, tarpdalykinių kultūros tyrimų perspektyvos.

Daugiau

PROFESORIAUS NORBERTO VĖLIAUS SKAITYMAI (IX)

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas maloniai kviečia į mokslinę konferenciją „Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai (IX): Augalai baltų religijoje ir mitologijoje“, kuri įvyks 2016 m. balandžio 7–8 d. Instituto Centrinių rūmų (Antakalnio g. 6, Vilnius) Konferencijų salėje.

Daugiau

KVIETIMAS Į VU BALTISTIKOS KATEDROS RENGIAMĄ SEMINARĄ

VU Baltistikos katedra kviečia į projekto „Baltų kalbų morfosintaksė erdvės ir laiko aspektu“, finansuojamo pagal Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, sutartį Nr. CH-3-ŠMM-02/07, seminarą.

Seminaras vyks balandžio 5-6 dienomis VU Filologijos fakulteto Kazimiero Būgos auditorijoje, pradžia nuo 10 val. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau

KONFERENCIJA „ŽALIAS LAIKO VINGIS“: JUOZUI APUČIUI – 80

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kviečia į konferenciją „Žalias laiko vingis“: Juozui Apučiui – 80. Įsibėgėjant XXI a. stiprėja išskaidyto dėmesio ir lengvo užmaršumo sindromas. Svarbios XX a. antros pusės figūros, turėjusios lemtingos įtakos literatūros modernėjimui, literatūros kanono kokybei, asovietinės laikysenos formavimui, nebepalaikomos literatūrologų, kritikų, mokyklų programų ir šviesuomenės dėmesio, vis greičiau išsitrina iš atminties.

Daugiau

MENINĖS DOKUMENTIKOS FILMAS „VĖJŲ ŽEMĖ“

Kviečiame susipažinti su baigiamo kurti meninės dokumentikos filmo „Vėjų žemė“ internetine svetaine. Tai vizualus, jausmingas pažintinis ir išpažintinis pasakojimas apie nykstančią Šventosios kuršių ir latvių bendruomenę, jos senosios kartos atstovus. Filmas atskleidžia mažai kam bežinomus Šventosios istorijos fragmentus, išryškinančius jos kultūros daugiasluoksniškumą ir ryšį su latviškąja, baltiškąja kultūra. Filmo premjeros įvyks balandžio 23 d. 16 val. Šventosios pagrindinės mokyklos salėje ir balandžio 24 d. 15 val. Rucavos kultūros centre. Vėliau filmą numatoma pristatyti ir kitose Lietuvos ir Latvijos vietovėse.

Daugiau

TARPTAUTINĖ, TARPDISCIPLININĖ KONFERENCIJA LATVIJOJE

Nacionalinis Latvijos istorijos muziejus kviečia dalyvauti tarptautinėje, tarpdisciplininėje konferencijoje „Tampant latviais: latvių etninis susivienijimas“ (angl. "On the Road to becoming Latvians: the Ethnic consolidation of Latvians"), kuri vyks 2016 m. rugsėjo 14 d. Nacionaliniame Latvijos istorijos muziejuje.

Daugiau

BALTIJOS – AMERIKOS LAISVĖS FONDO SKELBIMAS

Baltijos – Amerikos Laisvės fondas (Baltic-American Freedom Foundation) siūlo puikią galimybę Lietuvos mokslininkams gauti finansavimą savo moksliniams tyrimams Jungtinėse Amerikos Valstijose. Paskelbtas Tyrėjų Stipendijos programos konkursas.

Daugiau

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „LINGVISTINIAI, DIDAKTINIAI IR SOCIOKULTŪRINIAI KALBOS FUNKCIONAVIMO ASPEKTAI“

Pratęsiama registracija į VII tarptautinę konferenciją „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“, kuri vyks 2016 m. gegužės 5-6 d. Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakultete. Konferencija organizuojama kartu su Ostravos universiteto (Čekija) Filosofijos fakultetu ir Vroclavo universiteto (Lenkija) Filologijos fakultetu.

Daugiau

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS KONKURSAS

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą Mokslo premijoms, skiriamoms lietuvių kilmės mokslininkams ir Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, gauti.

Kviečiamos užsienio šalyse įsikūrusios lietuvių bendruomenės, Lietuvos mokslo ir studijų institucijas ir mokslininkus vienijančios organizacijos teikti siūlymus dėl kandidatų mokslo premijoms gauti. Šalyse, kuriose lietuvių bendruomenių nėra, paraiškas premijai gauti gali teikti pavieniai mokslininkai savo iniciatyva.

Daugiau

KONFERENCIJA „PERSPECTIVES OF BALTIC PHILOLOGY III: APOKALIPSĖ IR PASAULIŲ PABAIGOS“

Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Kalbotyros instituto Baltologijos skyrius ir Kultūros lyginamųjų tyrimų skyrius kviečia į trečią tarptautinę mokslinę konferenciją „Perspectives of Baltic Philology III: Apokalipsė ir pasaulių pabaigos“ vyksiančią 2016 m. birželio16–17 d. Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete Poznanėje.

Daugiau

MOKSLINĖ KONFERENCIJA „MAŽOSIOS LIETUVOS KUNIGAS, FILOLOGAS, ISTORIKAS: GOTFRYDUI OSTERMEJERIUI – 300 METŲ“

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas ir Klaipėdos universitetas kviečia dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Mažosios Lietuvos kunigas, filologas, istorikas: Gotfrydui Ostermejeriui – 300 metų“, kuri įvyks 2016 m. balandžio 20 d.

Daugiau

PROFESORIAUS NORBERTO VĖLIAUS SKAITYMAI (IX)

2016 m. balandžio 7-8 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas rengia Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymus (IX) „Augalai baltų religijoje ir mitologijoje“.

Daugiau

6-OJI TARPTAUTINĖ JAUNŲJŲ FOLKLORISTŲ KONFERENCIJA

6-oji tarptautinė jaunųjų folkloristų konferencija „Us and Them: Exploring the Margins“ 2016-ųjų birželį kviečia folkloristikos studentus ir neseniai studijas baigusius mokslininkus į Vilnių. Ši konferencija – tai tarptautinis akademinis renginys, kasmet suburiantis aktyvius studentus ir neseniai studijas baigusius mokslininkus iš įvairių šalių į Estiją arba Lietuvą, ir suteikia jiems galimybę pristatyti savo tyrimus tarptautinei auditorijai. Konferencija siekiama akademinio bendravimo, bendradarbiavimo ir tyrimų folkloro srityje.

Daugiau

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „RETORIKA IR EUROPOS KULTŪROS FORMOS: NUO TRADICIJOS IKI ŠIANDIENOS IŠŠŪKIŲ“

Laisvasis Briuselio universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Retorika ir Europos kultūros formos: nuo tradicijos iki šiandienos iššūkių“, kuri vyks 2016 m. gegužės 6-7 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Mažojoje salėje.

Daugiau

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „BALTŲ KALBOS IR KULTŪROS 3“

Klaipėdos universitetas kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Baltų kalbos ir kultūros 3“, kuri vyks 2016 m. gegužės 5–6 d. Šiuo moksliniu forumu siekiama telkti ir skatinti Lietuvos bei užsienio tyrėjus tarpdalykinei baltų kalbų ir kultūrų problematikai.

Daugiau

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „VIETOS RAIŠKA KALBOJE“

Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvių ir bendrosios kalbotyros katedra kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Vietos raiška kalboje“, kuri vyks 2016 m. birželio 20-21 d.

Daugiau

DIASPOROS IR MIGRACIJOS IŠŠŪKIAI: TEORINĖS PRIEIGOS, KOMPLEKSINIAI IR TARPDALYKINIAI TYRIMAI

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas ir Lietuvių literatūros katedra 2016 m. balandžio 14 d. rengia mokslinę konferenciją, kurioje kviečiami dalyvauti istorikai, politologai, sociologai, antropologai, kultūrologai, literatūrologai, kalbininkai, tyrinėjantys lietuvių diasporos istorijos ir migracijos procesus, svarstantys fundamentinių tarpdalykinių tyrimų galimybes. Kviečiame skaityti pranešimus, kuriuose būtų pristatomi platesni, probleminiai, tarpdalykiniai, lyginamieji diasporos ir migracijos tyrimai.

Daugiau

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „KALBOS ISTORIJOS PROBLEMOS IR METODAI: KALBŲ SUDĖTINGUMAS“

Kviečiame dalyvauti 10-oje tarptautinėje konferencijoje „Kalbos istorijos problemos ir metodai: kalbų sudėtingumas“ (angl. „10th International Colloquium on Problems and Methods of the History of Language: The complexity of languages“), kuri vyks Gironoje (Ispanija) 2016 m. birželio 27–29 dienomis.

Daugiau

KETVIRTOJI TARPTAUTINĖ TAIKOMOSIOS KALBOTYROS KONFERENCIJA

Maloniai kviečiame dalyvauti ketvirtojoje tarptautinėje taikomosios kalbotyros konferencijoje „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“. Konferencija vyks 2016 m. rugsėjo 28–29 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.

Daugiau

KONFERENCIJA APIE KALBOS FORMALIŠKUMĄ

Visus besidominčius kviečiame dalyvauti konferencijoje apie kalbos formuliškumą (angl. formulaicity), plačiau suprantamą kaip junglumą - nuo žodžio iki teksto dalių. Konferenciją rengia Anglų filologijos katedra kartu su Formulinės kalbos tyrimo asociacija (angl. Formulaic Language Research Network), kurios centras - Jungtinės Karalystės Kardifo universitetas (žr. www.cardiff.ac.uk/english-communication-philosophy/research).

Daugiau

52-OJI ARTURO OZOLO KONFERENCIJA

Latvijos Universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyriaus Latvių ir bendrosios kalbotyros katedra ir Baltų kalbotyros katedra kviečia dalyvauti 52-oje prof. Arturo Ozolo dienos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas“ 2016 m. kovo 17–18 d. 2016 metų konferencija skirta kalbininkės Edītės Hauzenbergos-Šturmos (1901–1983) 115 metų jubiliejui.

Daugiau

KONFERENCIJA BALIO SRUOGOS 120-ČIUI

Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultetas ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kviečia į  mokslinę konferenciją „Nesenstantis Balio Sruogos modernumas“, skirtą Balio Sruogos 120-osioms gimimo metinėms. Konferencija vyks 2016 m. vasario 26 d. LEU Lituanistikos fakultete (T. Ševčenkos g. 31).

Daugiau

DR. NERINGOS MARKEVIČIENĖS SEMINARAS „BALIO SRUOGOS ARCHYVAI: NEPRAKALBINTI LAIŠKAI“

Maloniai kviečiame į Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistinių tyrimų centro rengiamą mokslinį seminarą „Balio Sruogos archyvai: neprakalbinti laiškai'“, kuris vyks šių metų gruodžio 15 d. 17 val. LEU Lituanistikos fakulteto (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) 306 aud. Pranešimą skaito Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja dr. Neringa Markevičienė.

Daugiau

PROF. VALDŽIO MUKTUPĀVELO PASKAITA „LATVIŲ LIAUDIES DAINOS – ARTIMOS IR TOLIMOS“

Vilniaus universiteto Baltistikos katedra kviečia į Latvijos universiteto prof. Valdžio Muktupāvelo paskaitą „Latvių liaudies dainos – artimos ir tolimos“, kuri vyks 2015 m. gruodžio 4 d. (penktadienį), 15 val. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Latvistikos kabinete.

Daugiau

LATVIŲ LITERATŪROS KLASIKŲ RAINIO IR ASPAZIJOS 150-MEČIAMS SKIRTAS SEMINARAS

2015 m. lapkričio 30 d. (pirmadienį) 13 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto II a. salėje (Antakalnio 6, Vilnius) rengiamas latvių literatūros klasikų Rainio (Jānis Pliekšāns) ir Aspazijos (Elza Rozenberga-Pliekšāne) 150-mečiams skirtas seminaras „Išliks, kas keisis!“ / “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”

Daugiau

LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS MINĖJIMAS IR ŠVENTINIS KONCERTAS

Lapkričio 18 d. 18 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13) vyks Latvijos nepriklausomybės dienos minėjimas ir šventinis koncertas. Pranešimą skaito VU Naujosios istorijos katedros vedėjas prof. Zenonas Butkus. Koncertuoja Marupės muzikos ir meno mokyklos moksleiviai (Latvija). Dalyvauja Lietuvos latvių bendrijos nariai, reziduojantys šalyje diplomatai, valstybinių ir vyriausybinių įstaigų atstovai, Latvijos kariai, Marupės 1991 m. barikadų dalyvių bendrijos nariai, Lietuvos tautinių bendrijų sekmadieninių mokyklų moksleiviai.

Daugiau

PROF. ANDROS KALNAČOS PASKAITA

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos ketedra maloniai kviečia dalyvauti Latvijos universiteto profesorės Andros Kalnačos paskaitoje „Latvių kalbos deminutyvų ir augmentatyvų funkcinė sistema“, kuri vyks šį penktadienį (2015 m. lapkričio 6 d.), 13.00 val., VU Filologijos fakulteto Latvistikos kabinete. Paskaita bus skaitoma latvių kalba.

Daugiau

PASIRODĖ NAUJAS STRAIPSNIŲ RINKINYS

Išleistas naujas straipsnių rinkinys „Valoda: nozīme un forma 6. Valodas sistēma un lietojums = Language: Meaning and Form 6. Language System and Language Use“.

Daugiau

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „NONKONFORMISTAI, AUTSAIDERIAI, PRIMIRŠTIEJI“

Kanonizuotų literatūros kūrinių šešėlyje atsidūrę paribio autoriai leidžia kitaip kalbėti apie nutylėtus visuomenės lūkesčius, vertes ir jų raiškas. XX amžiaus antrojoje pusėje – XXI amžiaus pradžioje esama daug poetų, prozininkų, dramaturgų, kurie literatūros padangėje tik šmėkštelėjo ir užgeso arba buvo užgesinti (pvz., V. Marcinkevičius, R. Burokas, A. Ambrasas ir kt.), tiesiog tapo nematomi (Bruno Sangis, I. Gansiniauskaitė ir kt.), gyveno ar tebegyvena provincijoje, todėl jų tarsi nėra literatūros centre (E. Mezginaitė, D. Paulauskaitė, A. Bernotas, S. Jonauskas), savo laiku rašė daug ir buvo pastebėti, o po mirties tapo gerokai primiršti (L. Jacinevičius, A. Ramonas ir kt.).

Daugiau

PROF. A. ROSINO ATMINIMUI SKIRTOS KNYGOS SUTIKTUVĖS

Rugsėjo 30 d. (šį trečiadienį) 17 val. kviečiame į K. Donelaičio auditoriją sutikti buvusio mūsų katedros profesoriaus emerito Alberto Rosino (1938-2010) atminimui skirtą knygą „LINGVISTIKA - IRGI POEZIJA. Alberto Rosino gyvenimas ir darbai“.

Daugiau

BÁLTŲ AKADEMIJA

Maloniai kviečiame 9-12 kl. moksleivius, norinčius daugiau sužinoti apie baltų kalbas, istoriją, kultūrą ir pramokti latvių kalbos, dalyvauti „Báltų akademijoje“. Paskaitų ciklas vyks VU Filologijos fakultete kas antrą penktadienį 15 val. nuo lapkričio 6 d.

