Naujienos

DIALEKTOLOGINĖ EKSPEDICIJA

Kviečiame registruotis į dialektologinę ekspediciją, kurią organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas. Ekspedicija vyks Žemaitijoje 2019 m. birželio 24–30 dienomis.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

EDUKACINĖ STOVYKLA, SKIRTA LIETUVIŲ KALBAI, KULTŪRAI IR ISTORIJAI PAŽINTI

Kviečiame registruotis į edukacinę stovyklą, kurią organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas. Stovykla, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti, vyks Aukštaitijoje 2019 m. liepos 1-12 dienomis.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

KIJEVO TARASO ŠEVČENKOS NACIONALINIO UNIVERSITETO FILOLOGIJOS INSTITUTE PRADEDAMOS SKAITYTI LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS PASKAITOS

Pavasario semestre Lietuvių kalbos paskaitos pradedamos skaityti Kijevo Taraso Ševčenkos nacionalinio universiteto Filologijos instituto (Ukraina) studentams. Lietuvių kalbos ir kultūros kursas, kurį skaito doc. dr. Igoris Koroliovas, nuo pavasario semestro įtrauktas į Lenkų kalbos ir literatūros specialybės rengimo programą.

kijevas  kijevas2

Kijevo Taraso Ševčenkos nacionalinio universiteto Filologijos instituto studentai ir dėstytojas

BC studentų nuotraukos

 

Plačiau…

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į VASAROS LIETUVIŲ KALBOS KURSUS VDU

Vytauto Didžiojo universiteto organizuojami vasaros lietuvių kalbos kursai vyks Kaune 2019 m. liepos 15 – rugpjūčio 9 d.

Registracija vyksta iki 2019 m. kovo 10 d.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija

ĮVYKO BALTISTIKOS CENTRŲ DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI

Sausio 28–vasario 1 d. Druskininkuose vyko Baltistikos centrų (BC) dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai, kuriuose dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) dalyviai.

Siekiant stiprinti užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą,­­ pagal projektą kursuose dalyvavo Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto (Rusija), Lorando Etvešo universiteto (Vengrija), Černiachovsko pedagoginio instituto (Rusija), Daugpilio universiteto (Latvija), Frankfurto prie Maino Goethe’s universiteto (Vokietija), Sakartvelo technikos universiteto (Gruzija), Helsinkio universiteto (Suomija), Krokuvos Jogailaičių universiteto (Lenkija), Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto (Lenkija), Prahos Karolio universiteto (Čekija), Rezeknės technologijų akademijos (Latvija), Sankt Peterburgo universiteto (Rusija), Stokholmo universiteto (Švedija), Tartu universiteto (Estija), Kijevo Taraso Ševčenkos universiteto (Ukraina), Varšuvos universiteto (Lenkija), Vroclavo universiteto Baltistikos (lituanistikos) centrų dėstytojai.

Druskininkuose dėstytojams vyko paskaitos ir apskritojo stalo diskusijos, kurias moderavo Helsinkio universiteto BC vadovė Aurelija Kaškelevičienė. Paskaitas dėstytojams skaitė Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai: doc. dr. Zita Nauckūnaitė („Mokomės pažinti kalbą ir rašyti“, „Mokomės klausyti ir išgirsti“, „Mokomės suprasti ir pasakoti“), prof. dr. Regina Rinkauskienė („Lietuvių kalbos tarmės XXI amžiuje“), doc. dr. Žydronė Kolevinskienė („Tikro lietuvio neieškant: XXI amžiaus literatūros iššūkiai“), doc. dr. Laimutė Anglickienė („Šiuolaikinio jaunimo folkloro tendencijos“), dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda („Lietuvių etiologinių ir mitologinių sakmių pasaulis“), dr. Giedrė Barkauskaitė („Lietuvių etnochoreografija“), prof. dr. Raimonda Ragauskienė („Žmogiškasis veiksnys istorijoje“) ir lekt. Vilija Janušauskienė („Literatūros archeologija“).

Druskininkai 7  Druskininkai 8

Druskininkuose vyko Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai

Renginio akimirkos – kursų organizatorių nuotraukose.

