Naujienos

PROF. DR. NICOLĖS NAU IŠ POZNANĖS A. MICKEVIČIAUS UNIVERSITETO VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

Gegužės 1-5 d. Vilniaus universitete lankėsi Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto profesorė dr. Nicolė Nau. Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūrų institute profesorė skaitė pranešimą „Sakinių jungimas sakytiniame diskurse, remiantis latgalių tekstais“. Seminare dalyvavo lituanistai, baltistai ir kitų specialybių mokslininkai bei studentai. Prof. dr. N. Nau dalyvavo susitikimuose su Vilniaus universiteto kolegomis baltistais ir aptarė įvairius baltų kalbų tyrimo ir didaktikos klausimus.

nau 2

Prof. Nicole Nau, prof. Axel Holvoet ir dr. Petr Arkadyev

Dr. Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet nuotrauka

 

Plačiau…

DR. HALINOS BERESNEVIČIŪTĖS-NOSALOVOS VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Gegužės 6-13 d. Vilniuje ir Kaune lankėsi Brno Masaryko universiteto Kalbotyros ir baltistikos instituto dėstytoja dr. Halina Beresnevičiūtė-Nosalova. Vizito metu dr. H. Beresnevičiūtė-Nosalova rinko medžiagą Baltijos regiono ir Lietuvos istorijos kursų atnaujinimui, taip pat rengiamoms publikacijoms iš Lietuvos istorijos srities bei susipažino su naujausia literatūra, tyrinėjo retus spaudinius ir senąją periodiką. Vilniuje dr. H. Beresnevičiūtė-Nosalova lankėsi Nacionalinėje M. Mažvydo bei T. Vrublevskio mokslų akademijos  bibliotekose, Kaune – Vytauto Didžiojo universiteto bei Kauno viešojoje bibliotekose. Per vizitą buvo surengti susitikimai su Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros dėstytojais bei mokslo darbuotojais ir diskutuota apie studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, glaudesnį Brno Baltistikos centro bei Vytauto Didžiojo universiteto bendravimą.

nasalova 1     nasalova 2

H. Beresnevičiūtė-Nosalova VDU Leonido       Susitikimas su VDU istorikais

Donskio bibliotekoje

Jurgitos Macijauskaitės-Bondos nuotraukos

Plačiau…

DOKT. TEREZOS KABELAČOVOS IŠ MASARYKO UNIVERSITETO (BRNO) VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

Gegužės 6 –13 d. Vilniaus universitete stažavosi Masaryko universiteto (Brno) Filosofijos fakulteto Kalbotyros ir baltistikos instituto doktorantė Tereza Kabeláčová. Stažuotės metu ji dirbo bibliotekoje, konsultavosi su VU mokslininkais aktualiosios sakinio sklaidos lietuvių kalboje klausimais, dalyvavo prof. dr. Anos Verschnik (Talino universitetas) paskaitose „Kalbų kontaktai ir metalingvistinis sąmoningumas“ bei „Anglų kalba Estijoje. Anglų-estų kalbų kontaktai“.

Kabelacova

Dokt. Tereza Kabeláčová Vilniaus universitete

Dr. Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet nuotrauka

 

Plačiau…

Tarptautinė konferencija „Tauta ir tapatybė kalboje“

2018 m. gegužės 25–27 dienomis Nidoje vyks tarptautinė konferencija „Tauta ir tapatybė kalboje“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferenciją organizuoja Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedra. Dalyvauja mokslininkai iš užsienio baltistikos ir lituanistikos centrų (Austrijos, Latvijos, Lenkijos, Sakartvelo, Suomijos ir Vokietijos) bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų.

Konferencijos programa

Konferencijos tezės

Plačiau…

DR. LILITOS ZALKALNS IŠ STOKHOLMO UNIVERSITETO VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Balandžio 23-30 d. Vytauto Didžiojo universitete lankėsi Stokholmo universiteto Slavų ir baltų studijų, suomių, nyderlandų ir vokiečių kalbų instituto, Baltų kalbų skyrius dėstytoja dr. Lilita Zalkalns. Trumpalaikio vizito metu viešnia dalyvavo skandinavų kalboms ir kultūroms skirtame renginyje „Skandinavų dienos 2018“, kur studentams ir akademinei bendruomenei skaitė paskaitą apie šių dienų Švediją, šalies politinio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo aspektus.

zalkalns-1                    zalkalns-2

L. Zalkalns su L. Anglickiene ir R. Račiūnaite-Paužuoliene     L. Zalkalns paskaita.

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINES 2018 M. RUDENS SEMESTRO STUDIJAS VU