Daugiau

TARPTAUTINIS MOKSLINIS ŽURNALAS „RES BALTICAE“ ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE

Į elektroninę erdvę prof. Pietro U. Dini, dr. Diego Ardoino ir dr. Gianluigi Deriu sudėjo visus išleistus (13 tomų 1995-2013) „Res Balticae“ žurnalo straipsnius. Taip pat įkelta glausta informacija apie straipsnių autorius ir apie lituanistikos ir baltistikos centrus visame pasaulyje.

Daugiau

ŽURNALAS „BALTISTICA“ PATEKO Į ATNAUJINTĄ „ERIH PLUS“ DUOMENŲ BAZĘ

ERIH yra Europos mokslo fondo įkurta humanitarinių mokslų  bazė (European Reference Index for the Humanities), kurios tikslas – padidinti aukšto lygio Europos HM tyrimų matomumą. Nuo šių metų į bazę, pervadintą ERIH PLUS, įtraukti ir socialiniai mokslai. HSM mokslo žurnalus, pretenduojančius į atnaujintą bazę, ekspertavo atskirų šakų tyrėjų komitetai.

Daugiau

XII Tarptautinis baltistų kongresas

Kviečiame dalyvauti XII Tarptautiniame baltistų kongrese, kuris vyks 2015 m. spalio 28-31 d. Paskelbta preliminari Kongreso programa, su kuria ir kviečiame susipažinti.

Daugiau

Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“.

Maloniai kviečiame dalyvauti ketvirtojoje tarptautinėje taikomosios kalbotyros konferencijoje „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“. Konferencija vyks 2016 m. rugsėjo 28–29 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.

Daugiau

Netektis: mirė Vilniaus universiteto Profesorius Vincas Urbutis

su giliu liūdesiu pranešame, kad sekmadienį, liepos 12 d., netekome Baltistikos katedros Profesoriaus Vinco Urbučio. Atsisveikiname su Velioniu Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje ketvirtadienį, liepos 16 d., nuo 11 iki 20 val. Urna išnešama penktadienį, liepos 17 d., 10 val. Profesorius bus laidojamas Židikų (Mažeikių r.) kapinėse, išvykstama autobusu iš S. Daukanto aikštės.

Daugiau

Kvietimas į konferenciją

Kviečiame dalyvauti konferencijoje, kurią 2016 m. rugsėjo 19-22 d. Tartu universitete rengia Vokietijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos germanistai. Konferencijos tema - „Baltijos šalių švietimo istorija“ („Baltische Bildungsgeschichte(n)“).

Daugiau

Greifsvaldo universitete ketinama uždaryti baltistikos institutą

Skaudi žinia iš Greifsvaldo. Greifsvaldo universitete ketinama uždaryti baltistikos institutą. Taigi, - didelė grėsmė, kad studentai nebeteks galimybės mokytis mūsų kalbos.
Prašome visus prisidėti ir pasirašyti Baltistikos instituto nepanaikinimo peticiją. Gal tai padės išsaugoti baltistikos studijas vokiškai kalbančioms visuomenėms.

Visą peticijos organizatorių kreipimąsi skaitykite žemiau.

Taip pat prašome šią žinią paskleisti savojoje aplinkoje.

Daugiau

Greifsvaldo universitete ketinama uždaryti baltistikos institutą

Skaudi žinia iš Greifsvaldo. Greifsvaldo universitete ketinama uždaryti baltistikos institutą. Taigi, - didelė grėsmė, kad studentai nebeteks galimybės mokytis mūsų kalbos. Prašome visus prisidėti ir pasirašyti Baltistikos instituto nepanaikinimo peticiją. Gal tai padės išsaugoti baltistikos studijas vokiškai kalbančioms visuomenėms.

Visą peticijos organizatorių kreipimąsi skaitykite žemiau.

Taip pat prašome šią žinią paskleisti savojoje aplinkoje.

Daugiau

Mokslinė konferencija „Didikai ir senoji Lietuvos raštija“ - XV Jurgio Lebedžio skaitymai

2015 m. birželio 17 d. LLTI vyks konferencija „Didikai ir senoji Lietuvos raštija“ - XV Jurgio Lebedžio skaitymai, kuri skiriama Mikalojaus Radvilos Juodojo 500-osioms gimimo metinėms. Konferencijos pradžia 10 val.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbos vienetų semantika ir struktūra“

Maloniai kviečiame į Tarptautinę mokslinę konferenciją „Kalbos vienetų semantika ir struktūra“, kuri vyks 2015 m. birželio 12-13 d. Klaipėdos universitete, Humanitarinių mokslų fakultete.

Daugiau

XII Tarptautinis baltistų kongresas

Džiaugiamės, kad XII Tarptautinio baltistų kongreso elektroninėje registracijos sistemoje šiuo metu jau yra užregistruota per 140 pranešimų. Atsižvelgiant į kai kurių dalyvių pageidavimus, registracijos ir pranešimų tezių pateikimo terminas yra pratęsiamas iki 2015 m. liepos 1 d.

Daugiau

Mokslinis seminaras „Žodžio semantinis „kraitis“ ir reklamos sėkmė“

Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistinių tyrimų centras kviečia į mokslinį seminarą „Žodžio semantinis „kraitis“ ir reklamos sėkmė“, kuris vyks balandžio 20 d., 13.00–14.00 val. LEU II rūmuose (T. Ševčenkos g. 31), Vinco Aurylos auditorijoje.

Daugiau

KVIETIMAS TEIKTI PRANEŠIMŲ TEZES XII TARPTAUTINIAM BALTISTŲ KONGRESUI

Kongresas vyks Vilniaus universitete 2015 m. spalio 28–31 d. ir susidės iš bendrosios sekcijos ir teminių sekcijų.

Daugiau

Seminaras iš ciklo „Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918-1940)“

Lapkričio 12 d. (trečiadienį) 14 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto antro aukšto salėje įvyks seminaras iš ciklo „Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918-1940)“.

Daugiau

Prof. Eugenijos Ulčinaitės vieša paskaita „Senosios Lietuvos literatūros tekstai ir kontekstai“

Maloniai kviečiame į prof. Eugenijos Ulčinaitės viešą paskaitą „Senosios Lietuvos literatūros tekstai ir kontekstai“, kuri vyks Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vinco Krėvės (118) auditorijoje spalio 27-ąją, pirmadienį, 17 valandą.

Daugiau

Kviečiame į asoc. prof. dr. Laimutės Balodės paskaitą

Kviečiame į asoc. prof. dr. Laimutės Balodės, Švietimo ir mokslo ministerijos 2014 m. Mokslo premijos laureatės, atvirą paskaitą „Iš latvių asmenvardžių istorijos“ 2014 m. lapkričio 3 d., pirmadienį, 15 val. Paskaita vyks K. Donelaičio auditorijoje.

Daugiau

Konferencija „Tradicinis ir potradicinis folkloras: gyvavimo ir perdavimo būdai“

2014 m. spalio 16 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įvyks konferencija „Tradicinis ir potradicinis folkloras: gyvavimo ir perdavimo būdai“. Tai tradicinės kasmetinės „Tautosakos savaitės“, institute vykstančios spalio 13–19 dienomis, renginių dalis.

Daugiau

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas atvers duris tiems, kuriuos domina tautosaka

Spalio 13-18 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (LLTI) skelbia Tautosakos savaite ir savo duris atveria vilniečiams ir Vilniaus svečiams.

Daugiau

Kvietimas siūlyti temines sekcijas XII tarptautiniam baltistų kongresui

Kongresas vyks Vilniaus universitete 2015 m. spalio 28–31 d. ir susidės iš bendrosios sekcijos ir teminių sekcijų. Kviečiame teikti siūlymus Kongreso teminėms sekcijoms aktualiais baltų kalbotyros bei su ja susijusiais klausimais ir būti tų sekcijų organizatoriais.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „The Changing Baltics: Cultures within a Culture“

Rugsėjo 29–30 dienomis Rygoje, Europos Sąjungos namuose (Aspazijas bulvāris 28, Riga) įvyks 10-oji tarptautinė Baltijos šalių literatūrologų konferencija „Besikeičiančios Baltijos šalys: kultūros kultūroje“ („The Changing Baltics: Cultures within a Culture“).

Daugiau

Šv. Jeronimo premijos – D. Dilytei ir C. Sinnig

Rug­sė­jo 30 die­ną Tai­ko­mo­sios dai­lės mu­zie­ju­je Vil­niu­je per ver­tė­jų die­nos iš­kil­mes bus įteik­tos Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­jos. Šių me­tų lau­rea­tės – ver­tė­ja iš lo­ty­nų kal­bos Da­lia Emi­li­ja Di­ly­tė-Staš­ke­vi­čie­nė ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ver­tė­ja į vo­kie­čių kal­bą Clau­dia Sin­nig.

Daugiau

Tarptautinė mokslo konferencija „Laiškas literatūroje ir kultūroje“

Rugsėjo 26–27 d. Lietuvos edukologijos universiteto II rūmuose (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija (LLLA) ir Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) rengia tarptautinę mokslo konferenciją „Laiškas literatūroje ir kultūroje“, kurioje dalyvaus per 70 Lietuvos ir užsienio mokslininkų iš Prancūzijos, Graikijos, Čekijos Respublikos, Slovakijos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos, Ukrainos, Gruzijos, Kazachstano, JAV ir kitur. Konferencija vyks lietuvių, anglų, prancūzų ir rusų kalbomis.

Daugiau

Profesorės Elenos Nijolės Bukelienės aštuoniasdešimtmečio vakaras

Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra maloniai kviečia į profesorės Elenos Nijolės Bukelienės (1934-2006) aštuoniasdešimtmečio vakarą.

Daugiau

Tarptautinė konferencija „Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai“

2014 m. rugsėjo 19–21 d. Druskininkuose vyks tarptautinė konferencija „Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai“. Konferencija skirta Prano Skardžiaus 115-osioms gimimo metinėms paminėti.

Daugiau

Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai

2014 m. rugsėjo 22–26 dienomis Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyks Užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centre dirbančių dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai (projektas Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė  VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005).

Daugiau

„Ar yra tikra poėzija, ar vien surimuota proza“: Maironio poemos ir jų recepcija

Ilgalaikės institucinės MTEP programos „Maironis ir jo epocha: literatūros kanono kaita" darbo grupė kviečia į mokslinį seminarą Maironio kūrybos tyrinėjimams aptarti, kuris vyks rugsėjo 25 d., 13 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto posėdžių salėje.

Daugiau

Tomo Venclovos atvirų paskaitų ciklas „Kaip skaityti eilėraštį (Jurijaus Lotmano poetika)“

Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultetas kviečia į poeto, vertėjo, eseisto, JAV Jeilio (Yale) universiteto profesoriaus Tomo Venclovos atvirų paskaitų ciklą „Kaip skaityti eilėraštį (Jurijaus Lotmano poetika)“.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbų fonetika ir fonologija“

Vilniaus universitetas ir Lietuvių kalbos institutas maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltų kalbų fonetika ir fonologija“, kuri vyks 2014 m. spalio 30-31 dienomis Vilniaus universitete. Konferencija skirta profesoriui Aleksui Girdeniui (1936-2011) atminti.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje“

Maloniai kviečiame dalyvauti 2014 m. rugsėjo 11-12 dienomis Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centro organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje“. Konferencija skiriama „Lietuvių kalbos žodyno“ pirmojo sąsiuvinio 90-mečiui paminėti.

Daugiau

Podoktorantūrinės stažuotės konkursas Vokietijoje

Maloniai kviečiame dalyvauti podoktorantūrinės stažuotės konkurse Berlyno (Vokietija) laisvajame universitete!

Daugiau

Latvijos dienos Vilniuje

Kviečiame dalyvauti pirmą kartą rengiamose Latvijos dienose Vilniuje (Rotušės aikštėje). Renginiai „Atrask Latviją“ vyks nuo rugsėjo 5 d. 13:00 val. iki rugsėjo 7 d. 17:00 val.

Daugiau

Kristijono Donelaičio metams paminėti – tarptautinė mokslinė konferencija

Rugsėjo 25-26 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“. Konferencijos rengėjai – Vilniaus universitetas ir Lietuvos mokslų akademija. Rėmėjas – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas.

Daugiau

Prof. Mauro Tullio paskaita „Dialogas ir retorika“

2014 m. rugsėjo 2 d. 17 val. LEU Lituanistikos fakultete A1 auditorijoje (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) Pizos universiteto (Italija) Filologijos, literatūros ir lingvistikos departamento vadovas, Platono draugijos pirmininkas profesorius Mauro Tulli skaitys viešą paskaitą „Dialogas ir retorika“.

Daugiau

Paroda, skirta prof. Vincento Drotvino 85-mečiui

Maloniai kviečiame į Lietuvos edukologijos universiteto profesoriaus, filologijos mokslų daktaro, leksikologo ir Mažosios Lietuvos leksikografijos istoriko Vincento Drotvino darbų parodą, kuri vyks Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) 2014 m. rugsėjo 4 d. 17 val. Paroda skirta Profesoriaus 85-mečiui.

Daugiau

Konferencija „Duomenų bazė „Lituanistika“

2014 m. rugpjūčio 20 d., trečiadienį, 10 val. Lietuvos mokslo taryboje vyks baigiamoji projekto „Duomenų bazė „Lituanistika“ konferencija, kurioje bus aptariamos projekto veiklos, rezultatai, išvados ir perspektyvos. Konferencija skirta mokslininkams, tyrėjams, studentams, duomenų bazių kūrėjams ir kitiems besidomintiems kuriama tarptautine, moksline ekspertine duomenų baze „Lituanistika“ (LDB).

Daugiau

2014 metų rugsėjo mėnesį vyks pirmasis paraiškų konkursas finansuoti mokslinės veiklos išvykas

Lietuvos mokslo taryba 2014 m. rugsėjo 1 d. rengiasi skelbti pirmąjį kvietimą teikti paraiškas tyrėjams, norintiems gauti paramą mokslinės veiklos išvykoms. Nauja paramos rūšis suteiks galimybę tyrėjams išvykti ne tik į tarptautines mokslines konferencijas užsienyje, bet ir trumpalaikių mokslinių tyrimų tikslais.

Daugiau

IX akademinis vasaros seminaras „Literatūros salos“ - skirtas K. Donelaičiui

Liepos 21-24 d. Karaliaučiaus krašte, Valtarkiemyje vyks IX akademinis vasaros seminaras „Literatūros salos“. Šiemet seminaras skiriamas K. Donelaičio 300 metų jubiliejui.

Daugiau

Straipsnių rinkinys „Valoda: nozīme un forma. 4. Kategoriju robežas gramatikā“

Šių metų liepos pradžioje pasirodė Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvių ir bendrosios kalbotyros katedros straipsnių rinkinys „Valoda: nozīme un forma. 4. Kategoriju robežas gramatikā“. Rinkinį sudarė ir redagavo Andra Kalnača ir Ilzė Lokmanė.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Imagologijos profiliai: nacionalinių įvaizdžių dinamika literatūroje“ / International scientific conference „Imagology profiles: the dynamics of national imagery in literature“

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos edukologijos universitetas ir Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija 2015 m. vasario 6–7 d. kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Imagologijos profiliai: nacionalinių įvaizdžių dinamika literatūroje“.

