Naujienos

Brno Masaryko universiteto baltistų sveikinimas 100-mečio proga

Latvijos universiteto Lituanistikos centro sveikinimas Lietuvos Respublikos šimtmečio proga

Greifsvaldo universiteto sveikinimas 100-mečio proga

Berlyno Humboldtų universiteto Vokiečių kalbos ir lingvistikos instituto Istorinės-lyginamosios kalbotyros katedros sveikinimas

Vienos universiteto Europos ir Lyginamųjų kalbos ir literatūros mokslų instituto Skandinavistikos skyriaus Lietuvių kalbos lektorato sveikinimas 100-mečio proga

DR. JURGITOS MACIJAUSKAITĖS-BONDOS IŠ VDU VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

Sausio 29 – vasario 5 d. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda skaitė paskaitas apie tradicinę lietuvių kultūrą, folklorą, tradicijas, mitologiją įvairių kalbos lygių studentams Helsinkio universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre. Studentai buvo supažindinti su reikšmingiausiomis XIX–XX a. tradicinėmis lietuvių kalendorinėmis ir populiariausiomis šiuolaikinėmis lietuvių šventėmis (Kalėdomis, Užgavėnėmis, Jurginėmis, Velykomis, Sekminėmis, Joninėmis, Vėlinėmis ir kt.), papročiais, per šventes atliekamoms apeigoms, su atskiromis šventėmis siejamu folkloru – dainomis, sakmėmis, tikėjimais.

3. J. Macijauskaitė-Bonda ir prof. Laimutė Balodė

J. Macijauskaitė-Bonda ir prof. Laimutė Balodė. Nuotraukos

BC studento nuotrauka

Plačiau…

PROF. DR. RIMVYDO PETRAUSKO IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS FRANKFURTO PRIE MAINO GOETHE’S UNIVERSITETE

Vasario 1 d. Frankfurto prie Maino Goethe’s universiteto Empirinės kalbotyros institute Kalbotyros ir kultūrologijos fakultete lankėsi VU Istorijos fakulteto Senosios ir Vidurinių amžių istorijos katedros vedėjas, Istorijos fakulteto dekanas prof. dr. Rimvydas Petrauskas. Vizito metu jis skaitė paskaitą „Pagonys, didvyriai, prekeiviai: Lietuva ir Europa Viduramžiais“.

Petrauskas_Rimvydas

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas

BC studento nuotrauka

Plačiau…

BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTŲ SEMESTRO STUDIJOS IR PRAKTIKA LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Lietuvos edukologijos universitete pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ į filologijos (lituanistikos) krypties semestro studijas ir atlikti praktikos atvyko 23 studentai iš užsienio universitetų Baltistikos centrų. Jie studijuos pavasario semestre – vasario–birželio mėn.

BC studentai

Semestro studijų Baltistikos centrų studentai su dėstytojais

Studentų nuotrauka

Plačiau…

Dr. Justo Namavičiaus iš Vilniaus universiteto vizitas Frankfurto prie Maino Goethe’s universitete

Sausio 22–25 dienomis Frankfurto prie Maino Goethe’s universiteto Empirinės kalbotyros institute (Kalbotyros ir kultūrologijos fakultetas) lankėsi VU Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos instituto asistentas, Lietuvos teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Justas Namavičius. Vizito metu jis skaitė dvi paskaitas: „Praeities revizija Lietuvos justicijoje: Tarp istorinio vertinimo ir teisinės atsakomybės“ ir „Baudžiamoji teisė ir baudžiamosios teisės mokslas Lietuvoje tarybiniu laikotarpiu“.

Pirmoje paskaitoje aptartas politikos, istorijos ir teisės santykis vertinant nusikalstamus poelgius, padarytus okupacinių valdžių atstovų Lietuvos gyventojų atžvilgiu. Buvo analizuojama, kokia yra teisės užduotis, kokios jos galimybės bei ribos reaguojant į skaudžius praeities įvykius; svarstyta, ar įmanomi alternatyvūs konflikto sprendimo būdai. Antroje paskaitoje įvertinta Lietuvos baudžiamųjų įstatymų ir baudžiamosios teisės raida tarybinės okupacijos laikotarpiu. Pateikta tuo metu galiojusių įstatymų apžvalga, nurodyta bendra teisinė koncepcija skirtingais istoriniais periodais. Namavičius kėlė klausimą, kiek baudžiamoji teisė tarnavo kaip represinis priespaudos instrumentas, o kiek ir toliau išlaikė savo „klasikines“ funkcijas. Taip pat buvo nurodytos esminės tuometinio baudžiamojo teisės mokslo tendencijos, jo santykis su sąjungoje kuriamu mokslu. Pabaigoje aptarta, kas (ne)pasikeitė nepriklausomoje Lietuvoje.

Plačiau…

VROCLAVO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO VADOVĖS DR. TATJANOS VOLOGDINOS VIZITAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

2017 m. gruodžio 26 d. – sausio 1 d. Lietuvos edukologijos universitete lankėsi Vroclavo universiteto Baltistikos centro vadovė dr. Tatjana Vologdina. Trumpalaikio vizito metu viešnia susitiko su LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto dėstytojais, dalyvavo universitete vykusiuose renginiuose. T. Vologdina lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro organizuotų žiemos kursų atidaryme, ir bendravo su įvairių šalių studentais, atvykusiais mokytis lietuvių kalbos. Dr. T. Vologdina skaitė paskaitas minėtų kursų studentams, tiek universiteto, tiek kitose bibliotekose kaupė medžiagą savo vedamoms paskaitoms.

Baltistikos centro atstovė susitiko su projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ LEU dalies administracine grupe ir aptarė pavasario semestro studijų programą, kurioje dalyvaus net 5 Vroclavo universiteto studentai.

T. Vologdina  T.Vologdina 1

Vroclavo universiteto Baltistikos centro vadovė dr. Tatjana Vologdina Lietuvos edukologijos universitete

Nuotraukos Agnės Balzaitės

 

Plačiau…

<< <Puslapis 10 iš 20> >>