Naujienos

DR. DALIOS KUIZINIENĖS VIZITAS HELSINKIO UNIVERSITETE

Kovo 25 – balandžio 1 d. Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros profesorė, Lietuvių išeivijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Dalia Kuizinienė lankėsi Suomijoje, Helsinkio universitete, kur skaitė paskaitų ciklą apie lietuvių egzilio literatūrą. 

Per paskaitas buvo pristatytos svarbiausios ankstyvojo lietuvių egzilio literatūros tendencijos, daugiausia dėmesio skirta Antano Škėmos, Algirdo Landsbergio, Jurgio Jankaus, Kazimiero Barėno prozai. Aptariant lietuvių autorių, gyvenančių Šiaurės Amerikoje, kūrybą, rašomą anglų kalba, aktualizuota Rūtos Šepetys, Antano Šileikos, Irenės Guilford, Julijos Šukys kūryba bei Lietuvos istorijos temų refleksija minėtų autorių tekstuose. Pristatant naujausią svetur rašytą literatūrą išryškinti svarbiausi žanrai, tematika, daugiausia remiantis Valdo Papievio, Dalios Staponkutės, Eglės Paulinos Pukytės tekstais. Kontekstinei analizei ir iliustracijai buvo pasirinkti svetur kūrusių ar kuriančių lietuvių dailininkų E. Varkulevičiaus, A. Weigel ir kitų darbai.

Kuiz 1  Kuiz 2

Prof. Dalia Kuizinienė paskaitos metu

Nuotraukų autoriai: Aurelija Kaškelevičienė ir centro studentai

Plačiau…

DR. JOANNOS TABOR IŠ VARŠUVOS UNIVERSITETO VIZITAS LIETUVOJE

Kovo 31-balandžio 7 d. Vilniaus universitete ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institute stažavosi Varšuvos universiteto Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos skyriaus vadovė dr. Joanna Tabor. Stažuotės metu ji dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekose, konsultavosi įvairiais lietuvių literatūros klausimais su prof. dr. Brigita Speičyte, dr. Ramune Bleizgiene, dr. Jurgita Žana Raškevičiūte ir Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininke Birute Jonuškaite.

Joanna Tabor  Joanna Tabor_3

Dr. Joanna Tabor Vilniaus universitete

Nuotraukos- Ginos Kavaliūnaitės-Holvoet

Plačiau…

Pratęsiama registracija į LITUANISTINES 2019 M. RUDENS SEMESTRO STUDIJAS VDU

Studijų pradžia – 2019 m. rugpjūčio 26 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 20 d. Atvykstantiems studentams apmokamos studijos, padengiamos kelionės išlaidos, kas mėnesį mokama stipendija (570 Eur./mėn.). Į studijas VDU planuojama priimti 22 studentus. Į VDU Lituanistinių studijų programą kviečiami studentai, jau baigę lietuvių kalbos A1 lygį.

Daugiau informacijos žr. Vykstanti registracija.

KAZACHSTANO ABAJAUS VARDO NACIONALINIO PEDAGOGINIO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO ATSTOVĖS PROF. DR. MARZHAN TAJIYEVOS VIZITAS LIETUVOJE

Kovo 24–30 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje lankėsi Kazachstano Abajaus vardo nacionalinio pedagoginio universiteto Baltistikos centro atstovė prof. dr. Marzhan Tajiyeva.

Trumpalaikio vizito metu viešnia lankėsi dėstytojų paskaitose, susitiko su kalbinio ir meninio ugdymo programų dėstytojais, su kuriais pasidalijo lietuvių kalbos dėstymo studentams užsieniečiams patirtimi, drauge su kolega Igoriu Koroliovu iš Ukrainos Tarptautinių ryšių skyriuje aptarė universitetų bendradarbiavimo galimybes. Marzhan Tajiyeva taip pat lankėsi Vytauto Didžiojo universitete, Lietuvių kalbos institute ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Daug naudingos informacijos viešnia savo paskaitoms rado Vilniaus universiteto bei kitose miesto bibliotekose.

