Naujienos

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE STUDIJAS BAIGĖ PIRMIEJI LITUANISTIKOS STUDENTAI IŠ UŽSIENIO

2017 m. vasario mėn. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete buvo pradėtas įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), į kurio veiklas aktyviai įsitraukė visų fakulteto padalinių dėstytojai ir tyrėjai. Skatinant tarptautinius akademinius lituanistinės veiklos procesus, fakultete vyko vasaros mokykla, lankėsi dėstytojai iš užsienio lituanistikos centrų, VDU dėstytojai vyko į užsienio lituanistikos centrus, pradėtas kurti lietuvių kalbos besimokančiųjų portalas LABAS, o metų pabaigoje pirmiesiems 28 VDU Lituanistikos studijų programos absolventams iš Gruzijos, Japonijos, Rusijos, Čekijos ir Latvijos buvo įteikti studijų baigimo pažymėjimai.

DSC_9372  DSC_9382

Studijų baigimo pažymėjimų įteikimo akimirkos

Jono Petronio nuotraukos

Plačiau…

ČERNOVCŲ NACIONALINIO JURIJAUS FEDKOVIČIAUS PEDAGOGINIAME UNIVERSITETE – BALTISTIKOS CENTRO ATIDARYMO ŠVENTĖ

Gruodžio 10–16 d. Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centre (Ukraina), kurio vadovė – Aliona Shyba, lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros lektorė Vilma Leonavičienė. Per vizitą buvo skaitytos paskaitos apie lietuvių kalbą ir lietuvių kalbos kultūrinį kontekstą, vesti seminarai apie lietuvių kalbos istoriją ir praktinę lietuvių kalbą.

Per vizitą V. Leonavičienė dalyvavo ir naujo Baltistikos centro kabineto atidaryme. Kabineto atidarymo šventėje lankėsi LRS garbės konsulas Černovcuose, Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto prorektorius, dekanai, katedrų vedėjai, tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai, studentai, dėstytojai, miesto merijos nariai. Per atidarymą buvo linkėta toliau tęsti projekto, kuriuo aktyviai domėjosi universiteto bendruomenė, veiklą, išreikšti norai ir poreikiai apie pagalbą centrui, taip pat su universiteto rektoriumi prof. Stepanu Melnychuku aptarta tolesnė centro veikla.

Baltistikos centro studentai

Baltistikos centro studentai

BC studento nuotrauka

Plačiau…

Linkime jaukių, ramių Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Jaukių_ švenčių_kelti

VIOLETOS LOPETIENĖS IŠ BALTIJOS FEDERALINIO I. KANTO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO VIZITAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Gruodžio 8–15 d. Lietuvos edukologijos universitete lankėsi Baltijos federalinio I. Kanto universiteto Baltistikos centro vadovė Violeta Lopetienė. Trumpalaikio vizito metu viešnia lankėsi LEU dėstytojų paskaitose: stebėjo ir patirties savo vedamoms paskaitoms sėmėsi iš prof. dr. G. Kundroto, doc. dr. J. Trimonytės-Bikelienės, prof. dr. R. Rinkauskienės vedamų pratybų. Taip pat V. Lopetienė dirbo LEU ir kitose bibliotekose, kur rinko metodinę medžiagą paskaitoms ir seminarams, dalyvavo įvairiuose renginiuose.

Plačiau…

DOC. DR. VILMOS ZUBAITIENĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS BUDAPEŠTO LORANDO ETVEŠO UNIVERSITETE

Lapkričio 19–26 d. Budapešto Lorando Etvešo universtete lankėsi VU Lietuvių kalbos katedros docentė dr. Vilma Zubaitienė. Vizito metu ji skaitė paskaitų ciklus temomis: „Žodynų istorija Lietuvoje ir baltų-slavų leksikos tyrimai“, „Lietuvių leksikografija: žodynų tipai ir jų pagrindiniai požymiai“, „Dabartinės lietuvių kalbos aktualijos: nuostatos ir vartosena“. Per paskaitas baltų kalbų besimokantiems studentams buvo pristatyti seniausi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje išleisti ar parengti daugiakalbiai ar dvikalbiai žodynai, daugiausia dėmesio kreipiant į žodynuose pateikiamą skolintą leksiką, jos perimamumą bei skolinių adaptavimo procesus. Taip pat buvo aptarti lietuvių kalbos etimologiniai ir istoriniai žodynai, pristatyti Lietuvoje išleisti įvairių tipų žodynai: bendrieji, specialieji, taip pat aptartos jų elektroninės versijos bei supažindinta su paieškos galimybėmis.

