Naujienos

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROF. DR. REGINOS RINKAUSKIENĖS IR DOC. DR. LAIMUTĖS BUČIENĖS VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE

Balandžio 15–21 d. Helsinkio universiteto Baltistikos centre lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto dėstytojos prof. dr. Regina Rinkauskienė ir doc. dr. Laimutė Bučienė. Vizito metu prof. dr. R. Rinkauskienė skaitė paskaitų ciklą „Lietuvių kalbos tarmės ir etnografiniai regionai“ ir vedė seminarus „Lietuvių kalbos tarmių ir kalbos istorijos sąlyčio taškai“. Doc. dr. L. Bučienė skaitė paskaitų ciklą „Lietuvių kalbos sintaksinė sandara funkciniu aspektu“ ir vedė seminarus „Praktiniai lietuvių kalbos sintaksės aspektai“.

buciene-1 buciene-2

Prof. dr. Regina Rinkauskienė ir doc. dr. Laimutė Bučienė Helsinkio universitete

BC studento nuotraukos

Plačiau…

PROF. DR. DALIOS KUIZINIENĖS IŠ VDU VIZITAS KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETE

Balandžio 9-15 d. Krokuvos Jogailaičių universiteto Polonistikos fakultete  lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros dėstytoja prof. dr. Dalia Kuizinienė. Ji skaitė paskaitas polonistiką studijuojantiems bakalauro studijų studentams, kurių dalis mokosi lietuvių kalbos ir klauso lietuvių literatūros istorijos kurso.

Prof. dr. D. Kuizinienė studentams skaitė paskaitas apie lietuvių egzilio prozą ir poeziją. Per paskaitas buvo išryškintos svarbiausios lietuvių egzilio literatūros tendencijos ir svetur gyvenančių lietuvių rašytojų patirtos įtakos. Analizuojant egzilio prozos modernėjimo slinktis, pristatyta svarbiausių išeivijoje kūrusių vidurinės generacijos autorių kūryba, analizuoti atskiri modernistines tendencijas reprezentuojantys tekstai (daugiausia dėmesio skirta Jono Meko, Juliaus Kaupo, Antano Škėmos, Algirdo Landsbergio novelistikai), per paskaitas drauge su studentais ieškota lietuvių ir lenkų literatūros paralelių.

Plačiau…

BALTARUSIJOS VALSTYBINIO M. TANKO VARDO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRE LANKĖSI PROF. DR. GINTAUTAS KUNDROTAS IŠ LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO

Balandžio 18–24 d. Baltarusijos valstybinio M. Tanko vardo pedagoginio universiteto Baltistikos centre lankėsi LEU Humanitarinio ugdymo fakulteto dekanas prof. dr. Gintautas Kundrotas. Per vizitą buvo skaitomas paskaitų ciklas „Lietuvių kalbos segmentiniai ir supersegmentiniai elementai“ ir vesti seminarai iš fonetikos. Taip pat prof. dr. G. Kundrotas skaitė paskaitas apie tarptautinius žodžius, gramatinių žodžių formų parinkimą ir vartojimą.

Plačiau…

POEZIJOS PAVASARIS VARŠUVOJE

Varšuvos baltistai kviečia į poezijos pavasarį!

Gražina 2018-kelti 

Poezijos pavasaris Varšuvoje_kvietimas

PRATĘSIAMA REGISTRACIJA Į MOKSLINĮ SEMINARĄ TARTU „BALTIJOS REGIONO SAVIMONĖ: KONTAKTAI IR KONTEKSTAI“

Registracija į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto organizuojamą mokslinį seminarą „Baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai“, kuris vyks 2018 m. spalio 18–20 d. Estijoje, Tartu, pratęsiama iki gegužės 14 d.

Plačiau…

DR. LAUROS LAURUŠAITĖS VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkė dr. Laura Laurušaitė balandžio 11-24 d. lankėsi Helsinkio universiteto Humanitarinio fakulteto Kalbų skyriaus Baltistikos centre. Mokslinės komandiruotės metu ji perskaitė paskaitų ciklą „XXI a. lietuvių ir latvių literatūros dominantės“ Helsinkio universiteto lietuvių ir latvių kalbų studijų krypčių BA ir MA studentams.

Informacinėmis, pažintinėmis literatūros paskaitomis siekta apibendrintai studentams pristatyti baltų literatūrų aktualijas, supažindinti suomių auditoriją su lietuvių bei latvių svarbiausiais autoriais, naujausiomis knygomis ir pagrindinėmis tendencijomis. Taip pat vyko diskusijos, kurios lavino studentų šnekamąją lietuvių k. bei literatūros interpretavimo įgūdžius, kūrybinį intelektą ir kritinį mąstymą. Auditorijoje lygintos lietuvių ir latvių šiuolaikinės literatūros, suomių studentai aptarė literatūros supratimo problemas, tikslinosi pateiktą požiūrį į emigraciją, vertimus, domėjosi lietuvių ir latvių literatūros realijomis ir ieškojo paralelių suomių literatūroje.

