Naujienos

PROF. DR. ASTOS KAZLAUSKIENĖS IR DOC. DR. LAIMOS ANGLICKIENĖS STAŽUOTĖS GRUZIJOS TECHNIKOS UNIVERSITETE

Spalio 15-22 dienomis Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojos prof. dr. Asta Kazlauskienė ir doc. dr. Laima Anglickienė. Jos skaitė paskaitas pradedančiųjų ir pažengusiųjų grupių studentams.

Filologė A. Kazlauskienė studentus labiausiai sudomino savo paskaita, kurioje ji parodė lietuvių ir gruzinų kalbų fonetinius panašumus ir skirtumus, paaiškino, kodėl visi kitakalbiai nesunkiai identifikuoja gruzinus, kalbančius kitomis kalbomis. Etnologė L. Anglickienė papasakojo apie populiariausias šiuolaikines lietuvių šventes, su studentais diskutavo, kokios kalendorinės ir miesto šventės yra labiau mėgstamos Gruzijoje ir Lietuvoje. Paskaitos buvo skaitomos lietuvių kalba, o į gruzinų kalbą jas vertė lietuvių kalbą puikiai įvaldę centro studentai Sophio Tabatadze ir Irakli Chkhvimiani, ne kartą lankęsi ir studijavę Lietuvoje įvairiuose lietuvių kalbos ir kultūros kursuose. Buvo surengtas protmūšis „Ar gerai pažįsti Lietuvą?“, kurio nugalėtojai buvo apdovanoti lietuviškais saldumynais.

1

Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro

pažengusiųjų grupė su centro vadovu prof. dr. V. Kavaliausku ir VDU

prof. dr. A. Kazlauskiene.

Laimos Anglickienės nuotrauka

Plačiau…

Dr. Gintarės Judžentytės stažuotė Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete

Š. m. spalio 8–15 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedros dėstytoja dr. Gintarė Judžentytė pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ skaitė paskaitų ciklus „Lietuvių kalbos istorija“ ir „Bendrinės lietuvių kalbos įvardžių sistema“ Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Baltologijos skyriaus studentams.

 Judžentytė

Kolegų iš Poznanės darytoje nuotraukoje

dr. Gintarė Judžentytė ir dr. Jowita Niewulis-Grablunas

iš Poznanės A. Mickevičiaus universiteto

Plačiau…

Dr. Manfredo Žvirgždo stažuotė Brno Masaryko universitete

Spalio 2-16 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Manfredas Žvirgždas lankėsi Brno Masaryko universitete, kur perskaitė Bendrosios kalbotyros ir baltistikos katedros studentams paskaitų ciklą lietuvių ir anglų kalbomis „Pažintis su lietuvių literatūros klasikais“. Ciklą sudarė šios paskaitos: „Vytautas Mačernis ir katastrofistinis egzistencializmas“, „The Trends of Lithuanian Literary Criticism“ („Lietuvių literatūros kritikos kryptys“), „Maironis and His Epoch“ („Maironis ir jo epocha“), „Alfonsas Nyka-Niliūnas ir pokarinė išeivių literatūra“. Jis taip pat pademonstravo vizualinę medžiagą, supažindino su chrestomatiniais lietuvių poezijos tekstais ir svarbiausiomis XX a. lietuvių literatūros kritikos tezėmis.

2017-10-05 17.35.42

Dr. Manfredo Žvirgždo paskaita

Vaido Šeferio nuotrauka.

Plačiau…

PROF. DR. PIETRO U. DINIO STAŽUOTĖ VILNIAUS UNIVERSITETE

Rugsėjo 28–spalio 8 dienomis VU Filologijos fakultete viešėjo Pizos universiteto Filologijos, literatūros ir lingvistikos departamento profesorius bei Pizos Baltistikos ir lituanistikos centro vedėjas prof. dr. Pietro U. Dini. Jis vedė studentams seminarą, konsultavo istorinės bei bendrosios kalbotyros, vertimo teorijos klausimais. Pietro U. Dinis spalio 5–6 dienomis dalyvavo ir skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje „Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė“, skirtoje Vertimo studijų katedros veiklos 20-mečiui paminėti.

Plačiau…

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO DĖSTYTOJŲ JURGOS TRIMONYTĖS BIKELIENĖS IR ONOS PETRĖNIENĖS VIZITAS GRUZIJOS TECHNIKOS UNIVERSITETE

Spalio 1–8 d. Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre, kurio vadovas – prof. dr. Vidas Kavaliauskas, lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros docentės Jurga Trimonytė Bikelienė ir Ona Petrėnienė. Dėstytojos dirbo su centro trijų skirtingų kalbinių lygių studentų grupėmis: skaitė paskaitas lietuvių kalbos politikos, leksikologijos, leksinės stilistikos temomis, vedė praktinius lietuvių kalbos seminarus pradedantiesiems. Seminarų metu vyko gyvos diskusijos apie Lietuvos ir Gruzijos tautų kalbos, literatūros, kultūros ryšius, surengta viktorina apie lietuvių kalbą, dalyvauta edukacinėse ir kultūrinėse programose, oficialiame susitikime su Kazbeko savivaldybės meru.

