Naujienos

ĮVYKO BALTISTIKOS CENTRŲ DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI

Sausio 28–vasario 1 d. Druskininkuose vyko Baltistikos centrų (BC) dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai, kuriuose dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) dalyviai.

Siekiant stiprinti užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą,­­ pagal projektą kursuose dalyvavo Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto (Rusija), Lorando Etvešo universiteto (Vengrija), Černiachovsko pedagoginio instituto (Rusija), Daugpilio universiteto (Latvija), Frankfurto prie Maino Goethe’s universiteto (Vokietija), Sakartvelo technikos universiteto (Gruzija), Helsinkio universiteto (Suomija), Krokuvos Jogailaičių universiteto (Lenkija), Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto (Lenkija), Prahos Karolio universiteto (Čekija), Rezeknės technologijų akademijos (Latvija), Sankt Peterburgo universiteto (Rusija), Stokholmo universiteto (Švedija), Tartu universiteto (Estija), Kijevo Taraso Ševčenkos universiteto (Ukraina), Varšuvos universiteto (Lenkija), Vroclavo universiteto Baltistikos (lituanistikos) centrų dėstytojai.

Druskininkuose dėstytojams vyko paskaitos ir apskritojo stalo diskusijos, kurias moderavo Helsinkio universiteto BC vadovė Aurelija Kaškelevičienė. Paskaitas dėstytojams skaitė Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai: doc. dr. Zita Nauckūnaitė („Mokomės pažinti kalbą ir rašyti“, „Mokomės klausyti ir išgirsti“, „Mokomės suprasti ir pasakoti“), prof. dr. Regina Rinkauskienė („Lietuvių kalbos tarmės XXI amžiuje“), doc. dr. Žydronė Kolevinskienė („Tikro lietuvio neieškant: XXI amžiaus literatūros iššūkiai“), doc. dr. Laimutė Anglickienė („Šiuolaikinio jaunimo folkloro tendencijos“), dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda („Lietuvių etiologinių ir mitologinių sakmių pasaulis“), dr. Giedrė Barkauskaitė („Lietuvių etnochoreografija“), prof. dr. Raimonda Ragauskienė („Žmogiškasis veiksnys istorijoje“) ir lekt. Vilija Janušauskienė („Literatūros archeologija“).

Druskininkai 7  Druskininkai 8

Druskininkuose vyko Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai

Renginio akimirkos – kursų organizatorių nuotraukose.

Plačiau…

VYKS BALTISTIKOS CENTRŲ DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI

Sausio 28–vasario 1 d. Druskininkuose vyks Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos  kėlimo kursai „Ieškome naujų lituanistikos studijų strategijų, metodų, darbo formų“. Mokymuose dalyvaus Baltistikos centrų dėstytojai iš Helsinkio universiteto (Suomija), Prahos Karolio universiteto (Čekija), Sankt Peterburgo universiteto (Rusija), Stokholmo universiteto (Švedija), Talino universiteto (Estija), Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto (Rusija), Sakartvelo technikos universiteto (Gruzija), Vroclavo universiteto (Lenkija), Kijevo universiteto (Ukraina) ir kt. Mokymų metu vyks paskaitos, apskritojo stalo diskusijos, edukacinė, istorinė, kultūrinė programa. Paskaitas dėstytojams skaitys Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai: doc. dr. Zita Nauckūnaitė, prof. dr. Regina Rinkauskienė, doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, doc. dr. Laimutė Anglickienė, dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, prof. dr. Raimonda Ragauskienė, lekt. Vilija Janušauskienė ir kiti.

Plačiau…

DR.DONATOS MITAITĖS STAŽUOTĖ SANKT-PETERBURGO UNIVERSITETE

Gruodžio 10-19 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Donata Mitaitė lankėsi Sankt-Peterburgo universitete, kur Baltistikos centro studentams perskaitė paskaitų ciklą „Aktualios dabartinės lietuvių literatūros problemos“. Ciklą sudarė šios paskaitos: „Tomas Venclova – poetas, intelektualas, pasaulio ir Lietuvos pilietis“, „Ką reiškia būti liaudies poetu Lietuvoje. Justinas Marcinkevičius ir jo karta: poezija, politika, kompromisai ir dramos“, „Vilnius Juditos Vaičiūnaitės kūryboje. Namų ieškojimas Nijolės Miliauskaitės poezijoje“, „Šiandieninė lietuvių literatūra: kas nauja, aktualu ir įdomu“. Konsultacijų metu su studentais ir dėstytojais buvo aptartos jiems aktualios šiandieninės lietuvių literatūros bei jos vertimų problemos.

