Naujienos

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO ATSTOVIŲ VIZITAS KAZACHSTANO ABAJAUS NACIONALIONIO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE

Birželio 2–8 d. Kazachstano Abajaus nacionaliniame pedagoginiame universitete lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojos Vilma Leonavičienė ir Sofija Pivoriūnienė.

Per vizitą dėstytojos skaitė paskaitų ciklą Lietuvių kalbos kultūrinis, istorinis kontekstas ir vedė lietuvių kalbos seminarus (teksto supratimas, komunikacija, žodynas, fonetika, gramatika) pradedantiesiems ir pažengusiesiems studentams. V. Leonavičienė ir S. Pivoriūnienė studentams ir universiteto darbuotojams pristatė, kaip bendradarbiauja Lietuvos edukologijos universitetas su Kazachstano Abajaus nacionaliniu pedagoginiu universitetu, susitiko su fakulteto bendruomene, universiteto prorektoriumi, Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais bei aptarė Baltistikos centro plėtros idėjas.

Vizitas Kazachstano BC  Vizitas Kazachstano BC1

Kazachstano Abajaus nacionaliniame pedagoginiame universitete

Studento nuotrauka

 

Plačiau…

ĮVYKO ANTROJI TARPTAUTINĖ PRANO SKARDŽIAUS KONFERENCIJA „TAUTA IR TAPATYBĖ KALBOJE“

2018 m. gegužės 25–27 d. Nidoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Tauta ir tapatybė kalboje“, skirta Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Konferenciją organizavo Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedra. Dalyvavo mokslininkai iš užsienio baltistikos ir lituanistikos centrų (Austrijos, Estijos, Lenkijos, Sakartvelo, Suomijos, Vokietijos) bei Lietuvos universitetų ir kitų mokslo institucijų.

Konferencijoje kviesta diskutuoti tokiomis temomis: tautos ir tautiškumo samprata, jos kaita ir atspindžiai kalboje; tautinių vertybių ir tautinės įvairovės raiška kultūroje, papročiuose, kalboje; tautinės vertybės ir tarmė; tapatybės paieškos įvairiais kalbos raidos tarpsniais; tautinio tapatumo apraiškos senuosiuose raštuose.

Kardelio_1  Kardelio_2

Konferencijos dalyviai

Prof. dr. Vytauto Kardelio nuotraukos

Plačiau…

25-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedra ir Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras kviečia dalyvauti 25-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“. Konferencija vyks 2018 m. rugsėjo 27–28 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius).

Plačiau…

LITUANISTINĖS STUDIJOS VILNIAUS UNIVERSITETE

2017-2018 mokslo metų pavasario semestre VU Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros organizuojamose lituanistinėse studijose iš viso dalyvavo 30 studentų, iš kurių 10 atvyko pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“, Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002.

Tarp jų buvo po vieną studentą iš Rusijos (Maskvos valstybinis M. Lomonosovo universitetas), Vokietijos (Berlyno Humboldtų universitetas), Vengrijos (Budapešto Lorando Etvešo universitetas) ir Čekijos (Brno Masaryko universitetas), du – iš Sakartvelo (Sakartvelo technikos universitetas) ir net keturios studentės atvyko iš Lenkijos (Varšuvos universitetas). Švietimo mainų paramos fondas finansavo 8 studentų studijas, tai buvo studentai iš Gruzijos, Argentinos ir Lenkijos. Likę 12 kursų dalyvių – iš Šveicarijos, Rusijos, Ukrainos, Egipto, JAV, Japonijos, Prancūzijos, Ispanijos, Australijos –  už studijas mokėjo patys.

Pirmąją semestro dieną studentai pagal kalbos mokėjimo lygį buvo suskirstyti į keturias grupes ir kasdien po 4 ar 6 akademines valandas mokėsi lietuvių kalbos. Studijavę ne pradedančių grupėje turėjo galimybę lietuvių kalba klausyti teorinių paskaitų apie Lietuvos istoriją, etnokultūrą ir socialinį politinį gyvenimą. Semestro viduryje kursų dalyviai laikė vidurio testą, o gegužės pabaigoje visi sėkmingai išlaikė baigiamąjį egzaminą ir dalyvavo pažymėjimų įteikimo šventėje.

st_1ekskursija_biržai  st-3muziejus

Studentų darytose nuotraukose ekskursija į Biržus ir baigiamoji pažymėjimų įteikimo šventė.

Plačiau…

BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTAI SĖKMINGAI BAIGĖ PAVASARIO SEMESTRO STUDIJAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Lietuvos edukologijos universitete pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ 23 Baltistikos centrų studentai sėkmingai baigė filologijos (lituanistikos) krypties semestro studijas, dalis jų atliko praktiką.

Keturis mėnesius nuo vasario 1 d. iki gegužės 31 d. LEU Humanitarinio ugdymo fakultete studijavo ir praktiką atliko 23 Baltistikos centrų studentai, atvykę iš Sakartvelo technikos universiteto, Lenkijos Vroclavo ir Varšuvos universitetų, Kazachstano Abajaus vardo nacionalinio pedagoginio universiteto, Baltijos federalinio I. Kanto universiteto, Ukrainos Černovcų Nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centrų. Visi studentai išklausė semestro metu skaitytas paskaitas, kursus, sėkmingai baigė studijas, išlaikė egzaminus, gilino ne tik lietuvių kalbos žinias, tačiau dalyvavo ir daugybėje edukacinių programų.