Daugiau

Motiejaus Valančiaus „Raštų“ (t. 1-6) aptarimas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas maloniai kviečia į habil. dr. Vytauto Vanago parengtų Motiejaus Valančiaus „Raštų“ (t. 1-6) aptarimą birželio 26 d., 16.30 val. Vileišių rūmuose Vilniuje, Antakalnio g. 6 (centrinio pastato 1 aukšto salėje).

Daugiau

Pratęsiama registracija į IX akademinį seminarą „Literatūros salos 2014“

IX akademinis vasaros seminaras „Literatūros salos 2014“, skiriamas Kristijono Donelaičio 300 metų jubiliejui, vyks 2014 m. liepos 21–24 d. Valtarkiemyje (Olchovatka), Karaliaučiaus (Kaliningrado) srityje. Registracija pratęsta iki birželio 25 d.

Daugiau

Kviečia Santara-Šviesa

  2014 m. birželio 20–22 d. Molėtų rajone, Alantoje, Naujasodyje (Technikumo g. 2) įvyks Santaros-Šviesos suvažiavimas.

Daugiau

Česlovo Milošo festivalis

2014 m. birželio 27 d. – birželio 28 d. vyks Kėdainių krašto muziejaus (Didžioji g. 19, Kėdainiai) organizuojamas Česlovo Milošo festivalis. Į Nobelio premijos laureatą, Lietuvos, Lenkijos ir pasaulio mastu vertinamą kūrėją bus pažvelgta ir moksliniu, ir meniniu žvilgsniu. Renginiai vyks skirtingose Kėdainių erdvėse ir Šeteniuose įkurtame Česlovo Milošo kultūros centre.

Daugiau

„Archivum Lithuanicum" švenčia 15-os metų jubiliejų

Birželio 12 d. (ketvirtadienį) 15:30 val. Lietuvos geležinkelių muziejuje Vilniuje (Geležinkelio g. 16, 2 aukštas) bus pristatomas žurnalas „Archivum Lithuanicum". Rašto minties ir traukinių veržlumo vienovė.

Dalyvaus žurnalo vyr. redaktorius prof. Giedrius Subačius, prof. Leonidas Donskis, prof. Rūta Petrauskaitė, prof. Paulius V. Subačius, Geležinkelių muziejaus direktorė Vitalija Lapėnienė, aktorė Virginija Kochanskytė ir muzikantas Albinas Batavičius. Kviečiame atvykti! Kelias niekada nemiega!

Daugiau

Maloniai kviečiame dalyvauti terminologijos seminare „Kazimieras Gaivenis ir lietuvių terminologija“

2014 m. lapkričio 28 d. Lietuvių kalbos institute organizuojamas terminologijos seminaras „Kazimieras Gaivenis ir lietuvių terminologija“, kuris skirtas dr. K. Gaivenio 80-mečiui paminėti.

Daugiau

Varšuvos universiteto Baltistikos skyrius kviečia studijuoti baltų filologiją

Baltistikos skyrius kviečia jaunimą rinktis bakalauro (3 metų pirmosios pakopos studijas, dieninis skyrius) ir magistrantūros studijas (2 metų antrosios pakopos studijas, dieninis skyrius) Varšuvos universitete.

Daugiau

Jūratės Čerškutės disertacijos gynimas

Birželio 6 d. 14 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, centrinių rūmų pirmo aukšto salėje, vyks Jūratės Čerškutės disertacijos „Dekonstrukcija Ričardo Gavelio prozoje“ gynimas.

Daugiau

Ketvirtoji tarptautinė jaunųjų folkloristų konferencija „The Informant in Folklore Studies“

Birželio 5-6 dienomis Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio g. 6, Vilnius) vyks ketvirtoji tarptautinė jaunųjų folkloristų konferencija „The Informant in Folklore Studies“.

Daugiau

Onos Daukšienės disertacija „Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus religinė poezija“

2014 m. gegužės 30 d. 15 val. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vinco Krėvės auditorijoje bus ginama Onos Daukšienės disertacija „Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus religinė poezija“.

Daugiau

Tarptautinė konferencija „Baltų kalbų fonetika ir fonologija“

Vilniaus universitetas ir Lietuvių kalbos institutas maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Baltų kalbų fonetika ir fonologija“, kuri vyks 2014 m. spalio 30-31 dienomis Vilniaus universitete. Konferencija skirta profesoriui Aleksui Girdeniui (1936-2011) atminti.

Daugiau

Seminaras „Liaudiškas pamaldumas - tautos rezistencijos stiprybė“

2014 m. gegužės 22 d., 15 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyrius kviečia į seminarą „Liaudiškas pamaldumas - tautos rezistencijos stiprybė“ iš ciklo „Tautosakos šaltiniai Lietuvių tautosakos rankraštyne ir kitur“. Renginys vyks LLTI Tautosakos archyvo skaitykloje (Antakalnio g. 6, namas prie gatvės, I aukštas).

Daugiau

IV doktorantų agora: laisvalaikio mokslas

Gegužės 16 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įvyks humanitarinių mokslų doktorantų konferencija „IV doktorantų agora: laisvalaikio mokslas“. Šiųmetės agoros tema: tyrimai, atliekami savarankiškai – laisvu nuo disertacijos rašymo metu.

Daugiau

II tarptautinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“

LEU Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra ir Lituanistinių tyrimų centras maloniai kviečia dalyvauti 2014 m. rugsėjo 24–26 d. vyksiančioje II tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „XXI amžiaus kalbos tyrimai: nuo garso iki teksto“.

Daugiau

Lietuvių kalbos draugijos XIV suvažiavimas

Kviečiame dalyvauti 2014 m. gegužės 10 d. (šeštadienį) Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, Vinco Krėvės auditorijoje rengiamame Lietuvių kalbos draugijos XIV suvažiavime.

Daugiau

Lietuviškosios spaudos atgavimo šventė - K. Donelaičio skaitymai

Pavasariškas ATSIŠAUKIMAS-KVIETIMAS!

Švęskime kartu lietuviškos spaudos susigrąžinimo 110-ąsias metines ir Kristijono Donelaičio 300 m. jubiliejų! 2014 m. gegužės 7 dieną, trečiadienį, kviečiame dalyvauti Donelaičio skaitymuose Lietuvių literatūros ir tautosakos institute Vilniuje,  Vileišių rūmuose, Antakalnio g. 6

Daugiau

Mokslinis seminaras „Kalbos tvarumo ir holistinio raštingumo samprata“

LEU Lituanistinių tyrimų centras kviečia į 2014 m. gegužės 5 d. 12.30–14.00 val. vyksiantį mokslinį seminarą „Kalbos tvarumo ir holistinio raštingumo samprata“. Pagrindinį pranešimą skaito Lietuvių kalbos instituto direktorė, Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros docentė Jolanta Zabarskaitė.

Daugiau

Tarptautinė kalbotyros konferencija „Aktualieji baltų kalbų ir dialektologijos klausimai“

Kviečiame dalyvauti 2014 m. lapkričio 7–8 dienomis vyksiančioje tarptautinėje kalbotyros konferencijoje „Aktualieji baltų kalbų ir dialektologijos klausimai“, skirtoje Latvijos universiteto profesorei kalbininkei Martai Rudzytei (1924–1996) atminti.

Daugiau

Tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Impresija literatūroje, mene, kultūroje“

Lietuvos edukologijos universitetas ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kviečia dalyvauti tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Impresija literatūroje, mene, kultūroje“, skirtoje rašytojo impresionisto Igno Šeiniaus 125-osioms gimimo metinėms.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos“

Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyrius kviečia dalyvauti 2014 m. lapkričio 20–21 dienomis vyksiančioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos“, skirtoje žymiausio lietuvių onomasto prof. habil. dr. Aleksandro Vanago 80-osioms gimimo metinėms paminėti.

Daugiau

Tradicinis ir potradicinis folkloras: gyvavimo ir perdavimo būdai

2014 spalio 16–17 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute rengiama XXI folkloro konferencija  „Tradicinis ir potradicinis folkloras: gyvavimo ir perdavimo būdai“.

Daugiau

N. Vėliaus skaitymuose mokslininkai skyrė dėmesio žalčiui, ožiui, žvirbliui, vilkui (su vaizdu)

Balandžio 10 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute septintą kartą surengtoje mokslinėje konferencijoje „Norberto Vėliaus skaitymai“ buvo sutelktas dėmesys į gyvūnų pasaulį.

Šiemet konferencija subūrė įvairių mokslo sričių – folkloro, etnologijos, archeologijos, kalbotyros, menotyros ir kt. – tyrinėtojus kurie gilinosi į gyvūnų (žinduolių, paukščių, roplių, žuvų, vabalų) vaizdinio problematiką, remiantis įvairių baltų genčių ir tautų religijos ir mitologijos šaltiniais, archeologijos, lingvistikos, etnografijos, tautosakos ir kt. duomenimis.

Daugiau

Skelbiamas 2014 metų Kalbos premijos konkursas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis 2011 m. kovo 24 d. Nutarimu Nr. XI-1297, skelbia 2014 metų Kalbos premijos konkursą.

Premija įamžina žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės Felicijos Bortkevičienės (1873–1945) atminimą. Kalbos premija skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, organizacijoms, institucijoms.

Daugiau

Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros“

2014 m. gegužės 8-9 d. Klaipėdos universitete įvyks tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros“. Šiuo moksliniu forumu siekiama telkti ir skatinti Lietuvos bei užsienio lituanistikos ir baltistikos centrų tyrėjus tarpdalykinei baltų kalbų ir kultūrų problematikai.

Daugiau

Kvietimas dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kristijono Donelaičio reikšmės“ (XIV Jurgio Lebedžio skaitymai)

2014 m. gruodžio 9–10 dienomis Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, minėdamas Kristijono Donelaičio (1714–1780) 300 metų gimimo sukaktį, rengia lietuvių nacionaliniam poetui skirtą tarptautinę mokslinę konferenciją „Kristijono Donelaičio reikšmės“ (XIV Jurgio Lebedžio skaitymai).

Daugiau

Kviečia konferencija „Gyvūnų pasaulis baltų religijoje ir mitologijoje“

2014 m. balandžio 10-11 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas rengia profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymus (VII) „Gyvūnų pasaulis baltų religijoje ir mitologijoje“.

Daugiau

21-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija „Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos“

Kviečiame dalyvauti 2014 m. spalio 3 dieną Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos skyriaus ir Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros organizuojamoje 21-ojoje tarptautinėje Jono Jablonskio konferencijoje „Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos“.

Daugiau

Kalbininko Juozo Balčikonio gimimo metinių minėjimas

Maloniai kviečiame į kasmetinę Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus 2014 m. kovo 25-ąją organizuojamą kalbininko Juozo Balčikonio gimimo metinių minėjimą Ėriškiuose ir Panevėžyje. Šiais metais svarbiausi renginiai bus LKD garbės pirmininko Aldono Pupkio knygos „Juozas Balčikonis ir didysis „Lietuvių kalbos žodynas“ sutiktuvės ir Petro Būtėno premijos įteikimo šventė.

Daugiau

Oskaro Milašiaus „Lituanistinė ir politinė publicistika“

Oskaras Milašius. Lituanistinė ir politinė publicistika (sud. Genovaitė Dručkutė, iš prancūzų kalbos vertė G. Dručkutė ir N. Klišienė). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013.

Daugiau

O. Milašiaus publicistikos pristatymas

2014 m. kovo 24 d., 18 val. Prancūzų institute (Didžioji g.1, Vilnius) įvyks knygos Oskaras Milašius. Lituanistinė ir politinė publicistika pristatymas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, vert. Genovaitė Dručkutė, Neringa Klišienė 2013).

Daugiau

Tarptautinė konferencija „Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės“

Kviečiame dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2014 metų kovo 24 dieną Lietuvos Respublikos Seime rengiamoje tarptautinėje konferencijoje „Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės“.

Daugiau

LR Seimas skelbia 2014 metų Kalbos premijos konkursą

Kalbos premija skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, organizacijoms, institucijoms.

Daugiau

Pasirodė Pizos universiteto prof. Pietro Umberto Dinio knyga „Prelude to Baltic Linguistics. Earliest Theories about Baltic Languages (16th century)“

Išleista nauja Pizos universiteto prof. Pietro Umberto Dinio knyga „Prelude to Baltic Linguistics. Earliest Theories about Baltic Languages (16th century)“, kurioje nagrinėjama beveik nežinoma baltų istoriografinės lingvistikos sritis, susijusi su XVI a.

Daugiau

Talino universiteto prof. Annos Verschik paskaitos

2014 m. kovo 18, 20 ir 24 dienomis Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultete paskaitas, susijusias su teksto lingvistika, psicholingvistika ir kalbų metodika, skaitys Talino universiteto prof. Anna Verschik.

Daugiau

50-oji tarptautinė mokslinė prof. Artūro Ozolo konferencija „Bendroji kalbotyra: kalbos sistema ir vartojimas“

Latvijos Universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyriaus Latvių ir bendrosios kalbotyros katedra ir Baltų kalbotyros katedra kviečia dalyvauti 50-oje tarptautinėje mokslinėje prof. Artūro Ozolo konferencijoje „Bendroji kalbotyra: kalbos sistema ir vartojimas“, kuri vyks 2014 m. kovo 20-21 dienomis.

Daugiau

Kūrybiškiausios knygos autorius R. Granauskas bus pagerbtas Vileišių rūmuose

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rengiamą kūrybiškiausios metų knygos konkursą šiemet laimėjo rašytojas Romualdas Granauskas už 2013 m. pasirodžiusią knygą „Šventųjų gyvenimai“ (išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla). Konkurso laimėtojas tradiciškai paskelbtas šiemetinėje Vilniaus knygų mugėje, aptariant kasmet instituto renkamą kūrybiškiausių knygų dvyliktuką.

Daugiau

Mokslinė konferencija „Impresija literatūroje, mene, kultūroje“ (Igno Šeiniaus 125-osios gimimo metinės)

Lietuvos edukologijos universitetas ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kviečia dalyvauti tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Impresija literatūroje, mene, kultūroje“, skirtoje rašytojo impresionisto Igno Šeiniaus 125-osioms gimimo metinėms.

Daugiau

11-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų mokymasis: problemos ir perspektyvos“

2014 m. balandžio 10 d. Liepojos universitete (Latvija) rengiama 11-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų mokymasis: problemos ir perspektyvos“, kurioje kviečiama skaityti pranešimus, susijusius su kalbos mokymosi teoriniais ir praktiniais aspektais, tarpukalbės lingvistika ir kitais lingvodidaktiniais klausimais.

Daugiau

Kazio Grigo (1924-2002) 90-ųjų gimimo metinių minėjimas

2014 m. kovo 4 d. 15 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (Antakalnio g. 6) centrinių rūmų I aukšto salėje įvyks tautosakininko, paremiologo prof. dr. Kazio Grigo (1924-2002) 90-ųjų gimimo metinių minėjimas.

Daugiau

Pasirodė naujas mokslinio žurnalo „Tautosakos darbai“ numeris (XLVI)

Pasirodė naujas recenzuojamo folkloristikos mokslo žurnalo „Tautosakos darbai“ numeris (XLVI). Leidinio periodiškumas – du kartus per metus. Leidinyje publikuojami mokslo straipsniai lietuvių, anglų, rusų, lenkų, vokiečių ir kitomis kalbomis, taip pat skelbiama archyvinė ir naujausia folkloro lauko tyrimų medžiaga, recenzijos ir kt. Leidinys skirtas akademinei bendruomenei ir visiems, besidomintiems liaudies tradicijomis, folkloru, šiuolaikine šios srities tyrimų būkle.

