Naujienos

VAIDO ŠEFERIO VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

Gegužės 18-25 d. Vilniuje lankėsi Masaryko universiteto (Brno, Čekija) Laisvųjų menų fakulteto Kalbotyros ir baltistikos instituto docentas dr. Vaidas Šeferis. Vilniaus universitete dr. V. Šeferis vadovavo Filologijos fakulteto Literatūros, kultūros ir vertimų tyrimo instituto magistrantų seminarui, kuriame buvo aptariami baigiamųjų darbų rašymo metodiniai ir formalieji aspektai. Seminare taip pat buvo aptarti šiuo metu LKVTI rengiami magistro darbai, svarstyti jiems keliamų reikalavimų panašumai ir skirtumai nuo LKVTI ir Brno baltistikos centre rašomų baigiamųjų darbų.

Dr. V. Šeferis taip pat visą savaitę tyrinėjo senosios raštijos rankraštinį paveldą, saugomą Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių, Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Vilniaus universiteto bibliotekose. Jose tyrėjas ieškojo XVIII a. rankraščių, susijusių su Kristijono Donelaičio gyvenimo laikotarpiu.

seferis

Vilniuje lankėsi Masaryko universiteto (Brno, Čekija) Laisvųjų

menų fakulteto Kalbotyros ir baltistikos instituto docentas dr. Vaidas Šeferis

Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet nuotrauka

Plačiau…

PROF. DR. AURELIJOS LEONAVIČIENĖS VIZITAS INALCO

Gegužės 12–19 d. Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros vedėja, profesorė dr. Aurelija Leonavičienė lankėsi Paryžiaus Inalco lituanistinių studijų centre. Paryžiuje dr. A. Leonavičienė lietuvių kalbą studijuojantiems studentams skaitė paskaitas apie grožinės lietuvių literatūros kultūrines reikšmes, jų atpažinimo ir vertimo į prancūzų kalbą ypatumus.

Paskaitose „Lietuvių literatūros kultūrinės reikšmės ir jų vertimas į prancūzų kalbą“ ir „Lietuvių kalbos deminutyvai, jų atpažinimo ir vertimo į prancūzų kalbą ypatumai“ buvo nagrinėjami kultūrinę reikšmę turintys teksto vienetai (kultūrinės realijos, intertekstiniai vienetai, frazeologizmai, deminutyvai) ir jų vertimo į prancūzų kalbą strategijos. Klausytojams buvo pristatyti grožinės lietuvių literatūros vertimai į prancūzų kalbą, publikuoti Prancūzijoje 1990–2015 m. ir versti gimtakalbių frankofonų vertėjų. Per paskaitas vyko diskusijos, kuriose svarstyti kultūrinių reikšmių atpažinimo, tarpkultūrinio dialogo ir kultūrinės vertimo transpozicijos klausimai.

inalco 8  inalc o 5

Prof. dr. Aurelija Leonavičienė Paryžiaus Inalco lituanistinių studijų centre

Nuotraukos iš asmeninio dr. A. Leonavičienės archyvo

Plačiau…

PROF. DR. KRISTINOS RUTKOVSKOS VIZITAS VROCLAVO UNIVERSITETE

Balandžio 16–20 d. Vilniaus universiteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto profesorė dr. Kristina Rutkovska lankėsi Vroclavo universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros studijų centre, kur skaitė paskaitų ciklą apie lietuvių vertybių tyrimus.

Per paskaitas buvo aptarti lietuvių pasaulėvaizdžio tyrimuose taikomi metodai ir šaltiniai, kalbėta apie liaudies šaltinių vaidmenį lietuvių vertybių rekonstrukcijai ir pristatyti patarlių semantinės analizės principai, naudojant premijų grupes su žodžiais „moteris“, „motina“, „žmona“, „pati“, merga“. Nagrinėjant kultūrines vertybes, vadinamąsias „kultūremas“ – regionui svarbias sąvokas, pristatytas DVARO kalbinis-kultūrinis vaizdinys. Jam atskleisti buvo naudoti tarminiai naratyvai, užrašyti lietuvių, lenkų ir gudų kalbomis iš įvairių Lietuvos vietovių.

rut2  rut4

Prof. dr. Kristina Rutkovska lankėsi Vroclavo universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros studijų centre

