Naujienos

PROF. DR. ASTOS KAZLAUSKIENĖS IR LOIC BOIZOU VIZITAS INALCO

Balandžio 8–15 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros profesorė dr. Asta Kazlauskienė ir Kompiuterinės lingvistikos centro mokslo darbuotojas Loïc Boizou lankėsi INALCO (Nacionaliniame Rytų kalbų ir civilizacijų institute, Paryžiuje), kur skaitė paskaitas apie lietuvių kalbos fonologinę sistemą ir prozodiją, aptarė ir mokė prancūzakalbiams sudėtingesnių lietuvių kalbos garsų tarties, konsultavo studentus.

Paskaita  Paskaita1

A.Kazlauskienė ir L. Boizou su studentais              L. Boizou su Hélène Le Guillou de Penanros

BC studento nuotraukos

Plačiau…

PASIRAŠYTA VILNIAUS UNIVERSITETO IR DEV SANSKRITI UNIVERSITETO HARIDVARE (INDIJA) SUTARTIS

Balandžio 6 d. Vilniaus universitetas ir Dev Sanskriti universitetas Haridvare (Indija) pasirašė bendradarbiavimo projekte „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ sutartį.

Lauksime į projekto veiklas atvykstančių studentų iš Indijos!

Dar žr. http://www.dsvv.ac.in/

Kviečiame žiūrėti įrašus iš centro įšventinimo ceremonijos, kurioje dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadoriai bei svečiai iš Baltijos valstybių.

Plačiau…

PROF. HABIL. DR. BONIFACO STUNDŽIOS VIZITAS PIZOS UNIVERSITETE

Kovo 22–29 d. Pizos universiteto Baltistikos centre viešėjo VU Baltistikos katedros prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia. Jis skaitė studentams paskaitas apie kirtį ir priegaidę baltų kalbose ir apie lietuvių kalbos kirčiavimo sistemą. Paskaitų klausė bakalauro, magistro ir doktorantūros pakopų studentai, taip pat prof. dr. P. U. Dini. Vizito metu su profesoriumi P. U. Diniu buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo kryptys ir bendros baltistinės studijų programos rengimo reikalai. Pizos universitete buvo konsultuoti studentai baltistai įvairiais klausimais, surengta P. U. Dinio knygos „Baltų kalbų lyginamoji istorija“ antrojo lietuviško leidimo rankraščio aptarimas-konsultacija.

ST_1  ST_4

Prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia Pizos universitete

BC studento nuotraukos

Plačiau…

KVIEČIAME NAUDOTIS ATNAUJINTA „MOKOMĄJA TARTIES IR KIRČIAVIMO PROGRAMA“!

Baltistikos centrų darbuotojus ir studentus kviečiame naudotis atnaujinta „Mokomąja tarties ir kirčiavimo programa“ (interneto adresas http://tartis.vdu.lt/). Programa sudaryta iš trijų dalių: 1) fonetikos ir tarties, 2) kirčiavimo, 3) žodyno. Pirmosios dvi dalys dar skaidomos į pagrindų ir įgūdžių tobulinimo poskyrius. Pagrindų skyriuose supažindinama su svarbiausiomis lietuvių kalbos garsų ypatybėmis, kirčiavimu, siūloma atlikti nemažai praktinių užduočių. Įgūdžių poskyriuose yra animuota kalbos padargų veiklos programa ir kirčiavimo treniruoklis. Žodyne žodžiai teikiami sukirčiuoti, transkribuoti tarptautinės fonetinės abėcėlės rašmenimis ir įgarsinti. Patogaus naudojimo!

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO PROF. DR. ASTOS KAZLAUSKIENĖS IR DOKT. R. SABONYTĖS VIZITAS STOKHOLMO UNIVERSITETE

Kovo 18–25 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros profesorė dr. Asta Kazlauskienė ir doktorantė Regina Sabonytė lankėsi Stokholmo universiteto Baltų, suomių ir germanų kalbų institute, kur skaitė paskaitų ciklą apie lietuvių kalbos prozodiją ir intonacijos fonologiją („A review of the research on Lithuanian prosody“, „Observations on the adaptation of ToBI system for Lithuanian“ ir kt.), vedė seminarus, konsultavo studentus. Jų paskaitose dalyvavo ne tik šio instituto studentai ir darbuotojai, bet ir lingvistikos magistrantai bei doktorantai, Švedų kalbos ir daugiakalbystės katedros darbuotojai.