GTU_1    GTU_6   GTU_5

Doc. dr. Ona Petrėnienė ir doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

LITUANISTIKOS STUDIJOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

2017 m. rugsėjo mėn. lituanistines studijas Vytauto Didžiojo universitete pradėjo 28 studentai iš 5 šalių: Čekijos, Latvijos, Gruzijos, Rusijos ir Japonijos. Yra ypač gausus būrys gruzinų studentų, atvykusių iš Gruzijos technikos universiteto, kuriame lietuvių kalbos studijų tradiciją puoselėja doc. dr. Vidas Kavaliauskas. Lituanistines studijas taip pat noriai renkasi studentai iš Latvijos, Rusijos ir Čekijos. Džiugina ir tai, kad mūsų šalies kalba vis daugiau domisi Azijos šalių atstovų.

Doc. dr. I Žakevičienės paskaitoje apie lietuvių literatūrą

Doc. dr. I. Žakevičienės paskaitoje apie lietuvių literatūrą

Jono Petronio nuotrauka

Plačiau…

DOCENTO EDMUNDO TRUMPOS IŠ LATVIJOS UNIVERSITETO STAŽUOTĖ VILNIAUS UNIVERSITETE

Spalio 2-8 dienomis Vilniaus universiteto Filologijos fakultete stažavosi Latvijos universiteto Lituanistikos centro docentas dr. Edmundas Trumpa. Spalio 3 d. jis skaitė didelio susidomėjimo sulaukusią viešą paskaitą „Spaudos draudimas Lietuvoje ir Latvijoje (1864-1904): faktai ir paradoksai“. Baltistikos katedroje E. Trumpa aptarė Latvijos ir Vilniaus universitetų bendradarbiavimo perspektyvas, su Polonistikos centro prof. Kristina Rutkowska pasidalino arealinės lingvistikos medžiaga kuriamam Lietuvos lenkų tarmių medžiagų atlasui, susitiko su dalinėse studijose studijuojančiomis Latvijos universiteto studentėmis, kolegomis iš Lietuvių tautosakos ir literatūros instituto ir Lietuvos rašytojų sąjungos nariais, su kuriais planuoja Rygoje artimiausiu metu surengti bendrus lituanistinius renginius - konferenciją ir V. Braziūno bei D. Kalinauskaitės kūrybos vertėjų dirbtuves.

DSC03924         WP_20171003_13_10_25_Pro

Dr. Edmundo Trumpos paskaita

Vytauto Rinkevičiaus nuotraukos

Plačiau…

2017 m. spalio 12–14 d. Rygoje (Latvija) vyks tarptautinis akademinis pasaulio baltistų seminaras „Baltistų agora: literatūra, kultūra, mitologija“

Į pirmąjį šio projekto „Literatūros salų“ ciklo seminarą sukviestas tarptautinis aukštųjų mokyklų baltistinis elitas iš užsienio baltistikos centrų, kur dėstomi lietuvių literatūros dalykai. Pasaulio baltistai bus sutelkti kryptingoms baltiško tapatumo ir Baltijos regiono studijoms literatūros, kultūros ir geopolitikos kontekste. Pagrindiniai teminiai-probleminiai pranešimų ir diskusijų koncentrai: senieji baltų kultūros šaltiniai, „baltiškojo pasaulio“ kontūrų apibrėžtis, literatūriškai deklaruojami baltiški identitetai, baltiškos giminystės konceptas, baltiškasis subsratas mitologijoje ir folklore.

Agora_ tezės_2017
Agora_programa_2017

Plačiau…

EVOS KRIVANKOVOS STAŽUOTĖ VILNIAUS UNIVERSITETE

Rugsėjo 17–23 dienomis VU Filologijos fakultete stažavosi Brno Masaryko universiteto dėstytoja Eva Krivankova. Ji kartu su Baltistikos ir Lietuvių kalbos katedros dėstytojais aptarė dėstymui Masaryko universitete svarbias temas iš žodžių darybos, sintaksės ir akcentologijos, dirbo VU bibliotekoje.

20170918_Eva Krivankova

Eva Krivankova Vilniaus universitete

Nuotrauka iš soc. tinklo „Facebook“

Plačiau…

GEDOS MONTVILAITĖS-SABAITIENĖS STAŽUOTĖ

2017 m. rugsėjo 14-23 d. Lietuvoje lankėsi Prahos Karolio universiteto Baltistikos centro dėstytoja Geda Montvilaitė-Sabaitienė. Vytauto Didžiojo universitete pagal išankstinį susitarimą buvo skaitytos paskaitos ir vesti seminarai „Lietuvių filologijos ir leidybos“ bakalauro, „Lietuvių literatūros ir spaudos“ magistro programų studentams. G. Montvilaitė-Sabaitienė skaitė paskaitas šiomis temomis: Prahos lingvistinė mokykla, naujausios literatūrologijos tendencijos Čekijoje,  lietuvių ir čekų literatūriniai ryšiai, čekiškoji spauda XIX-XX a. sandūroje ir nepriklausomoje Čekijoje. Buvo surengti susitikimai su VDU Humanitarinių mokslų fakulteto prodekanu doc. dr. Giedriumi Janausku, Kultūrų studijų ir Lituanistikos katedrų dėstytojais, per kuriuos diskutuota apie studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, glaudesnį Prahos Karolio universiteto ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje.

Plačiau…

<< <Puslapis 18 iš 23> >>