Naujienos

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINIUS ŽIEMOS KURSUS VILNIAUS UNIVERSITETE

Skelbiame registraciją į Vilniaus universitete organizuojamus lituanistinius žiemos kursus, kurie vyks 2019 m. sausio 7–18 dienomis.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija

PROF. DR. VIDO KAVALIAUSKAS VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Rugpjūčio 5–14 d. Vytauto Didžiojo universitete viešėjo Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro profesorius Vidas Kavaliauskas. Per vizitą jis ne tik rinko medžiagą dėstomiems lituanistiniams dalykams ir moksliniams tyrimams, bet ir lankėsi VDU Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursuose, kur A2, B1, B2 lygių studentams vedė „Lietuvių kalbos tarties praktikumą“ ir „Lietuvių kalbos kirčiavimo praktikumą“.

1 nuotrauka_V. Kavaliauskas su Vasaros kursų studentais

V. Kavaliauskas su Vasaros kursų studentais
Studento nuotrauka

Plačiau…

DOC. DR. CHRISTIANĖS SCHILLER VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

Rugpjūčio 15-20 dienomis Vilniaus universitete stažavosi Berlyno Humboldtų universiteto docentė Christianė Schiller, kuri dirbo VU bibliotekoje – rinko lietuvių tautosakos, ypač pasakų, duomenis. Ch. Schiller su kolegomis iš VU diskutavo senųjų lietuviškų tekstų tyrimo ir įprastos bei skaitmeninės leidybos klausimais, lygino senųjų tekstų tyrimų problematiką Lietuvoje ir Vokietijoje, aplankė Valdovų rūmuose surengtą parodą „Saksonijos Kurfiurstai – Lietuvos Didieji Kunigaikščiai. Dvaro kultūra ir menas valdant Augustui II ir Augustui III“.

siler1  siler2

Doc. Christianė Schiller Vilniaus universiteto bibliotekoje

Dr. Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet nuotraukos

Plačiau…

DR. FELIKSO THIESO IŠ FRANKFURTO PRIE MAINO GOETĖS UNIVERSITETO VIZITAS LIETUVOJE

Nuo liepos 27 iki rugpjūčio 8 d. Vilniaus universitete stažavosi dr. Feliksas Thiesas iš Frankfurto prie Maino Getės universiteto Empirinės kalbotyros instituto. Jis dalyvavo Vilniaus universiteto ir asociacijos „Academia Salensis“ rengiamoje Salų kalbotyros vasaros mokykloje bei konferencijoje „Academia Grammaticorum Salensis Quinta Decima“. Salų konferencijoje F. Thiesas pristatė pirmuosius Baltistikos projekto, kuriame siekiama ištirti Martyno Liuterio Biblijos vertimo įtaką lietuvių ir kitoms baltų kalboms, rezultatus, o grįžęs iš Salų mokyklos į Vilnių dalyvavo Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujojo Testamento skaitmeninimo seminare „Interactive Digital Edition of Chylinski’s New Testament-4“.

felix  felix2

Dr. Feliksas Thiesas Salų kalbotyros vasaros mokykloje

Dr. Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet nuotraukos

Plačiau…

VASAROS LITUANISTIKOS KURSTAI – VILNIAUS UNIVERSITETE

Liepos 2–27 d. Vilniaus universitete vyko Vasaros lituanistikos kursai. Mokytis juose lietuvių kalbos ir susipažinti su Lietuvos kultūra atvyko 93 studentai iš 27 šalių: Argentinos, Australijos, Austrijos, Brazilijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, Filipinų, Gruzijos, Indonezijos, Italijos, Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Meksikos, Naujosios Zelandijos, Prancūzijos, Rusijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Ukrainos, Uzbekistano, Vengrijos, Vokietijos. Daugiausia buvo atvykusiųjų iš JAV – 20 studentų. Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimo projektas parėmė 11 studentų dalyvavimą kursuose, dar 33 kursų dalyviai gavo Švietimo mainų ir paramos fondo finansavimą.

