Naujienos

PROF. DR. DAINIAUS VAITIEKŪNO VIZITAS PARYŽIAUS NACIONALINIAME RYTŲ KALBŲ IR CIVILZACIJŲ INSTITUTE (INALCO)

Balandžio 14–20 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos prof. dr. Dainius Vaitiekūnas lankėsi Prancūzijoje, Paryžiaus nacionaliniame rytų kalbų ir civilizacijų institute (INALCO). Šio instituto Baltistikos centro studentams, kurio vadovė doc. dr. Hélène de Penanros, profesorius skaitė literatūros paskaitų kursą. Trumpalaikio vizito metu buvo akcentuotas užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimas, aptarta studijų ir mokslo tyrimų plėtotė.

vait

Prof. Dainius Vaitiekūnas prie „Notre Dame de Paris“ prieš gaisrą.

Plačiau…

KRISTINOS VAISVALAVIČIENĖS VIZITAS RĖZEKNĖS TECHNOLOGIJŲ AKADEMIJOJE

Balandžio 7–14 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros doktorantė, Letonikos centro referentė Kristina Vaisvalavičienė lankėsi Latvijoje, Rėzeknės technologijų akademijoje (RTA), kur Švietimo, kalbų ir dizaino fakulteto studentams skaitė paskaitas apie reikšmingiausias ir naujausias lietuvių autorių knygas vaikams, aptarė svarbiausius lietuvių vaikų literatūros raidos procesus, pristatė šios srities tyrinėtojų darbus, apžvelgė Lietuvoje ėjusius ir dabar leidžiamus literatūrinius vaikų žurnalus.

Studentai taip pat buvo supažindinti su lietuvių vaikų literatūros vertimais į latvių kalbą bei latvių vaikų literatūros vertimais į lietuvių kalbą. Kartu su būsimaisiais pradinių klasių mokytojais diskutuota apie vaikų skaitymo skatinimo metodus, pristatytas jau trečius metus Lietuvos ir Latvijos mokyklose vykstantis projektas „Baltų literatūros savaitė“. Kartu su taikomosios komunikacijos ir vertimo studijų programos studentais, žiūrėtas V. Jonkutės ir E. Samsono režisuotas dokumentinis filmas „Arčiau žemės anapus upės“ (2018), diskutuota apie kultūros pažinimą per literatūros vertimus, apie vertėjų etinius ir estetinius pasirinkimus. RTA administracija bei Regionalistikos instituto darbuotojai supažindinti su VDU struktūriniais pertvarkymais ir studijų programų pasikeitimais, aptartos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos.

vaisva 1    vaisva 4

RTA studentai supažindinami su projektu              Susitikimas su RTA darbuotojais

„Baltų literatūros savaitė“

Nuotraukų autorė – Antra Kliavinska

 

Plačiau…

DR. DALIOS KUIZINIENĖS VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

Kovo 25 – balandžio 1 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros profesorė, Lietuvių išeivijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Dalia Kuizinienė lankėsi Suomijoje, Helsinkio universitete, kur skaitė paskaitų ciklą apie lietuvių egzilio literatūrą. 

Per paskaitas buvo pristatytos svarbiausios ankstyvojo lietuvių egzilio literatūros tendencijos, daugiausia dėmesio skirta Antano Škėmos, Algirdo Landsbergio, Jurgio Jankaus, Kazimiero Barėno prozai. Aptariant lietuvių autorių, gyvenančių Šiaurės Amerikoje, kūrybą, rašomą anglų kalba, aktualizuota Rūtos Šepetys, Antano Šileikos, Irenės Guilford, Julijos Šukys kūryba bei Lietuvos istorijos temų refleksija minėtų autorių tekstuose. Pristatant naujausią svetur rašytą literatūrą išryškinti svarbiausi žanrai, tematika, daugiausia remiantis Valdo Papievio, Dalios Staponkutės, Eglės Paulinos Pukytės tekstais. Kontekstinei analizei ir iliustracijai buvo pasirinkti svetur kūrusių ar kuriančių lietuvių dailininkų E. Varkulevičiaus, A. Weigel ir kitų darbai.

Kuiz 1  Kuiz 2

Prof. Dalia Kuizinienė paskaitos metu

Nuotraukų autoriai: Aurelija Kaškelevičienė ir centro studentai

Plačiau…

DR. JOANNOS TABOR IŠ VARŠUVOS UNIVERSITETO VIZITAS LIETUVOJE

Kovo 31-balandžio 7 d. Vilniaus universitete ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institute stažavosi Varšuvos universiteto Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos skyriaus vadovė dr. Joanna Tabor. Stažuotės metu ji dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekose, konsultavosi įvairiais lietuvių literatūros klausimais su prof. dr. Brigita Speičyte, dr. Ramune Bleizgiene, dr. Jurgita Žana Raškevičiūte ir Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininke Birute Jonuškaite.

Joanna Tabor  Joanna Tabor_3

Dr. Joanna Tabor Vilniaus universitete

Nuotraukos- Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet

Plačiau…

Pratęsiama registracija į LITUANISTINES 2019 M. RUDENS SEMESTRO STUDIJAS VDU

Studijų pradžia – 2019 m. rugpjūčio 26 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 20 d. Atvykstantiems studentams apmokamos studijos, padengiamos kelionės išlaidos, kas mėnesį mokama stipendija (570 Eur./mėn.). Į studijas VDU planuojama priimti 22 studentus. Į VDU Lituanistinių studijų programą kviečiami studentai, jau baigę lietuvių kalbos A1 lygį.

Daugiau informacijos žr. Vykstanti registracija.

