Naujienos

ĮVYKO ANTROJI TARPTAUTINĖ PRANO SKARDŽIAUS KONFERENCIJA „TAUTA IR TAPATYBĖ KALBOJE“

2018 m. gegužės 25–27 d. Nidoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Tauta ir tapatybė kalboje“, skirta Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Konferenciją organizavo Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedra. Dalyvavo mokslininkai iš užsienio baltistikos ir lituanistikos centrų (Austrijos, Estijos, Lenkijos, Sakartvelo, Suomijos, Vokietijos) bei Lietuvos universitetų ir kitų mokslo institucijų.

Konferencijoje kviesta diskutuoti tokiomis temomis: tautos ir tautiškumo samprata, jos kaita ir atspindžiai kalboje; tautinių vertybių ir tautinės įvairovės raiška kultūroje, papročiuose, kalboje; tautinės vertybės ir tarmė; tapatybės paieškos įvairiais kalbos raidos tarpsniais; tautinio tapatumo apraiškos senuosiuose raštuose.

Kardelio_1  Kardelio_2

Konferencijos dalyviai

Prof. dr. Vytauto Kardelio nuotraukos

Plačiau…

LITUANISTINĖS STUDIJOS VILNIAUS UNIVERSITETE

2017-2018 mokslo metų pavasario semestre VU Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros organizuojamose lituanistinėse studijose iš viso dalyvavo 30 studentų, iš kurių 10 atvyko pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“, Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002.

Tarp jų buvo po vieną studentą iš Rusijos (Maskvos valstybinis M. Lomonosovo universitetas), Vokietijos (Berlyno Humboldtų universitetas), Vengrijos (Budapešto Lorando Etvešo universitetas) ir Čekijos (Brno Masaryko universitetas), du – iš Sakartvelo (Sakartvelo technikos universitetas) ir net keturios studentės atvyko iš Lenkijos (Varšuvos universitetas). Švietimo mainų paramos fondas finansavo 8 studentų studijas, tai buvo studentai iš Gruzijos, Argentinos ir Lenkijos. Likę 12 kursų dalyvių – iš Šveicarijos, Rusijos, Ukrainos, Egipto, JAV, Japonijos, Prancūzijos, Ispanijos, Australijos –  už studijas mokėjo patys.

Pirmąją semestro dieną studentai pagal kalbos mokėjimo lygį buvo suskirstyti į keturias grupes ir kasdien po 4 ar 6 akademines valandas mokėsi lietuvių kalbos. Studijavę ne pradedančių grupėje turėjo galimybę lietuvių kalba klausyti teorinių paskaitų apie Lietuvos istoriją, etnokultūrą ir socialinį politinį gyvenimą. Semestro viduryje kursų dalyviai laikė vidurio testą, o gegužės pabaigoje visi sėkmingai išlaikė baigiamąjį egzaminą ir dalyvavo pažymėjimų įteikimo šventėje.

st_1ekskursija_biržai  st-3muziejus

Studentų darytose nuotraukose ekskursija į Biržus ir baigiamoji pažymėjimų įteikimo šventė.

Plačiau…

BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTAI SĖKMINGAI BAIGĖ PAVASARIO SEMESTRO STUDIJAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Lietuvos edukologijos universitete pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ 23 Baltistikos centrų studentai sėkmingai baigė filologijos (lituanistikos) krypties semestro studijas, dalis jų atliko praktiką.

Keturis mėnesius nuo vasario 1 d. iki gegužės 31 d. LEU Humanitarinio ugdymo fakultete studijavo ir praktiką atliko 23 Baltistikos centrų studentai, atvykę iš Sakartvelo technikos universiteto, Lenkijos Vroclavo ir Varšuvos universitetų, Kazachstano Abajaus vardo nacionalinio pedagoginio universiteto, Baltijos federalinio I. Kanto universiteto, Ukrainos Černovcų Nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centrų. Visi studentai išklausė semestro metu skaitytas paskaitas, kursus, sėkmingai baigė studijas, išlaikė egzaminus, gilino ne tik lietuvių kalbos žinias, tačiau dalyvavo ir daugybėje edukacinių programų.