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

Helsinkio universitete lankėsi VDU Švietimo akademijos dėstytojos

Balandžio 14–20 d. Helsinkio universitete viešėjo ir paskaitas skaitė VDU Švietimo akademjos doc. dr. Ona Petrėnienė ir doc. dr. Jurga Trimonytė-Bikelienė. Buvo skaitomos leksikologijos, stilistikos paskaitos, kalbama apie Velykas Lietuvoje, papročius, margučių spalvų, dažymo ypatumus, žaidžiami velykiniai žaidimai. Po paskaitų vyko seminarai, diskusijos, susitikimai su kolegomis iš Helsinkio universiteto Baltistikos centro – lekt. Aurelija Kaškelevičiene, prof. dr. Laimute Balode. Dėstytojos lankėsi universiteto ir miesto bibliotekose, sėmėsi pačios ir dalijosi metodine kalbos dėstymo patirtimi su kolegomis.

bik 1  bik 2

Helsinkio universitete lankėsi VDU Švietimo akademijos doc. dr. Ona Petrėnienė ir doc. dr. Jurga Trimonytė-Bikelienė

Nuotraukos BC studentų

Plačiau…

PROF. DR. RAIMONDOS RAGAUSKIENĖS VIZITAS BUDAPEŠTO LORANDO ETVEŠO UNIVERSITETE

Balandžio 6–13 d. Budapešto Lorando Etvešo universitete (ELTE) viešėjo prof. dr. Raimonda Ragauskienė (Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas), kuri Slavų ir baltų filologijos instituto Baltistikos centre skaitė paskaitas apie Lietuvos ir Vengrijos istorinius ryšius. 

Per paskaitas buvo apžvelgti svarbiausi istoriniai, kultūriniai kontaktai nuo priešistorinių laikų iki XIX a., pvz., baltų kilmės žodžiai vengrų kalboje, liudijantys apie ankstyvus vengrų ir baltų genčių kontaktus (juos savo darbuose nagrinėjo garsus vengrų slavistas Andrašas Zoltanas (Zoltán András), Jogailaičių vaidmuo Vengrijos karalystėje bei „vengrų aukso amžius“ Lietuvoje Stepono Batoro laikais. 

Prof. dr. R. Ragauskienės vizitas buvo svarbus įvykis Budapešto Lorando Etvešo universiteto Baltistikos centrui, nes profesorė kartu su Aivu Ragausku yra parengusi monografiją „Lietuvos – Vengrijos istoriniai ir kultūriniai ryšiai“, o šios monografijos vertimą į vengrų kalbą šiuo metu rengia Budapešto Lorando Etvešo universiteto absolventė, baltistė, vertėja Beatričė Tolgieši (Tölgyesi Beatrix). Knygą planuojama publikuoti Vengrijoje 2020 m. 

rag 1  rag 2

Budapešto Lorando Etvešo universitete (ELTE) viešėjo prof. dr. Raimonda Ragauskienė

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

PROF. DR. GINTAUTO KUNDROTO VIZITAS MASKVOS M. V. LOMONOSOVO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE

Balandžio mėn. 14–20 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Mokytojų rengimo instituto prof.  dr. Gintautas Kundrotas lankėsi Maskvos M. V. Lomonosovo universiteto Baltistikos centre, kur skaitė studentams paskaitų ciklą apie lietuvių kalbos segmentinius ir supersegmentinius elementus, vedė praktinės lietuvių kalbos, tarties pratybas. Po paskaitų vyko susitikimai su centro dėstytojais, centro vadove doc. dr. Olga Siniova, buvo dalijamasi gerąja patirtimi, aplankytos Maskvos bibliotekos.

 kun 2  kun 3

Prof.  dr. Gintautas Kundrotas lankėsi Maskvos M. V. Lomonosovo universiteto Baltistikos centre

Nuotraukos BC studentų.

Plačiau…

PROF. DR. DAINIAUS VAITIEKŪNO VIZITAS PARYŽIAUS NACIONALINIAME RYTŲ KALBŲ IR CIVILZACIJŲ INSTITUTE (INALCO)

Balandžio 14–20 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos prof. dr. Dainius Vaitiekūnas lankėsi Prancūzijoje, Paryžiaus nacionaliniame rytų kalbų ir civilizacijų institute (INALCO). Šio instituto Baltistikos centro studentams, kurio vadovė doc. dr. Hélène de Penanros, profesorius skaitė literatūros paskaitų kursą. Trumpalaikio vizito metu buvo akcentuotas užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimas, aptarta studijų ir mokslo tyrimų plėtotė.

vait

Prof. Dainius Vaitiekūnas prie „Notre Dame de Paris“ prieš gaisrą.

