Naujienos

KRISTINOS VAISVALAVIČIENĖS VIZITAS LATVIJOS UNIVERSITETE

Spalio 23–30 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros doktorantė, Letonikos centro darbuotoja Kristina Vaisvalavičienė lankėsi Rygoje, kur Latvijos Universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto studentams skaitė paskaitas apie lietuvių vaikų literatūrą, pristatė šios srities tyrinėtojus, naujausius jų darbus, leidinius. Studentai taip pat buvo supažindinti su lietuvių vaikų literatūros vertimais į latvių kalbą bei literatūros kūrinių ekranizacijomis ir interpretacijomis kitose meno srityse. LU Lituanistikos centre K. Vaisvalavičienė aptarė vaikų literatūros lyginamojo pobūdžio tyrinėjimų perspektyvas, konsultavo studentus.

Vaisvalavičienė pristato lietuvių vaikų literatūros tyrinėtojų darbus  Vaisvalavičienė su studentais

K. Vaisvalavičienė pristato lietuvių vaikų                K. Vaisvalavičienė su studentais

literatūros tyrinėtojų darbus

Edmundo Trumpos nuotraukos

Plačiau…

2018 M. SPALIO 18–20 D. ESTIJOJE (TARTU) ĮVYKO TARPTAUTINIS AKADEMINIS PASAULIO BALTISTŲ SEMINARAS „BALTIJOS REGIONO SAVIMONĖ: KONTAKTAI IR KONTEKSTAI“

Rudenėjantis Tartu miestas Estijoje trims dienoms tapo svarbia susitikimo vieta globalėjančiai lituanistų bendruomenei. Čia susirinko Europos humanitarinių institucijų, kuriose mokoma lietuvių kalbos ir kultūros pagrindų, dėstytojai ir studentai, taip pat Lietuvos mokslo žmonės, tyrinėjantys vis labiau pasauliui atsiveriančią gimtąją literatūrą.

Seminaras parodė, kad lituanistika ir baltistika įvairiose Europos šalyse patraukia jaunuomenę, kai akademikai sugeba išradingai pateikti dėstomąją medžiagą. Tartu natūraliai tvyrojo studijoms palanki atmosfera, nes beveik ketvirtadalis šio miesto gyventojų susiję su legendiniu universitetu, atlikusiu svarbų vaidmenį formuojantis XIX-XX a. Baltijos tautų politiniam ir kultūriniam elitui (iš žymesnių absolventų lietuvių pakanka minėti Joną Biliūną, Leoną Bistrą, Petrą Avižonį).

Seminaro „Baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai“ pranešimai buvo sugrupuoti pagal tematiką: pirmoji diena skirta baltų kalbų mokymui, lietuvių kultūros lankstumo problemoms (ką perimame, ar patys leidžiamės integruojami, kokias baltiškas universalijas atpažįstame simbolinėje poezijos kalboje), o antrą dieną daugiausiai diskutuota apie vertimo subtilybes, siauresnius aspektinius tyrimus palikus trečiai dienai.

tartu11  tartu12

Seminaro „Baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai“ dalyviai

Dr. Lauros Laurušaitės nuotraukos

Plačiau…

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į NUOTOLINIUS MOKYMUS

2018 m. gruodžio 12 d. Vytauto Didžiojo universitetas organizuoja interaktyvius nuotolinius mokymus dėstytojams.

Mokymų trukmė – 6 akad. valandos (t. y. trys 1,5 val. trukmės paskaitos). Mokymų pradžia – 10 val. (Lietuvos laiku): I paskaita – 10-12 val.; II paskaita – 12-14 val.; III paskaita – 14-16 val.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