Daugiau

6-oji tarptautinė konferencija „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“

2014 m. balandžio 24–25 d. Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakultetas ir  Vroclavo universiteto Filologijos fakultetas kviečia dalyvauti 6-oje tarptautinėje konferencijoje „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“.

Daugiau

Mokslinis metodinis seminaras „Lietuvių kalba, literatūra, metodika: naujovės, pokyčiai, tendencijos“

2014 m. vasario 18–19 d. Lietuvos edukologijos universiteto II rūmuose (Ševčenkos g. 31), A1 aud. organizuojamas mokslinis metodinis seminaras „Lietuvių kalba, literatūra, metodika: naujovės, pokyčiai, tendencijos“.

Daugiau

4-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Aktualios XXI a. lingvistikos problemos“

Kviečiame dalyvauti 2014 m. balandžio 15-16 dienomis vyksiančioje 4-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Aktualios XXI a. lingvistikos problemos“, kuri skiriama Viatkos valstybinio humanitarinio universiteto (Rusija) 100-mečiui paminėti.

Daugiau

VII profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai „Gyvūnų pasaulis baltų religijoje ir mitologijoje“

2014 m. balandžio 10-11 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas rengia VII profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymus „Gyvūnų pasaulis baltų religijoje ir mitologijoje“.

Daugiau

Skelbiamas priėmimas į doktorantūros studijas Stokholmo Södertörno universitete

Skelbiamas priėmimas į Istorijos ir Politinių mokslų doktorantūros studijas Stokholmo Södertörno universitete tema „Baltijos jūros regionas ir jo istorijos samprata Viduržemio jūros regione“.

Daugiau

Tarptautinė konferencija „Baltų kalbos ir baltosios naktys“

Tartu universiteto Kalbų centras ir Estų kalbos bei bendrosios kalbotyros institutas kviečia dalyvauti tarptautinėje baltų kalbotyros ir literatūrologijos konferencijoje, kuri tęsia „Baltų dienų ir baltųjų naktų“ ciklą, prasidėjusį 2008 m. birželį Sankt Peterburge.Konferencija įvyks 2014 m. birželio 13–14 d. Tartu universitete.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje“

2014 m. rugsėjo 11-12 dienomis Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centras organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją „Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje“. Konferencija skiriama „Lietuvių kalbos žodyno“ pirmojo sąsiuvinio 90-mečiui paminėti.

Daugiau

XVII tarptautinė mokslinė filologijos studentų konferencija

2014 metais balandžio 11-12 dienomis Sankt Peterburgo Valstybinio universiteto Baltistikos sekcija organizuoja XVII tarptautinę mokslinę filologijos studentų konferenciją.

Daugiau

72-oji konferencija „Leksinė kalbos sistema: teorija ir praktika“

2014 m. sausio 31 d. Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete rengiama 72-oji konferencija „Leksinė kalbos sistema: teorija ir praktika“, kuri skiriama latvių kalbininkės Alisės Laua‘os 100-mečiui paminėti.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Laiškas literatūroje ir kultūroje“

Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija ir Lietuvos edukologijos universitetas 2014 m. rugsėjo 26–27 d. Vilniuje rengia tarptautinę mokslinę konferenciją „Laiškas literatūroje ir kultūroje“.

Daugiau

Ketvirtasis tarptautinis seminaras „Latvių raštai ir raštai Latvijoje XVI-XIX a. – tyrimų aktualumas ir problematika“

2013 m. sausio 17 d. Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete įvyks ketvirtasis tarptautinis tarpdisciplininis seminaras „Latvių raštai ir raštai Latvijoje XVI-XIX a. - tyrimų aktualumas ir problematika“. Seminare dalyvaus kalbininkai, literatūrologai, bibliotekininkystės specialistai, kurie pasidalins savo praėjusių metų tyrimais ir atradimais.

Daugiau

Išleistas naujausias mokslinio žurnalo „Colloquia“ numeris

Pasirodė naujausias LLTI leidžiamo, šiuolaikinės literatūros tyrimams, teorijos darbams  bei tarpdalykinėms literatūros studijoms skirto mokslo žurnalo „Colloquia“ numeris (Nr. 31).

Daugiau

Sovietmečio seminaras „Atminties kultūros raiška vėlyvuoju sovietmečiu: Vilniaus ir Kijevo jubiliejų atvejai”

LLTI Šiuolaikinės literatūros skyrius kviečia į sovietmečio seminarą, kuris vyks 2014 m. sausio 16 d. 15 val. LLTI (Antakalnio 6) I aukšto salėje.

Daugiau

Virgilijaus Jankausko fotografijų paroda „Donelaitis“

  Nuo š. m. sausio 15 d. iki vasario 10 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje (Šv. Jono g. 11 Vilniuje) veiks Virgilijaus Jankausko fotografijų paroda „Donelaitis“.  Paroda „Donelaitis“ – tai fotografo Virgilijaus Jankausko paieškos rasti Kristijono Donelaičio pėdsakus Mažojoje Lietuvoje šiandien, praėjus trims šimtams metų, kai gimė  garsiausias ir pirmasis lietuvių poetas. Parodoje pristatomas 12 spalvingų, grafiškų fotografijų ciklas, skirtas Kristijono Donelaičio 300 gimimo metinėms, UNESCO minimai sukakčiai.

Daugiau

3-ioji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Regionas: istorija, kultūra, kalba“

Šiaurės Lietuvos tyrimų centras, vykdydamas tarpdisciplininius Šiaurės Lietuvos regiono istorijos, kultūros, paveldo tyrimus, 2014 m. kovo 20–21 dienomis rengia tarptautinę tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Regionas: istorija, kultūra, kalba“.

Daugiau

Literatūros tyrėja dr. Liucija Citavičiūtė bus apdovanota Liudviko Rėzos premija

  Penktoji Kuršių nerijoje gimusio Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premija skirta filologei, Mažosios Lietuvos lietuvių rašytojų tyrėjai, vertėjai, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresniajai mokslo darbuotojai dr. Liucijai Citavičiūtei.

Daugiau

Pažintis su Guido Michelini'o „Mažosios Lietuvos giesmynų istorija (2000–2012)“

2014 m. sausio 7 d. 11 val. Lietuvos mokslų akademijoje vyks renginys iš ciklo „Susipažinkime su kandidatais į 2013 m. Lietuvos mokslo premijas“ - susitikimas su prof. habil. dr. Gvidu Mikeliniu (Guido Michelini), kuris supažindins su savo mokslo darbų ciklu „Mažosios Lietuvos giesmynų istorija (2000–2012)“.

Daugiau

Kristijono Donelaičio 300-asis gimtadienis

Lituanistų sambūris ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia kviečia visuomenę paminėti Kristijono Donelaičio 300-ąjį gimtadienį. 2014-ųjų sausio 1-ąją, poeto gimimo dieną, 17 valandą Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje, Vokiečių g. 20, Vilniuje, Lietuvos lituanistų ir evangelikų liuteronų bendruomenės kartu pagerbs didžiojo lietuvių poeto atminimą.

Daugiau

Išleista šaltinių publikacija „Lietuvos XVII–XIX a. pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje“

Klaipėdos universiteto leidykla 2013 m. lapkričio pabaigoje išleido Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto parengtą leidinį „Lietuvos XVII–XIX a. pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje“.

Daugiau

Pasirodė Vytauto Mažiulio „Prūsų kalbos etimologijos žodynas“ (2-asis pataisytas ir papildytas leidimas)

Leidinyje nagrinėjama prūsų kalbos žodžių kilmė bei jų etimologiniai ryšiai su lietuvių, latvių, taip pat slavų ir kitų indoeuropiečių kalbų atitikmenimis.

Daugiau

Sigito Gedos skaitymai

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Knygos teatras ir Vinco Mykolaičio Putino memorialinis butas muziejus kviečia kartu paminėti  poeto Sigito Gedos penktąsias mirties metines, skaitant mėgstamas poeto eiles.

Renginys vyks gruodžio 12 d. (ketvirtadienį) 18 valandą Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.

Daugiau

„Prūsų kalbos etimologijos žodyno“ ir „Prūsų kalbos paveldo duomenų bazės“ pristatymas

2013 m. gruodžio 10 d. 17:00 val. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete bus pristatyta Vytauto Mažiulio „Prūsų kalbos etimologijos žodynas“ (antrasis pataisytas ir papildytas leidimas) ir „Prūsų kalbos duomenų bazė“ (http://www.prusistika.flf.vu.lt).

Daugiau

Kvietimas teikti pranešimų tezes IV tarptautinei jaunųjų folkloristų konferencijai „The Informant in Folklore Studies“

2014 m. birželio 5-7 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Tartu universiteto Estų ir lyginamosios folkloristikos katedra rengia IV Tarptautinę jaunųjų folkloristų konferenciją „The Informant in Folklore Studies“.

Daugiau

Tarpdalykinė mokslinė konferencija „Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918-1940): tapatumo raiška“

2013 m. gruodžio 5 d., Lietuvių literatūros ir tautosakos institute rengiama tarpdalykinė mokslinė konferencija „Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918-1940): tapatumo raiška“ (vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918-1940)“).

Daugiau

UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio registro liudijimų teikimo šventė

Lietuvos nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas maloniai kviečia dalyvauti UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio registro liudijimų teikimo šventėje, kuri vyks š. m. lapkričio 27 d. (trečiadienį) 11.00 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio g. 6, Vilnius).

Daugiau

Brėmeno universiteto dr. Ainos Urdzės paskaitos

2013 m. lapkričio 26-27 dienomis Latvijos universitete Humanitarinių mokslų fakultete paskaitas skaitys Brėmeno universiteto (Vokietija) dr. Aina Urdzė.

Daugiau

Mokslinė konferencija „Senojo baltiškojo tikėjimo ir krikščionybės sąveika, sąsajos, jų teorinės refleksijos“

Lietuvos kultūros tyrimų institutas kviečia į mokslinę konferenciją „Senojo baltiškojo tikėjimo ir krikščionybės sąveika, sąsajos, jų teorinės refleksijos“, kuri įvyks 2013 m. lapkričio 21–22 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (Saltoniškių g. 58, Vilnius, 216 kab.) Pradžia 10 val.

Daugiau

Antrosios Vytauto Kubiliaus premijos įteikimas

Šiemet, kaip ir pernai, minint literatūrologo Vytauto Kubiliaus gimtadienį, bus įteikiama jo vardo premija. 2013 m. laureato pagerbimas įvyks Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto I a. salėje lapkričio 22 d. 12 val.

Daugiau

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Naujoji Latvijos literatūra (2000–2013)“

Literatūrinis portalas Ubisunt.lu.lv ir Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyrius kviečia dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Naujoji Latvijos literatūra (2000–2013)“, kuri vyks 2014 m. kovo 15–16 d. Rygoje.

Daugiau

Mokslinė konferencija „XVI–XIX a. lietuviško ir kitakalbio rankraštinio paveldo tyrimų ir leidybos problemos“ (XIII Jurgio Lebedžio skaitymai)

2013 m. lapkričio 15 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio g. 6, Vilnius) įvyks Senosios literatūros skyriaus rengiama mokslinė konferencija „XVI–XIX a. lietuviško ir kitakalbio rankraštinio paveldo tyrimų ir leidybos problemos“ (XIII Jurgio Lebedžio skaitymai).

Daugiau

Latviško kino vakaras

2013 m. lapkričio 19 d. 17:00 val. Vilniaus universitete Filologijos fakultete Latvistikos kabinete organizuojamas latviškų filmų vakaras, skirtas Latvijos Nepriklausomybės dienai.

Daugiau

Sovietmečio seminaras su prof. Jevgenijumi Dobrenko

2013 m. lapkričio 14 – 17 dienomis Lietuvių literatūros ir tautosakos institute viešės vienas žymiausių sovietinės literatūros ir kultūros tyrinėtojų, knygų „Sovietinio skaitytojo formavimas“, „Sovietinio  rašytojo formavimas“, „Socialistinio realizmo politekonomija“, „Revoliucijos muziejus: sovietinis kinas ir Stalino epochos istorinis naratyvas“ autorius, Šefildo universiteto (Didžioji Britanija) profesorius Jevgenijus Dobrenko.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų ir literatūrų funkcionavimas Lietuvoje. Lenkų-lietuvių moksliniai ir kultūriniai ryšiai“

Vilniaus universiteto Polonistikos centras ir Vilniaus universiteto Polonistikos bičiulių draugija kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Kalbų ir literatūrų funkcionavimas Lietuvoje. Lenkų-lietuvių moksliniai ir kultūriniai ryšiai“, kuri įvyks 2013 m. lapkričio 8-9 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (Universiteto g. 3).

Daugiau

Viktorija Jonkutė. Kuriamas dokumentinis filmas apie Lietuvos etnokultūrą „Semme“

Kiek ramina ir džiugina tai, kad vis atsiranda įdomesnių žvilgsnių į senąją tradiciją ir kūrybingesnių jos interpretavimo būdų. Viena tokių viltingų ir kartu ambicingų užmojų – jau beveik dvejus metus kuriamas pilnametražis dokumentinis filmas apie Lietuvos etnokultūrą „Semme” (prūsiškai „žemė”).

Daugiau

Vieša paskaita „XVII–XVII a. silva rerum kaip istorijos šaltinis: šaltinis, autorius ir jo individualumas“

2013 m. lapkričio 7 d., ketvirtadienį, 17.15 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1, 15 kab.) organizuojama vieša paskaita silva rerum tema.

Daugiau

10-oji tarptautinė literatūrologų konferencija „Permaininga Baltija: kultūra kultūroje“

2014 m. rugsėjo 28-30 dienomis Rygoje organizuojama 10-oji tarptautinė literatūrologų konferencija „Permaininga Baltija: kultūros kultūroje“, kuri skirta kultūros kaitos ir lyginamiesiems daugialypiškumo aspektams.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Savas ir kitas šiuolaikiniuose tyrimuose“

2013 m. spalio 24-25 dienomis Lietuvos istorijos institutas kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Savas ir kitas šiuolaikiniuose tyrimuose“. Kviečiama diskutuoti apie etnologijos ir antropologijos tyrimų metodologijas mokslo istorijoje, gilintis į mokslo sąvokų bendrumus ir skirtumus giminingose disciplinose, „savo“ ir „kito“ ypatumus, etnografijos kaip metodologijos ar metodo savitumus ir taikymo ypatumus; ekspedicijų, etnografinių pasakojimų, istorinių ir folkloro naratyvų dalykinį ir tarpdalykinį pobūdį.

Daugiau

Tarpdalykinė mokslinė konferencija „Tai kaip kalbėti apie sovietmetį?“

2013 m. spalio 29 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kviečia į tarpdalykinę mokslinę konferenciją „Tai kaip kalbėti apie sovietmetį?“ Konferencijos tikslas – susitikus skirtingų disciplinų (politologijos, istorijos, kultūrologijos, menotyros, literatūrologijos) mokslininkams problemiškai diagnozuoti dabartinių sovietmečio tyrimų būklę ir aptarti perspektyvas. Kviečiama pasvarstyti, kaip iki šiol kalbėjome apie sovietmečio kultūrą; kokie šio diskurso esminiai etapai; ką siūlė išeivijos intelektualai ar pogrindžio kultūrininkai; kaip sovietmetis (de)konstruotas jam pasibaigus.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Sakytinės kalbos tyrimai: aspektai, problemos ir perspektyvos“

Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos katedra kviečia dalyvauti 2013 m. spalio 25 d. Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius) vyksiančioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Sakytinės kalbos tyrimai: aspektai, problemos ir perspektyvos“.

