Naujienos

LITUANISTIKOS STUDIJOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

2017 m. rugsėjo mėn. lituanistines studijas Vytauto Didžiojo universitete pradėjo 28 studentai iš 5 šalių: Čekijos, Latvijos, Gruzijos, Rusijos ir Japonijos. Yra ypač gausus būrys gruzinų studentų, atvykusių iš Gruzijos technikos universiteto, kuriame lietuvių kalbos studijų tradiciją puoselėja doc. dr. Vidas Kavaliauskas. Lituanistines studijas taip pat noriai renkasi studentai iš Latvijos, Rusijos ir Čekijos. Džiugina ir tai, kad mūsų šalies kalba vis daugiau domisi Azijos šalių atstovų.

Doc. dr. I Žakevičienės paskaitoje apie lietuvių literatūrą

Doc. dr. I. Žakevičienės paskaitoje apie lietuvių literatūrą

Jono Petronio nuotrauka

Plačiau…

2017 m. spalio 12–14 d. Rygoje (Latvija) vyks tarptautinis akademinis pasaulio baltistų seminaras „Baltistų agora: literatūra, kultūra, mitologija“

Į pirmąjį šio projekto „Literatūros salų“ ciklo seminarą sukviestas tarptautinis aukštųjų mokyklų baltistinis elitas iš užsienio baltistikos centrų, kur dėstomi lietuvių literatūros dalykai. Pasaulio baltistai bus sutelkti kryptingoms baltiško tapatumo ir Baltijos regiono studijoms literatūros, kultūros ir geopolitikos kontekste. Pagrindiniai teminiai-probleminiai pranešimų ir diskusijų koncentrai: senieji baltų kultūros šaltiniai, „baltiškojo pasaulio“ kontūrų apibrėžtis, literatūriškai deklaruojami baltiški identitetai, baltiškos giminystės konceptas, baltiškasis subsratas mitologijoje ir folklore.

Agora_ tezės_2017
Agora_programa_2017

Plačiau…

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „MODERNYBĖS IR TRADICIJOS SAMPYNA: SURINKIMININKŲ JUDĖJIMAS MAŽOJOJE LIETUVOJE“

2017 m. gruodžio 1–2 d. Lietuvių kalbos institute vyks tarptautinė mokslinė konferencija skirta paminėti Reformacijos 500 metų sukaktį. Ypatingas dėme­sys bus skiriamas savitam protestantiškosios aplinkos reiškiniui, gyvavusiam dau­giau nei 200 metų – surinkimininkų judėjimui.

Konferencijos rengėjai kviečia humanitarinių, sociologijos, muzikologijos ir ki­tų mokslo sričių tyrėjus kompleksiškai ir tarpdalykiškai pažvelgti į XIX amžiuje pla­čiai paplitusią ir XX amžiaus pirmoje pusėje gyvybingą religinę bendruomenę – su­rinkimus – Vakarų Europos ir Rytų Prūsijos istorinių procesų, socialinių ir kultūrinių pokyčių kontekste, panagrinėti surinkimininkų religinių raštų ypatumus, surinkimi­ninkų literatūrinę ir muzikinę raišką, atskleisti jų pasaulėjautos ir pasaulėvokos bruožus, įvertinti surinkimininkų judėjimo poveikį moderniosios XIX amžiaus vi­suomenės raidai.

Kvietimo laikas pratęstas, tezių laukiama iki spalio 20 dienos.

Plačiau…

ARTURO OZOLO KONFERENCIJA 2018

Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyriaus Latvių ir bendrosios kalbotyros katedra ir Baltų kalbotyros katedra kviečia dalyvauti 54-oje prof. Arturo Ozolo dienos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Latvijai – 100. Gramatika: nuo Karlio Mülenbacho „Teikums” (Sakinys) (1898) iki šių dienų” 2018 metų kovo 15 ir 16 d.

2018 metų konferencija skirta gramatikos aprašymo tradicijoms ir gramatikos klausimų interpretavimui latvių bei kitų kalbų bendruose, tipologiniuose, kognityviniuose, funkciniuose, lyginamuosiuose ir kt. tyrimuose pastarojo šimtmečio kontekste.

