Naujienos

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINES 2019 M. RUDENS SEMESTRO STUDIJAS

Skelbiame registraciją į lituanistines 2019 m. rudens semestro studijas VU ir VDU.

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

PROF. DR. VIDO KAVALIAUSKO STAŽUOTĖ IŠ SAKARTVELO TECHNIKOS UNIVERSITETO VILNIAUS UNIVERSITETE

Kovo 8-15 d. Vilniaus universitete stažavosi Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovas prof. dr. Vidas Kavaliauskas. Stažuotės metu jis susipažino su įvairius praktinės lietuvių kalbos kursus Vilniaus universitete dėstančiais dėstytojais, diskutavo lietuvių kalbos mokymo strategijų ir taktikų klausimais, stebėjo paskaitas, susipažino su kalbos lygių nustatymo testavimo sistema bei su naujausiomis lietuvių kalbos mokymo priemonėmis. Prof. dr. V. Kavaliauskas kovo 8-9 d. dalyvavo Kaune vykusioje Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokinių Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje – dirbo užsienio lietuviškų mokyklų mokinių darbų vertinimo komisijoje. Kovo 11 d. svečias su buvusiais ir esamais Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentais, studijuojančiais Vilniaus universitete ir kitose Vilniaus aukštosiose mokyklose, dalyvavo Seime vykusiuose iškilminguose renginiuose, skirtuose Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.

kav1  kav2

Vilniaus universitete stažavosi Sakartvelo technikos universiteto vadovas prof. dr. Vidas Kavaliauskas

Studentų nuotraukos

 

Plačiau…

DR. JOVITOS NEVULYTĖS-GRĖBLIŪNIENĖS IŠ POZNANĖS A. MICKEVIČIAUS UNIVERSITETO VIZITAS LIETUVOJE

Vasario 10-18 d. Vilniaus universitete viešėjo Poznanės A. Mickevičiaus universiteto Baltologijos centro darbuotoja dr. Jovita Nevulytė-Grėbliūnienė, kur klausė prof. dr. Vytauto Kardelio fonetikos ir fonologijos, doc. dr. Vilmos Zubaitienės leksikografijos ir dr. Gintarės Judžentytės semantikos paskaitų. Viešnia trumpalaikio vizito metu lankėsi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekose. Vasario 14 d. dalyvavo Lietuvių kalbos instituto prof. dr. Danguolės Mikulėnienės monografijos „Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai“ pristatyme ir konsultavosi su LKI ir VU dialektologais mokslininkais – dr. Asta Leskauskaite, prof. dr. Vytautu Kardeliu ir kitais, lankėsi LKI Geolingvistikos centre, kuriame kaupė moksliniam darbui reikalingą medžiagą: klausė tarminių įrašų, peržiūrėjo kartotekas.

Plačiau…

VIENOS UNIVERSITETO DĖSTYTOJOS LINOS PESTAL VIZITAS LIETUVOJE

Vasario 16-23 d. Lietuvoje lankėsi Vienos universiteto Filologijos ir kultūros mokslų fakulteto Europos ir lyginamųjų kalbų ir literatūros mokslų instituto Skandinavistikos fakulteto Lietuvių kalbos skyriaus dėstytoja Lina Pestal.

Vizito metu dėstytoja susitiko su lietuvių kalbos vadovėlio „Nė dienos be lietuvių kalbos“ autorėmis Virginija Stumbriene ir Aurelija Kaškelevičiene, knygų mugėje diskutavo su „Lietuvos vietovardžių žodyno“ autore akad. Grasilda Blažiene, knygos „Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai“ autore Gražina Kadžyte ir knygą „Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto bendruomenėje“ parašiusia dr. Rita Miliūnaite. Pasakų tyrinėjimo klausimais dėstytoja konsultavosi su tautosakininke prof. Bronislava Kerbelyte, o su prof. Vytautu Kardeliu aptarė projekto „Lietuvių šneka valdomų paslaugų“ įgyvendinimą.

Vytauto Didžiojo universitete Lina Pestal susitiko su Užsienio kalbų, literatūros ir vertimų studijų bei Lituanistikos katedros dėstytojais ir mokslo darbuotojais, taip pat turėjo galimybę arčiau susipažinti su lietuviško teatro tradicija Kauno dramos teatre, kur apsilankė spektakliuose „Barbora“ ir „Balta drobulė“.

L Pestal_B Karbelyte_2019.02.18

L. Pestal ir B. Karbelytė

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Plačiau…

55-oji Arturo Ozolo dienos konferencija „Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas“

Konferencija skirta baltų kalbų kodifikavimo istorijai. Šiemet sukanka 140 metų pirmajai latvių autoriaus sukurtai gramatikai, svarbiausiam tokio tipo veikalui iki pat K. Mǖlenbacho ir J. Endzelīno darbų XX a. pradžioje – Andrejaus Stērsto (arba Stērstų Andrejaus) „Latviešu valodas mācība. Sistemātisks kurss“, išleistai dviem dalimis: „Etimoloģija“ (1879) ir „Sintaksa un ortogrāfija“ (1880).

Konferencija vyks 2019 m. kovo 18 d.