Daugiau

Naujas žurnalo „Baltistica“ numeris

Pranešame, kad pasirodė naujas žurnalo „Baltistica“ T.48, Nr.1 (2013) numeris, kuris prieinamas adresu http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/issue/current.

Daugiau

Helsinkio ir Latvijos universitetų prof. Laimutės Balodės seminaras

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos katedra maloniai kviečia į prof. Laimutės Balodės seminarą „Lituanizmai ir finizmai Latvijos toponimikoje“, kuris vyks 2013 m. spalio 23 d. 15 val. Būgos auditorijoje.

Daugiau

50-oji tarptautinė mokslinė prof. Artūro Ozolo konferencija „Bendroji kalbotyra: kalbos sistema ir vartojimas“

Latvijos Universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyriaus Latvių ir bendrosios kalbotyros katedra ir Baltų kalbotyros katedra kviečia dalyvauti 50-oje tarptautinėje mokslinėje prof. Artūro Ozolo konferencijoje „Bendroji kalbotyra: kalbos sistema ir vartojimas“, kuri vyks 2014 m. kovo 20-21 dienomis.

Daugiau

Kviečiame į kasmetinę tarptautinę mokslinę konferenciją „Latvių literatūra ir religija“

2013 m. lapkričio 29-30 dienomis įvyks Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvių literatūros istorijos ir teorijos katedros organizuojama kasmetinė mokslinė konferencija „Latvių literatūra ir religija“.

Daugiau

Kviečia dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Karo patirtys literatūroje ir mene“

Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) ir Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija kviečia dalyvauti konferencijoje, skirtoje Birutės Pūkelevičiūtės 90-osioms gimimo metinėms paminėti, kuri įvyks 2013 m. gruodžio 6 d. LEU Lituanistikos fakultete (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius). Konferencijos dalyvių anketų laukiama iki 2013 m. lapkričio 6 d.

Daugiau

Išleistas straipsnių rinkinys „Arturs Ozols (1912-1964). In honorem“

Pasirodė Latvijos universiteto prof. Andros Kalnačos ir prof. Ojaro Lamo sudarytas straipsnių rinkinys „Arturs Ozols (1912-1964). In honorem“, kuris parengtas remiantis 2012 m. Latvijos universitete vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos „Gramatinė ir leksinė kalbos sistemos, jų funkcionalumas ir normatyvumas“ pranešimais. Rinkinys papildytas muziejuose ir archyvuose sukauptais istoriniais duomenimis.

Daugiau

Jono Balio tautosakos kambario pristatymas visuomenei

Spalio 17 d. (ketvirtadienį) 15 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skaitykloje įvyks dr. Jono Balio (1909–2011) tautosakos kambario, saugoto Amerikos lietuvių kultūros archyve, pristatymas Lietuvos visuomenei.

Daugiau

Kviečia tradicinė Tautosakos savaitė

Spalio 14–19 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kviečia į Tautosakos savaitę „Auginkime tautosakos pažinimo medį“. Renginiai vyks Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Antakalnio g. 6, Vilniuje.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija „Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos“

2013 m. spalio 10–11 dienomis Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius) vyks tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija „Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos“.

Daugiau

Zigmo Zinkevičiaus naujos knygos „Lietuviai. Praeities didybė ir sunykimas“ sutiktuvės

2013 m. spalio 3 d. (ketvirtadienį) 17.00 val. Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) įvyks LMA nario akademiko Zigmo Zinkevičiaus naujos knygos „Lietuviai. Praeities didybė ir sunykimas“ sutiktuvės.

Daugiau

Mokslinė konferencija „Biblija ir senoji Lietuvos raštija“

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyrius kviečia į mokslinę konferenciją „Biblija ir senoji Lietuvos raštija“, kuri įvyks spalio 4 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio g. 6).

Daugiau

„Baltų linksniai baltalinksniai“

Rugsėjo 13 – 15 dienomis Vilniuje, istoriniuose Vileišių rūmuose – Lietuvių literatūros ir tautosakos institute – viešėjo daugiau kaip penkiasdešimt mokslininkų iš užsienio šalyse ir Lietuvoje veikiančių baltistikos centrų, kabinetų, grupių.

Daugiau

Lašas, krislas, sėkla tikrumo, tikėjimo ir pasitikėjimo

Naujoji profesorės Viktorijos Daujotytės knyga „Lašas poezijos“ – „Laisvojo mąstymo properšų“ tęsinys, anot autorės, „bandant išsilaikyti tik poezijos teritorijoje“.

Daugiau

Onės Baliukonės poezijos vakaras

  Rugsėjo 24 d. 17.30 val. Vilniuje, Rašytojų klube įvyks Onės Baliukonės poezijos vakaras: knygos „Onė Baliukonė. Eilėraščiai“ iš leidinių serijos „Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“ kurią išleido Kauno meno kūrėjų asociacija ir leidykla „Naujasis lankas“, pristatymas.

Daugiau

Tarpdalykinė mokslinė konferencija „Antrojo miesto fenomenas: teorija, istorija ir pasakojimai“

2013 m. lapkričio 22 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete rengiama tarpdalykinė mokslinė konferencija „Antrojo miesto fenomenas: teorija, istorija ir pasakojimai“. Konferencijos pranešimų santraukų laukiama iki 2013 m. lapkričio 5 d.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų ir literatūrų funkcionavimas Lietuvoje. Lietuvių – lenkų kultūriniai ir moksliniai ryšiai“

2013 m. lapkričio 8-9 d. Vilniaus universiteto Polonistikos centras kartu su Lenkų institutu Vilniuje organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją „Kalbų ir literatūrų funkcionavimas Lietuvoje. Lietuvių – lekų kultūriniai ir moksliniai ryšiai“.

Daugiau

Kviečia antrasis Vilniaus knygų festivalis

Antrasis Vilniaus knygų festivalis vyks 2013 rugsėjo 13 - 15 dienomis Vilniaus dailės akademijos dizaino inovacijų centre „Titanikas“ (Maironio g. 3).

Daugiau

Seminaras „Literatūros salos, kultūros archipelagai: baltistika be sienų“

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2013 m. rugsėjo 13-15 d. kviečia į seminarą „Literatūros salos, kultūros archipelagai: baltistika be sienų“. Tai pernai įvykusio renginio „Literatūros salos: aktualieji baltistikos dėmenys“, skirto baltistinei literatūros problematikai aptarti, tęsinys.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Kontaktai ir kultūrinis transferas istorinėje Rytų Prūsijos erdvėje“

2013 m. rugsėjo 20–22 d. Nidoje vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Kontakte und Kulturtransfer im historischen Raum Ostpreußen / Contacts and Cultural Transfer in Historical Area of East Prussia“, kurią rengia Antisemitizmo studijų centras prie Berlyno technikos universiteto (Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technische Universität Berlin); Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas; Academia Baltica (Sankelmark); Thoo Manno kultūros centras (Nida).

Daugiau

Renkamos lėšos Augusto Niemio portretui sukurti

Suomijos literatūros draugija (SKS) informuoja apie projektą, kuriuo siekiama prisidėti kuriant Suomijos literatūros draugijos buvusio sekretoriaus bei Helsinkio universiteto suomių ir lyginamųjų folkloro studijų dėstytojo, profesoriaus Augusto Roberto Niemio (1869–1931) portretą.

Daugiau

„Lapės gaudymas“ Rašytojų klube

2013 m. rugsėjo 10 d. vyks Nacionalinės kultūros ir meno   premijos laureato, rašytojo Donaldo Kajoko autorinis kūrybos vakaras ir naujos knygos „Lapės gaudymas“ pristatymas Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius).

Daugiau

Kazlų Rūdos skyrius kviečia į Tarmių metams skirtą konferenciją

2013 m. rugsėjo 6 d. 14 val. Kazlų Rūdos savivaldybės viešojoje bibliotekoje rengiama konferencija „Tarmės – svarbi kultūros paveldo dalis“.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „M. Mažvydo katekizmui – 465“

2013 m. spalio 24-25 kviečiame į Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto organizuojamą tarptautinę mokslinę konferenciją „M. Mažvydo katekizmui – 465“, kuri vyks Kaliningrade (Rusija).

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas“

2013 m. rugsėjo 26–27 dienomis Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20, Vilnius) ir Lietuvos edukologijos universitete (Ševčenkos g. 31, Vilnius) vyks Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto, Lietuvių kalbos instituto organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija „Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas“.

Daugiau

Baltų kultūros ir muzikos šventė „Mėnuo Juodaragis XVI“

  Rugpjūčio 23-25 dienomis Zaraso ežero saloje vyks šventė „Mėnuo Juodaragis XVI“, kuri šiemet bus skirta latvių kultūrai, mitologijai, ženklams ir bendroms baltiškoms šaknims.

 

Daugiau

Frydrichas Kuršaitis „Lietuvių kalbos gramatika 1876“

Pasirodė Vilniaus universiteto doc. dr. Birutės Kabašinskaitės parengta knyga, kurioje pirmą kartą publikuojamas žymiojo Mažosios Lietuvos filologo Frydricho Kuršaičio (1806–1884) vokiškai parašytos lietuvių kalbos gramatikos (1876) vertimas į lietuvių kalbą.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltistikos kalbos ir literatūros istorijoje ir dabartyje“

Maskvos valstybinis M. V. Lomonosovo universitetas maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltistikos kalbos ir literatūros istorijoje ir dabartyje“, kuri įvyks 2013 m. lapkričio 7–9 d. Maskvoje. Tarptautinė mokslinė konferencija skirta Maskvos valstybinio universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos centro penkmečio minėjimo metams.

Daugiau

Tarptautinė knygotyros konferencija „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažojoje šalyje: patirtis ir perspektyvos“

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas š. m. rugsėjo 26–27 d. organizuoja kasmetinę tarptautinę knygotyros konferenciją „Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažojoje šalyje: patirtis ir perspektyvos“.

Daugiau

Rašo apie Vilniuje vykusį 16-ąjį ISFNR kongresą

Bir­že­lio pa­bai­go­je Vil­niu­je vy­ko 16-asis pa­sau­li­nis Tarp­tau­ti­nės folk­lo­ro na­ra­ty­vų ty­ri­mų drau­gi­jos (In­ter­na­tio­nal So­cie­ty for Folk Nar­ra­ti­ve Re­search, trum­piau  - ISFNR) kong­re­sas. Tai kas ket­ve­rius me­tus ren­gia­mas su­si­ti­ki­mas, į jį šį­met at­vy­ko net 250 moks­li­nin­kų iš vi­so pa­sau­lio. Ati­da­ry­mo kal­bą sa­kė drau­gi­jos pre­zi­den­tas, vo­kie­čių moks­li­nin­kas prof. dr. Ul­ri­chas Mar­zolp­has.

Daugiau

Išleistas 30-asis žurnalo „Colloquia“ numeris

Pasirodė recenzuojamo mokslo žurnalo, skirto XX-XXI a. literatūros tyrimams, teorijos darbams  bei tarpdalykinėms literatūros studijoms, naujausias numeris.

Daugiau

Išleistas 45-asis „Tautosakos darbų“ numeris

Pasirodė naujausias, 45-asis, recenzuojamo folkloristikos mokslo žurnalo „Tautosakos darbai“ numeris.

Daugiau

Tarptautinė konferencija „Religinis paveldas ir turizmas“

2013 m. spalio 17 d. Vytauto Didžiojo universitete (Didžioji aula, Gimnazijos g. 7, Kaunas, Lietuva) įvyks tarptautinė konferencija „Religinis paveldas ir turizmas“. Konferencijos tikslas – užmegzti intelektualinę diskusiją, kurioje būtų aptarta religinio paveldo koncepcija bei jo pažinimo plėtojimo Lietuvoje ir Latvijoje galimybės.

Daugiau

Išleista antra pataisyta ir papildyta monografija „Kazimieras Kuzavinis – kalbininkas ir pedagogas“

Pasirodė antra pataisyta ir papildyta prisiminimų knyga apie įvairialypę kalbininko ir talentingo pedagogo Kazimiero Kuzavinio veiklą, šviesią ir ryškią gimtosios kalbos bei tautinės kultūros puoselėtojo asmenybę.

Daugiau

Kasmetinė jaunimo stovykla „Mūsų šaknys – baltai 2013“

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga (LTJS) bei Lietuvos ir Latvijos forumas (LLF), siekdami glaudesnio dviejų kaimyninių giminiškų tautų bendradarbiavimo, 2013 m. liepos 24-28 dienomis rengia jau tradicija tapusią vasaros stovyklą jaunimui Dieveniškėse „Mūsų šaknys – baltai 2013“.

Daugiau

2013 m. „Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicijos

2013 metų vasarą „Versmės“ leidykla rengia 11 kompleksinių lokalinių tyrimų šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos autorių ekspedicijų  bei vieną archeologinių kasinėjimų ekspediciją į rengiamų serijos monografijų aprašomas vietoves.

Daugiau

Juozo Vytauto Uzdilos knygos „Šeštokai. Mokykla ir Bažnyčia“ pristatymas

2013 m. liepos 3 d. 18 val. Lietuvos edukologijos universiteto II rūmuose, Mečislovo Reinio auditorijoje (A3), vyks profesoriaus Juozo Vytauto Uzdilos knygos „Šeštokai. Mokykla ir Bažnyčia“ pristatymas.

Daugiau

LEU Lituanistikos fakulteto doc. dr. Jurgitos Girčienės interviu LRT radijo laidoje „Ryto garsai“

Kviečiame paskaityti arba paklausyti Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros docentės Jurgitos Girčienės interviu „Kas iš tiesų kuria naujus lietuviškus žodžius?“ LRT laidoje „Ryto garsai“.

Daugiau

Garbės daktaro regalijos – prof. S. Sužiedėliui

Birželio 21 d., penktadienį, VDU garbės daktaro regalijos buvo įteiktos prof. Sauliui Sužiedėliui – mokslininkui, istorikui, Milersvilio universiteto istorijos profesoriui emeritui.

Daugiau

Konferencijoje – apie Bažnyčios ir visuomenės santykius

Lapkričio 7–8 dienomis Vytauto Didžiojo universitete vyks tarpdalykinė mokslinė konferencija „Bažnyčios ir visuomenės santykiai Lietuvoje“, skirta 600-osioms žemaičių krikšto metinėms paminėti. Pranešimų temas ir anotacijas konferencijai galima siųsti iki spalio 1 d.

Daugiau

Mokslinė konferencija „Kultūros erdvės: centras ir periferija“

Klaipėdos universiteto literatūros katedra, Filosofijos ir kultūrologijos katedra, Režisūros katedra, Lietuvos teatro sąjungos Klaipėdos skyrius, Lietuvos teatro istorijos ir tradicijų draugija maloniai kviečia į nacionalinę mokslinę konferenciją „Kultūros erdvės: centras ir periferija“, kuri įvyks 2013 m. lapkričio 21–22 d. Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete.