Plačiau…

PROF. DR. AURELIJOS LEONAVIČIENĖS VIZITAS MASARYKO UNIVERSITETE

Rugsėjo 30 – spalio 7 d. Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros vedėja, profesorė dr. Aurelija Leonavičienė lankėsi Čekijos Respublikos Masaryko universiteto Lingvistikos ir Baltijos kalbų katedroje (Brno), kurioje skaitė paskaitas lituanistiką studijuojantiems bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų studentams ir dėstytojams, konsultavo studentus. Profesorė skaitė paskaitas šiomis temomis: Naujausi verstinių lietuvių kalbos administracinio stiliaus tekstų leksikos ypatumai; Dabartinės administracinės kalbos morfologinių ir sintaksinių ypatumų tyrimai ir jų rezultatai; Lietuvių bendrinė kalba, jos dabartinis statusas ir nauji kalbos politikos aspektai.

leo2  leo3

Pranešėją pristato Lingvistikos ir Baltijos studijų             Per paskaitą

katedros vedėjas doc. Vaidas Šeferis

Fotografavo  Aurelija Leonavičienė ir centro studentai

Plačiau…

DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI DRUSKININKUOSE PERKELIAMI Į 2019 METUS

Planuoti 2018 m. lapkričio 12-16 d. kursai perkeliami į sausio mėnesį. Nauja kursų data: 2019 m. sausio 28 d.–vasario 1 d.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

2017 M. SPALIO 18–20 D. ESTIJOJE (TARTU) VYKS TARPTAUTINIS AKADEMINIS PASAULIO BALTISTŲ SEMINARAS „baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai“

Baltijos valstybių jubiliejiniais seminaras orientuojasi į naują Baltijos regiono „perskaitymą“, aktualizuojant baltų kalbų, istorijos, mentaliteto, dvasinės ir materialinės kultūros paveldo, kultūrinės atminties ir Baltijos šalių šiuolaikinės kultūros klausimus. Atskiras akcentas šiemet skiriamas vertimų iš/į baltų kalbas kaip tarpkultūrinės sinergijos problematikai. Renginiu siekiama sutelkti įvairių lygmenų akademinės bendruomenės narius iš Lietuvos ir užsienio: dėstytojus, doktorantus, bakalauro ir magistro pakopų studentus. 

BALTIJOS REGIONO SAVIMONĖ_ANOTACIJOS
BALTIJOS REGIONO SAVIMONĖ_PROGRAMA_2018

Plačiau…

DR. GIEDRĖS BARKAUSKAITĖS IR DR. JURGOS MACIJAUSKAITĖS-BONDOS VIZITAI SAKARTVELO TECHNIKOS UNIVERSITETO LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS CENTRE

Rugsėjo 12-19 d. Sakartvelo Technikos universitete lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojos dr. Giedrė Barkauskaitė ir dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, kurios skaitė paskaitas ir vedė praktinius etnologijos ir etnochoreografijos seminarus.

Dr. Jurgitos Macijauskaitės-Bondos paskaitoje „Lietuvių tautinis kostiumas“ studentai buvo supažindinti su Lietuvos kaimo gyventojų tradicine apranga ir tautiniais drabužiais, o po paskaitos buvo apžiūrėti ir aptarti Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro turimi tautiniai kostiumai. Didelio susidomėjimo sulaukė šiaudinių sodų vėrimo dirbtuvės, kur kiekvienas studentas pagamino po nedidelį šiaudinį sodą, kurie vėliau buvo sujungti į vieną kūrinį ir papuošė Lietuvių kalbos ir kultūros centrą.

Etnochoreografė Giedrė Barkauskaitė studentus supažindino su lietuviškų liaudies šokių tradicija. Studentai ne tik klausėsi teorinių paskaitų, bet ir išmoko choreografinių kūrinių, kurie šiuo metu aktualūs – populiarūs tradicinėse lietuviškose vakaronėse: „Žemaitukas“, „Gražus mūsų jaunimėlis”,  „Mažas mūsų ratelis”,  „Ciceliukė Marceliukė“; „Kiaulė grikiuos“, „Transkveras“, „Padispanas“ ir kt.

Po paskaitų taip pat buvo bendrauta su susirinkusiais studentais, klausytasi jų pasakojimų, žinių apie Lietuvą bei Gruziją (studentai noriai kalbėjo lietuvių kalba), sužinota studentų nuomonė apie vykusius užsiėmimus, bendrauta su Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovais.