STUDIJŲ UŽDARYMAS  STUDIJŲ UŽDARYMAS 1

Studijų uždarymas

Martyno Musteikio nuotraukos

Plačiau…

ČERNOVCŲ NACIONALINIO JURIJAUS FEDKOVIČIAUS PEDAGOGINIO UNIVERSITETO ATSTOVĖS ALIONOS SHYBOS VIZITAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Gegužės 6–12 d. Lietuvos edukologijos universitete viešėjo Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centro atstovė Aliona Shyba. Trumpalaikio vizito Lietuvos edukologijos universitete metu viešnia lankėsi LEU dėstytojų paskaitose, susitiko su Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros bei Anglų filologijos ir didaktikos katedros dėstytojais, su kuriais pasidalijo lietuvių kalbos dėstymo užsieniečiams studentams patirtimi.

Pedagogė konsultavosi su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros dėstytojais ir lankėsi Signatarų namuose, Lietuvių kalbos institute. Daug naudingos informacijos savo vedamoms paskaitoms rado Lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus universiteto bei kitose miesto bibliotekose. Vizito metu Aliona Shyba susitiko su projekto LEU dalies vadove dr. Jurga Trimonyte Bikeliene aptarė tolimesnes projekto veiklas, taip pat aptarė Baltistikos centro studentų dalyvavimo klausimus vasaros stovykloje.

A. SHYBOS VIZITAS  A. SHYBOS VIZITAS 1

Černovcų nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto Baltistikos centro atstovė

Aliona Shyba Lietuvos edukologijos universitete

Studento nuotrauka

 

Plačiau…

BRNO MASARYKO UNIVERSITETO ATSTOVO DR. VAIDO ŠEFERIO VIZITAS LIETUVOJE

Balandžio 30 – gegužės 5 d. Lietuvoje lankėsi Brno Masaryko universiteto Baltistikos centro atstovas dr. Vaidas Šeferis. Trumpalaikio vizito metu svečias turėjo progą konsultuotis lietuvių filologijos klausimais su įvairių Lietuvos universitetų ir mokslo įstaigų dėstytojais, profesoriais bei apsilankyti ir dirbti mokslinėse bibliotekose, archyvuose.

V. ŠEFERIO VIZITAS  V. ŠEFERIO VIZITAS 1

Dr. Vaidas Šeferis

Studento nuotrauka

 

Plačiau…

GRUZIJOS TECHNIKOS UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROF. DR. GINTAUTAS KUNDROTAS

Gegužės 14–20 d. Gruzijos technikos universiteto Baltistikos centre lankėsi LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto dekanas prof. dr. Gintautas Kundrotas. Vizito metu buvo skaitomas paskaitų ciklas „Lietuvių kalbos tartis: garsai, žodis, intonacija“ ir vedami seminarai – tarties pratybos apie garsus, kirtį, intonaciją ir intonacijos raišką lietuvių autorių meniniuose tekstuose.

G. KUNDROTO VIZITAS  G. KUNDROTO VIZITAS 1

Prof. dr. Gintautas Kundrotas Gruzijos technikos universitete

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

BRNO MASARYKO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI DOC. DR. MARIJUS ŠIDLAUSKAS

Gegužės 13–19 d. Brno Masaryko universiteto Baltistikos centre lankėsi doc. dr. Marijus Šidlauskas. Vizito metu buvo skaitytas paskaitų ciklas „Šiuolaikinė lietuvių kultūra ir literatūra“ ir vesti seminarai temomis: „Panoraminis žvilgsnis į šiuolaikinę lietuvių literatūrą“, „Gintaras Grajauskas kaip lietuvių literatūros reprezentantas“, „Mažosios Lietuvos tradicija lietuvių kultūroje ir literatūroje“. Doc. dr. Marijus Šidlauskas susipažino su Brno universiteto bibliotekos lituanistiniais fondais ir svarstė rašomų mokslinių darbų problematiką su magistrantūros bei doktorantūros studentais.

M. ŠIDLAUSKO VIZITAS  M. ŠIDLAUSKO VIZITAS 1

Doc. dr. Marijus Šidlauskas Brno Masaryko universiteto Baltistikos centre

BC studento nuotrauka

 

Plačiau…

POEZIJOS PAVASARIS VARŠUVOJE

Gegužės 17-18 d. Varšuvos baltistai, jau trečią kartą iš eilės, šventė „Poezijos pavasarį“. Šiais metais Varšuvos „Poezijos pavasaryje“ viešėjo Antanas A. Jonynas, Domantas Razauskas (su gitara) ir Agnė Žagrakalytė. Renginiai vyko Naujojoje universiteto bibliotekoje ir kavinėje „Niebieski syfon“ prie Varšuvos Prahos rajono muziejaus. „Poezijos pavasario“ diskusijas moderavo dr. Jūratė Čerškutė, Sigitas Birgelis („Poezijos pavasario“ renginių Lenkijoje organizatorius) ir baltistikos studijų absolventė Alicija Kosim, vertė – Agnieszka Rembiałkowska. Renginyje retrūko tradicinių vainikų ir... stirnos Gražinos, „Poezijos pavasario “ talismano.

p1  p2

„Poezijos pavasaris“ Varšuvos universitete

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

<< <Puslapis 2 iš 55> >>