Peterburgas1  Peterburgas2

Dr. Donata Mitaitė Sankt-Peterburgo universitete

Nuotraukos iš asmeninio dr. D. Mitaitės archyvo

Plačiau…

DOC. DR. JURGIO PAKERIO VIZITAS LIEPOJOS UNIVERSITETE

Gruodžio 3–4 d. Vilniaus universiteto Baltistikos katedros dėstytojas Jurgis Pakerys lankėsi Liepojos universitete, kur skaitė dvi paskaitas „Morfoloģiska aizgūto darbības un īpašības vārdu adaptācija baltu valodās“ ir „Periphrastic causative constructions in Baltic“. Lankydamasis Liepojos universitete doc. dr. J. Pakerys kartu su kolegomis aptarė aktualias tyrimų temas ir baltistines studijas Liepojoje.

Pakerys. Liepojos universitetas. 2018 12 03

Doc. dr. Jurgis Pakerys Liepojos universitete

BC studento nuotrauka

Plačiau…

Linkime ramių, šviesių, žiemiškų Kalėdų!

Žiema4

DOC. DR. VYTAUTO RINKEVIČIAUS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO STAŽUOTĖ VARŠUVOS UNIVERSITETE

Lapkričio 25 d. – gruodžio 2 d. Vilniaus universiteto Baltistikos katedros docentas dr. Vytautas Rinkevičius viešėjo Varšuvos universitete ir skaitė paskaitų ciklą „Prūsų kalbos įvadas“. Kurso klausytojai buvo supažindinti su prūsų kalba ir jos istorija, pagrindiniais rašto paminklais, tarmėmis, taip pat kalbėta apie santykį su giminiškomis baltų ir slavų kalbomis bei minėtos prūsų kalbos atgaivinimo idėjos. Atskiras seminaras buvo skirtas vienos prūsų tarmės fonologinei ir morfologinei sistemai aptarti bei detaliai prūsiško teksto fragmento analizei.

Rin1  Rin2

Doc. dr. Vytautas Rinkevičius Varšuvos universitete

Joanos Tabor nuotraukos

Plačiau…

LIEPOJOS UNIVERSITETO PROFESORĖS ZANDOS GŪTMANĖS VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Lapkričio 1-9 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Liepojos universiteto Humanitarinių mokslų ir menų fakulteto prof. dr. Zanda Gūtmanė. Profesorė magistrantūros studentams ir kitiems susidomėjusiems skaitė paskaitą tema „Latvių literatūros, kultūros ir istorijos paralelės Baltijos kultūros kontekste“.

 Viešniai buvo surengti susitikimai su VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros dėstytojais ir mokslo darbuotojais ir vyko diskusijos apie studijų ir mokslo tyrimų plėtojimą, glaudesnį Liepojos universiteto Humanitarinių mokslų ir meno fakulteto bendradarbiavimą su Vytauto Didžiojo universitetu. Prof. dr. Z. Gūtmanė universiteto bibliotekoje susipažino su Lietuvoje išleista naujausia lituanistine literatūra, rinko medžiagą dėstomiems lituanistiniams dalykams (Baltijos literatūros raida, XX amžiaus Baltijos literatūra) ir moksliniams tyrimams.

Gūtmane1  Gūtmane2

Prof. dr. Zanda Gūtmanė Vytauto Didžiojo universitete

Nuotraukos iš asmeninio prof. Zandos Gūtmanės archyvo

Plačiau…

DOC. DR. BRONĖS STUNDŽIENĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS VROCLAVO UNIVERSITETE

Lapkričio 17-24 d. Vroclavo universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre lankėsi Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentė Bronė Stundžienė, kuri studentams skaitė paskaitų ciklą apie tradicinę lietuvių kultūrą.