Studijų pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d., pabaiga – 2018 m. gruodžio 21 d. Atvykstantiems studentams apmokamos studijos, padengiamos kelionės išlaidos, kas mėnesį mokama stipendija. Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

KAZACHSTANO ABAJAUS VARDO NACIONALINIO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO ATSTOVĖS PROF. DR. MARZHAN TAJIYEVOS VIZITAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Balandžio 15–21 d. Lietuvos edukologijos universitete lankėsi Kazachstano Abajaus vardo nacionalinio pedagoginio universiteto Baltistikos centro atstovė prof. dr. Marzhan Tajiyeva. Trumpalaikio per vizitą viešnia susitiko su LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto dekanu ir dėstytojais, dalyvavo universitete vykusiuose renginiuose. Viešėdama LEU prof. dr. M. Tajiyeva stebėjo Lietuvių kalbos ir kultūros centro dėstytojų vedamas paskaitas, kuriose sėmėsi patirties, ir konsultavosi su centro vadove dr. Vilma Leonavičiene. Viešnia taip pat lankėsi bibliotekose, susitiko su projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ LEU dalies administracine grupe.

kazachai2  kazachai3

Prof. dr. Marzhan Tajiyeva Lietuvos edukologijos universitete

Nuotraukos Lietuvių kalbos ir kultūros centro dėstytojų

Plačiau…

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROF. DR. REGINOS RINKAUSKIENĖS IR DOC. DR. LAIMUTĖS BUČIENĖS VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE

Balandžio 15–21 d. Helsinkio universiteto Baltistikos centre lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto dėstytojos prof. dr. Regina Rinkauskienė ir doc. dr. Laimutė Bučienė. Vizito metu prof. dr. R. Rinkauskienė skaitė paskaitų ciklą „Lietuvių kalbos tarmės ir etnografiniai regionai“ ir vedė seminarus „Lietuvių kalbos tarmių ir kalbos istorijos sąlyčio taškai“. Doc. dr. L. Bučienė skaitė paskaitų ciklą „Lietuvių kalbos sintaksinė sandara funkciniu aspektu“ ir vedė seminarus „Praktiniai lietuvių kalbos sintaksės aspektai“.

buciene-1 buciene-2

Prof. dr. Regina Rinkauskienė ir doc. dr. Laimutė Bučienė Helsinkio universitete

BC studento nuotraukos

Plačiau…

PROF. DR. DALIOS KUIZINIENĖS IŠ VDU VIZITAS KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETE

Balandžio 9-15 d. Krokuvos Jogailaičių universiteto Polonistikos fakultete  lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros dėstytoja prof. dr. Dalia Kuizinienė. Ji skaitė paskaitas polonistiką studijuojantiems bakalauro studijų studentams, kurių dalis mokosi lietuvių kalbos ir klauso lietuvių literatūros istorijos kurso.

Prof. dr. D. Kuizinienė studentams skaitė paskaitas apie lietuvių egzilio prozą ir poeziją. Per paskaitas buvo išryškintos svarbiausios lietuvių egzilio literatūros tendencijos ir svetur gyvenančių lietuvių rašytojų patirtos įtakos. Analizuojant egzilio prozos modernėjimo slinktis, pristatyta svarbiausių išeivijoje kūrusių vidurinės generacijos autorių kūryba, analizuoti atskiri modernistines tendencijas reprezentuojantys tekstai (daugiausia dėmesio skirta Jono Meko, Juliaus Kaupo, Antano Škėmos, Algirdo Landsbergio novelistikai), per paskaitas drauge su studentais ieškota lietuvių ir lenkų literatūros paralelių.

Plačiau…

BALTARUSIJOS VALSTYBINIO M. TANKO VARDO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI PROF. DR. GINTAUTAS KUNDROTAS IŠ LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO

Balandžio 18–24 d. Baltarusijos valstybinio M. Tanko vardo pedagoginio universiteto Baltistikos centre lankėsi LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto dekanas prof. dr. Gintautas Kundrotas. Per vizitą buvo skaitomas paskaitų ciklas „Lietuvių kalbos segmentiniai ir supersegmentiniai elementai“ ir vesti seminarai iš fonetikos. Taip pat prof. dr. G. Kundrotas skaitė paskaitas apie tarptautinius žodžius, gramatinių žodžių formų parinkimą ir vartojimą.

Plačiau…

<< <Puslapis 2 iš 16> >>