Konferencijos programa

 

Kvietimas_A. Ozolo konf_2019

Invitation_A. Ozols day_2019

Ielūg_A.Ozola konf_2019

Plačiau…

Sakartvelo technikos universitete viešėjo ir paskaitas skaitė VDU prof. dr. Jūratė Ruzaitė ir dr. Teresė Ringailienė

Vasario 23-kovo 2 d. Sakartvelo technikos universitete viešėjo ir paskaitas skaitė VDU prof. dr. Jūratė Ruzaitė ir dr. Teresė Ringailienė. Prof. Jūratė Ruzaitė skaitė paskaitą „Kalba ir technologijos“, kur buvo pristatytos tekstynų ir kitų elektroninių išteklių taikymo galimybės mokantis lietuvių kalbos. Dr. Teresė Ringailienė kalbėjo apie motyvaciją mokytis lietuvių kalbos, besimokančiųjų požiūrį į šią kalbą bei jų daromas klaidas.

Po paskaitų vyko seminarai, kuriuose studentai atliko interaktyvias užduotis, žaidė kalbinius žaidimus ir per juos įtvirtino lietuvių kalbos gramatikos, žodyno, pragmatikos žinias, analizavo tipines gramatikos ir leksikos klaidas, atrinktas iš portalui kuriamo besimokančiųjų tekstyno, lygino besimokančiųjų lietuvių kalbos vartoseną su informacija gimtakalbių tekstynuose. Studentams, pageidaujantiems įsivertinti lietuvių kalbos mokėjimo lygį, buvo atliktas diagnostinis testas.

jurate 5

Sakartvelo technikos universitete paskaitas skaitė VDU prof. dr. Jūratė Ruzaitė ir dr. Teresė Ringailienė

Nuotraukų autorius – Baltistikos centro vadovas Vidas Kavaliauskas

Plačiau…

Senųjų lietuviškų tekstų rengimas mokslo tyrimams

Kviečiame dalyvauti senosios raštijos tyrėjams skirtame seminare „Senųjų lietuviškų tekstų rengimas mokslo tyrimams“, kuris vyks 2019 m. lapkričio 28–29 dienomis Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.

Plačiau…

Helsinkio universiteto Baltistikos centro vadovės Aurelijos Kaškelevičienės vizitas Lietuvoje

Vasario 18–22 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje lankėsi Helsinkio universiteto Baltistikos centro vadovė Aurelija Kaškelevičienė.

Trumpalaikio vizito metu viešnia dalyvavo dėstytojų paskaitose, susitiko su Kalbinio ir meninio ugdymo programų dėstytojais, su kuriais pasidalijo lietuvių kalbos dėstymo užsieniečiams studentams patirtimi, Tarptautinių ryšių skyriuje aptarė universitetų bendradarbiavimo galimybes. Aurelija Kaškelevičienė aplankė Vilniaus universitetą ir Lietuvių kalbos institutą, rinko medžiagą paskaitomos Nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto bei kitose bibliotekose. Vizito metu dėstytoja susitiko su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos projekto dalies koordinatore doc. dr. Jurga Trimonyte Bikeliene, su kuria analizavo tolimesnes projekto veiklas, aptarė vizitus, Baltistikos centro studentų dalyvavimo klausimus vasaros stovykloje ir dialektologinėje ekspedicijoje.

kask 1  kask

Baltistikos centro vadovė Aurelija Kaškelevičienė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje

VDU Švietimo akademijos studento nuotrauka

 

Plačiau…

Kviečiame užsienio lituanistinių mokyklų mokytojus teikti paraiškas intensyvioms lituanistinėms studijoms Vilniaus universitete

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija siūlo valstybines stipendijas lituanistinėms studijoms. Studijos yra skirtos užsienio lietuviams mokytojams, kurie dirba su ikimokyklinio arba mokyklinio amžiaus vaikais ir (ar) suaugusiaisiais lituanistinio švietimo įstaigose (lituanistinėse mokyklose) užsienyje.

Studijų metu mokytojai turės galimybę ne tik pagilinti lietuvių kalbos žinias, tačiau taip pat tobulinti didaktikos ir ugdymo psichologijos kompetencijas bei įgyti papildomų žinių apie Lietuvos kultūrą, istoriją, šiuolaikinį valstybės gyvenimą ir pan. Studijų trukmė – 15 kalendorinių dienų, įskaitant dalyvių atvykimo ir išvykimo dienas.

Plačiau…

Paroda „Jono Basanavičiaus Praha“

Vasario 15 d. Marijampolės kultūros centre buvo atidaryta paroda „Jono Basanavičiaus Praha“, kurią parengė Prahos miesto muziejaus istorikas doktorantas Jindřichas Čeladínas, šiuo metu atliekantis praktiką Vytauto Didžiojo universitete. Parodos nuotraukose vaizduojama XIX a. – XX a. sandūroje sparčiai besivystanti Praha, kurioje gyveno, kurią matė ir kuri įkvėpė Lietuvos tautinės kultūros kūrėją Joną Basanavičių. Paroda „Jono Basanavičiaus Praha“ veiks iki kovo 12 d.

Jonas Basanavičius (1851 m. lapkričio 23 d. – 1927 m. vasario 16 d.) – lietuvių tautinio atgimimo ikona – kurį laiką gyveno Prahoje, kur ne tik parašė prakalbą pirmajam laikraščiui „Aušra“, bet taip pat sutiko savo gyvenimo meilę ir būsimą žmoną Gabrielą Eleonorą Mohl.

basan 3  basan 4

Parodos atidarymo akimirkos

Nuotraukų autorė - Danguole Micutienė

Plačiau…

Puslapis 1 iš 60> >>