STUDIJŲ UŽDARYMAS  STUDIJŲ UŽDARYMAS 1

Studijų uždarymas

Martyno Musteikio nuotraukos

Plačiau…

ČERNOVCŲ NACIONALINIO JURIJAUS FEDKOVIČIAUS PEDAGOGINIO UNIVERSITETO ATSTOVĖS ALIONOS SHYBOS VIZITAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Gegužės 6–12 d. Lietuvos edukologijos universitete viešėjo Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centro atstovė Aliona Shyba. Trumpalaikio vizito Lietuvos edukologijos universitete metu viešnia lankėsi LEU dėstytojų paskaitose, susitiko su Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros bei Anglų filologijos ir didaktikos katedros dėstytojais, su kuriais pasidalijo lietuvių kalbos dėstymo užsieniečiams studentams patirtimi.

Pedagogė konsultavosi su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros dėstytojais ir lankėsi Signatarų namuose, Lietuvių kalbos institute. Daug naudingos informacijos savo vedamoms paskaitoms rado Lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus universiteto bei kitose miesto bibliotekose. Vizito metu Aliona Shyba susitiko su projekto LEU dalies vadove dr. Jurga Trimonyte Bikeliene aptarė tolimesnes projekto veiklas, taip pat aptarė Baltistikos centro studentų dalyvavimo klausimus vasaros stovykloje.

A. SHYBOS VIZITAS  A. SHYBOS VIZITAS 1

Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centro atstovė

Aliona Shyba Lietuvos edukologijos universitete

Studento nuotrauka

 

Plačiau…

BRNO MASARYKO UNIVERSITETO ATSTOVO DR. VAIDO ŠEFERIO VIZITAS LIETUVOJE

Balandžio 30 – gegužės 5 d. Lietuvoje lankėsi Brno Masaryko universiteto Baltistikos centro atstovas dr. Vaidas Šeferis. Trumpalaikio vizito metu svečias turėjo progą konsultuotis lietuvių filologijos klausimais su įvairių Lietuvos universitetų ir mokslo įstaigų dėstytojais, profesoriais bei apsilankyti ir dirbti mokslinėse bibliotekose, archyvuose.

V. ŠEFERIO VIZITAS  V. ŠEFERIO VIZITAS 1

Dr. Vaidas Šeferis

Studento nuotrauka

 

Plačiau…

GRUZIJOS TECHNIKOS UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROF. DR. GINTAUTAS KUNDROTAS

Gegužės 14–20 d. Gruzijos technikos universiteto Baltistikos centre lankėsi LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto dekanas prof. dr. Gintautas Kundrotas. Vizito metu buvo skaitomas paskaitų ciklas „Lietuvių kalbos tartis: garsai, žodis, intonacija“ ir vedami seminarai – tarties pratybos apie garsus, kirtį, intonaciją ir intonacijos raišką lietuvių autorių meniniuose tekstuose.

G. KUNDROTO VIZITAS  G. KUNDROTO VIZITAS 1

Prof. dr. Gintautas Kundrotas Gruzijos technikos universitete

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

BRNO MASARYKO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI DOC. DR. MARIJUS ŠIDLAUSKAS

Gegužės 13–19 d. Brno Masaryko universiteto Baltistikos centre lankėsi doc. dr. Marijus Šidlauskas. Vizito metu buvo skaitytas paskaitų ciklas „Šiuolaikinė lietuvių kultūra ir literatūra“ ir vesti seminarai temomis: „Panoraminis žvilgsnis į šiuolaikinę lietuvių literatūrą“, „Gintaras Grajauskas kaip lietuvių literatūros reprezentantas“, „Mažosios Lietuvos tradicija lietuvių kultūroje ir literatūroje“. Doc. dr. Marijus Šidlauskas susipažino su Brno universiteto bibliotekos lituanistiniais fondais ir svarstė rašomų mokslinių darbų problematiką su magistrantūros bei doktorantūros studentais.