Vizito metu dėstytoja susitiko su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos projekto dalies koordinatore doc. dr. Jurga Trimonyte Bikeliene, analizavo tolimesnes projekto veiklas, aptarė vizitus, Baltistikos centro studentų dalyvavimo klausimus vasaros stovykloje, dialektologinėje ekspedicijoje.

Kazachstanas

Prof. dr. Marzhan Tajiyeva Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje

Studento nuotrauka

 

Plačiau…

KIJEVO TARASO ŠEVČENKOS UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO VADOVO DOC. DR. IGORIO KOROLIOVO VIZITAS LIETUVOJE

Kovo mėn. 23–29 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje lankėsi Kijevo universiteto Baltistikos centro vadovas doc. dr. Igoris Koroliovas.

Trumpalaikio vizito metu Igoris Koroliovas lankėsi dėstytojų paskaitose, susitiko su kalbinio ir meninio ugdymo programų dėstytojais, su kuriais pasidalijo lietuvių kalbos dėstymo studentams užsieniečiams patirtimi, Tarptautinių ryšių skyriuje aptarė universitetų bendradarbiavimo galimybes. Daug naudingos informacijos savo paskaitoms ir seminarams dėstytojas rado Nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto bei kitose miesto bibliotekose.

Vizito metu Igoris Koroliovas susitiko su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos projekto dalies koordinatore doc. dr. Jurga Trimonyte Bikeliene, analizavo tolimesnes projekto veiklas, aptarė vizitus, Baltistikos centro studentų dalyvavimo klausimus vasaros stovykloje, dialektologinėje ekspedicijoje.

Igoris.VDU  Igoris VDU 2

Kijevo universiteto Baltistikos centro vadovas doc. dr. Igoris Koroliovas ytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje

Studentų nuotraukos

 

Plačiau…

BALTIJOS FEDERALINIO IMANUELIO KANTO UNIVERSITETO BALTISTIKOS CENTRO VADOVĖS VIOLETOS LOPETIENĖS VIZITAS LIETUVOJE

Vasario 18–22 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje lankėsi Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto Baltistikos centro vadovė Violeta Lopetienė. Trumpalaikio vizito metu viešnia lankėsi dėstytojų paskaitose, susitiko su kalbinio ir meninio ugdymo programų dėstytojais, su kuriais pasidalijo lietuvių kalbos dėstymo užsieniečiams studentams patirtimi, Tarptautinių ryšių skyriuje aptarė universitetų bendradarbiavimo galimybes.

Violeta Lopetienė taip pat lankėsi Vilniaus universitete, Lietuvių kalbos institute, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Daug naudingos informacijos savo vedamoms paskaitoms rado Nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto bei kitose miesto bibliotekose. Vizito metu dėstytoja susitiko su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos projekto dalies koordinatore doc. dr. Jurga Trimonyte Bikeliene, analizavo tolimesnes projekto veiklas, aptarė vizitus, Baltistikos centro studentų dalyvavimo klausimus vasaros stovykloje, dialektologinėje ekspedicijoje.

Lopetiene

Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto

Baltistikos centro vadovė Violeta Lopetienė lankėsi

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje

Studento nuotrauka

 

Plačiau…

SKELBIAME REGISTRACIJĄ Į LITUANISTINES 2019 M. RUDENS SEMESTRO STUDIJAS

Skelbiame registraciją į lituanistines 2019 m. rudens semestro studijas VU ir VDU.

Daugiau informacijos: Vykstanti registracija.

