Naujienos

DR. JURGITOS MACIJAUSKAITĖS-BONDOS IŠ VDU VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

Sausio 29 – vasario 5 d. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda skaitė paskaitas apie tradicinę lietuvių kultūrą, folklorą, tradicijas, mitologiją įvairių kalbos lygių studentams Helsinkio universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre. Studentai buvo supažindinti su reikšmingiausiomis XIX–XX a. tradicinėmis lietuvių kalendorinėmis ir populiariausiomis šiuolaikinėmis lietuvių šventėmis (Kalėdomis, Užgavėnėmis, Jurginėmis, Velykomis, Sekminėmis, Joninėmis, Vėlinėmis ir kt.), papročiais, per šventes atliekamoms apeigoms, su atskiromis šventėmis siejamu folkloru – dainomis, sakmėmis, tikėjimais.

3. J. Macijauskaitė-Bonda ir prof. Laimutė Balodė

J. Macijauskaitė-Bonda ir prof. Laimutė Balodė. Nuotraukos

BC studento nuotrauka

Plačiau…

PROF. DR. RIMVYDO PETRAUSKO IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS FRANKFURTO PRIE MAINO GOETHE’S UNIVERSITETE

Vasario 1 d. Frankfurto prie Maino Goethe’s universiteto Empirinės kalbotyros institute Kalbotyros ir kultūrologijos fakultete lankėsi VU Istorijos fakulteto Senosios ir Vidurinių amžių istorijos katedros vedėjas, Istorijos fakulteto dekanas prof. dr. Rimvydas Petrauskas. Vizito metu jis skaitė paskaitą „Pagonys, didvyriai, prekeiviai: Lietuva ir Europa Viduramžiais“.

Petrauskas_Rimvydas

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas

BC studento nuotrauka

Plačiau…

BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTŲ SEMESTRO STUDIJOS IR PRAKTIKA LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Lietuvos edukologijos universitete pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ į filologijos (lituanistikos) krypties semestro studijas ir atlikti praktikos atvyko 23 studentai iš užsienio universitetų Baltistikos centrų. Jie studijuos pavasario semestre – vasario–birželio mėn.

BC studentai

Semestro studijų Baltistikos centrų studentai su dėstytojais

Studentų nuotrauka

Plačiau…

Dr. Justo Namavičiaus iš Vilniaus universiteto vizitas Frankfurto prie Maino Goethe’s universitete

Sausio 22–25 dienomis Frankfurto prie Maino Goethe’s universiteto Empirinės kalbotyros institute (Kalbotyros ir kultūrologijos fakultetas) lankėsi VU Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos instituto asistentas, Lietuvos teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Justas Namavičius. Vizito metu jis skaitė dvi paskaitas: „Praeities revizija Lietuvos justicijoje: Tarp istorinio vertinimo ir teisinės atsakomybės“ ir „Baudžiamoji teisė ir baudžiamosios teisės mokslas Lietuvoje tarybiniu laikotarpiu“.

Pirmoje paskaitoje aptartas politikos, istorijos ir teisės santykis vertinant nusikalstamus poelgius, padarytus okupacinių valdžių atstovų Lietuvos gyventojų atžvilgiu. Buvo analizuojama, kokia yra teisės užduotis, kokios jos galimybės bei ribos reaguojant į skaudžius praeities įvykius; svarstyta, ar įmanomi alternatyvūs konflikto sprendimo būdai. Antroje paskaitoje įvertinta Lietuvos baudžiamųjų įstatymų ir baudžiamosios teisės raida tarybinės okupacijos laikotarpiu. Pateikta tuo metu galiojusių įstatymų apžvalga, nurodyta bendra teisinė koncepcija skirtingais istoriniais periodais. Namavičius kėlė klausimą, kiek baudžiamoji teisė tarnavo kaip represinis priespaudos instrumentas, o kiek ir toliau išlaikė savo „klasikines“ funkcijas. Taip pat buvo nurodytos esminės tuometinio baudžiamojo teisės mokslo tendencijos, jo santykis su sąjungoje kuriamu mokslu. Pabaigoje aptarta, kas (ne)pasikeitė nepriklausomoje Lietuvoje.

Plačiau…

VROCLAVO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO VADOVĖS DR. TATJANOS VOLOGDINOS VIZITAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

2017 m. gruodžio 26 d. – sausio 1 d. Lietuvos edukologijos universitete lankėsi Vroclavo universiteto Baltistikos centro vadovė dr. Tatjana Vologdina. Trumpalaikio vizito metu viešnia susitiko su LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto dėstytojais, dalyvavo universitete vykusiuose renginiuose. T. Vologdina lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro organizuotų žiemos kursų atidaryme, ir bendravo su įvairių šalių studentais, atvykusiais mokytis lietuvių kalbos. Dr. T. Vologdina skaitė paskaitas minėtų kursų studentams, tiek universiteto, tiek kitose bibliotekose kaupė medžiagą savo vedamoms paskaitoms.