M. ŠIDLAUSKO VIZITAS  M. ŠIDLAUSKO VIZITAS 1

Doc. dr. Marijus Šidlauskas Brno Masaryko universiteto Baltistikos centre

BC studento nuotrauka

 

Plačiau…

BALTARUSIJOS VALSTYBINIO M. TANKO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO ATSTOVĖS RIMOS RADYGINOS VIZITAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Gegužės 7–13 d. Lietuvos edukologijos universitete lankėsi Baltarusijos valstybinio M. Tanko vardo pedagoginio universiteto Baltistikos centro dėstytoja Rima Radygina. Trumpalaikio vizito Lietuvos edukologijos universitete metu buvo apsilankyta LEU dėstytojų paskaitose, patirties semtasi iš prof. dr. Gintauto Kundroto ir doc. dr. Onos Petrėnienės vedamų pratybų. Viešnia apsilankė bibliotekose, rinko naudingos metodinės medžiagos savo vedamoms paskaitoms ir pratyboms. Baltistikos centro dėstytoja susitiko su LEU Tarptautinių ryšių skyriaus specialistais, Lietuvių kalbos ir kultūros centro kolektyvu bei projekto LEU dalies administracinė grupe.

R. RADYGINOS VIZITAS  R. RADYGINOS VIZITAS1  R. RADYGINOS VIZITAS 2

Baltarusijos valstybinio M. Tanko vardo pedagoginio universiteto Baltistikos centro dėstytoja Rima Radygina

Lietuvos edukologijos universitete

LEU studento nuotrauka

 

Plačiau…

PROF. DR. ALVYDO BUTKAUS IŠ VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO VIZITAS RĖZEKNĖS TECHNOLOGIJŲ AKADEMIJOJE

Gegužės 14-20 d. Rėzeknės technologijų akademijoje (Latvija) viešėjo ir paskaitas skaitė VDU Letonikos centro vadovas prof. dr. Alvydas Butkus. Latvių kalbos ir literatūros studentams (būsimiesiems mokytojams) latvių kalba buvo skaitomi kursai: „Antroponīmija etnolingvistiskajā aspektā“ (Antroponimija etnolingvistiniu aspektu) ir „Lietuvas valstiskuma veidi un to interpretācijas“ (Lietuvos valstybingumo pobūdžiai ir jų interpretacijos). Pirmuosiuose kursuose buvo išskirtos tokios potemės: vardo funkcija (asmens identifikacija; apeliatyvas, etimologija, sąvoka, skoliniai;  „juokingi“ vardai), lietuvių asmenvardžių sistema (oficialioji ir tarminė), pravardinė nominacija, vardas ir identitetas. Antrąja tema studentams buvo pateiktos valdovų titulatūros terminų viešpats, ciesorius, karalius, kunigas > kunigaikštis etimologijos (taip pat ir liaudies etimologijos), aptarta karaliaus ir kunigaikščio bei karalystės ir kunigaikštystės subordinacija, po to apžvelgta Lietuvos valstybingumo raida nuo XIII iki XX a.

butkus 1  butkus 2

Prof. A. Butkus kartu su studentėmis ir        Per paskaitą

dėstytoja dr. Antra Kliavinska (viduryje)

Nuotraukų autorės – Rėzeknės technologijų akademijos studentės

Plačiau…

PROF. DR. DAIVOS SINKEVIČIŪTĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS LATVIJOS UNIVERSITETE

Gegužės 6-12 d. prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė iš Vilniaus universiteto lankėsi Latvijos universitete. Vizito metu dėstytoja skaitė paskaitas apie lietuvių vardus „Lietuvių vardai ir jų įvairovė“ lietuvių kalbos besimokantiems Latvijos universiteto Baltų filologijos studijų programos studentams, kartu su doc. dr. Edmundu Trumpa vedė šnekamosios lietuvių kalbos paskaitas, konsultavo studentus apie tikrinę lietuvių leksiką. Vizito metu prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė dalyvavo Latvijos universiteto tyrėjų surengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Onomastic investigations“, kur perskaitė pranešimą „Tendencies of the formation and usage of Baltic nouns with suffix -ut- in Lithuania“ (konferencijos programą žr. http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/OP%202018_%20programma_3.05.pdf, konferencijos tezes žr. http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/OP2018_Abstracts_25.04.pdf).

sinkeviciute 1  sinkeviciute 2

Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė su Latvijos universiteto studentais

Edmundo Trumpos nuotraukos

Plačiau…

Puslapis 1 iš 16> >>