KAZACHSTANO ABAJAUS VARDO NACIONALINIO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO ATSTOVĖS PROF. DR. MARZHAN TAJIYEVOS VIZITAS LIETUVOJE

Kovo 24–30 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje lankėsi Kazachstano Abajaus vardo nacionalinio pedagoginio universiteto Baltistikos centro atstovė prof. dr. Marzhan Tajiyeva.

Trumpalaikio vizito metu viešnia lankėsi dėstytojų paskaitose, susitiko su kalbinio ir meninio ugdymo programų dėstytojais, su kuriais pasidalijo lietuvių kalbos dėstymo studentams užsieniečiams patirtimi, drauge su kolega Igoriu Koroliovu iš Ukrainos Tarptautinių ryšių skyriuje aptarė universitetų bendradarbiavimo galimybes. Marzhan Tajiyeva taip pat lankėsi Vytauto Didžiojo universitete, Lietuvių kalbos institute ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Daug naudingos informacijos viešnia savo paskaitoms rado Vilniaus universiteto bei kitose miesto bibliotekose.

Vizito metu dėstytoja susitiko su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos projekto dalies koordinatore doc. dr. Jurga Trimonyte Bikeliene, analizavo tolimesnes projekto veiklas, aptarė vizitus, Baltistikos centro studentų dalyvavimo klausimus vasaros stovykloje, dialektologinėje ekspedicijoje.

Kazachstanas

Prof. dr. Marzhan Tajiyeva Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje

Studento nuotrauka

 

Plačiau…

KIJEVO TARASO ŠEVČENKOS UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO VADOVO DOC. DR. IGORIO KOROLIOVO VIZITAS LIETUVOJE

Kovo mėn. 23–29 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje lankėsi Kijevo universiteto Baltistikos centro vadovas doc. dr. Igoris Koroliovas.

Trumpalaikio vizito metu Igoris Koroliovas lankėsi dėstytojų paskaitose, susitiko su kalbinio ir meninio ugdymo programų dėstytojais, su kuriais pasidalijo lietuvių kalbos dėstymo studentams užsieniečiams patirtimi, Tarptautinių ryšių skyriuje aptarė universitetų bendradarbiavimo galimybes. Daug naudingos informacijos savo paskaitoms ir seminarams dėstytojas rado Nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto bei kitose miesto bibliotekose.

Vizito metu Igoris Koroliovas susitiko su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos projekto dalies koordinatore doc. dr. Jurga Trimonyte Bikeliene, analizavo tolimesnes projekto veiklas, aptarė vizitus, Baltistikos centro studentų dalyvavimo klausimus vasaros stovykloje, dialektologinėje ekspedicijoje.

Igoris.VDU  Igoris VDU 2

Kijevo universiteto Baltistikos centro vadovas doc. dr. Igoris Koroliovas ytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje

Studentų nuotraukos

 

Plačiau…

BALTIJOS FEDERALINIO IMANUELIO KANTO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO VADOVĖS VIOLETOS LOPETIENĖS VIZITAS LIETUVOJE

Vasario 18–22 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje lankėsi Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto Baltistikos centro vadovė Violeta Lopetienė. Trumpalaikio vizito metu viešnia lankėsi dėstytojų paskaitose, susitiko su kalbinio ir meninio ugdymo programų dėstytojais, su kuriais pasidalijo lietuvių kalbos dėstymo užsieniečiams studentams patirtimi, Tarptautinių ryšių skyriuje aptarė universitetų bendradarbiavimo galimybes.

Violeta Lopetienė taip pat lankėsi Vilniaus universitete, Lietuvių kalbos institute, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Daug naudingos informacijos savo vedamoms paskaitoms rado Nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto bei kitose miesto bibliotekose. Vizito metu dėstytoja susitiko su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos projekto dalies koordinatore doc. dr. Jurga Trimonyte Bikeliene, analizavo tolimesnes projekto veiklas, aptarė vizitus, Baltistikos centro studentų dalyvavimo klausimus vasaros stovykloje, dialektologinėje ekspedicijoje.

Lopetiene

Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto

Baltistikos centro vadovė Violeta Lopetienė lankėsi

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje

Studento nuotrauka

 

Plačiau…

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINES 2019 M. RUDENS SEMESTRO STUDIJAS

Skelbiame registraciją į lituanistines 2019 m. rudens semestro studijas VU ir VDU.

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

PROF. DR. VIDO KAVALIAUSKO STAŽUOTĖ IŠ SAKARTVELO TECHNIKOS UNIVERSITETO VILNIAUS UNIVERSITETE

Kovo 8-15 d. Vilniaus universitete stažavosi Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovas prof. dr. Vidas Kavaliauskas. Stažuotės metu jis susipažino su įvairius praktinės lietuvių kalbos kursus Vilniaus universitete dėstančiais dėstytojais, diskutavo lietuvių kalbos mokymo strategijų ir taktikų klausimais, stebėjo paskaitas, susipažino su kalbos lygių nustatymo testavimo sistema bei su naujausiomis lietuvių kalbos mokymo priemonėmis. Prof. dr. V. Kavaliauskas kovo 8-9 d. dalyvavo Kaune vykusioje Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokinių Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje – dirbo užsienio lietuviškų mokyklų mokinių darbų vertinimo komisijoje. Kovo 11 d. svečias su buvusiais ir esamais Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentais, studijuojančiais Vilniaus universitete ir kitose Vilniaus aukštosiose mokyklose, dalyvavo Seime vykusiuose iškilminguose renginiuose, skirtuose Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.

kav1  kav2

Vilniaus universitete stažavosi Sakartvelo technikos universiteto vadovas prof. dr. Vidas Kavaliauskas

Studentų nuotraukos

 

Plačiau…

<< <Puslapis 3 iš 63> >>