Sabonyte1  Kazlauskiene3

Dokt. Regina Sabonytė Stokholmo universitete    Dr. Asta Kazlauskienė Stokholmo universitete

A. Kazlauskienės nuotrauka                               R. Sabonytės nuotrauka

Plačiau…

LATVIJOS UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI VILNIAUS UNIVERSITETO DOC. DR. VILMA ZUBAITIENĖ

Latvijos universiteto Baltistikos centre lankėsi doc. dr. Vilma Zubaitienė iš Vilniaus universiteto. Per vizitą buvo skaitomas paskaitų ciklas Lietuvių kalbos istorija: XVI–XVIII a. Paskaitose buvo kalbama apie senuosius raštus (Martyno Mažvydo, Baltramiejaus Vilento, Jono Bretkūno, Simono Vaišnoro, Mikalojaus Daukšos ir kt.), rašytinės kalbos variantus (vakarinį, vidurinį ir rytinį) ir jais pasirašytus pagrindinius kūrinius, Biblijos rašymo istoriją, svarbiausius XVI–XVIII a. kalbinius veikalus: gramatikas ir žodynus. Studentams buvo vesti seminarai, kuriuose mokyta atpažinti senosios rašto sistemos (fonetikos, morfologijos, leksikos ir sintaksės) ypatybes ir archajinius požymius, supažindinta su senųjų raštų duomenų bazėmis, originalų saugojimo vietomis, faksimiliniais ir kritiniais leidimais, pasidalyta kritinių žodynų ir gramatikų leidimų rengimo patirtimi. Taip pat kartu su Baltistikos centro dėstytoju Edmundu Trumpa vesti praktinės lietuvių kalbos seminarai.

zubaitiene

Doc. dr. Vilma Zubaitienė Latvijos universiteto Baltistikos centre

BC studento nuotrauka

Plačiau…

Linksmų Velykų ir gražaus pavasario linki Varšuvos baltistai!

Baltistu burelis_linkejimai

Su Šv. Velykom!

BC studento nuotrauka

DR. GINTARĖS JUDŽENTYTĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

Kovo 19–25 d. Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros dėstytoja dr. Gintarė Judžentytė lankėsi Helsinkio universiteto Baltistikos centre, kur skaitė paskaitų ciklą „The Origin and Development of the Lithuanian Language“ (anglų kalba) ir „Lietuvių raštijos pradžia (lietuvių kalbos vartojimo sąlygos Prūsijoje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pradiniu raštijos formavimosi etapu)“ (lietuvių kalba). Paskaitos sudomino ne tik Baltistikos centro studentus, bet ir šio centro dėstytojus.

juz-1  judz

Dr. Gintarė Judžentytė Helsinkio universitete

BC studento nuotrauka

Plačiau…

DOC. DR. LORETOS CHODZKIENĖS IŠ VU UŽSIENIO KALBŲ INSTITUTO VIZITAS TARTU UNIVERSITETO UŽSIENIO KALBŲ IR KULTŪRŲ KOLEDŽO BALTIJOS REGIONO KALBŲ SKYRIUJE

Kovo 4–11 d. Tartu universiteto Baltijos regiono kalbų skyriuje lankėsi Vilniaus universiteto dėstytoja doc. dr. Loreta Chodzkienė.  Per vizitą doc. dr. L. Chodzkienė susitiko su centro vadove Tiina Kattel ir lietuvių kalbą studijuojančiais studentais, skaitė jiems paskaitas „Nenorminės šnekamosios kalbos ypatumai“ bei „Naujažodžio kelias į lietuvių kalbą“.

L. Chodzkienės vizitas sutapo su Tartu universitete organizuojamais renginiais „Lietuvos dienos 2018“ (plačiau žr. https://www.maailmakeeled.ut.ee/et/LT2018). Jose perskaitytos doc. dr. L. Chodzkienės atviros paskaitos „Atrandant Lietuvą“ ir „Lietuva pašaliečio akimis“ buvo skirtos ne tik lietuvių kalbą ir literatūrą studijuojantiems studentams, bet ir kitų fakultetų studentams, dėstytojams, miesto gyventojams, lietuvių bendruomenės, reziduojančios Tartu mieste, nariams. 

paskaita1_  paskaita2_

Doc. dr. L. Chodzkienė Tartu universitete

BC studento nuotrauka

Plačiau…

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE ĮVYKO BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTŲ SEMINARAS „LIETUVA PASAULYJE, PASAULIS LIETUVOJE“

Kovo 9 d. Lietuvos edukologijos universitete vyko Baltistikos centrų studentų seminaras „Lietuva pasaulyje, pasaulis Lietuvoje“, skirtas Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai – ir Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Šiuo metu universitete pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ į filologijos (lituanistikos) krypties semestro studijas ir atlikti praktikos yra atvykę 23 studentai iš užsienio universitetų Baltistikos centrų.

20180309-Martynas_Musteikis14  20180309-Martynas_Musteikis20

Baltistikos centrų studentų seminaras „Lietuva pasaulyje, pasaulis Lietuvoje“

Martyno Musteikio nuotraukos

Plačiau…

<< <Puslapis 7 iš 20> >>