Naujienos

PROF. LAIMUTĖS BALODĖS VIZITAS LIETUVOJE

Spalio 13–21 d. Helsinkio universiteto Baltistikos centro prof. Laimutė Balodė lankėsi Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. VDU profesorė susitiko su Letonikos centro darbuotojais bei dėstytojais lituanistais. Profesorė studentams skaitė dvi paskaitas: „Vietovardžių žodynai ir jų struktūra (latvių, lietuvių, estų, suomių patirtis)“ ir „Latvių asmenvardžių žodynai“. Tuo tarpu VDU dėstytojai klausėsi paskaitos „Naujausios latvių (ir viso Baltijos regiono) asmenvardžių tendencijos“ ir dalyvavo diskusijose. Vizito metu buvo dalinamasi baltistikos sklaidos užsienyje darbo patirtimi ir problemomis, aplankytos VDU Humanitarinio fakulteto bibliotekos, kur susipažinta su naujausia onomastine bei didaktine literatūra. Profesorė taip pat dalyvavo D. Saukaitytės naujausios poezijos knygos „Purpurinis vakaras“ pristatyme Kaune, Maironio muziejuje.

Vilniuje prof. Laimutė Balodė susitiko su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentais ir dėstytojais, kur praplėtė kontaktus su Baltijos kalbų ir kultūrų institutu: be Baltistikos katedros darbuotojų, vyko susitikimai su Skandinavistikos centros darbuotojais, taip pat buvo susitikta su Taikomosios kalbotyros instituto kolegomis iš Lituanistinių studijų ir Lietuvių kalbos katedrų. Profesorė dirbo Vilniaus universiteto bibliotekoje, aplankė M. Mažvydo biblioteka.

Kaunas II  Vilnius 18_n

Prof. Laimutė Balodė lankėsi Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose

Fotografavo  Laimutė Balodė ir jos kolegos

Plačiau…

PROF. DR. AURELIJOS LEONAVIČIENĖS VIZITAS MASARYKO UNIVERSITETE

Rugsėjo 30 – spalio 7 d. Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros vedėja, profesorė dr. Aurelija Leonavičienė lankėsi Čekijos Respublikos Masaryko universiteto Lingvistikos ir Baltijos kalbų katedroje (Brno), kurioje skaitė paskaitas lituanistiką studijuojantiems bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų studentams ir dėstytojams, konsultavo studentus. Profesorė skaitė paskaitas šiomis temomis: Naujausi verstinių lietuvių kalbos administracinio stiliaus tekstų leksikos ypatumai; Dabartinės administracinės kalbos morfologinių ir sintaksinių ypatumų tyrimai ir jų rezultatai; Lietuvių bendrinė kalba, jos dabartinis statusas ir nauji kalbos politikos aspektai.

leo2  leo3

Pranešėją pristato Lingvistikos ir Baltijos studijų             Per paskaitą

katedros vedėjas doc. Vaidas Šeferis

Fotografavo  Aurelija Leonavičienė ir centro studentai

Plačiau…

DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI DRUSKININKUOSE PERKELIAMI Į 2019 METUS

Planuoti 2018 m. lapkričio 12-16 d. kursai perkeliami į sausio mėnesį. Nauja kursų data: 2019 m. sausio 28 d.–vasario 1 d.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija.

2017 M. SPALIO 18–20 D. ESTIJOJE (TARTU) VYKS TARPTAUTINIS AKADEMINIS PASAULIO BALTISTŲ SEMINARAS „baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai“

Baltijos valstybių jubiliejiniais seminaras orientuojasi į naują Baltijos regiono „perskaitymą“, aktualizuojant baltų kalbų, istorijos, mentaliteto, dvasinės ir materialinės kultūros paveldo, kultūrinės atminties ir Baltijos šalių šiuolaikinės kultūros klausimus. Atskiras akcentas šiemet skiriamas vertimų iš/į baltų kalbas kaip tarpkultūrinės sinergijos problematikai. Renginiu siekiama sutelkti įvairių lygmenų akademinės bendruomenės narius iš Lietuvos ir užsienio: dėstytojus, doktorantus, bakalauro ir magistro pakopų studentus. 

BALTIJOS REGIONO SAVIMONĖ_ANOTACIJOS
BALTIJOS REGIONO SAVIMONĖ_PROGRAMA_2018

Plačiau…

DR. GIEDRĖS BARKAUSKAITĖS IR DR. JURGOS MACIJAUSKAITĖS-BONDOS VIZITAI SAKARTVELO TECHNIKOS UNIVERSITETO LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪROS CENTRE

Rugsėjo 12-19 d. Sakartvelo Technikos universitete lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojos dr. Giedrė Barkauskaitė ir dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, kurios skaitė paskaitas ir vedė praktinius etnologijos ir etnochoreografijos seminarus.

Dr. Jurgitos Macijauskaitės-Bondos paskaitoje „Lietuvių tautinis kostiumas“ studentai buvo supažindinti su Lietuvos kaimo gyventojų tradicine apranga ir tautiniais drabužiais, o po paskaitos buvo apžiūrėti ir aptarti Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro turimi tautiniai kostiumai. Didelio susidomėjimo sulaukė šiaudinių sodų vėrimo dirbtuvės, kur kiekvienas studentas pagamino po nedidelį šiaudinį sodą, kurie vėliau buvo sujungti į vieną kūrinį ir papuošė Lietuvių kalbos ir kultūros centrą.

