Naujienos

Tarptautinė mokslo konferencija „Laiškas literatūroje ir kultūroje“

Rugsėjo 26–27 d. Lietuvos edukologijos universiteto II rūmuose (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija (LLLA) ir Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) rengia tarptautinę mokslo konferenciją „Laiškas literatūroje ir kultūroje“, kurioje dalyvaus per 70 Lietuvos ir užsienio mokslininkų iš Prancūzijos, Graikijos, Čekijos Respublikos, Slovakijos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos, Ukrainos, Gruzijos, Kazachstano, JAV ir kitur. Konferencija vyks lietuvių, anglų, prancūzų ir rusų kalbomis.

Plačiau…

Tarptautinė konferencija „Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai“

2014 m. rugsėjo 19–21 d. Druskininkuose vyks tarptautinė konferencija „Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai“. Konferencija skirta Prano Skardžiaus 115-osioms gimimo metinėms paminėti.

Plačiau…

Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai

2014 m. rugsėjo 22–26 dienomis Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyks Užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centre dirbančių dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai (projektas Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė  VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-005).

Plačiau…

„Ar yra tikra poėzija, ar vien surimuota proza“: Maironio poemos ir jų recepcija

Ilgalaikės institucinės MTEP programos „Maironis ir jo epocha: literatūros kanono kaita" darbo grupė kviečia į mokslinį seminarą Maironio kūrybos tyrinėjimams aptarti, kuris vyks rugsėjo 25 d., 13 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto posėdžių salėje.

Plačiau…

Tomo Venclovos atvirų paskaitų ciklas „Kaip skaityti eilėraštį (Jurijaus Lotmano poetika)“

Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultetas kviečia į poeto, vertėjo, eseisto, JAV Jeilio (Yale) universiteto profesoriaus Tomo Venclovos atvirų paskaitų ciklą „Kaip skaityti eilėraštį (Jurijaus Lotmano poetika)“.

Plačiau…

Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbų fonetika ir fonologija“

Vilniaus universitetas ir Lietuvių kalbos institutas maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltų kalbų fonetika ir fonologija“, kuri vyks 2014 m. spalio 30-31 dienomis Vilniaus universitete. Konferencija skirta profesoriui Aleksui Girdeniui (1936-2011) atminti.

Plačiau…

Tarptautinė mokslinė konferencija „Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje“

Maloniai kviečiame dalyvauti 2014 m. rugsėjo 11-12 dienomis Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centro organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje“. Konferencija skiriama „Lietuvių kalbos žodyno“ pirmojo sąsiuvinio 90-mečiui paminėti.

Plačiau…

Latvijos dienos Vilniuje

Kviečiame dalyvauti pirmą kartą rengiamose Latvijos dienose Vilniuje (Rotušės aikštėje). Renginiai „Atrask Latviją“ vyks nuo rugsėjo 5 d. 13:00 val. iki rugsėjo 7 d. 17:00 val.

Plačiau…

Kristijono Donelaičio metams paminėti – tarptautinė mokslinė konferencija

Rugsėjo 25-26 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“. Konferencijos rengėjai – Vilniaus universitetas ir Lietuvos mokslų akademija. Rėmėjas – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas.

Plačiau…

Prof. Mauro Tullio paskaita „Dialogas ir retorika“

2014 m. rugsėjo 2 d. 17 val. LEU Lituanistikos fakultete A1 auditorijoje (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) Pizos universiteto (Italija) Filologijos, literatūros ir lingvistikos departamento vadovas, Platono draugijos pirmininkas profesorius Mauro Tulli skaitys viešą paskaitą „Dialogas ir retorika“.

Plačiau…

<< <Puslapis 2 iš 18> >>