Daugiau

Pasaulinis folkloro tyrėjų kongresas – pirmą kartą Lietuvoje

2013 m. birželio 25 – 30 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Vilniaus universitetu rengia Tarptautinės folklorinių naratyvų tyrimų draugijos (International Society for Folk Narrative Research, ISFNR) XVI kongresą. Kongreso tema – „Folklorinis naratyvas šiuolaikiniame pasaulyje: vienovė ir įvairovė“. Tai pirmasis tokio masto folkloristikos renginys, vyksiantis Lietuvoje.

Daugiau

Projekto ,,Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“ baigiamasis seminaras

2013 m. birželio 21 d. 14 val. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3) įvyks projekto ,,Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“ baigiamasis seminaras.

Daugiau

Lietuvos mokslo taryba skelbia V kvietimą podoktorantūros stažuotėms Lietuvoje finansuoti

Lietuvos mokslo taryba skelbia V kvietimą teikti paraiškas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonės (VP1-3.1-ŠMM-01) projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“.

Daugiau

Dvidešimt trečioji akademinė studijų savaitė „Baltos lankos“

Š.m. liepos 4–7 dienomis Druskininkuose (Vilniaus al. 7, viešbutis „Europa Royale“) vyks dvidešimt trečioji akademinė studijų savaitė „Baltos lankos“.

Daugiau

„Santarai-Šviesai“ Lietuvoje 20 metų

Š. m. birželio 21–23 dienomis Molėtų rajone, Alantoje, Naujasodyje (Technikumo g. 2) vyks „Santaros-Šviesos“ suvažiavimas ir konferencija. Renginį sveikinimo žodžiu pradės J. E. Prezidentas Valdas Adamkus.

Daugiau

Tarpdalykinė mokslinė konferencija „Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918-1940): tapatumo raiška“

2013 m. gruodžio 5 d., Lietuvių literatūros ir tautosakos institute rengiama tarpdalykinė mokslinė konferencija „Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918-1940): tapatumo raiška“ (vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918-1940)“).

Daugiau

Kviečiame į seminarą „Janas Karlovičius ir jo epocha“

2013 m. birželio 14 d. nuo 10 val. VU Filologijos fakultete, 111 auditorijoje vyks seminaras „Janas Karlovičius ir jo epocha“, kurį organizuoja VU Polonistikos centras.

Daugiau

Mokslinė konferencija „Biblija ir senoji Lietuvos raštija“ (XII Jurgio Lebedžio skaitymai)

2013 m. spalio 4 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyks mokslinė konferencija „Biblija ir senoji Lietuvos raštija “ (XII Jurgio Lebedžio skaitymai). Rengėjai kviečia siūlyti mokslinius pranešimus iš plačios Biblijos ir Lietuvos senosios raštijos kultūrinių, literatūrinių, tekstologinių, religinių, teologinių ir kitokių sąsajų tematikos, pristatyti naujausius tyrimus, atradimus, šaltinius.

Daugiau

Knyga „Klaipėda Europos istorijos kontekstuose“

Pasirodė nauja Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto parengta knyga, skirta Klaipėdos miesto istorijai. Leidinyje „Klaipėda Europos istorijos kontekstuose“ (sudarytojas ir mokslinis redaktorius dr. Vasilijus Safronovas) dešimt autorių per atskirus pjūvius siekė atskleisti Klaipėdos miesto sąsajas su platesniais Baltijos jūros ir Vidurio Rytų Europos istorijos reiškiniais

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbos vienetų semantika ir struktūra“

2013 m. birželio 14 d. Klaipėdos universitete, Humanitarinių mokslų fakultete vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbos vienetų semantika ir struktūra“.

Daugiau

2-oji Berlyno Humboldtų universiteto Lituanistikos vasaros mokykla

2013 m. rugpjūčio 26 – rugsėjo 13 dienomis vyks 2-oji Berlyno Humboldtų universiteto Lituanistikos vasaros mokykla.

Daugiau

Mokslinė konferencija „XVI–XIX a. lietuviško ir kitakalbio rankraštinio paveldo tyrimų ir edicijos problemos“ (XIII Jurgio Lebedžio skaitymai)

2013 m. lapkričio 15 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyrius rengia kasmetinę tradicinę konferenciją – jau XIII Jurgio Lebedžio skaitymus. Šiųmetė konferencija skirta XVI–XIX a. lietuviško ir kitakalbio rankraštinio paveldo tyrimų ir edicijos problemoms.

Daugiau

Rašytojui Donaldui Kajokui – Liudo Dovydėno literatūrinė premija

Birželio 6-ąją rašytojui Donaldui Kajokiui už romaną „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“ (Vilnius: „Tyto alba“, 2012) bus įteikta šeštoji rašytojo Liudo Dovydėno literatūrinė premija.

Daugiau

Jungtinė Baltijos ir Skandinavijos šalių studijų konferencija Jeilio universitete (JAV)

2014 m. kovo 13–15 d. Jeilio universitete (JAV) vyks Baltijos šalių studijų skatinimo asociacijos (AABS) ir Skandinavijos šalių studijų skatinimo asociacijos (SASS) antroji jungtinė konferencija. Konferenciją sudarys įvairūs vienalaikiai posėdžiai su pertraukomis, kurių metu vyks teminiai pietūs, koncertai, išvykos ir kita.

Daugiau

2-asis indoeuropeistų kolokviumas Brno (Čekija)

2013 m. spalio 10–11 dienomis Masaryko universitete (Brno, Čekija) įvyks 2-asis indoeuropeistų kolokviumas. Kolokviumą organizuoja Masaryko universiteto Menų fakulteto Lingvistikos ir baltų kalbų katedra. Jis bus skirtas indoeuropiečių kalbų fonologijai ir morfologijai, dėmesį sutelkiant į indoeuropeistikos tyrinėjimų esminės svarbos klausimus.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje“

2013 m. gegužės 29–31 dienomis Vilniaus universiteto Mažojoje auloje įvyks tarptautinė mokslinė konferencija „Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje“.

Daugiau

Seminaras „Literatūros salos, kultūros archipelagai: baltistika be sienų“

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 2013 m. rugsėjo 13-15 d. kviečia į seminarą „Literatūros salos, kultūros archipelagai: baltistika be sienų“. Tai pernai įvykusio renginio „Literatūros salos: aktualieji baltistikos dėmenys“, skirto baltistinei literatūros problematikai aptarti, tęsinys.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Miestas ir jo vardai – II“

2013 m. gegužės 24-25 dienomis Leipcige (Vokietija) vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Miestas ir jo vardai – II“ (Die Stadt und ihre Namen - II). Konferenciją organizuoja Vokietijos Onomastikos draugija (Deutsche Gesellschaft für Namenforschung (GfN)) ir Leipcigo universiteto Onomastikos centras (Namenkundliches Zentrum der Universität Leipzig).

Daugiau

Vilniaus universiteto Baltistikos katedros seminaras

Vilniaus universitete Filologijos fakultete 2013 m. gegužės 23 d. 16 val. Baltistikos katedroje doktorantė Inga Strungytė skaitys pranešimą „Pasauliečių raštingumo lygis XIX a. pr. Mažojoje Lietuvoje (surinkimininkų giesmyno "Wissokies Naujes Giesmes arba Ewangelisski Psalmai", 1817, Tilžė, pagrindu)“.

Daugiau

Renkami atsiminimai apie kalbininką Vytautą Vitkauską (1935–2012)

Lietuvių kalbos draugija ir Lietuvių kalbos institutas pradeda rengti atsiminimų apie Vytautą Vitkauską knygą. Džiaugiamės galėdami su Jumis pasidalinti būsimos knygos rengėjų laišku:

Daugiau

Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos“

2013 m. gruodžio 5-6 dienomis Lietuvių kalbos institute vyks tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos“.

Daugiau

Kviečia „Literatūros salos 2013“

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas drauge su VU Lietuvių literatūros katedra rengia jau aštuntąjį akademinį vasaros seminarą „Literatūros salos 2013“. Jis įvyks 2013 m. liepos 17-19 d. Andrioniškyje, Anykščių r.

Daugiau

Mokslinė konferencija „Doktorantų agora: teorinės perspektyvos”

2013 m. gegužės 17 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, bendradarbiaudamas su A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centru (Vilniaus universitetas), rengia kasmetinę doktorantų konferenciją „Doktorantų agora: teorinės perspektyvos“.

Daugiau

Seminaras iš ciklo „Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918-1940)“

Gegužės 16 d. 14 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio g. 6, centrinių rūmų II aukšto salėje) įvyks seminaras iš ciklo „Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas lietuvių kultūroje (1918-1940)“.

Daugiau

Mokslinė konferencija „Kalbiniai Antano Baranausko skaitymai: stereotipai ir XXI amžiaus įžvalgos“

2013 m. gegužės 15 d. Lietuvių kalbos instituto skaitykloje (P. Vileišio g. 5, Vilnius) įvyks mokslinė konferencija „Kalbiniai Antano Baranausko skaitymai: stereotipai ir XXI amžiaus įžvalgos“.

Daugiau

Prof. Egidijaus Aleksandravičiaus knygа „Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija"

Pasirodė nauja VDU Lietuvių išeivijos instituto vadovo, profesoriaus habil. dr. Egidijaus Aleksandravičiaus knyga „Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija", kurioje knygos autorius, pasitelkdamas moksliškai pagrįstus faktus, įvairialypius istorijos ir literatūros šaltinius, nagrinėja lietuvių tautos migraciją nuo seniausių laikų iki mūsų dienų (Vilnius: „Versus Aureus“, 2013; 632 p.).

Daugiau

Naujas VDU Kultūrų studijų ir etnologijos katedros leidžiamo laikraščio „Etnopasaulis“ numeris

Pasirodė naujas VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų ir etnologijos katedros leidžiamo laikraščio „Etnopasaulis“ numeris (Nr. 4).
 
 
 
 

Daugiau

Greifsvaldo universiteto Baltistikos institutas švenčia 20-mečio jubiliejų!

Sveikiname Greifsvaldo universiteto Baltistikos institutą 20-mečio proga! Džiaugiamės galėdami su Jumis pasidalinti Greifsvaldo baltistų sveikinamuoju žodžiu:

Daugiau

„Baltiškoji Gegužinė“ Adomo Mickevičiaus universitete (Lenkija)

Adomo Mickevičiaus universiteto Kalbotyros instituto Baltologijos katedra ir Mokslininkų Baltologų Ratas kviečia į „Baltiškąją Gegužinę“, kuri vyks 2013 m. gegužės 7-10 dienomis.

Daugiau

Mokslinė konferencija „Vincas Mykolaitis-Putinas iš laiko perspektyvos“

2013 m. gegužės 9 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, minėdamas Vinco Mykolaičio-Putino (1893–1967) 120-ąją gimimo sukaktį, rengia mokslinę konferenciją „Vincas Mykolaitis-Putinas iš laiko perspektyvos“. Konferencija vyks Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio g. 6).

Daugiau

Tarptautinė konferencija „Imantas Zieduonis. Priklausomybės paieškos, laisvės treniruotės“

2013 m. gegužės 8-9 dienomis Latvijos universitete įvyks tarptautinė konferencija, skirta Imanto Zieduonio 80-mečiui.

Daugiau

Renginys Marcelijui Martinaičiui (1936–2013) atminti

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas kviečia prisiminti poetą, eseistą, publicistą Marcelijų Martinaitį.
Renginys vyks Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (Vokiečių g. 10) gegužės 8 d. 17 val. 402 aud. (konferencijų salėje).

Daugiau

19-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Tekstas: lingvistika ir poetika“

2013 m. lapkričio 15 d. Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra drauge su Latvijos universiteto Latvių kalbos institutu rengia 19-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą teksto tyrimams.

Daugiau

Konferencija „Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“

Lietuva ir pasaulio šalių lituanistai 2014 metais pažymės poeto Kristijono Donelaičio (Christian Donalitius) gimimo trisšimtąsias metines. Į tarptautinę knygotyros konferenciją „Kristijono Donelaičio  epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“ pranešėjai ir pranešimų pavadinimai registruojami iki 2013 m. liepos 1 d.

Daugiau

6-oji tarptautinė latgalistikos konferencija „Latgalių mokyklai Sibire – 90“

2013 m. rugpjūčio 19-25 dienomis Ačinske (Bolšoj Ulujus, Bičkis, Krasnojarsko kraštas)  organizuojama 6-oji  tarptautinė latgalistikos konferencija „Latgalių mokyklai Sibire – 90“.

Daugiau

Doc. dr. Daivos Sinkevičiūtės seminaras „Lietuvos piliečių vardų mokslinė analizė ir vardų normų rekomendacijų rengimas (2007–2011 m.)“

Vilniaus universitete Filologijos fakultete 2013 m. balandžio 24 d. 15 val., Kazimiero Būgos auditorijoje doc. dr. Daiva Sinkevičiūtė pristatys VLKK remto projekto „Lietuvos piliečių vardų mokslinė  analizė ir vardų normų rekomendacijų rengimas (2007–2011 m.)“ rezultatus.

Daugiau

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas skelbia priėmimą į Etnologijos doktorantūrą

Dokumentai ir moksliniai projektai priimami nuo 2013 m. birželio 14 d. iki  26 d. (imtinai) Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Doktorantūros skyriuje (Antakalnio g. 6, 206 arba 204 kab.).

Daugiau

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas skelbia priėmimą į Filologijos doktorantūrą

Dokumentai ir moksliniai projektai priimami nuo 2013 m. birželio 14 d. iki  21 d. (imtinai), Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Doktorantūros skyriuje (Antakalnio g. 6, 206 arba 204 kab.).

Daugiau

Kviečia konferencija „Norberto Vėliaus skaitymai“

2013 m. balandžio 25 d., ketvirtadienį, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas rengia šeštąją konferenciją „Norberto Vėliaus skaitymai“, skirtą prof. Norberto Vėliaus 75-čiui pažymėti. Renginys vyks Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Vilniuje, Antakalnio g. 6.
 
 

Daugiau

Mokslinė konferencija „Doktorantų agora: teorinės perspektyvos“

2013 m. gegužės 17 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, bendradarbiaudamas su Vilnaus universiteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centru, rengia kasmetinę doktorantų konferenciją „Doktorantų agora: teorinės perspektyvos“.

Daugiau

Seminaras iš ciklo „Tautosakos šaltiniai lietuvių tautosakos rankraštyne ir kitur“

LLTI Tautosakos archyvo skyrius 2013 m. balandžio 17 d., 15 val. kviečia į seminarą iš ciklo „Tautosakos šaltiniai lietuvių tautosakos rankraštyne ir kitur“ - „Lietuvių mokslo draugijos dokumentai VUB Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde“.

Daugiau

LLTI Naujosios literatūros skyriaus viešas seminaras

Balandžio 16 d. 13 val. LLTI vyks Naujosios literatūros skyriaus viešas seminaras, kuriame pranešimus skaitys mokslininkai, pirmą kartą pretenduojantys į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas tame pačiame skyriuje.

Daugiau

LLTI konkursas eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas. Konkurso paskelbimo data 2013-02-19.

Dokumentus pateikti iki 2013-05-20 adresu: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius

Daugiau

LLTI konkursas eiti mokslo darbuotojų pareigas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas.

Konkurso paskelbimo data: 2013-01-21.

Dokumentus pateikti iki 2013-04-22 adresu: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius.

