Naujienos

LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS KURSAI VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Liepos 15 d. Vytauto Didžiojo universitete prasidėjo Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai, kuriuose šiais metais dalyvauja 38 studentai iš 14 šalių: Čekijos, JAV, Estijos, Indijos, Lenkijos, Latvijos, Prancūzijos, Rusijos, Sakartvelo, Suomijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos ir Vokietijos.

 

Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai – tai puiki proga pažinti, pabendrauti, pabūti kartu su žmonėmis iš viso pasaulio ir kartu pramokti lietuvių kalbos ar ją patobulinti. Keturias savaites studentai lietuvių kalbos mokosi suskirstyti į grupes pagal kalbos mokėjimo lygį (nuo A1 iki B2): turtina žodyną, mokosi lietuvių kalbos gramatikos, dalyvauja diskusijose. Jie taip pat turi ir plačią kultūrinę programą, kad galėtų gilinti žinias apie Lietuvos istoriją, literatūrą, liaudies šokių ir dainų tradicijas, lietuvišką kiną, tradicinius amatus, mitybos ypatumus bei šventes, lankyti įdomiausias Kauno bei Lietuvos vietas, muziejus, šokti lietuvių liaudies šokius. Po paskaitų visi norintys dar daugiau laiko praleisti kartu, turi galimybę dainuoti Vytauto Didžiojo universiteto vasaros mokyklų jungtiniame chore. Liepos 23 d. VDU Botanikos sode vyko studentų pamėgtas tarptautinis vakaras su lietuviško folkloro grupe „Sutaras“, kur buvo galima pristatyti savo gimtosios šalies valgius, o po to kartu pašokti ir padainuoti.

Plačiau…

BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTŲ STOVYKLA AUKŠTAITIJOJE

Liepos 1–11 d. Aukštaitijos regione vyko Edukacinė lietuvių kalbos vasaros stovykla, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti. Ją organizavo Vytauto Didžiojo universitetas. Stovykloje dalyvavo Baltistikos centrų studentai net iš 14 Baltistikos centrų, kurie vykdo savo veiklą Švedijos, Latvijos, Sakartvelo, Austrijos, Indijos, Rusijos, Čekijos, Lenkijos, Ukrainos, Kazachstano universitetuose.

Stovykloje dalyvavę baltistikos centrų studentai intensyviai mokėsi lietuvių kalbos ir pagal kalbos mokėjimo lygį buvo suskirstyti į tris grupes. Po paskaitų studentai dalyvavo įvairiose edukacinėse, kultūrinėse, istorinėse stovyklos programose, daug keliavo po Aukštaitiją.

Studentai džiaugėsi apsilankymu Anykščiuose, Medžių lajų take, prie Puntuko akmens, itin sudominusiame Siauruko muziejuje, kopė į Laimės žiburį, klausėsi paskaitų apie lietuvių literatūros klasikus, gyvenusius ir dirbusius Anykščių krašte; lankėsi Anykščių šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Drauge su amatininkais ir dėstytojais studentai mokėsi tradicinių amatų – žvakių liejimo, apyrankių pynimo, muilo gamybos, su folkloro ansambliu – tautinių šokių, dainų, žaidimų. Smilgių etnografinėje sodyboje, kurioje įsikūręs liaudies buities muziejus, kepė lietuvišką kiaušinienę – visur turėjo galimybę pajusti lietuvių tautinį paveldą.

Paskutinį stovyklos vakarą studentai į orą leido helio balionus, dainavo, šiojo ir sakė norintys atvykti į Lietuvą dar ne vieną kartą. Baltistikos centrų studentai taip pat džiaugėsi, kad lietuvių kalbos stovykloje gali mokytis nuolat – ne tik per intensyvius lietuvių kalbos kursus, bet ir nuolat bendraudami, girdėdami lietuvių kalbą, pažindami Lietuvos istoriją ir kultūrą, Aukštaitijos regioną. Pasibaigus stovyklai, jos dalyviams buvo įteikti neformaliojo ugdymo pažymėjimai.

Edukacinė stovykla 1  Edukacinė stovykla 2

Edukacinės lietuvių kalbos vasaros stovyklos dalyviai

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

DIALEKTOLOGINĖ BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTŲ EKSPEDICIJA ŽEMAITIJOJE

Birželio 24–30 d. Plateliuose vyko dialektologinė baltistikos centrų studentų ekspedicija, skirta Žemaitijos regionui, tarmėms, istorijai, etnografijai pažinti, kurią organizavo Vytauto Didžiojo universitetas. Ekspedicijoje po Žemaitiją dalyvavo studentai iš Baltistikos centrų, kurie vykdo savo veiklą Čekijos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos, Suomijos universitetuose.