2-laura  3-laura

Dr. Laura Laurušaitė Helsinkio universitete

BC studento nuotraukos

Plačiau…

PROF. DR. AINĖS RAMONAITĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS SIETLO VAŠINGTONO UNIVERSITETE

Balandžio 3-17 d. Sietlo Vašingtono universitete viešėjo Vilniaus universiteto profesorė dr. Ainė Ramonaitė.Vizito metu ji skaitė paskaitas Vašingtono universiteto akademinei bendruomenei, įvairių pakopų studentams ir Sietlo Baltijos šalių bendruomenėms šia tematika: „Rusijos hibridinės grėsmės Lietuvai“ („Russian Hybrid Threats for Lithuania“) kurso „Russia and International Systems“ studentams, „Lietuva Europos Sąjungoje“ („Lithuania in the EU“) kurso „Europe Today“ studentams, „Kiek skandinaviška yra Lietuva“ („How Scandinavian is Lithuania?“) kurso „Scandinavia in World Affairs“ studentams, „Lietuvos rinkimai ir politinės partijos“ („Lithuanian elections and political parties“) kurso „Introduction to Lithuanian Literary And Cultural History“ studentams, "Kovų už laisvę šimtmetis: sociologinis žvilgsnis į lietuvių pilietinį pasipriešinimą" („100 years of fights for freedom: Lithuanian civic resistance from the sociological perspective“) Baltijos šalių bendruomenei. Prof. dr. A. Ramonaitė taip pat dalyvavo Sietlo lituanistinės mokyklos istorijos pamokose ir lietuvių bendruomenės renginiuose.

Ramonaitė_Sietlas-kelti

Dr. Ainė Ramonaitė Sietlo Vašingtono universitete

BC studento nuotrauka

Plačiau…

PROF. DR. MEILUTĖS RAMONIENĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS SIETLO VAŠINGTONO UNIVERSITETE

Balandžio 3-17 d. Sietlo Vašingtono universitete viešėjo Vilniaus universiteto profesorė dr. Meilutė Ramonienė. Sietle profesorė dalinosi savo ir Vilniaus universiteto kolegų lituanistikos mokslinių tyrimų rezultatais, skaitė paskaitas Sietlo Vašingtono universiteto akademinei bendruomenei, įvairių pakopų studentams ir Sietlo lietuviams apie dabartinę Lietuvos sociolingvistinę situaciją ir kalbų politiką, lietuvos kalbų politiką ir planavimą per šimtmetį, taip pat paveldėtosios lietuvių kalbos išlaikymą lietuvių diasporoje. Vizito metu prof. dr. M. Ramonienė konsultavo baltistikos studentus, doktorantus ir dėstytojus taikomosios kalbotyros, sociolingvistikos ir onomastikos klausimais. Profesorė taip pat skaitė paskaitas ir Sietlo lituanistinėje mokykloje lietuvių bendruomenei, mokyklos mokytojams ir moksleiviams.

Ramonienė_kelti    Ramonienė_Sietlas-kelti

Prof. dr. Meilutė Ramonienė Sietlo Vašingtono universitete

BC studento nuotrauka

 

Plačiau…

PROF. DR. ASTOS KAZLAUSKIENĖS IR LOIC BOIZOU VIZITAS INALCO

Balandžio 8–15 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros profesorė dr. Asta Kazlauskienė ir Kompiuterinės lingvistikos centro mokslo darbuotojas Loïc Boizou lankėsi INALCO (Nacionaliniame Rytų kalbų ir civilizacijų institute, Paryžiuje), kur skaitė paskaitas apie lietuvių kalbos fonologinę sistemą ir prozodiją, aptarė ir mokė prancūzakalbiams sudėtingesnių lietuvių kalbos garsų tarties, konsultavo studentus.

Paskaita  Paskaita1

A.Kazlauskienė ir L. Boizou su studentais              L. Boizou su Hélène Le Guillou de Penanros

BC studento nuotraukos

Plačiau…

PASIRAŠYTA VILNIAUS UNIVERSITETO IR DEV SANSKRITI UNIVERSITETO HARIDVARE (INDIJA) SUTARTIS

Balandžio 6 d. Vilniaus universitetas ir Dev Sanskriti universitetas Haridvare (Indija) pasirašė bendradarbiavimo projekte „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ sutartį.

Lauksime į projekto veiklas atvykstančių studentų iš Indijos!

Dar žr. http://www.dsvv.ac.in/

Kviečiame žiūrėti įrašus iš centro įšventinimo ceremonijos, kurioje dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadoriai bei svečiai iš Baltijos valstybių.

Plačiau…

<< <Puslapis 3 iš 54> >>