Suskirstyti į 6 grupes pagal kalbos mokėjimo lygį, studentai kasdien po 4 ar 6 akademines valandas mokėsi lietuvių kalbos. Po pietų vyko paskaitos apie Lietuvos kultūrą – kalbą, architektūrą, tradicijas, folklorą, socialinį ir politinį gyvenimą, kasdienio gyvenimo kultūrą – ir gamtą. Taip pat buvo rengtis ekskursijos po Vilniaus universitetą ir Senamiestį, studentai lankėsi Valdovų rūmuose, Genocido aukų muziejuje ir Europos parke. Kursų dalyviai mokėsi lietuvių liaudies dainų ir ratelių, tradicinių amatų, linksminosi vakarėliuose, šoko ir dainavo su VU folkloro ansambliu „Ratilio“, o šeštadieniais kursų vyko į Trakus, Kauną ir Druskininkus.

Daugiau informacijos žr.: http://www.lsk.flf.vu.lt/lt/naujienos/lietuviu-kalbos-vasaros-kursai-2/

Plačiau…

EDUKACINĖ STOVYKLA ŽEMAITIJOJE, SKIRTA LIETUVIŲ KALBAI, KULTŪRAI IR ISTORIJAI PAŽINTI

Liepos 1–12 d. Žemaitijoje, Šilutės r., vyko Edukacinė lietuvių kalbos vasaros stovykla, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti, kurią organizavo Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakultetas. Stovykloje dalyvavo studentai iš 9 baltistikos centrų, kurie veikia Latvijos, Gruzijos, Rusijos, Čekijos, Suomijos, Lenkijos ir Kazachstano universitetuose.

Edukacinėje stovykloje studentai pagal kalbos mokėjimo lygį buvo suskirstyti į tris grupes ir 10 dienų intensyviai mokėsi lietuvių kalbos kursuose, po paskaitų jie dalyvavo edukacinėse, kultūrinėse, istorinėse programose ir daug keliavo. Studentams neišdildomų įspūdžių paliko stovyklos edukacinės programos, senieji lietuviški amatai, veiklos: su folkloro ansambliu jie mokėsi tautinių šokių, dainų, žaidimų; drauge su amatininkais ir dėstytojais mokėsi tradicinių amatų – maisto, muilo gamybos, pynimo, karpinių meno ir kt.  Ypač studentai džiaugėsi apsilankymu Nidoje, buvimu prie Baltijos jūros, taip pat buvo aplankyta ir Klaipėda, Kintai – Vydūno kultūros centras.

Stovykloje dalyvavę baltistikos centrų studentai džiaugėsi, kad lietuvių kalbos stovykloje gali mokytis nuolat – ne tik per intensyvius lietuvių kalbos kursus, bet ir nuolat bendraudami, girdėdami lietuvių kalbą, pažindami Lietuvos istoriją ir kultūrą, regionus. Pasibaigus stovyklai, mokymų dalyviams buvo įteikti neformaliojo ugdymo pažymėjimai.

Edukacinė stovykla  Edukacinė stovykla5

Edukacinė lietuvių kalbos vasaros stovykla

Nuotraukos BC studentų

Plačiau…

DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI DRUSKININKUOSE

Š. m. lapkričio 12–16 d. organizuojami dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai Druskininkuose.

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

Plačiau…

BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTŲ DIALEKTOLOGINĖ EKSPEDICIJA AUKŠTAITIJOJE

Birželio 23–30 d. Aukštaitijoje, Panevėžio r., vyko dialektologinė baltistikos centrų studentų ekspedicija, skirta Aukštaitijos regionui, tarmėms, istorijai, etnografijai pažinti, kurią organizavo Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakultetas. Stovykloje dalyvavo studentai iš Baltistikos centrų, kurie vykdo savo veiklą Lenkijos, Latvijos, Sakartvelo, Rusijos, Čekijos, Suomijos universitetuose.

Baltistikos centrų studentai edukacinėje stovykloje intensyviai mokėsi dialektologijos pagrindų, po paskaitų dalyvavo įvairiose edukacinėse, kultūrinėse, istorinėse programose, daug keliavo. Intensyviai dirbdami, studentai susipažino su Lietuvos etnografiniais regionais, tarmių ypatumais, mokėsi transkripcijos, ekspedicijose darė tarminius įrašus. Baltistikos studentų mokymai vyko 7 dienas.