Vroclave doc. dr. B. Stundžienė skaitė paskaitas „Iš lietuvių tradicinės kultūros istorijos ir dabarties“: „Šiuolaikinė lietuvių tradicinė kultūra: ko nebėra ir kas kuriama?“, „Istorinio ir dabarties lietuvių folkloro sandūra“, „Folkloras kaip Lietuvos regionų atminties vietos“, per kurias siekė perteikti susintetintą lietuvių tradicinės kultūros proceso vaizdą, leidžiantį užčiuopti jos tęstinumą (savaiminį ir atnaujinamą) bei nuolat vykstantį naujų kultūros apraiškų formavimąsi. Pristatant lietuvių bendruomeninių ir šeimos papročių bendrą kontekstą buvo atkreiptas dėmesys į jų savitumus, paplitimą, kartu pabrėžiant daugelio tradicijų paraleles   regioniškai artimose kultūrose, tarp jų ir lenkų. Kaip įdomus šiuolaikinės kultūros atvejis, remiantis neseniai atliktais tyrimais, aptartos lietuvių ir Rytų Lietuvoje gyvenančių lenkų laidotuvių  tradicijų (liaudiškų giesmių) bendros naujos tendencijos. Klausytojai taip pat buvo supažindinti su dalies dabarties visuomenės, ypač akademinio jaunimo, siekiu atgaivinti (renovuoti) senojo baltiško pasaulėvaizdžio reliktus, kuriems priklauso ir archajiško sluoksnio sutartinių tradicijos (polifoninių dainų) vis labiau populiarėjanti edukacija. Studentai buvo skatinami permąstyti, kaip mūsų dienomis veikia folklorinė atmintis, kaip ir kodėl ji reiškiasi ar nesireiškia moderniaisiais laikais, kur ją šiandien galima atpažinti. Naujai įdabartinamu tautosakos pavyzdžiu buvo pasirinktas smulkiosios tautosakos žanras, parodant, kaip keičiasi patarlių bei priežodžių prasmė, pakeičiant posakio vieną ar kitą žodį  (antiparemijų plitimo tradicija).

stundziene1  stundziene3

Doc. Bronė Stundžienė Vroclavo universitete

BC studentų nuotraukos

 

Plačiau…

Švedijos universiteto atstovo profesoriaus Peterio Vanago vizitas Lietuvoje

Lapkričio 6–12 d. Lietuvoje lankėsi Švedijos universiteto Baltistikos centro vadovas prof. dr. Peteris Vanagas.

Trumpalaikio vizito metu svečias dalyvavo keliuose Simono Daukanto 225-mečiui skirtuose renginiuose: Giedriaus Subačiaus monografijos „Simono Daukanto Rygos ortografija“ pristatyme Signatarų namuose, S. Daukanto rankraščių parodos atidaryme ir prof. G. Subačiaus paskaitoje Nacionalinėje bibliotekoje ir mokslinėje konferencijoje „ir kraštą vadino valstybe...“ Nacionalinėje bibliotekoje. Vizito metu profesorius susitiko su kolegomis iš Lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir kitų įstaigų, per kuriuos aptarė įvairius mokslinio bei akademinio pobūdžio bendradarbiavimo klausimus.

P.Vanagas

Prof. dr. Peteris Vanagas su kolegomis

Nuotrauka iš asmeninio P. Vanago archyvo

 

Plačiau…

Baltijos Imanuelio Kanto universiteto Baltistikos centro atstovės vizitas Lietuvoje

Lapkričio 19–25 d. Lietuvoje lankėsi Baltijos I. Kanto universiteto Baltistikos centro vadovė Violeta Lopetienė, kuri trumpalaikio vizito metu Lietuvoje sėmėsi patirties savo paskaitoms, konsultavosi su kolegomis.

Lankydamasi Lietuvoje V. Lopetienė lankėsi VDU Švietimo akademijoje, konsultavosi su įvairių disciplinų dėstytojais ir aptarė ateities bendradarbiavimo perspektyvas, būsimas studentų mainų programas. V. Lopetienė apsilankė M. Mažvydo bibliotekoje, kurioje prof. dr. Dainius Vaitiekūnas supažindino su Lituanistikos skyriaus darbu, pristatė įvairius mokslinius tyrimus. Šis vizitas V. Lopetienei buvo naudingas tęsiant lituanistikos sklaidą Kaliningrade.

V_ Lopetienė

Baltijos I. Kanto universiteto Baltistikos centro vadovė Violeta Lopetienė

Iš asmeninio Violetos Lopetienės archyvo

Plačiau…

<< <Puslapis 2 iš 22> >>