Naujienos

DR. LILITOS ZALKALNS IŠ STOKHOLMO UNIVERSITETO VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Balandžio 23-30 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Stokholmo universiteto Slavų ir baltų studijų, suomių, nyderlandų ir vokiečių kalbų instituto, Baltų kalbų skyrius dėstytoja dr. Lilita Zalkalns. Trumpalaikio vizito metu viešnia dalyvavo skandinavų kalboms ir kultūroms skirtame renginyje „Skandinavų dienos 2018“, kur studentams ir akademinei bendruomenei skaitė paskaitą apie šių dienų Švediją, šalies politinio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo aspektus.

zalkalns-1                    zalkalns-2

L. Zalkalns su L. Anglickiene ir R. Račiūnaite-Paužuoliene     L. Zalkalns paskaita.

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINES 2018 M. RUDENS SEMESTRO STUDIJAS VU

Studijų pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d., pabaiga – 2018 m. gruodžio 21 d. Atvykstantiems studentams apmokamos studijos, padengiamos kelionės išlaidos, kas mėnesį mokama stipendija. Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

KAZACHSTANO ABAJAUS VARDO NACIONALINIO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO ATSTOVĖS PROF. DR. MARZHAN TAJIYEVOS VIZITAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Balandžio 15–21 d. Lietuvos edukologijos universitete lankėsi Kazachstano Abajaus vardo nacionalinio pedagoginio universiteto Baltistikos centro atstovė prof. dr. Marzhan Tajiyeva. Trumpalaikio per vizitą viešnia susitiko su LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto dekanu ir dėstytojais, dalyvavo universitete vykusiuose renginiuose. Viešėdama LEU prof. dr. M. Tajiyeva stebėjo Lietuvių kalbos ir kultūros centro dėstytojų vedamas paskaitas, kuriose sėmėsi patirties, ir konsultavosi su centro vadove dr. Vilma Leonavičiene. Viešnia taip pat lankėsi bibliotekose, susitiko su projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ LEU dalies administracine grupe.

kazachai2  kazachai3

Prof. dr. Marzhan Tajiyeva Lietuvos edukologijos universitete

Nuotraukos Lietuvių kalbos ir kultūros centro dėstytojų

Plačiau…

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROF. DR. REGINOS RINKAUSKIENĖS IR DOC. DR. LAIMUTĖS BUČIENĖS VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE

Balandžio 15–21 d. Helsinkio universiteto Baltistikos centre lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto dėstytojos prof. dr. Regina Rinkauskienė ir doc. dr. Laimutė Bučienė. Vizito metu prof. dr. R. Rinkauskienė skaitė paskaitų ciklą „Lietuvių kalbos tarmės ir etnografiniai regionai“ ir vedė seminarus „Lietuvių kalbos tarmių ir kalbos istorijos sąlyčio taškai“. Doc. dr. L. Bučienė skaitė paskaitų ciklą „Lietuvių kalbos sintaksinė sandara funkciniu aspektu“ ir vedė seminarus „Praktiniai lietuvių kalbos sintaksės aspektai“.

buciene-1 buciene-2

Prof. dr. Regina Rinkauskienė ir doc. dr. Laimutė Bučienė Helsinkio universitete

BC studento nuotraukos

Plačiau…

PROF. DR. DALIOS KUIZINIENĖS IŠ VDU VIZITAS KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETE

Balandžio 9-15 d. Krokuvos Jogailaičių universiteto Polonistikos fakultete  lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros dėstytoja prof. dr. Dalia Kuizinienė. Ji skaitė paskaitas polonistiką studijuojantiems bakalauro studijų studentams, kurių dalis mokosi lietuvių kalbos ir klauso lietuvių literatūros istorijos kurso.

Prof. dr. D. Kuizinienė studentams skaitė paskaitas apie lietuvių egzilio prozą ir poeziją. Per paskaitas buvo išryškintos svarbiausios lietuvių egzilio literatūros tendencijos ir svetur gyvenančių lietuvių rašytojų patirtos įtakos. Analizuojant egzilio prozos modernėjimo slinktis, pristatyta svarbiausių išeivijoje kūrusių vidurinės generacijos autorių kūryba, analizuoti atskiri modernistines tendencijas reprezentuojantys tekstai (daugiausia dėmesio skirta Jono Meko, Juliaus Kaupo, Antano Škėmos, Algirdo Landsbergio novelistikai), per paskaitas drauge su studentais ieškota lietuvių ir lenkų literatūros paralelių.