2 nuotrauka_G. Barkauskaitė, J. Macijauskaitė-Bonda, V. Kavaliauskas, S. Chuntishvili ir kartvelų studentai

G. Barkauskaitė, J. Macijauskaitė-Bonda, V. Kavaliauskas,

S. Chuntishvili ir kartvelų studentai Tbilisio technikos universitete

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

DOC. DR. VIGMANTO BUTKAUS IŠ LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO VIZITAS LATVIJOS UNIVERSITETO LITUANISTIKOS CENTRE

Rugsėjo 18–27 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas doc. dr. Vigmantas Butkus lankėsi Latvijos universiteto Lituanistikos centre, kur Baltų filologijos specialybės III kurso studentams perskaitė keturių paskaitų ciklą „Lietuvių ir latvių klasikinės poezijos paralelės“. Doc. dr. V. Butkus Lituanistikos centro bibliotekai padovanojo ir trumpai pristatė rugsėjo mėn. pradžioje išėjusią savo monografiją „Literatūrinė baltistika: Samprata, raida, perspektyvos“ ir organizavo dvi laisvos formos diskusijas-seminarus apie grožinės literatūros vertimus iš vienos baltų kalbos į kitą. Taip pat jis surengė meninės dokumentikos filmo apie lietuvių poetą Vladą Braziūną ir latvių poetą Knutą Skujenieką „Arčiau žemės anapus upės“ (2018; rež. Viktorija Jonkutė ir Ernestas Samsonas) peržiūrą ir komparatyvistinio pobūdžio diskusiją apie jį.

Butkus LU 1  Butkus LU 3

Vigmanto Butkaus paskaita Latvijos universiteto baltistams (LU) Lituanistikos centre

Doc. dr. Edmundo Trumpos nuotraukos

Plačiau…

TRUMPALAIKIŲ VIZITŲ REGISTRACIJA 2019 M.

Skelbiame vizitų iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų į užsienio baltistikos centrus poreikio ir vizitų iš užsienio baltistikos centrų į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas registracijas.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 m. projekte suplanuotos LEU veiklos bus vykdomos ir toliau, tačiau jas administruos VDU.

Daugiau informacijos ir registracijos anketas žr. adresu: Vykstanti registracija.

VASAROS KURSAI BERLYNO HUMBOLDTŲ UNIVERSITETE

2018 m. rugpjūčio 27 – rugsėjo 7 dienomis Berlyno Humboldtų universitete jau septintą kartą vyko lituanistikos vasaros mokykla. Į ją susirinko kalbotyros, sociologijos, pedagogikos, istorijos, kultūrologijos, dailės, fizikos specialybių studentai bei absolventai iš Berlyno ir kitų regiono aukštųjų mokyklų.

Intensyvius 60 akademinių valandų kursus tradiciškai organizavo Berlyno Humboldtų universiteto lituanistikos centro vadovė habil. dr. Christiane Schiller, juose dirbo VU Filologijos fakulteto dėstytojos Elvyra Petrašiūnienė ir dr. Vaida Našlėnaitė Eberhardt. Pradedančiųjų kalbos mokėjimo lygio studentai gilinosi į lietuvių kalbos sistemos – gramatikos, sintaksės – paslaptis, nemenkas dėmesys skirtas tarčiai ir kičiavimui, buvo mokoma pagrindinio lietuvių kalbos žodyno, praktiškai vartoti kalbą kasdienėse situacijose. Per popietines pratybas studentai domėjosi etnografija, noriai dainavo tradicines lietuvių dainas. Mokant skirtingų temų, buvo ugdoma ir kalbinė, ir sociokultūrinė kompetencija. Baigę šį kursą 13 studentų įgijo A.1.1 (kai kurie ir A.1) lygio lietuvių kalbos mokėjimo kompetenciją, taigi įgavo pagrindą tolesnėms baltistikos, indoeuropeistikos studijoms.

hm 1  hm 2

Lituanistikos vasaros mokykla

BC studentų nuotraukos

Puslapis 1 iš 19> >>