Etnochoreografė Giedrė Barkauskaitė studentus supažindino su lietuviškų liaudies šokių tradicija. Studentai ne tik klausėsi teorinių paskaitų, bet ir išmoko choreografinių kūrinių, kurie šiuo metu aktualūs – populiarūs tradicinėse lietuviškose vakaronėse: „Žemaitukas“, „Gražus mūsų jaunimėlis”,  „Mažas mūsų ratelis”,  „Ciceliukė Marceliukė“; „Kiaulė grikiuos“, „Transkveras“, „Padispanas“ ir kt.

Po paskaitų taip pat buvo bendrauta su susirinkusiais studentais, klausytasi jų pasakojimų, žinių apie Lietuvą bei Gruziją (studentai noriai kalbėjo lietuvių kalba), sužinota studentų nuomonė apie vykusius užsiėmimus, bendrauta su Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovais.

2 nuotrauka_G. Barkauskaitė, J. Macijauskaitė-Bonda, V. Kavaliauskas, S. Chuntishvili ir kartvelų studentai

G. Barkauskaitė, J. Macijauskaitė-Bonda, V. Kavaliauskas,

S. Chuntishvili ir kartvelų studentai Tbilisio technikos universitete

BC studentų nuotraukos

Plačiau…

DOC. DR. VIGMANTO BUTKAUS IŠ LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO VIZITAS LATVIJOS UNIVERSITETO LITUANISTIKOS CENTRE

Rugsėjo 18–27 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas doc. dr. Vigmantas Butkus lankėsi Latvijos universiteto Lituanistikos centre, kur Baltų filologijos specialybės III kurso studentams perskaitė keturių paskaitų ciklą „Lietuvių ir latvių klasikinės poezijos paralelės“. Doc. dr. V. Butkus Lituanistikos centro bibliotekai padovanojo ir trumpai pristatė rugsėjo mėn. pradžioje išėjusią savo monografiją „Literatūrinė baltistika: Samprata, raida, perspektyvos“ ir organizavo dvi laisvos formos diskusijas-seminarus apie grožinės literatūros vertimus iš vienos baltų kalbos į kitą. Taip pat jis surengė meninės dokumentikos filmo apie lietuvių poetą Vladą Braziūną ir latvių poetą Knutą Skujenieką „Arčiau žemės anapus upės“ (2018; rež. Viktorija Jonkutė ir Ernestas Samsonas) peržiūrą ir komparatyvistinio pobūdžio diskusiją apie jį.

Butkus LU 1  Butkus LU 3

Vigmanto Butkaus paskaita Latvijos universiteto baltistams (LU) Lituanistikos centre

Doc. dr. Edmundo Trumpos nuotraukos

Plačiau…

TRUMPALAIKIŲ VIZITŲ REGISTRACIJA 2019 M.

Skelbiame vizitų iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų į užsienio baltistikos centrus poreikio ir vizitų iš užsienio baltistikos centrų į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas registracijas.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 m. projekte suplanuotos LEU veiklos bus vykdomos ir toliau, tačiau jas administruos VDU.

Daugiau informacijos ir registracijos anketas žr. adresu: Vykstanti registracija.

VASAROS KURSAI BERLYNO HUMBOLDTŲ UNIVERSITETE

2018 m. rugpjūčio 27 – rugsėjo 7 dienomis Berlyno Humboldtų universitete jau septintą kartą vyko lituanistikos vasaros mokykla. Į ją susirinko kalbotyros, sociologijos, pedagogikos, istorijos, kultūrologijos, dailės, fizikos specialybių studentai bei absolventai iš Berlyno ir kitų regiono aukštųjų mokyklų.

Intensyvius 60 akademinių valandų kursus tradiciškai organizavo Berlyno Humboldtų universiteto lituanistikos centro vadovė habil. dr. Christiane Schiller, juose dirbo VU Filologijos fakulteto dėstytojos Elvyra Petrašiūnienė ir dr. Vaida Našlėnaitė Eberhardt. Pradedančiųjų kalbos mokėjimo lygio studentai gilinosi į lietuvių kalbos sistemos – gramatikos, sintaksės – paslaptis, nemenkas dėmesys skirtas tarčiai ir kičiavimui, buvo mokoma pagrindinio lietuvių kalbos žodyno, praktiškai vartoti kalbą kasdienėse situacijose. Per popietines pratybas studentai domėjosi etnografija, noriai dainavo tradicines lietuvių dainas. Mokant skirtingų temų, buvo ugdoma ir kalbinė, ir sociokultūrinė kompetencija. Baigę šį kursą 13 studentų įgijo A.1.1 (kai kurie ir A.1) lygio lietuvių kalbos mokėjimo kompetenciją, taigi įgavo pagrindą tolesnėms baltistikos, indoeuropeistikos studijoms.

hm 1  hm 2

Lituanistikos vasaros mokykla

BC studentų nuotraukos

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINIUS ŽIEMOS KURSUS VILNIAUS UNIVERSITETE

Skelbiame registraciją į Vilniaus universitete organizuojamus lituanistinius žiemos kursus, kurie vyks 2019 m. sausio 7–18 dienomis.

Daugiau informacijos žr.: Vykstanti registracija

PROF. DR. VIDO KAVALIAUSKAS VIZITAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Rugpjūčio 5–14 d. Vytauto Didžiojo universitete viešėjo Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro profesorius Vidas Kavaliauskas. Per vizitą jis ne tik rinko medžiagą dėstomiems lituanistiniams dalykams ir moksliniams tyrimams, bet ir lankėsi VDU Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursuose, kur A2, B1, B2 lygių studentams vedė „Lietuvių kalbos tarties praktikumą“ ir „Lietuvių kalbos kirčiavimo praktikumą“.

1 nuotrauka_V. Kavaliauskas su Vasaros kursų studentais

V. Kavaliauskas su Vasaros kursų studentais
Studento nuotrauka

Plačiau…

<< <Puslapis 2 iš 57> >>