Naujienos

DR. MALGOŽATOS STEFANOVIČ IŠ KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETO VIZITAS VILNIAUS UNIVERSITETE

Vasario 8-21 d. Vilniaus universitete stažavosi Krokuvos Jogailaičių universiteto Lietuvos studijų centro dr. Malgožata Stefanovič. Vizito metu stažuotoja rinko medžiagą moksliniam straipsniui, skirtam dvigubos pilietybės Lietuvoje problemai. M. Stefanovič taip pat buvo susitikusi su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto darbuotojais – aptarė planuojamo projekto, skirto atminties apie Vilnių išsaugojimą įvairiose etninėse grupėse, gyvenančiose už Lietuvos ribų, eigą, Filologijos fakultete derino planuojamus ateities darbus, svarstė geresnio studentų įtraukimo į Baltistikos projektą galimybes.

Plačiau…

DĖSTYTOJOS AURELIJOS KAŠKELEVIČIENĖS IŠ HELSINKIO UNIVERSITETO VIZITAS VU

Vasario 19-25 d. Vilniaus universitete viešėjo Helsinkio universiteto Baltistikos centro lektorė Aurelija Kaškelevičienė. Per vizitą dėstytoja rinko medžiagą ir rengė internetinį Lietuvos kultūros kursą bakalauro studijų pakopos studentams. Aurelija Kaškelevičienė taip pat dirbo bibliotekose, konsultavosi su VU kolegomis, domėjosi studentų moksliniais darbais ir planavo bendras VU ir Helsinkio universiteto studentų bendradarbiavimo veiklas.

Plačiau…

DIALEKTOLOGINĖ EKSPEDICIJA

Kviečiame registruotis į dialektologinę ekspediciją, kurią organizuoja Lietuvos edukologijos universitetas. Ekspedicija vyks Aukštaitijoje 2018 m. birželio 24–30 dienomis. Studentams padengiamos visos išlaidos (kelionės, apgyvendinimo, maitinimo).

Daugiau informacijos puslapyje: Vykstanti registracija.

MOKSLINĖ KONFERENCIJA „BALTŲ KALBOS IR KULTŪROS 4“

Klaipėdos universitete 2018 m. birželio 15–16 d. vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros 4“.

Daugiau informacijos:
https://www.ku.lt/humf/2018/02/22/tarptautine-moksline-konferencija-baltu-kalbos-ir-kulturos-4/

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į FORMALIUS VASAROS KURSUS VU, VDU IR EDUKACINĘ STOVYKLĄ LEU

Kviečiame registruotis į vasaros kursus VU, VDU ir edukacinę stovyklą LEU.  Registracija vyksta iki 2018 m. gegužės 1 d. Daugiau informacijos puslapyje: Vykstanti registracija.

VARŠUVOS UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO DĖSTYTOJOS AGNIESZKOS REMBIAŁKOWSKOS STAŽUOTĖ VILNIAUS UNIVERSITETE

Vasario 12–17 d. Vilniaus universitete lankėsi Varšuvos universiteto Baltistikos centro dėstytoja Agnieszka Emilia Rembiałkowska. Trumpalaikio vizito metu viešnia stebėjo VU vedamus pradedančiųjų, pažengusiųjų ir mokančiųjų lygių lietuvių kalbos kursus užsieniečiams, lietuvių kalbos mokymo metodikos klausimais konsultavosi su VU Lituanistinių studijų katedros dėstytojomis, kaupė didaktinės medžiagos savo dėstomiems kursams, skirtiems Varšuvos universiteto baltų filologijos studentams. Taip pat A. Rembiałkowska su projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ koordinatorėmis aptarė aktualių projekto veiklų įgyvendinimo klausimus. Viešnia taip pat susitiko su šiuo metu Vilniuje (VU ir LEU) studijuojančiais Varšuvos universiteto baltistikos studentais, kartu su jais dalyvavo jubiliejiniuose VU Filologijos fakulteto renginiuose „Vivat nostra res publica“ ir Vilniuje vykstančiuose šimtmečio minėjimo renginiuose.