Plačiau…

BALTARUSIJOS VALSTYBINIO M. TANKO VARDO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI PROF. DR. GINTAUTAS KUNDROTAS IŠ LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO

Balandžio 18–24 d. Baltarusijos valstybinio M. Tanko vardo pedagoginio universiteto Baltistikos centre lankėsi LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto dekanas prof. dr. Gintautas Kundrotas. Per vizitą buvo skaitomas paskaitų ciklas „Lietuvių kalbos segmentiniai ir supersegmentiniai elementai“ ir vesti seminarai iš fonetikos. Taip pat prof. dr. G. Kundrotas skaitė paskaitas apie tarptautinius žodžius, gramatinių žodžių formų parinkimą ir vartojimą.

Plačiau…

PRATĘSIAMA REGISTRACIJA Į MOKSLINĮ SEMINARĄ TARTU „BALTIJOS REGIONO SAVIMONĖ: KONTAKTAI IR KONTEKSTAI“

Registracija į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto organizuojamą mokslinį seminarą „Baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai“, kuris vyks 2018 m. spalio 18–20 d. Estijoje, Tartu, pratęsiama iki gegužės 14 d.

Plačiau…

DR. LAUROS LAURUŠAITĖS VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkė dr. Laura Laurušaitė balandžio 11-24 d. lankėsi Helsinkio universiteto Humanitarinio fakulteto Kalbų skyriaus Baltistikos centre. Mokslinės komandiruotės metu ji perskaitė paskaitų ciklą „XXI a. lietuvių ir latvių literatūros dominantės“ Helsinkio universiteto lietuvių ir latvių kalbų studijų krypčių BA ir MA studentams.

Informacinėmis, pažintinėmis literatūros paskaitomis siekta apibendrintai studentams pristatyti baltų literatūrų aktualijas, supažindinti suomių auditoriją su lietuvių bei latvių svarbiausiais autoriais, naujausiomis knygomis ir pagrindinėmis tendencijomis. Taip pat vyko diskusijos, kurios lavino studentų šnekamąją lietuvių k. bei literatūros interpretavimo įgūdžius, kūrybinį intelektą ir kritinį mąstymą. Auditorijoje lygintos lietuvių ir latvių šiuolaikinės literatūros, suomių studentai aptarė literatūros supratimo problemas, tikslinosi pateiktą požiūrį į emigraciją, vertimus, domėjosi lietuvių ir latvių literatūros realijomis ir ieškojo paralelių suomių literatūroje.

2-laura  3-laura

Dr. Laura Laurušaitė Helsinkio universitete

BC studento nuotraukos

Plačiau…

PROF. DR. ASTOS KAZLAUSKIENĖS IR LOIC BOIZOU VIZITAS INALCO

Balandžio 8–15 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros profesorė dr. Asta Kazlauskienė ir Kompiuterinės lingvistikos centro mokslo darbuotojas Loïc Boizou lankėsi INALCO (Nacionaliniame Rytų kalbų ir civilizacijų institute, Paryžiuje), kur skaitė paskaitas apie lietuvių kalbos fonologinę sistemą ir prozodiją, aptarė ir mokė prancūzakalbiams sudėtingesnių lietuvių kalbos garsų tarties, konsultavo studentus.

Paskaita  Paskaita1

A.Kazlauskienė ir L. Boizou su studentais              L. Boizou su Hélène Le Guillou de Penanros

BC studento nuotraukos

Plačiau…

PASIRAŠYTA VILNIAUS UNIVERSITETO IR DEV SANSKRITI UNIVERSITETO HARIDVARE (INDIJA) SUTARTIS

Balandžio 6 d. Vilniaus universitetas ir Dev Sanskriti universitetas Haridvare (Indija) pasirašė bendradarbiavimo projekte „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ sutartį.

Lauksime į projekto veiklas atvykstančių studentų iš Indijos!

Dar žr. http://www.dsvv.ac.in/

Kviečiame žiūrėti įrašus iš centro įšventinimo ceremonijos, kurioje dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadoriai bei svečiai iš Baltijos valstybių.

Plačiau…

Puslapis 1 iš 15> >>