Plačiau…

VYKS BALTISTIKOS CENTRŲ DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI

Sausio 28–vasario 1 d. Druskininkuose vyks Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos  kėlimo kursai „Ieškome naujų lituanistikos studijų strategijų, metodų, darbo formų“. Mokymuose dalyvaus Baltistikos centrų dėstytojai iš Helsinkio universiteto (Suomija), Prahos Karolio universiteto (Čekija), Sankt Peterburgo universiteto (Rusija), Stokholmo universiteto (Švedija), Talino universiteto (Estija), Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto (Rusija), Sakartvelo technikos universiteto (Gruzija), Vroclavo universiteto (Lenkija), Kijevo universiteto (Ukraina) ir kt. Mokymų metu vyks paskaitos, apskritojo stalo diskusijos, edukacinė, istorinė, kultūrinė programa. Paskaitas dėstytojams skaitys Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai: doc. dr. Zita Nauckūnaitė, prof. dr. Regina Rinkauskienė, doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, doc. dr. Laimutė Anglickienė, dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, prof. dr. Raimonda Ragauskienė, lekt. Vilija Janušauskienė ir kiti.

Plačiau…

DR.DONATOS MITAITĖS STAŽUOTĖ SANKT-PETERBURGO UNIVERSITETE

Gruodžio 10-19 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Donata Mitaitė lankėsi Sankt-Peterburgo universitete, kur Baltistikos centro studentams perskaitė paskaitų ciklą „Aktualios dabartinės lietuvių literatūros problemos“. Ciklą sudarė šios paskaitos: „Tomas Venclova – poetas, intelektualas, pasaulio ir Lietuvos pilietis“, „Ką reiškia būti liaudies poetu Lietuvoje. Justinas Marcinkevičius ir jo karta: poezija, politika, kompromisai ir dramos“, „Vilnius Juditos Vaičiūnaitės kūryboje. Namų ieškojimas Nijolės Miliauskaitės poezijoje“, „Šiandieninė lietuvių literatūra: kas nauja, aktualu ir įdomu“. Konsultacijų metu su studentais ir dėstytojais buvo aptartos jiems aktualios šiandieninės lietuvių literatūros bei jos vertimų problemos.

Peterburgas1  Peterburgas2

Dr. Donata Mitaitė Sankt-Peterburgo universitete

Nuotraukos iš asmeninio dr. D. Mitaitės archyvo

Plačiau…

DOC. DR. JURGIO PAKERIO VIZITAS LIEPOJOS UNIVERSITETE

Gruodžio 3–4 d. Vilniaus universiteto Baltistikos katedros dėstytojas Jurgis Pakerys lankėsi Liepojos universitete, kur skaitė dvi paskaitas „Morfoloģiska aizgūto darbības un īpašības vārdu adaptācija baltu valodās“ ir „Periphrastic causative constructions in Baltic“. Lankydamasis Liepojos universitete doc. dr. J. Pakerys kartu su kolegomis aptarė aktualias tyrimų temas ir baltistines studijas Liepojoje.

Pakerys. Liepojos universitetas. 2018 12 03

Doc. dr. Jurgis Pakerys Liepojos universitete

BC studento nuotrauka

Plačiau…

Linkime ramių, šviesių, žiemiškų Kalėdų!

Žiema4

DOC. DR. VYTAUTO RINKEVIČIAUS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO STAŽUOTĖ VARŠUVOS UNIVERSITETE

Lapkričio 25 d. – gruodžio 2 d. Vilniaus universiteto Baltistikos katedros docentas dr. Vytautas Rinkevičius viešėjo Varšuvos universitete ir skaitė paskaitų ciklą „Prūsų kalbos įvadas“. Kurso klausytojai buvo supažindinti su prūsų kalba ir jos istorija, pagrindiniais rašto paminklais, tarmėmis, taip pat kalbėta apie santykį su giminiškomis baltų ir slavų kalbomis bei minėtos prūsų kalbos atgaivinimo idėjos. Atskiras seminaras buvo skirtas vienos prūsų tarmės fonologinei ir morfologinei sistemai aptarti bei detaliai prūsiško teksto fragmento analizei.

Rin1  Rin2

Doc. dr. Vytautas Rinkevičius Varšuvos universitete

Joanos Tabor nuotraukos

Plačiau…

Puslapis 1 iš 21> >>