Naujienos

Straipsnių rinkinys „Valoda: nozīme un forma. 4. Kategoriju robežas gramatikā“

Šių metų liepos pradžioje pasirodė Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvių ir bendrosios kalbotyros katedros straipsnių rinkinys „Valoda: nozīme un forma. 4. Kategoriju robežas gramatikā“. Rinkinį sudarė ir redagavo Andra Kalnača ir Ilzė Lokmanė.

Plačiau…

Oskaro Milašiaus „Lituanistinė ir politinė publicistika“

Oskaras Milašius. Lituanistinė ir politinė publicistika (sud. Genovaitė Dručkutė, iš prancūzų kalbos vertė G. Dručkutė ir N. Klišienė). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013.

Plačiau…

Pasirodė Pizos universiteto prof. Pietro Umberto Dinio knyga „Prelude to Baltic Linguistics. Earliest Theories about Baltic Languages (16th century)“

Išleista nauja Pizos universiteto prof. Pietro Umberto Dinio knyga „Prelude to Baltic Linguistics. Earliest Theories about Baltic Languages (16th century)“, kurioje nagrinėjama beveik nežinoma baltų istoriografinės lingvistikos sritis, susijusi su XVI a.

Plačiau…

Išleistas naujausias mokslinio žurnalo „Colloquia“ numeris

Pasirodė naujausias LLTI leidžiamo, šiuolaikinės literatūros tyrimams, teorijos darbams  bei tarpdalykinėms literatūros studijoms skirto mokslo žurnalo „Colloquia“ numeris (Nr. 31).

Plačiau…

Išleista šaltinių publikacija „Lietuvos XVII–XIX a. pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje“

Klaipėdos universiteto leidykla 2013 m. lapkričio pabaigoje išleido Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto parengtą leidinį „Lietuvos XVII–XIX a. pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje“.

Plačiau…

Pasirodė Vytauto Mažiulio „Prūsų kalbos etimologijos žodynas“ (2-asis pataisytas ir papildytas leidimas)

Leidinyje nagrinėjama prūsų kalbos žodžių kilmė bei jų etimologiniai ryšiai su lietuvių, latvių, taip pat slavų ir kitų indoeuropiečių kalbų atitikmenimis.

Plačiau…

Naujas žurnalo „Baltistica“ numeris

Pranešame, kad pasirodė naujas žurnalo „Baltistica“ T.48, Nr.1 (2013) numeris, kuris prieinamas adresu http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/issue/current.

Plačiau…

Išleistas straipsnių rinkinys „Arturs Ozols (1912-1964). In honorem“

Pasirodė Latvijos universiteto prof. Andros Kalnačos ir prof. Ojaro Lamo sudarytas straipsnių rinkinys „Arturs Ozols (1912-1964). In honorem“, kuris parengtas remiantis 2012 m. Latvijos universitete vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos „Gramatinė ir leksinė kalbos sistemos, jų funkcionalumas ir normatyvumas“ pranešimais. Rinkinys papildytas muziejuose ir archyvuose sukauptais istoriniais duomenimis.

Plačiau…

Zigmo Zinkevičiaus naujos knygos „Lietuviai. Praeities didybė ir sunykimas“ sutiktuvės

2013 m. spalio 3 d. (ketvirtadienį) 17.00 val. Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) įvyks LMA nario akademiko Zigmo Zinkevičiaus naujos knygos „Lietuviai. Praeities didybė ir sunykimas“ sutiktuvės.

Plačiau…

Lašas, krislas, sėkla tikrumo, tikėjimo ir pasitikėjimo

Naujoji profesorės Viktorijos Daujotytės knyga „Lašas poezijos“ – „Laisvojo mąstymo properšų“ tęsinys, anot autorės, „bandant išsilaikyti tik poezijos teritorijoje“.

Plačiau…

Puslapis 1 iš 3> >>