Žemaitijoje baltistikos centrų studentai mokėsi dialektologijos, o po paskaitų dalyvavo edukacinėse, kultūrinėse, istorinėse stovyklos programose, daug keliavo. Intensyviai dirbdami, studentai susipažino su Lietuvos etnografiniais regionais, tarmių ypatumais, mokėsi transkripcijos, darė tarminius įrašus.

Į Žemaitiją atvykusiems studentams neišdildomus įspūdžius paliko stovyklos edukacinės programos: su folkloro ansambliu mokėsi žemaitiškų šokių, dainų, žaidimų, kepė duoną, bendravo su žolininkais. Ypač studentai džiaugėsi apsilankymu prie Baltijos jūros. Pasibaigus stovyklai, baltistikos centrų studentams buvo įteikti neformaliojo ugdymo pažymėjimai.

Dialektologinė ekspedicija 1  Dialektologinė ekspedicija 2

Dialektologinė baltistikos centrų studentų ekspedicija

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

Senųjų lietuviškų tekstų rengimas mokslo tyrimams

Kviečiame dalyvauti senosios raštijos tyrėjams skirtame seminare „Senųjų lietuviškų tekstų rengimas mokslo tyrimams“, kuris vyks 2019 m. lapkričio 28–29 dienomis Vilniaus universiteto Filologijos fakultete.

Plačiau…

Lietuvą su valstybės diena sveikina studentai iš Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro

LIETUVIŲ KALBOS STUDIJOS HARIDVARE DEV SANSKRITI UNIVERSITETE

Per pavasario semestrą Indijos Haridvaro mieste įkurtame baltistikos centre vyko lietuvių kalbos ir kultūros kursai, trukę tris mėnesius. Kursų metu dėmesys buvo skirtas lietuvių kalbos pradmenims dėstyti ir lietuvių kultūrai pažinti.

Pavasarį vykusiuose lietuvių kalbos ir kultūros kursuose didelis dėmesys buvo skirtas tiek kalbai mokytis, tiek Lietuvos kultūrai pristatyti. Per lietuvių kalbos paskaitas buvo integruotos ne tik praktinės užduotys, bet ir supažindinta su lietuvių kalbos istorija, jos svarba, unikalumu bei panašumais su sanskrito kalba. Lietuvių kultūros paskaitose studentai sužinojo apie Lietuvos istoriją, tautosaką, senąja baltų kultūrą, geografinę Lietuvos padėtį, Lietuvos miestus.

Į lietuvių kalbos bei kultūros paskaitas susirinkdavo apie dvidešimt studentų, kurie buvo atrinkti iš daugiau nei keturiasdešimties norinčiųjų studijuoti. Studentų amžius buvo nuo 18 iki 25 metų, o visi kursų dalyviai buvo magistro arba bakalauro studijų studentai. Kursą vedė lektorė Morta Pilkaitė.

Keturi studentai, lankę lietuvių kalbos ir kultūros paskaitas, šią vasarą dalyvaus Lietuvių kalbos ir kultūros kursuose bei stovykloje Lietuvoje. Be to šį rudenį studijuoti lietuvių kalbos bei kultūros į Lietuvą atvyksta dešimt pagal akademinius pasiekimus atrinktų geriausių studentų: keturi iš jų mokysis Vilniaus universitete, šeši – Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Tikimasi, jog toks bendradarbiavimas ne tik padės skleisti žinią apie Lietuvą, tačiau sustiprins bendradarbiavimą su Pietų Azijos regionu bei padės toliau gyvuoti Baltistikos centrui Haridvaro mieste.

Haridvaro miestas yra gerai žinomas Indijoje dėl piligrimystės vietų, esančių pačiame mieste bei jo priemiesčiuose. Taip pat šis miestas yra pirma stotelė, arba “vartai”, tiems piligrimams, kurie pradeda kelią link Himalajų. Haridvare Baltijos regiono kultūros ir studijų centras buvo įkurtas 2016 m. Dev Sanskriti universitete, kuris yra šalia šio garsaus miesto, o šis centras yra pirmasis Baltijos regiono kultūros ir studijų centras visame Pietų Azijos regione.