Plačiau…

KRISTINOS VAISVALAVIČIENĖS VIZITAS RĖZEKNĖS TECHNOLOGIJŲ AKADEMIJOJE

Balandžio 7–14 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros doktorantė, Letonikos centro referentė Kristina Vaisvalavičienė lankėsi Latvijoje, Rėzeknės technologijų akademijoje (RTA), kur Švietimo, kalbų ir dizaino fakulteto studentams skaitė paskaitas apie reikšmingiausias ir naujausias lietuvių autorių knygas vaikams, aptarė svarbiausius lietuvių vaikų literatūros raidos procesus, pristatė šios srities tyrinėtojų darbus, apžvelgė Lietuvoje ėjusius ir dabar leidžiamus literatūrinius vaikų žurnalus.

Studentai taip pat buvo supažindinti su lietuvių vaikų literatūros vertimais į latvių kalbą bei latvių vaikų literatūros vertimais į lietuvių kalbą. Kartu su būsimaisiais pradinių klasių mokytojais diskutuota apie vaikų skaitymo skatinimo metodus, pristatytas jau trečius metus Lietuvos ir Latvijos mokyklose vykstantis projektas „Baltų literatūros savaitė“. Kartu su taikomosios komunikacijos ir vertimo studijų programos studentais, žiūrėtas V. Jonkutės ir E. Samsono režisuotas dokumentinis filmas „Arčiau žemės anapus upės“ (2018), diskutuota apie kultūros pažinimą per literatūros vertimus, apie vertėjų etinius ir estetinius pasirinkimus. RTA administracija bei Regionalistikos instituto darbuotojai supažindinti su VDU struktūriniais pertvarkymais ir studijų programų pasikeitimais, aptartos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos.

vaisva 1    vaisva 4

RTA studentai supažindinami su projektu              Susitikimas su RTA darbuotojais

„Baltų literatūros savaitė“

Nuotraukų autorė – Antra Kliavinska

 

Plačiau…

DR. DALIOS KUIZINIENĖS VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

Kovo 25 – balandžio 1 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros profesorė, Lietuvių išeivijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Dalia Kuizinienė lankėsi Suomijoje, Helsinkio universitete, kur skaitė paskaitų ciklą apie lietuvių egzilio literatūrą. 

Per paskaitas buvo pristatytos svarbiausios ankstyvojo lietuvių egzilio literatūros tendencijos, daugiausia dėmesio skirta Antano Škėmos, Algirdo Landsbergio, Jurgio Jankaus, Kazimiero Barėno prozai. Aptariant lietuvių autorių, gyvenančių Šiaurės Amerikoje, kūrybą, rašomą anglų kalba, aktualizuota Rūtos Šepetys, Antano Šileikos, Irenės Guilford, Julijos Šukys kūryba bei Lietuvos istorijos temų refleksija minėtų autorių tekstuose. Pristatant naujausią svetur rašytą literatūrą išryškinti svarbiausi žanrai, tematika, daugiausia remiantis Valdo Papievio, Dalios Staponkutės, Eglės Paulinos Pukytės tekstais. Kontekstinei analizei ir iliustracijai buvo pasirinkti svetur kūrusių ar kuriančių lietuvių dailininkų E. Varkulevičiaus, A. Weigel ir kitų darbai.

Kuiz 1  Kuiz 2

Prof. Dalia Kuizinienė paskaitos metu

Nuotraukų autoriai: Aurelija Kaškelevičienė ir centro studentai

Plačiau…

DR. JOANNOS TABOR IŠ VARŠUVOS UNIVERSITETO VIZITAS LIETUVOJE

Kovo 31-balandžio 7 d. Vilniaus universitete ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institute stažavosi Varšuvos universiteto Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos skyriaus vadovė dr. Joanna Tabor. Stažuotės metu ji dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekose, konsultavosi įvairiais lietuvių literatūros klausimais su prof. dr. Brigita Speičyte, dr. Ramune Bleizgiene, dr. Jurgita Žana Raškevičiūte ir Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininke Birute Jonuškaite.

Joanna Tabor  Joanna Tabor_3

Dr. Joanna Tabor Vilniaus universitete

Nuotraukos- Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet

Plačiau…

Puslapis 1 iš 23> >>