Naujienos

Academia Grammaticorum Salensis Decima. Konferencija „Argumentų raiška baltų kalbose“

2013 m. liepos 28 – rugpjūčio 4 dienomis Academia Grammaticorum Salensis Decima vyks konferencija „Argumentų raiška baltų kalbose“, kuri yra sudedamoji projekto „Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės funkcijos baltų kalbose“, vykdomo pagal visuotinės dotacijos priemonę, dalis.

Plačiau…

Archivum Lithuanicum 14

Pasirodė 14-asis žurnalo Archivum Lithuanicum numeris.

Plačiau…

Doc. Dzintros Šulcės paskaitos ir pratybos apie latvių kalbos fonetikos ir taisyklingos tarties klausimus

2013 m. balandžio 09 d. 13 val. ir balandžio 10 d. 11 val. Latvistikos kabinete vyks Liepojos universiteto docentės Dzintros Šulcės paskaitos ir pratybos, apie svarbesnius fonetikos ir taisyklingos tarties klausimus.

Plačiau…

Kviečia dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Senojo baltiškojo tikėjimo ir krikščionybės sąveika, sankirtos bei jų teorinė refleksija“

Lietuvos kultūros tyrimų institutas 2013 m. lapkričio 21–22 d. kviečia dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Senojo baltiškojo  tikėjimo ir krikščionybės sąveika, sankirtos bei jų teorinė  refleksija“, kuri įvyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Saltoniškių g. Nr. 58, Vilnius, Lietuva).

Plačiau…

Liepojoje svarstytos aktualios literatūros mokslo problemos

2013 m. kovo 21–22 d. Liepojos universitete (Latvija) vyko Liepojos 19-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Aktualiosios literatūros mokslo problemos“.

Plačiau…

Raudondvaryje vyks renginiai, skirti Tarmių metams

2013 m. balandžio 5-6 dienomis Raudondvaryje (Kauno raj.) organizuojami renginiai, skirti Tarmių metams. Mokslininkai renginių metu aptars regioninę savivertę ir tarmių ateitį.

Plačiau…

Prof. Pėterio Vanago paskaitų ciklas apie latvių raštų kalbos atsiradimą ir raidą

Vilniaus universitete Filologijos fakultete 2013 m. balandžio 3 d. 13 val. Balkevičiaus auditorijoje, 15 val. Baltistikos katedroje ir 4 d. 15 val. Būgos auditorijoje (auditorija ir paskaitos laikas gali keistis) Latvijos ir Stokholmo universitetų profesorius Pėteris Vanagas skaitys paskaitą (13 val.) ir ves seminarą (15 val.) apie latvių raštų kalbos atsiradimą ir raidą.

Plačiau…

Vinco Trumpos korespondencija: šaltinių publikacija

Pasirodė jau aštuntoji „Egzodo archyvo“ knyga – VDU Lietuvių išeivijos instituto dėstytojų dr. Daivos Dapkutės ir dr. Dalios Kuizinienės sudaryta „Vinco Trumpos korespondencija: šaltinių publikacija“ (Vilnius: Versus aureus, 2013).

Plačiau…

Tarpdalykinė konferencija „Migracija ir religija: tautiškumo ir universalumo sankirtos“

2013 m. gegužės 9–10 d. VDU Lietuvių išeivijos institutas kviečia į tarpdalykinę konferenciją „Migracija ir religija: tautiškumo ir universalumo sankirtos“, skirtą religijos, tautiškumo ir universalumo sankirtų migracijos procesų kontekste tyrinėjimui ir pristatymui.

Plačiau…

Tarptautinė mokslinė konferencija "Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: valstybė, kultūra, edukacija"

2013 m. spalio 10-11d. Lietuvos istorijos institute rengiama tarptautinė mokslinė konferencija "Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: valstybė, kultūra, edukacija", skirta 240-osioms Edukacinės komisijos įkūrimo metinėms.

Plačiau…

<< <Puslapis 50 iš 57> >>