Centro veikla orientuota į Baltijos regiono lingvistikos tyrimus, kultūros analizę ir studijas. Taip pat dėmesys skiriamas renginiams, išryškinantiems Lietuvos, Latvijos, Estijos šalis ir kultūrų ypatumus. Bendradarbiaujant su Baltijos šalių ambasadomis, inicijuojami ambasadorių vizitai, o kartu su jais organizuojami Baltijos regionų kultūrą viešinantys renginiai.

indai 2  indai 3

Indijos Haridvaro baltistikos centro studentai

Mortos Pilkaitės nuotraukos

Plačiau…

DR. JURGITOS MACIJAUSKAITĖS-BONDOS VIZITAS PRAHOS KAROLIO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Balandžio 24 – gegužės 1 d. Prahos Karolio Didžiojo universiteto Rytų Europos studijų instituto Baltistikos centre lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda. Dėstytoja įvairių kalbos lygių studentams skaitė paskaitas apie tradicinę lietuvių kultūrą.

Per paskaitas apie lietuvių etiologines ir mitologines sakmes bei Lietuvos etnografinius regionus studentai buvo supažindinti su tradiciniais lietuvių tekstais apie pasaulio ir įvairių jo objektų atsiradimą, mitologinėmis sakmėmis, kurių centre – žmonių susidūrimai su mitinio pasaulio būtybėmis (laumėmis, velniais, kaukais, aitvarais, raganomis ir kt.), pristatyti dabartiniai penki Lietuvos etnografiniai regionai. Po paskaitų bendrauta su čekų studentais, besidominčiais Lietuva, jos istorija ir kultūra, aptartos praktikos galimybės.

Dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda balandžio 29 d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Česká baltistika / baltistika Čekijoje 1918–2018“, kur skaitė pranešimą „Vaikų folkloro tyrimų tendencijos Lietuvoje“. Per konferenciją ir po jos su kolegomis dėstytojais ir tyrėjais iš Prahos, Brno, Sankt Peterburgo ir kitų Lituanistikos centrų buvo aptartas artimesnio bendradarbiavimo poreikis, dabartinė baltistikos padėtis, iššūkiai ir grėsmės, studijų ir mokslo tyrimų plėtra, projektų teikiamos galimybės.

4  5

Paskaitos akimirkos

Nuotraukos autorė: Nada Vaverova

Plačiau…

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO MOKSLININKĖS DR. ŽIVILĖS NEDZINSKAITĖS VIZITAS POZNANĖS ADOMO MICKEVIČIAUS UNIVERSITETE

Birželio 2–9 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Živilė Nedzinskaitė lankėsi Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete, kur Baltologijos centro studentams skaitė paskaitų ciklą „Lotyniškoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės literatūra“ („Naujausi sarbievistikos tyrimai Lietuvoje“, „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės jėzuitų literatūros ypatumai: tarp tradicijos ir originalumo“). Studentams buvo parengta ir parodyta daug vaizdinės medžiagos.

Be paskaitų studentams, dr. Ž. Nedzinskaitė vedė seminarą visiems besidomintiems senąja Lietuvos literatūra, kuris vyko seminarų ciklo Bezkresy rėmuose. Seminaras „Naujausi XVII a. lotyniškos raštijos ir literatūros tyrimai Lietuvoje“ („Najnowsze badania litewskie nad XVII-wiecznym piśmiennictwem i literaturą łacińską“) vyko lenkų kalba, jame dalyvavo ne tik studentai, bet ir įvairių disciplinų dėstytojai. Po seminaro buvo diskutuota apie lotyniškos literatūros vietą ir reikšmę, jos įtaką tiek polonistikos, tiek lituanistikos raidai.

Per dr. Ž. Nedzinskaitės vizitą Baltologijos centro studentai buvo supažindinti su jiems beveik nežinomu kitakalbiu Lietuvos literatūros laikotarpiu – senąja XVII a. Lietuvos literatūra, rašyta lotynų ir lenkų kalbomis, ir naujausiais jos tyrimais, šios literatūros specifika ir reikšme, svarba Lietuvos literatūros raidai ir literatūrai lietuvių kalba. Seminare lenkų kalba apie naujausius senosios Lietuvos literatūros tyrimus sužinojo platesnė auditorija, kuri domisi Lietuvoje vykdomais šios srities tyrimais.