2018 metais sukanka ir 120 metų, kai buvo išleistas pirmasis platesnis konceptualus latvių sintaksės aprašas – Karlio Mülenbacho (1853–1916) knyga „Teikums” (Sakinys) (1898).

A_ Ozolo_konferencija_ 2018_kvietimas

Plačiau…

GEDOS MONTVILAITĖS-SABAITIENĖS STAŽUOTĖ

2017 m. rugsėjo 14-23 d. Lietuvoje lankėsi Prahos Karolio universiteto Baltistikos centro dėstytoja Geda Montvilaitė-Sabaitienė. Vytauto Didžiojo universitete pagal išankstinį susitarimą buvo skaitytos paskaitos ir vesti seminarai „Lietuvių filologijos ir leidybos“ bakalauro, „Lietuvių literatūros ir spaudos“ magistro programų studentams. G. Montvilaitė-Sabaitienė skaitė paskaitas šiomis temomis: Prahos lingvistinė mokykla, naujausios literatūrologijos tendencijos Čekijoje,  lietuvių ir čekų literatūriniai ryšiai, čekiškoji spauda XIX-XX a. sandūroje ir nepriklausomoje Čekijoje. Buvo surengti susitikimai su VDU Humanitarinių mokslų fakulteto prodekanu doc. dr. Giedriumi Janausku, Kultūrų studijų ir Lituanistikos katedrų dėstytojais, per kuriuos diskutuota apie studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, glaudesnį Prahos Karolio universiteto ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje.

Plačiau…

TRUMPALAIKIŲ VIZITŲ REGISTRACIJA 2018 M.

Skelbiame vizitų iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų į užsienio baltistikos centrus ir vizitų iš užsienio baltistikos centrų į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas poreikio registracijas.

Daugiau informacijos ir registracijos anketas žr. adresu: Vykstanti registracija.

DOC. DR. EDMUNDO TRUMPOS PASKAITA

Spalio 3 d. (antradienį) 13 val. doc. dr. Edmundas Trumpa iš Latvijos universiteto skaitys paskaitą „Spaudos draudimas Lietuvoje ir Latvijoje (1864-1904): faktai ir paradoksai“, kuri vyks Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Latvistikos kabinete.

KVIETIMAS_2017

Plačiau…

Skelbiame registraciją į lituanistines 2018 m. pavasario semestro studijas VU ir LEU

Kviečiame registruotis į lituanistines pavasario semestro studijas Vilniaus ir Lietuvos edukologijos universitetuose.
Registracija į studijas vyksta iki lapkričio 15 d.

Daugiau informacijos ir registracijos anketas žr. adresu: Vykstanti registracija.

KĖDAINIUOSE RUGSĖJO 25–26 d. ĮVYKO TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „REFORMACIJA IR LITUANISTIKA“

2017 m. rugsėjo 25–26 d. Kėdainiuose vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Reformacija ir lituanistika“, skirta reformacijos 500 metų jubiliejui paminėti. Siekiant stiprinti užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, drauge su Lietuvos mokslo ir studijų institucijų – Lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto – atstovais pagal projektą į konferenciją vyko ir renginyje dalyvavo Prahos Karolio universiteto (Čekija), Vroclavo universiteto (Lenkija), Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto (Rusija), Brno Masaryko universiteto (Čekija), Maskvos M. V. Lomonosovo, Gruzijos technikos universiteto (Gruzija) baltistikos (lituanistikos) centrų mokslininkai, dėstytojai, studentai. Taip pat prisijungė Kėdainių krašto muziejaus atstovai, kėdainiškiai, kiti svečiai.

32.Reformacija ir lituanistika_Kėdainiai

Konferencijos „Reformacija ir lituanistika“ dalyviai

Agnės Balzaitės nuotrauka

Plačiau…

MOKSLINĖ KONFERENCIJA „TEKSTAS: LINGVISTIKA IR POETIKA 21“

2017 m. spalio 13 d. Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedra drauge su Latvijos universiteto Latvių kalbos institutu rengia 21-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją „Tekstas: lingvistika ir poetika 21“, skirtą Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms.

Kvietimas-Teksto-lingvistika-ir-poetika-21_LT
Kvietimas-Teksto-lingvistika-ir-poetika-21_EN

Puslapis 1 iš 42> >>