Daugiau

Seminaras-diskusija „Rašymas šiuolaikiniame lietuvių romane“

VDU Lietuvių literatūros katedra kviečia į VU dėstytojo dr. Mindaugo Grigaičio seminarą-diskusiją „Rašymas šiuolaikiniame lietuvių romane“. Seminaras vyks 2013 m. balandžio 23 d. 16 val. Vytauto Didžiojo universitete, Laisvės alėja 53-307.

Daugiau

Tarmių metams skirta popietė

VDU Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros katedros kviečia į popietę, skirtą Tarmių metams, kuri vyks 2013 m. balandžio 18 d., ketvirtadienį, 16 val., Vytauto Didžiojo universitete, K. Donelaičio g. 52-514.

Daugiau

Academia Grammaticorum Salensis Decima. Konferencija „Argumentų raiška baltų kalbose“

2013 m. liepos 28 – rugpjūčio 4 dienomis Academia Grammaticorum Salensis Decima vyks konferencija „Argumentų raiška baltų kalbose“, kuri yra sudedamoji projekto „Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės funkcijos baltų kalbose“, vykdomo pagal visuotinės dotacijos priemonę, dalis.

Daugiau

Archivum Lithuanicum 14

Pasirodė 14-asis žurnalo Archivum Lithuanicum numeris.

Daugiau

Doc. Dzintros Šulcės paskaitos ir pratybos apie latvių kalbos fonetikos ir taisyklingos tarties klausimus

2013 m. balandžio 09 d. 13 val. ir balandžio 10 d. 11 val. Latvistikos kabinete vyks Liepojos universiteto docentės Dzintros Šulcės paskaitos ir pratybos, apie svarbesnius fonetikos ir taisyklingos tarties klausimus.

Daugiau

Kviečia dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Senojo baltiškojo tikėjimo ir krikščionybės sąveika, sankirtos bei jų teorinė refleksija“

Lietuvos kultūros tyrimų institutas 2013 m. lapkričio 21–22 d. kviečia dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Senojo baltiškojo  tikėjimo ir krikščionybės sąveika, sankirtos bei jų teorinė  refleksija“, kuri įvyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Saltoniškių g. Nr. 58, Vilnius, Lietuva).

Daugiau

Liepojoje svarstytos aktualios literatūros mokslo problemos

2013 m. kovo 21–22 d. Liepojos universitete (Latvija) vyko Liepojos 19-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Aktualiosios literatūros mokslo problemos“.

Daugiau

Raudondvaryje vyks renginiai, skirti Tarmių metams

2013 m. balandžio 5-6 dienomis Raudondvaryje (Kauno raj.) organizuojami renginiai, skirti Tarmių metams. Mokslininkai renginių metu aptars regioninę savivertę ir tarmių ateitį.

Daugiau

Prof. Pėterio Vanago paskaitų ciklas apie latvių raštų kalbos atsiradimą ir raidą

Vilniaus universitete Filologijos fakultete 2013 m. balandžio 3 d. 13 val. Balkevičiaus auditorijoje, 15 val. Baltistikos katedroje ir 4 d. 15 val. Būgos auditorijoje (auditorija ir paskaitos laikas gali keistis) Latvijos ir Stokholmo universitetų profesorius Pėteris Vanagas skaitys paskaitą (13 val.) ir ves seminarą (15 val.) apie latvių raštų kalbos atsiradimą ir raidą.

Daugiau

Vinco Trumpos korespondencija: šaltinių publikacija

Pasirodė jau aštuntoji „Egzodo archyvo“ knyga – VDU Lietuvių išeivijos instituto dėstytojų dr. Daivos Dapkutės ir dr. Dalios Kuizinienės sudaryta „Vinco Trumpos korespondencija: šaltinių publikacija“ (Vilnius: Versus aureus, 2013).

Daugiau

Tarpdalykinė konferencija „Migracija ir religija: tautiškumo ir universalumo sankirtos“

2013 m. gegužės 9–10 d. VDU Lietuvių išeivijos institutas kviečia į tarpdalykinę konferenciją „Migracija ir religija: tautiškumo ir universalumo sankirtos“, skirtą religijos, tautiškumo ir universalumo sankirtų migracijos procesų kontekste tyrinėjimui ir pristatymui.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija "Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: valstybė, kultūra, edukacija"

2013 m. spalio 10-11d. Lietuvos istorijos institute rengiama tarptautinė mokslinė konferencija "Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: valstybė, kultūra, edukacija", skirta 240-osioms Edukacinės komisijos įkūrimo metinėms.

Daugiau

3-oji tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija

2013 m. spalio 3-4 dienomis Vilniaus universiteto Filologijos fakultete organizuojama 3-oji tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: erdvė, laikas, tapatybė“.

Daugiau

Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje: Brazilija

Pasirodė nauja VDU Lietuvių išeivijos instituto parengta knyga „Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje: Brazilija“. Sud. E. Aleksandravičius, D. K. Kuzmickaitė, I. Celešiūtė, M. Raškauskienė. Vilnius: Versus aureus, 2013.

Daugiau

Mokslinė konferencija „Pavasario keleivis: Sigitui Gedai – 70“

Kovo 29 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyrius rengia mokslinę konferenciją "Pavasario keleivis: Sigitui Gedai - 70".

Daugiau

Pirmoji Baltijos šalių studentų konferencija „Baltijos tiltai“

2013 m. rugsėjo 27-28 dienomis Estijoje, Tartu universitete įvyks pirmoji Baltijos šalių studentų konferencija „Baltijos tiltai“.

Daugiau

Pristatoma lituanistikos duomenų bazė: tyrėjams prieinama jau tūkstančiai mokslinių kūrinių

Lituanistikos duomenų bazei pristatyti Lietuvos mokslo taryba kviečia į seminarą „Duomenų bazė „Lituanistika“.

Bazėje registruojami ir kaupiami humanitarinių ir socialinių mokslų kūriniai apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistikos mokslinius tyrimus. Šiuo metu joje yra 32 tūkst. lituanistikos kūriniai, pateiktos jų santraukos lietuvių ir (arba) anglų kalbomis. Reikšmingi kūriniai bazėje yra visateksčiai. Jų šiuo metu pateikta apie 16 tūkst., įdiegta tokių tekstų paieškos technologija.

Daugiau

Studijos, mokslinės stažuotės ir vasaros kursai Latvijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose 2013–2014 m.

Švietimo mainų paramos fondas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Estijos Respublikos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos susitarimu dėl studentų, tyrėjų ir dėstytojų mainų, skelbia valstybinių stipendijų konkursą dalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms, vasaros kursams valstybinėse Latvijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose 2013-2014 m.

Daugiau

Lietuvos Respublikos Seimas skelbia Kalbos premijos konkursą

Premija įamžina žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės Felicijos Bortkevičienės (1873–1945) atminimą. Kalbos premija skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, organizacijoms, institucijoms.

Daugiau

Kvietimas studentų 2013 m. vasaros mokslinės praktikos vietoms sukurti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas „Studentų mokslinės praktikos“, vyksiančios 2013 m. vasarą, vietoms sukurti. Paraiškos priimamos iki 2013 m. kovo 25 dienos 16 val.

Daugiau

20-oji Jono Jablonskio konferencija „Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje“

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos skyrius ir Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedra kviečia dalyvauti 20-ojoje Jono Jablonskio konferencijoje „Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje“, kuri vyks Lietuvių kalbos institute 2013 metų spalio 4 dieną.

Daugiau

Projekto „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“ darbo grupės kreipimasis

Projekto „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“ (VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005) darbo grupė džiaugiasi galėdama atverti atnaujintą interneto svetainę Baltnexus

Daugiau

Dr. Manfredo von Boetticherio paskaita „Apie viduramžių raštų leidybą“

2013 m. kovo 18 d. 18 h Latvijos universitete organizuojama dr. Manfredo von Boetticherio paskaita „Apie viduramžių raštų leidybą“.

Daugiau

Dr. Rolfo Filmanio paskaita apie Rūdolfą Blaumanį ir jo bendražygius vokiečius

2013 m. kovo 13 d. 17 h. Latvijos universitete Humanitarinių mokslų fakultete 205 auditorijoje vyks dr. Rolfo Filmanio paskaita „Novelių poetika tarp renesanso ir modernizmo: Blaumanis ir jo bendražygiai vokiečiai“.

Daugiau

Žymiam latvių prozininkui ir dramaturgui Rūdolfui Blaumaniui – 150.

2013 m. kovo 14–16 dienomis Rygoje ir Ėrgliuose organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija „Rūdolfas Blaumanis ir XIX-XX a. kaitos kultūros revoliucija Europoje. Proza, drama ir teatras tekste ir kontekste“.

Daugiau

Lietuvos mokslo istorijai ir mokslo filosofijai skirta konferencija SCIENTIA ET HISTORIA - 2013

2013 m. kovo 21–22 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (Saltoniškių g. 58, 216 k.) vyks konferencija "Scientia et historia - 2013".

Daugiau

Prof. Jolantos Gelumbeckaitės paskaitų ciklas

Kviečiame į projekto „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė (VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005) renginį – profesorės Jolantos Gelumbeckaitės paskaitų ciklą.

Daugiau

Dr. Onos Romančuk paskaita „Lituanistika Varšuvos universitete“

Vasario 26 d. 15 val. VU Filologijos fakulteto SFS auditorijoje Varšuvos universiteto Polonistikos fakulteto Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos katedros daktarė Ona Romančuk skaitys paskaitą „Lituanistika Varšuvos universitete“.

Daugiau

Seminaras iš ciklo „Tautosakos šaltiniai Lietuvių tautosakos rankraštyne ir kitur“

Vasario 26 d. 13.30 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyks Tautosakos archyvo skyriaus seminaras iš ciklo „Tautosakos šaltiniai Lietuvių tautosakos rankraštyne ir kitur“ - „Tradiciniai ir šiuolaikiniai giedojimai. Giedotojo vieta laidotuvių apeigose“.

Daugiau

Arvydo Každailio knygos „Senoji Prūsa“ pristatymas

Vasario 23 d. 20 val. Vilniaus knygų mugėje (Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO forume) bus pristatoma Arvydo Každailio ofortų knyga "Senoji Prūsa".

Daugiau

Aleksas Girdenis „Šiaurės žemaičių Skuodo zona. Tekstai su komentarais“

Pasirodė nauja prof. habil. dr. Alekso Girdenio knyga „Šiaurės žemaičių Skuodo zona. Tekstai su komentarais“.

Daugiau

Ferdinand de Saussure „Baltistikos raštai/Travaux baltistiques“

Išleista Paryžiaus ir Ženevos universitetų profesoriaus Ferdinando de Saussure'o knyga „Baltistikos raštai/Travaux baltistiques“.

Daugiau

“Lietuvos kultūra: Etnografinių regionų papročiai”

2013 m. vasario 22 d. 13 val. Vilniaus knygų mugėje (LITEXPO centras, forumas) vyks Lietuvos istorijos instituto renginys "Lietuvos kultūra: Etnografinių regionų papročiai", kurio metu bus pristatytos šio instituto išleistos knygos: “Lietuvos kultūra: Aukštaitijos papročiai”, “Lietuvos kultūra: Dzūkijos ir Suvalkijos papročiai”, “Lietuvos kultūra: Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos papročiai”.

Daugiau

Straipsnių rinkinio "Maps of Memory: Trauma, Identity and Exile in Deportation Memoirs from the Baltic States" pristatymas

Vasario 22 d. 11 val. Vilniaus knygų mugės, vykstančioje Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, forume bus pristatytas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidinys "Maps of Memory: Trauma, Identity and Exile in Deportation Memoirs from the Baltic States" (sudarė Violeta Davoliūtė, Tomas Balkelis).

Daugiau

Jonas Palionis „Atsiminimų nuotrupos“

Išleista nauja profesoriaus Jono Palionio knyga „Atsiminimų nuotrupos“.

Daugiau

Prof. Pėterio Vanago paskaitų ciklas „Senoji latvių raštija“ - atidedamas

Latvijos ir Stokholmo universitetų profesoriaus Pėterio Vanago paskaitų ciklas apie latvių senąją raštiją - atidedamas.

Daugiau

2013–2014 m. kalendoriaus „Kuršių kostiumas I–XIV a.“ pristatymas

Vasario 21 d. 16 val. Vilniaus knygų mugėje, vykstančioje Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO (konferencijų salė 5.1), visuomenei bus pristatytas Lietuvos liaudies kultūros centro leidinys "Kuršių genties kostiumas I–XIV a."

Daugiau

Eugenijaus Jovaišos knygos „Aisčiai. Kilmė“ pristatymas

Vasario 21 d. 14 val. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vykstančioje Vilniaus knygų mugėje (5.1 salėje) vyksp prof. habil. dr. Eugenijaus Jovaišos knygos "Aisčiai. Kilmė" pristatymas

Daugiau

Prof. Pėterio Vanago paskaitų ciklas „Senoji latvių raštija“

Vilniaus universitete Filologijos fakultete 2013 m. vasario 19 dieną 15 val. 111 auditorijoje ir 20 dieną 13 val. - K3 Latvijos ir Stokholmo universitetų profesorius Pėteris Vanagas skaitys paskaitų ciklą apie latvių senąją raštiją.

Daugiau

Knygos "Literatūrinė Kuržemė" pristatymas

2013 vasario 20 d. 16 val. Liepojos universiteto (Kūrmājas prospektā 13) antro aukšto salėje įvyks knygos "Literatūrinė Kuržemė" pristatymas

 

Daugiau

Aldžio Purso knygos "Baltic Facades" pristatymas

Vasario 26 d. 19 val. Vašingtono universiteto knygyne (4326 University Way NE, Seattle) šio universiteto Skandinavistikos katedros dėstytojas dr. Aldis Purs pristatys savo naują knygą "Baltic Facades: Estonia, Latvia and Lithuania since 1945" ("Pabaltijo fasadai: Estija, Lietuva ir Latvija po 1945 m.")

Daugiau

14-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė

2013 m. vasario 21-24 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO įvyks 14-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos: istorija ir aktualūs procesai“

2013 m. vasario 21-22 dienomis Rygoje įvyks tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos: istorija ir aktualūs procesai“ skirta akademiko Janio Endzelyno 140-ojo gimtadienio proga.

Daugiau

Norberto Vėliaus skaitymai

2013 m. balandžio 25 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas rengia šeštąją konferenciją „Norberto Vėliaus skaitymai“, skirtą prof. Norberto Vėliaus 75-čiui pažymėti. Šiomis konferencijomis siekiama sutelkti įvairių humanitarinių mokslo sričių, vienaip ar kitaip susijusių su baltų mitinio pasaulėvaizdžio rekonstrukcija, – tautosakos, istorijos, archeologijos, etnologijos, kalbotyros ir kt. – tyrinėtojus ir tuo paskatinti įvairių sričių tyrinėjimų sintezę mitologijos pagrindu.

Daugiau

Marijos Gimbutienės skaitymai

Jau dešimtą kartą Lietuvos nacionaliniame muziejuje rengiami visuomenei skirti skaitymai, kurių metu Lietuvos archeologijos draugijos nariai ir bičiuliai pristato savo tyrimus, supažindina su mokslinių projektų eiga ir rezultatais. Tai puiki proga apie naujausius Lietuvos archeologijos atradimus sužinoti iš pirmų lūpų, daugiau ir išsamiau.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste“

2013 metais vasario 21-22 dienomis Lietuvos Edukologijos universitete vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste“.