zubaitienė  zubaitienė a

Dr. Vilma Zubaitienė Budapešto Lorando Etvešo universtete

Larysos Stankevich nuotraukos

Plačiau…

PROF. DR. MARINOS FOSCHI IŠ PIZOS UNIVERSITETO VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

Lapkričio 26-29 dienomis Pizos universiteto Filologijos, literatūros ir lingvistikos departamento profesorė, doktorantūros komiteto pirmininkė ir „Von Humboldt Stiftung“ generalinė sekretorė Italijoje prof. dr. Marina Foschi viešėjo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. Stažuotoja su Filologijos fakulteto dekane prof. dr. Meilute Ramoniene, prodekane doc. dr. Nijole Juchnevičiene ir Italų filologijos studijų programos dėstytoju doc. dr. Diego Ardoino aptarė jungtinės Vilniaus ir Pizos universitetų magistrantūros studijų programos koncepcijos rengimą. Profesorė skaitė paskaitą Italų filologijos studijų programos studentams apie pagrindinius italų, vokiečių ir lietuvių kalbų sintaksinius panašumus ir skirtumus. Šio vizito rezultatai skatina tolesnį bendradarbiavimą rengiant naują studijų programą, sujungsiančią Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą ir Pizos universiteto Filologijos, literatūros ir lingvistikos departamentą.

Marina_Foschi 4  Foschi 1

Prof. dr. Marina Foschi 

VU Baltistikos katedros archyvo nuotraukos

 

Plačiau…

STOKHOLMO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO DOC. DR. DAIVA VAIŠNIENĖ

Gruodžio 3–9 d. Stokholmo universiteto Baltistikos centre lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros docentė dr. Daiva Vaišnienė. Trumpalaikio vizito metu buvo skaitytas paskaitų ciklas apie Lietuvos valstybinės kalbos politiką ir vesti seminarai „Kalbos vartojimas ir normos“.

D. Vaišnienė ir BC studentai (1)

D. Vaišnienė ir BC studentai

BC studento nuotrauka

Plačiau…

BALTIJOS FEDERALINIAME I. KANTO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROFESORIUS KASTYTIS BARISAS

Gruodžio 3–9 d. Baltijos federaliniame I. Kanto universiteto Baltistikos centre lankėsi LEU profesorius Kastytis Barisas. Vizito metu profesorius skaitė paskaitas ir vedė seminarus baltistikos centro studentams apie lietuvių kalbą, istoriją, etnokultūrą, mokė lietuvių liaudies dainų. Buvo kalbama apie lietuvių liaudies folklorą, Advento, Kalėdų dainas. Po paskaitų vyko diskusijos apie lietuvių ir rusų papročius. Vizito metu taip pat buvo surengtas susitikimas su fakulteto Dekane ir kitais BC dėstytojais.

Baltistikos centro studentai  K. Barisas ir BC vadovė V. Lopetienė.

BC studentai                                    K. Barisas ir BC vadovė V. Lopetienė

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

DĖSTYTOJOS LINOS PESTAL IŠ VIENOS UNIVERSITETO VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

Lapkričio 20–26 d. Vilniaus universitete stažavosi Vienos universiteto Skandinavistikos instituto Lituanistikos centro lietuvių kalbos dėstytoja Lina Pestal. Ji stebėjo Taikomosios kalbotyros institute vedamas lietuvių kalbos paskaitas kitakalbiams, konsultavosi su Lituanistinių studijų katedros dėstytojais dėstymo metodikos klausimais. L. Pestal taip pat lankėsi Lietuvos mokslų akademijos Vrubleckių bibliotekoje, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, dalyvavo konferencijoje „Mažosios Lietuvos istorinės žemės“.

pestal

Vienos universiteto Skandinavistikos instituto Lituanistikos centro lietuvių kalbos dėstytoja Lina Pestal Vilniaus universitete

BC studentų nuotrauka

Plačiau…

DOC. DR. ERIKOS RIMKUTĖS IŠ VDU VIZITAS BRNO MASARYKO UNIVERSITETE

Gruodžio 1–8 d. Brno Masaryko universiteto Kalbotyros ir baltistikos katedroje lankėsi doc. dr. Erika Rimkutė iš Vytauto Didžiojo universiteto, kuri skaitė paskaitas baltistikos programos magistrantams ir doktorantams. Doc. dr. E. Rimkutė studentams papasakojo apie dabartinės lietuvių kalbos žodžių morfeminės struktūros naujus kiekybinius tyrimus, pristatė lietuvių kalbos morfemikos žodynus, morfemikos duomenų bazę ir aiškino, kaip juos galima naudoti įvairiems tyrimams, atliekamiems per studijas. Kitoje paskaitoje dėstytoja papasakojo, kokios kalbos dalys yra dažniausios lietuvių kalbos skirtingose atmainose, funkciniuose stiliuose, su studentais diskutavo apie išryškėjusias ypatybes, ieškojo universalijų kitose kalbose. Taip pat doc. dr. E. Rimkutė pristatė, kaip pasiskirsčiuosios gramatinės kategorijos lietuvių kalbos tekstynuose, demonstravo automatinės morfologinės analizės priemones ir morfologiškai anotuotus tekstynus.

1-rimkute  2-rimkute

E. Rimkutė skaito paskaitą Brno Masaryko          Brno Masaryko universiteto baltistai magistrantai 

universiteto studentams.                                   ir doktorantai

Vaido Šeferio nuotraukos.

Plačiau…

Puslapis 1 iš 10> >>