Naujienos

Frydrichas Kuršaitis „Lietuvių kalbos gramatika 1876“

Pasirodė Vilniaus universiteto doc. dr. Birutės Kabašinskaitės parengta knyga, kurioje pirmą kartą publikuojamas žymiojo Mažosios Lietuvos filologo Frydricho Kuršaičio (1806–1884) vokiškai parašytos lietuvių kalbos gramatikos (1876) vertimas į lietuvių kalbą.

Plačiau…

Išleistas 30-asis žurnalo „Colloquia“ numeris

Pasirodė recenzuojamo mokslo žurnalo, skirto XX-XXI a. literatūros tyrimams, teorijos darbams  bei tarpdalykinėms literatūros studijoms, naujausias numeris.

Plačiau…

Išleistas 45-asis „Tautosakos darbų“ numeris

Pasirodė naujausias, 45-asis, recenzuojamo folkloristikos mokslo žurnalo „Tautosakos darbai“ numeris.

Plačiau…

Išleista antra pataisyta ir papildyta monografija „Kazimieras Kuzavinis – kalbininkas ir pedagogas“

Pasirodė antra pataisyta ir papildyta prisiminimų knyga apie įvairialypę kalbininko ir talentingo pedagogo Kazimiero Kuzavinio veiklą, šviesią ir ryškią gimtosios kalbos bei tautinės kultūros puoselėtojo asmenybę.

Plačiau…

Knyga „Klaipėda Europos istorijos kontekstuose“

Pasirodė nauja Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto parengta knyga, skirta Klaipėdos miesto istorijai. Leidinyje „Klaipėda Europos istorijos kontekstuose“ (sudarytojas ir mokslinis redaktorius dr. Vasilijus Safronovas) dešimt autorių per atskirus pjūvius siekė atskleisti Klaipėdos miesto sąsajas su platesniais Baltijos jūros ir Vidurio Rytų Europos istorijos reiškiniais

Plačiau…

Renkami atsiminimai apie kalbininką Vytautą Vitkauską (1935–2012)

Lietuvių kalbos draugija ir Lietuvių kalbos institutas pradeda rengti atsiminimų apie Vytautą Vitkauską knygą. Džiaugiamės galėdami su Jumis pasidalinti būsimos knygos rengėjų laišku:

Plačiau…

Archivum Lithuanicum 14

Pasirodė 14-asis žurnalo Archivum Lithuanicum numeris.

Plačiau…

Vinco Trumpos korespondencija: šaltinių publikacija

Pasirodė jau aštuntoji „Egzodo archyvo“ knyga – VDU Lietuvių išeivijos instituto dėstytojų dr. Daivos Dapkutės ir dr. Dalios Kuizinienės sudaryta „Vinco Trumpos korespondencija: šaltinių publikacija“ (Vilnius: Versus aureus, 2013).

Plačiau…

Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje: Brazilija

Pasirodė nauja VDU Lietuvių išeivijos instituto parengta knyga „Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje: Brazilija“. Sud. E. Aleksandravičius, D. K. Kuzmickaitė, I. Celešiūtė, M. Raškauskienė. Vilnius: Versus aureus, 2013.

Plačiau…

Arvydo Každailio knygos „Senoji Prūsa“ pristatymas

Vasario 23 d. 20 val. Vilniaus knygų mugėje (Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO forume) bus pristatoma Arvydo Každailio ofortų knyga "Senoji Prūsa".

Plačiau…

<< <Puslapis 2 iš 3> >>