Daugiau

XVI tarptautinė mokslinė filologijos studentų konferencija Sankt Peterburge

2013 metais balandžio 8-9 dienomis Sankt Peterburgo Valstybinio universiteto Baltistikos sekcija organizuoja XVI tarptautinę mokslinę filologijos studentų konferenciją.

Daugiau

Kalbos komisija skelbia tarmių leidinių leidybos konkursą

Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia 2013 metų viešą parengtų tarmių žodynų, tekstų, mokomųjų ir kt. tarmių leidinių leidybos konkursą. Paraiškos leisti tarmių leidinius priimamos iki 2013 m. vasario 25 d.

Daugiau

Kalbos komisija skelbia konkursą rengti tarmių duomenų ekspedicijas

Kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2013 metais organizuoti lingvistines tarmių duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje. Paraiškos rengti ekspedicijas priimamos iki 2013 m. vasario 25 d.

Daugiau

IX tarptautinis baltų-slavų akcentologijos seminaras

2013 m. rugsėjo 19-21 dienomis Jurijaus Dobrilos universitete Puloje (Kroatija) humanitarinių mokslų katedros kroatistikos padalinys organizuoja IX tarptautinį baltų-slavų akcentologijos seminarą.

Daugiau

Interdisciplininė mokslinė konferencija KVAPAS KULTŪROJE

Šiaulių universiteto Literatūros teorijos ir istorijos katedra 2013 m. gegužės 16–17 d. rengia tarpdalykinę konferenciją "Kvapas kultūroje"

Daugiau

Diskusija „Lituanistika vakar ir šiandien”

2013 m. vasario 14 d. (ketvirtadienį), 15 val. VU bibliotekos Baltojoje salėje įvyks diskusija „Lituanistika vakar ir šiandien”, skirta Vilniaus universiteto profesoriaus, lietuvių literatūros istoriko Jurgio Lebedžio (1913–1970) 100-osioms gimimo metinėms

Daugiau

Mokslinė konferencija "Vincas Mykolaitis-Putinas iš laiko perspektyvos"

2013 m. gegužės 9 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, minėdamas Vinco Mykolaičio-Putino (1893–1967) 120 gimimo sukaktį, rengia mokslinę konferenciją "Vincas Mykolaitis-Putinas iš laiko perspektyvos"

Daugiau

Artūro Ozolo dienos konferencija „A. Bylenšteino gramatikai „Die lettische sprache...“ – 150“

2013 m. kovo 15 [16] dienomis Latvijos universiteto Baltų kalbotyros katedra organizuoja kasmetinę Artūro Ozolo dienos konferenciją „A. Bylenšteino gramatikai „Die lettische sprache...“ (1863-1864) – 150“.

Daugiau

Atminimo vakaras, skirtas Norberto Vėliaus 75-osioms gimimo metinėms

2013 m. sausios 15 d. 18:00h Vilniaus rotušės Didžiojoje salėje vyks atminimo vakaras, skirtas Norberto Vėliaus 75-osioms gimimo metinėms.

Daugiau

Kūrybinės dirbtuvės „Gramatinės funkcijos ir jų nekanoninė raiška baltų kalbose“

2013 m. sausio 14-16 dienomis Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyks viešų paskaitų ir diskusijų kūrybinės dirbtuvės „Gramatinės funkcijos ir jų nekanoninė raiška baltų kalbose“.

Daugiau

Tarptautinė konferencija BALTISTIKOS CENTRAI IR LIETUVA: BALTISTIKA PASAULIO KONTEKSTE

2013 m. vasario 21–22 d. Lietuvos edukologijos universitete vyks tarptautinė mokslinė konferencija BALTISTIKOS CENTRAI IR LIETUVA: BALTISTIKA PASAULIO KONTEKSTE

Daugiau

Kvietimas teikti pranešimų tezes III tarptautinei jaunųjų folkloristų konferencijai “Vernacular Expressions and Analytic Categories”/„Liaudiška raiška ir analitinės kategorijos“

Tartu universiteto Estų ir lyginamosios folkloristikos katedra ir Tartu Nefa grupė (Šiaurės šalių etnologijos ir folkloristikos studentų bei jaunųjų mokslininkų organizacijos atšaka Estijoje) 2013 m. gegužės 14-16 d. rengia III tarptautinę jaunųjų folkloristų konferenciją
“Vernacular Expressions and Analytic Categories”/„Liaudiška raiška ir analitinės kategorijos“. Konferencija vyks Tartu universitete. Renginio partneris - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Vilniuje.

Daugiau

2013 metai paskelbti Tarmių metais

Nykstant gyvajai tarmių tradicijai nuspręsta 2013-uosius paskelbti Tarmių metais, tokiu būdu siekiama stiprinti bendrinės kalbos ir tarmių kultūrą. Kaip teigia hab. dr. Kazimieras Garšva, išlaikant lietuvių kalbos tarmių gyvąją tradiciją tarmių metų programoje turėtų būti tarmiškos kūrybos koncertai, paminėjimai, tyrimai, jų sklaida, mokinių, studentų konkursai, vakarai.

Daugiau

Sveikiname 2012 m. Nacionalinės premijos laureatą prof. Kęstutį Nastopką!

Literatūrologui ir kritikui, Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotinių studijų centro profesoriui K. Nastopkai Nacionalinė premija skirta už pasaulinį pripažinimą pelniusios lietuviškos semiotikos plėtojimą ir literatūros kūrinių suvokimo meną.

Lietuvos latvių kultūrinis tapatumas

2012 m. gruodžio 13 d., 13.00 val. Latvistikos kabinete (VU Filologijos fakultetas, Universiteto g. 5) vyks Auksės Noreikaitės pažintinė paskaita „Lietuvos latvių kultūrinis tapatumas“.

Daugiau

Ryga – 2014 metų Europos Kultūros sostinė

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 2014 metais EKS statusas suteiktas Švedijos miestui Ūmeo ir Rygai.

Daugiau

Tarptautinė mokslinė konferencija VAIKŲ LITERATŪRA – LAISVĖ IR KONTROLĖ

2012 gruodžio 13-14 d. Vilniaus universitete pirmą kartą Lietuvoje įvyks traptautinė vaikų literatūrai skirta konferencija "Vaikų literatūra - laisvė ir kontrolė". Jos idėją ir temą suponavo Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atgavimo 20-metis, taip pat IBBY Lietuvos skyriaus veiklos 20-metis. Konferencijos pranešėjai buvo kviečiami pristatyti vaikų literatūros pokyčius po reikšmingų istorinių įvykių – griuvus Berlyno sienai, žlugus Sovietų Sąjungai. Bendrąją konferencijos temą buvo siūloma suvokti ir interpretuoti ir kaip vaikų literatūros raidos bei jos suvokimo laisvę, ir kaip atitinkamą vaikų literatūros tematiką ir problematiką.

Daugiau

Prof. Eugenijaus Jovaišos monografijos „Aisčiai. Kilmė“ pristatymas.

2012-12-14 dieną 14h Lietuvos mokslų akademjos didžiojoje salėje (Gedimino prospektas 3, Vilnius) įvyks LMA tikrojo nario, Lietuvos edukologijos universiteto prof. dr. Eugenijaus Jovaišos monografijos „Aisčiai. Kilmė” pristatymas.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau

Konferencija ŠVIESAUS RYTOJAUS SUTEMOS: LIETUVOS LITERATŪRA VĖLYVUOJU SOVIETMEČIU

Gruodžio 7 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio g. 6, Vilnius) vyks mokslinė konferencija ŠVIESAUS RYTOJAUS SUTEMOS: LIETUVOS LITERATŪRA VĖLYVUOJU SOVIETMEČIU.

Daugiau

Call for papers for the 10th Conference on Baltic Studies in Europe‏


Tallinn University is pleased to announce the upcoming 10th Conference on Baltic Studies in Europe "Cultures, Crises, Consolidations in the Baltic World“.

June 16-19, 2013 Tallinn University, Estonia.

Daugiau

Mokslinė konferencija „Naujausi lituanistikos atradimai ir šiuolaikinė istorinė vaizduotė“

2012 m. lapkričio 23 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyks mokslinė konferencija "Naujausi lituanistikos atradimai ir šiuolaikinė istorinė vaizduotė" (XI Jurgio Lebedžio skaitymai).

Daugiau

Lietuvos ir Latvijos forumo V suvažiavimas

Šiemet, lapkričio 23-24 d. Vilniuje vyks Lietuvos ir Latvijos Forumo V  suvažiavimas, pakviesiantis įvairių institucijų atstovus diskusijai apie šiuolaikinio baltų regiono sampratą, jos įtvirtinimo viešojoje erdvėje svarbą bei iššūkius. Suvažiavime daugiausia dėmesio ketinama skirti žiniasklaidos, švietimo politikos klausimams, jaunimo organizacijų, pasienio rajonų glaudesnio bendradarbiavimo galimybėms.

Daugiau

2012 m. lapkričio 9-11d. vyko tarptautinis baltistų seminaras "Literatūros salos: aktualieji baltistikos dėmenys"

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vykusiame moksliniame seminare pranešimus skaitė baltistai - mokslininkai, dėstytojai, studentai ir doktorantai - iš Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų.

Daugiau

Zigmas Zinkevičius „Vilnijos lenkakalbių pavardės"

Knygos viršelisProfesorius Zigmas Zinkevičius jau seniai domisi Pietryčių Lietuvos, vadinamosios Vilnijos, vietinių gyventojų pavardėmis ir jų kilme. Pastaruoju metu sukeltas triukšmas dėl lenkiškos pavardžių rašybos vertė paspartinti tyrimą, kurio rezultatas ir yra ši knyga.

Daugiau

Sveikiname dr. habil. Janį Visvaldį Barzdinį ir dr. habil. Iną Druvietę

Už nuopelnus Latvijos valstybei Ordino kapitula paskyrė Trijų Žvaigždžių ordiną Latvijos Mokslininkų akademijos akademikui, Latvijos universiteto profesoriui, dr. habil. sc. comp. Janiui Visvaldžiui Barzdiniui ir politikei, sociolingvistei, Latvijos universiteto latvių kalbos ir literatūros profesorei, dr. habil. philol. Inai Druvietei.

Daugiau

Konferencija „Ojaras Vacietis ir jo laikotarpis latvių literatūroje“

2012-11-12–13 dienomis Rygos miesto dūmoje ir Rygos Latvių draugijos namuose vyks antroji tarptautinė mokslininkų konferencija „Ojaras Vacietis ir jo laikotarpis latvių literatūroje“.

Daugiau

Baltijos šalių studentų diena

2012 m. spalio 27 d. Tartu universiteto Kalbų centre surengta pirmoji Baltijos šalių studentų diena. Renginio dalyviai - Vilniaus, Latvijos ir Tartu universitetų studentai, kurie mokosi Baltijos šalių kalbų ir kultūros, bei Baltijos šalių kalbų ir kultūros dėstytojai.

Daugiau

2012 lapkričio 24 d. vyks konferencija „Rytai-Vakarai: Tarpkultūrinės sąveikos ir akultūracijos procesai“

2012 lapkričio 24 d. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius rengia vienuoliktą respublikinę konferenciją „RYTAI-VAKARAI: TARPKULTŪRINĖS SĄVEIKOS IR AKULTŪRACIJOS PROCESAI“.

2012 m. lapkričio mėn. 15–16 d. vyks tarptautinė mokslinė konferencija "Tradicijos ir modernumo dermė, priešprieša, raidos perspektyvos"

2012 m. lapkričio mėn. 15–16 d. Klaipėdos universitete vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Tradicijos ir modernumo dermė, priešprieša, raidos perspektyvos“

Prof. Alekso Girdenio konferencija

2012-10-18–20 Vilniaus universitete vyko konferencija prof. Aleksui Girdeniui atminti, kurioje pranešimus skaitė kalbininkai iš Latvijos, Lietuvos ir Rusijos. Konferencijoje netruko įdomių pranešimų ir karštų diskusijų. Kviečiame pasidžiaugti konferencijos akimirkomis.

Daugiau

2012 m. spalio 26 d. 11.30 val. vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Vilnius–Baku: kultūrų tiltai“

2012 m. spalio 26 d. 11.30 val. Lietuvos Respublikos Seime vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Vilnius–Baku: kultūrų tiltai“, skirta lietuvių literatūros klasiko Vinco Krėvės-Mickevičiaus 130-osioms gimimo metinėms.

Daugiau

2012-10-26 – Tarptautinis seminaras "Atminties žemėlapiai: trauma, tapatybė ir tremtis Gulago tremtinių liudijimuose"

Spalio 26 d. LLTI vyksiančiame seminare Lietuvos ir užsienio mokslininkai aptars tremties poveikį asmens ir bendruomenės tapatybėms. Remiantis vakarų mokslininkų teorinėmis įžvalgomis, bus bandoma apžvelgti struktūrinius ir tematinius Lietuvos ir kitų Rytų Europos šalių tremtinių liudijimų bruožus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas, atskirų tremtinių grupių (vaikų, moterų, vyrų ir kt.) išgyvenimams bei erdvinei ir istorinei trauminės atminties reprezentacijai. Bus analizuojamos tarpdisciplininės perspektyvos, naudojamos tremtinių memuaristikos tyrimuose. Renginyje dalyvaus Prof. Katherine Jolluck iš Stanfordo universiteto, Dr. Aro Velmet iš New York State universiteto ir kiti užsienio mokslininkai.

Literatūros salos: literatūra ir aktualieji baltistikos dėmenys

2012 m. lapkričio 9–11 dienomis Vilniuje, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyks tarptautinis baltistinis seminaras „Literatūros salos: literatūra ir aktualieji baltistikos dėmenys“.

Daugiau

2012-10-18 – Mokslinė konferencija „Folkloras ir rašto kultūra: paralelės, sampynos, prieštaros“

2012 m. spalio 18–19 dienomis Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyks mokslinė konferencija "Folkloras ir rašto kultūra: paralelės, sampynos, prieštaros".

Ne vieną šimtmetį folklorinė tradicija savo sklaidos erdve dalijasi su rašto kultūra. Jų abipusės įtakos periodas yra toks ilgas ir margas, jog nusipelno būti vertinamas kaip ypatingas kultūros etapas, apimantis pačius įvairiausius sakytinės ir rašytinės žmogaus kūrybinių saviraiškų sąveikos aspektus ir raiškas.

Daugiau

Atnaujinama „Baltnexus“ veikla

Nuo 2012 spalio mėnesio atnaujinama tarptautinio lituanistikos ir baltistikos mokslo institucijų tinklo „Baltnexus“ veikla - prisiregistravusiems nariams siunčiama aktuali informacija, tinklapyje talpinamos naujos publikacijos, skelbiamos naujienos apie vykstančius renginius, konferencijas.

Daugiau

Enciklopedinis leidinys „Šalis ta Lietuva... 1000 svarbiausių šalies istorijos akimirkų“

Knygos viršelisŠis Mokslo ir enciklopedijų leidyklos leidinys skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui. Tūkstantyje glaustai parašytų straipsnių pateikiama žinių apie Lietuvos vardo, kalbos kilmę, apžvelgiamos lietuvių kilmės teorijos, vėliavos, himno, herbo istorija. Visi leidinio straipsniai apipinti spalvingomis iliustracijomis – meno kūrinių reprodukcijomis, nuotraukomis, piešiniais.

Daugiau