Į Aukštaitiją atvykusiems studentams neišdildomus įspūdžius paliko stovyklos edukacinės programos, senieji lietuviški amatai ir įvairios veiklos: su folkloro ansambliu mokėsi aukštaitiškų šokių, dainų, žaidimų. Ypač studentai džiaugėsi apsilankymu Aukštaitijos žaliajame mieste Anykščiuose: medžių lajų take, prie Puntuko akmens, itin sudominusiame Siauruko muziejuje, kopė į Laimės žiburį, klausėsi paskaitų apie lietuvių literatūros klasikus, gyvenusius ir dirbusius Anykščių krašte. Pasibaigus edukacinei stovyklai, Baltistikos centrų studentams buvo įteikti neformaliojo ugdymo pažymėjimai.

Dialektologinė_ekspedicija2  Dialektologinė_ekspedicija5

Dialektologinė ekspedicija

Nuotraukos BC studentų

Plačiau…

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO mokslininkės DR. SOLVEIGOS DAUGIRDAITĖS VIZITAS Goethės universiteto Empirinės kalbotyros institute

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Solveiga Daugirdaitė nuo 2018 m. liepos 1 d. iki liepos 8 d. viešėjo Goethės universiteto Empirinės kalbotyros institute (Frankfurtas prie Maino, Vokietijos Federacinė Respublika). Per vizitą lietuvių kalbos besimokantys Goethės universiteto studentai išklausė lektorės parengtą paskaitų ciklą „Šiuolaikinė lietuvių literatūra“, kuris buvo skirtas aptarti lietuvių mentaliteto ir literatūros slinktims XX a. II pusėje. Paskaitose buvo analizuojamos perėjimo iš totalitarinės visuomenės laiku rašytos literatūros ypatybės ir tolesnė jos raida. Paskaitas lankė empirinės kalbotyros, baltų kalbotyros, meno istorijos (8 semestras) bei informatikos (6 semestras) studentai.

solveiga

Dr. Solveiga Daugirdaitė Goethės universiteto Empirinės kalbotyros institute

BC studento nuotrauka

Plačiau…

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE PRASIDEDA LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS KURSAI

Vytauto Didžiojo universitete liepos 16 d. prasidėjo Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai, kuriuose šiais metais dalyvauja 33 studentai iš 13 šalių: Austrijos, Baltarusijos, Čekijos, Estijos, JAV, Lenkijos, Latvijos, Rusijos, Sakartvelo, Suomijos, Švedijos, Vengrijos ir Vokietijos. Kursai į Kauną, kaip ir kiekvienais metais, sukvietė lietuvių kalbos mokymosi entuziastus, besidominčius ne tik lietuvių kalba, bet ir mūsų šalies kultūra.

Keturias savaites studentai lietuvių kalbos mokysis suskirstyti į grupes pagal kalbos mokėjimo lygį (nuo A1 iki B2): turtins žodyną, mokysis lietuvių kalbos gramatikos, dalyvaus diskusijose. Jų laukia ir plati kultūrinė programa, padėsianti pažinti mūsų krašto savitumą. Per kursus studentai pagilins žinias apie Lietuvos istoriją, identitetą, liaudies šokius, mitybos tradicijas bei šventes, aplankys įdomiausias Kauno bei Lietuvos vietas, šoks lietuviškus šokius, lankysis muziejuose. Po paskaitų visi norintieji kursų dalyviai galės dar daugiau laiko praleisti kartu dainuodami Vytauto Didžiojo universiteto vasaros mokyklų jungtiniame chore. Vyks ir studentų pamėgtas tarptautinis vakaras su lietuviško folkloro grupe, kur taip pat bus galima pristatyti savo gimtosios šalies valgius, šokius bei dainas.

2_Kursų vadovė su studentais iš Sakartvelo  3_ Lietuvių kalbos pamokoje

Kursų vadovė su studentais iš Sakartvelo           Lietuvių kalbos pamokoje

Studentų nuotraukos

 

Plačiau…

<< <Puslapis 2 iš 19> >>