Nedzinskaite

Dr. Živilė Nedzinskaitė Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete

Iš asmeninio dr. Ž. Nedzinskaitės archyvo

Plačiau…

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO MOKSLININKĖS PROF. DR. BRIGITOS SPEIČYTĖS VIZITAS KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETE

Gegužės 6–10 d. Lietuvos kultūros centre prie Paribio literatūrinės kultūros katedros Krokuvos Jogailaičių universitete lankėsi prof. dr. Brigita Speičytė Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros dėstytoja, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja, kuri skaitė paskaitas apie bendrą Lenkijos–Lietuvos literatūros ir kultūros paveldą.

Prof. dr. B. Speičytė skaitė paskaitas „Adomas Mickevičius lietuvių akimis: tarp kanonizacijos ir marginalizacijos“ („Adam Mickiewicz oczami Litwinów. Między kanonem a marginalizacją“), „Vienoje lentynoje su Milošu greta Lietuvos statuto. Liudvikas Adomas Jucevičius iš Česlovo Milošo poemos „Kur saulė teka ir kur leidžiasi“ („Na jednej półce z Miloszem, obok litewskich statutów. Ludwik Adam Jucewicz (1813–1846) z poematu Czesława Miłosza ‚Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada‘“), kurių klausė Polonistikos fakulteto Paribio literatūrinės kultūros katedros ir Literatūrinės komparatistikos katedros vykdomų programų studentai ir dėstytojai. Per paskaitas buvo siekta lietuvių literatūra ir kultūra besidomintiems studentams bei mokslininkams atskleisti bendro Lenkijos–Lietuvos literatūros ir kultūros paveldo tyrimo, aktualizavimo galimybes.

Su Lietuvos kultūros centro ir Literatūrinės komparatistikos katedros mokslininkais dr. Beata Kalęba, dr. hab. Pawełu Bukowiecu, dr. hab. Magdalena Siwiec, dr. hab. Małgorzata Sokalska buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos ir poreikiai.

Plačiau…

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO MOKSLININKĖS DR. DONATOS MITAITĖS VIZITAS KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETE

Gegužės  22-28 d. Krokuvos Jogailaičių universiteto Lietuvos kultūros centre lankėsi dr. Donata Mitaitė. Studentams ji skaitė dvi paskaitas: „Alfonsas Maldonis. Kaip poeto gyvenimo ir kūrybos suvokimą koreguoja jo archyvai“ bei „Istorijos ir biografijos reprezentacija komiksuose“.

Prieš pirmą paskaitą studentams iš anksto buvo pateiktas dr. D. Mitaitės straipsnis „The Experiencies of One Generation of Soviet Poets, Their Illusions and Choises“ (in: The Literary Field under Communist Rule, Boston, 2018) apie A. Maldonį ir jo kartą. Per paskaitą dr. D. Mitaitė aptarė archyvinių ir spausdintų A. Maldonio tekstų skirtumus, koregavusius požiūrį į poeto debiutą, aiškino, kaip poetas bandė prisitaikyti prie oficialiajai literatūrai keltų reikalavimų, analizavo nespausdintas A. Maldonio autobiografijas, atskleidžiančias poeto požiūrį į savąją aplinką bei Lietuvos istoriją, spausdintų eilėraščių rankraščių taisymus. Su studentais svarstyta, kad ir lenkų literatūroje yra panašių prisitaikymo pavyzdžių, kuriuos filologams verta analizuoti.

Antroji paskaita buvo apie dvi komiksų knygas: Jurgos Vilės, Linos Itagaki „Sibiro haiku“ ir Miglės Anušauskaitės „Dr. Kvadratas. Greimas ir jo semiotika“. Per ją dr. D. Mitaitė aptarė tragiškų istorijos įvykių (tremties) vaizdavimą vaikams skirtoje knygoje, kalbėjo apie daugiaprasmį pasakojimą apie gyvenimą, neslepiant jo tragizmo, bet paliekant šviesesnius, vaiko realybę ir fantaziją atspindinčius epizodus. Per antrąją paskaitos dalį D. Mitaitė supažindino su A. J. Greimo gyvenimui ir kūrybai skirta knyga, kurios piešiniai ir tekstas pasakoja ne tik apie mokslininko biografiją ir darbus, bet ir apie aktualias filosofų, kolegų bei kritikų teorijas, o knygoje matoma jos autorės savirefleksija, autoironija.

Mitaite

Dr. Donata Mitaitė

Nuotrauka iš asmeninio D. Mitaitės archyvo

Plačiau…

<< <Puslapis 2 iš 64> >>