Baltistikos centro atstovė susitiko su projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ LEU dalies administracine grupe ir aptarė pavasario semestro studijų programą, kurioje dalyvaus net 5 Vroclavo universiteto studentai.

T. Vologdina  T.Vologdina 1

Vroclavo universiteto Baltistikos centro vadovė dr. Tatjana Vologdina Lietuvos edukologijos universitete

Nuotraukos Agnės Balzaitės

 

Plačiau…

LITUANISTIKA IR BALTISTIKA PASAULYJE

Baltistikos plakatas_LT internetui

ŽIEMOS LITUANISTIKOS KURSAI VILNIAUS UNIVERSITETE

Sausio 8–vasario 2 d. Vilniaus universitete vyksta žiemos lituanistikos kursai. Juose yra 57 dalyviai, atvykę iš 22 šalių: Argentinos, Australijos, Austrijos, Baltarusijos, Čekijos, Danijos, Gruzijos, Indijos, Indonezijos, Ispanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Mongolijos, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos, Ukrainos ir Vokietijos.

ŽK_1

Žiemos kursų dalyviai

VU Lituanistinių studijų katedros archyvo nuotraukos

Plačiau…

BEATRISĖS JAKOBSONĖS IŠ RĖZEKNĖS TECHNOLOGIJŲ AKADEMIJOS ĮSPŪDŽIAI APIE VU ŽIEMOS LITUANISTINIUS KURSUS

Beatrisė Jakobsonė, studentė iš Rėzeknės technologijų akademijos, sausio 8-19 d. dalyvavo Vilniaus universitete vykusiuose žiemos lituanistikos kursuose. Kviečiame skaityti jos įspūdžius apie kursus: http://www.rta.lv/aktualitates/1333.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE STUDIJAS BAIGĖ PIRMIEJI LITUANISTIKOS STUDENTAI IŠ UŽSIENIO

2017 m. vasario mėn. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete buvo pradėtas įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), į kurio veiklas aktyviai įsitraukė visų fakulteto padalinių dėstytojai ir tyrėjai. Skatinant tarptautinius akademinius lituanistinės veiklos procesus, fakultete vyko vasaros mokykla, lankėsi dėstytojai iš užsienio lituanistikos centrų, VDU dėstytojai vyko į užsienio lituanistikos centrus, pradėtas kurti lietuvių kalbos besimokančiųjų portalas LABAS, o metų pabaigoje pirmiesiems 28 VDU Lituanistikos studijų programos absolventams iš Gruzijos, Japonijos, Rusijos, Čekijos ir Latvijos buvo įteikti studijų baigimo pažymėjimai.

DSC_9372  DSC_9382

Studijų baigimo pažymėjimų įteikimo akimirkos

Jono Petronio nuotraukos

Plačiau…

ČERNOVCŲ NACIONALINIO JURIJAUS FEDKOVIČIAUS PEDAGOGINIAME UNIVERSITETE – BALTISTIKOS CENTRO ATIDARYMO ŠVENTĖ

Gruodžio 10–16 d. Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centre (Ukraina), kurio vadovė – Aliona Shyba, lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros lektorė Vilma Leonavičienė. Per vizitą buvo skaitytos paskaitos apie lietuvių kalbą ir lietuvių kalbos kultūrinį kontekstą, vesti seminarai apie lietuvių kalbos istoriją ir praktinę lietuvių kalbą.

Per vizitą V. Leonavičienė dalyvavo ir naujo Baltistikos centro kabineto atidaryme. Kabineto atidarymo šventėje lankėsi LRS garbės konsulas Černovcuose, Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto prorektorius, dekanai, katedrų vedėjai, tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai, studentai, dėstytojai, miesto merijos nariai. Per atidarymą buvo linkėta toliau tęsti projekto, kuriuo aktyviai domėjosi universiteto bendruomenė, veiklą, išreikšti norai ir poreikiai apie pagalbą centrui, taip pat su universiteto rektoriumi prof. Stepanu Melnychuku aptarta tolesnė centro veikla.

Baltistikos centro studentai

Baltistikos centro studentai

BC studento nuotrauka

Plačiau…

<< <Puslapis 7 iš 16> >>