PROF. DR. VIDO KAVALIAUSKO STAŽUOTĖ IŠ SAKARTVELO TECHNIKOS UNIVERSITETO VILNIAUS UNIVERSITETE

Kovo 8-15 d. Vilniaus universitete stažavosi Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovas prof. dr. Vidas Kavaliauskas. Stažuotės metu jis susipažino su įvairius praktinės lietuvių kalbos kursus Vilniaus universitete dėstančiais dėstytojais, diskutavo lietuvių kalbos mokymo strategijų ir taktikų klausimais, stebėjo paskaitas, susipažino su kalbos lygių nustatymo testavimo sistema bei su naujausiomis lietuvių kalbos mokymo priemonėmis. Prof. dr. V. Kavaliauskas kovo 8-9 d. dalyvavo Kaune vykusioje Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokinių Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje – dirbo užsienio lietuviškų mokyklų mokinių darbų vertinimo komisijoje. Kovo 11 d. svečias su buvusiais ir esamais Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentais, studijuojančiais Vilniaus universitete ir kitose Vilniaus aukštosiose mokyklose, dalyvavo Seime vykusiuose iškilminguose renginiuose, skirtuose Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.

kav1  kav2

Vilniaus universitete stažavosi Sakartvelo technikos universiteto vadovas prof. dr. Vidas Kavaliauskas

Studentų nuotraukos

 

Plačiau…

DR. JOVITOS NEVULYTĖS-GRĖBLIŪNIENĖS IŠ POZNANĖS A. MICKEVIČIAUS UNIVERSITETO VIZITAS LIETUVOJE

Vasario 10-18 d. Vilniaus universitete viešėjo Poznanės A. Mickevičiaus universiteto Baltologijos centro darbuotoja dr. Jovita Nevulytė-Grėbliūnienė, kur klausė prof. dr. Vytauto Kardelio fonetikos ir fonologijos, doc. dr. Vilmos Zubaitienės leksikografijos ir dr. Gintarės Judžentytės semantikos paskaitų. Viešnia trumpalaikio vizito metu lankėsi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekose. Vasario 14 d. dalyvavo Lietuvių kalbos instituto prof. dr. Danguolės Mikulėnienės monografijos „Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai“ pristatyme ir konsultavosi su LKI ir VU dialektologais mokslininkais – dr. Asta Leskauskaite, prof. dr. Vytautu Kardeliu ir kitais, lankėsi LKI Geolingvistikos centre, kuriame kaupė moksliniam darbui reikalingą medžiagą: klausė tarminių įrašų, peržiūrėjo kartotekas.

Plačiau…

VIENOS UNIVERSITETO DĖSTYTOJOS LINOS PESTAL VIZITAS LIETUVOJE

Vasario 16-23 d. Lietuvoje lankėsi Vienos universiteto Filologijos ir kultūros mokslų fakulteto Europos ir lyginamųjų kalbų ir literatūros mokslų instituto Skandinavistikos fakulteto Lietuvių kalbos skyriaus dėstytoja Lina Pestal.

Vizito metu dėstytoja susitiko su lietuvių kalbos vadovėlio „Nė dienos be lietuvių kalbos“ autorėmis Virginija Stumbriene ir Aurelija Kaškelevičiene, knygų mugėje diskutavo su „Lietuvos vietovardžių žodyno“ autore akad. Grasilda Blažiene, knygos „Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai“ autore Gražina Kadžyte ir knygą „Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto bendruomenėje“ parašiusia dr. Rita Miliūnaite. Pasakų tyrinėjimo klausimais dėstytoja konsultavosi su tautosakininke prof. Bronislava Kerbelyte, o su prof. Vytautu Kardeliu aptarė projekto „Lietuvių šneka valdomų paslaugų“ įgyvendinimą.

Vytauto Didžiojo universitete Lina Pestal susitiko su Užsienio kalbų, literatūros ir vertimų studijų bei Lituanistikos katedros dėstytojais ir mokslo darbuotojais, taip pat turėjo galimybę arčiau susipažinti su lietuviško teatro tradicija Kauno dramos teatre, kur apsilankė spektakliuose „Barbora“ ir „Balta drobulė“.

L Pestal_B Karbelyte_2019.02.18

L. Pestal ir B. Karbelytė

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Plačiau…

<< <Puslapis 3 iš 63> >>