Rembialkowska

Agnieszka Emilia Rembiałkowska, Gina Kavaliūnaitė-Holvoet, Joana Pribušauskaitė

Akselio Holvoeto nuotrauka

Plačiau…

PARYŽIAUS NACIONALINIO RYTŲ KALBŲ IR CIVILIZACIJOS INSTITUTO BALTISTIKOS CENTRO ATSTOVĖS GRAŽINOS ČIARNAITĖS VIZITAS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

Sausio 22 – 28 d. Lietuvos edukologijos universitete lankėsi Paryžiaus nacionalinio rytų kalbų ir civilizacijų instituto Baltistikos centro atstovė Gražina Čiarnaitė. Trumpalaikio vizito metu viešnia susitiko su LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto dėstytojais, lankėsi universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre, stebėjo dėstytojų vedamas paskaitas užsienio universitetų studentams. Pasisėmusi daug naudingos patirties, G. Čiarnaitė džiaugėsi galėjusi aplankyti LEU leidyklą, joje įsigyti leidinių, taip pat padirbėti bibliotekoje.

ciarnaite 1

Paryžiaus nacionalinio rytų kalbų ir civilizacijų instituto Baltistikos centro

atstovė Gražina Čiarnaitė Lietuvos edukologijos universitete

LEU studento nuotrauka

Plačiau…

INGOS ZNUOTINIOS DAKTARO DISERTACIJOS GYNIMAS LIEPOJOS UNIVERSITETE

Vasario 8 d. Liepojos universiteto Kalbotyros mokslo krypties tarybos posėdyje Inga Znuotinia (Inga Znotiņa) apgynė daktaro disertaciją tema „Antrosios baltų kalbos besimokančiųjų tekstynas: sudarymo metodologija ir naudojimo galimybės“ (Learner corpus of the second Baltic language: methodology of creation and usage possibilities).

Vardas „Esam“ šiam tekstynui išrinktas siekiant pabrėžti abiejų gyvųjų baltų kalbų – lietuvių ir latvių – glaudų santykį, nes žodis „esam“ reiškia tą patį tiek latvių kalba, tiek lietuvių šnekamąja kalba. Tekstyno „Esam“ pagrindinė svetainė www.esamkorpuss.lv paruošta viešam naudojimui. Disertacijos gynimu Inga Znuotinia nebaigia darbo – ji   laukia klausimų, pastabų, gal ir pagalbos (jaunosios daktarės kontaktus galima rasti tekstyno svetainėje).

DSC_4494-COLLAGE  DSC_4507-COLLAGE

Ingos Znuotinios daktaro disertacijos gynimas

BC studento nuotrauka

Plačiau…

„BALTISTŲ AGOROS“ CIKLO MOKSLINIS SEMINARAS „BALTIJOS REGIONO SAVIMONĖ: KONTAKTAI IR KONTEKSTAI“

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Tartu universitetu organizuoja trijų dienų „Baltistų agoros“ ciklo mokslinį seminarą „Baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai“, kuris vyks 2018 m. spalio 18–20 d. Estijoje, Tartu.

Baltijos valstybių jubiliejiniais metais siūloma naujai „perskaityti“ Baltijos regioną, aktualizuojant baltų kalbų, istorijos, mentaliteto, dvasinės ir materialinės kultūros paveldo, kultūrinės atminties ir Baltijos šalių šiuolaikinės kultūros klausimus; naujai pažvelgti į posocialistinių šalių kultūros pokyčius, migracijos patirtis ir baltiškųjų/europinių tapatybių transformacijas. Atskiras akcentas šiemet skiriamas vertimų iš/į baltų kalbas kaip tarpkultūrinės sinergijos problematikai.

Renginiu siekiama sutelkti įvairių lygmenų akademinės bendruomenės narius iš Lietuvos ir užsienio: dėstytojus, doktorantus, bakalauro ir magistro pakopų studentus. Laukiami pranešimai, kurie padėtų ryškinti Baltijos arealo šalių išskirtinumo, savitumo ir tarpusavio bendrumo tendencijas kitų Europos valstybių kontekste.

KVIETIMAS_PDF
KVIETIMAS_WORD

Plačiau…

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis

Liepojos universiteto studentai sveikina Lietuvą su šimtmečiu:

https://www.liepu.lv/lv/jaunumi/2947/liepu-studenti-sveic-lietuvu-simtgade

<< <Puslapis 2 iš 51> >>