Naujienos

Vinco Trumpos korespondencija: šaltinių publikacija

Pasirodė jau aštuntoji „Egzodo archyvo“ knyga – VDU Lietuvių išeivijos instituto dėstytojų dr. Daivos Dapkutės ir dr. Dalios Kuizinienės sudaryta „Vinco Trumpos korespondencija: šaltinių publikacija“ (Vilnius: Versus aureus, 2013).

Plačiau…

Tarpdalykinė konferencija „Migracija ir religija: tautiškumo ir universalumo sankirtos“

2013 m. gegužės 9–10 d. VDU Lietuvių išeivijos institutas kviečia į tarpdalykinę konferenciją „Migracija ir religija: tautiškumo ir universalumo sankirtos“, skirtą religijos, tautiškumo ir universalumo sankirtų migracijos procesų kontekste tyrinėjimui ir pristatymui.

Plačiau…

Tarptautinė mokslinė konferencija "Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: valstybė, kultūra, edukacija"

2013 m. spalio 10-11d. Lietuvos istorijos institute rengiama tarptautinė mokslinė konferencija "Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: valstybė, kultūra, edukacija", skirta 240-osioms Edukacinės komisijos įkūrimo metinėms.

Plačiau…

3-oji tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija

2013 m. spalio 3-4 dienomis Vilniaus universiteto Filologijos fakultete organizuojama 3-oji tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: erdvė, laikas, tapatybė“.

Plačiau…

Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje: Brazilija

Pasirodė nauja VDU Lietuvių išeivijos instituto parengta knyga „Pokalbiai lietuvių pasaulio pakraštyje: Brazilija“. Sud. E. Aleksandravičius, D. K. Kuzmickaitė, I. Celešiūtė, M. Raškauskienė. Vilnius: Versus aureus, 2013.

Plačiau…

Mokslinė konferencija „Pavasario keleivis: Sigitui Gedai – 70“

Kovo 29 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyrius rengia mokslinę konferenciją "Pavasario keleivis: Sigitui Gedai - 70".

Plačiau…

Pirmoji Baltijos šalių studentų konferencija „Baltijos tiltai“

2013 m. rugsėjo 27-28 dienomis Estijoje, Tartu universitete įvyks pirmoji Baltijos šalių studentų konferencija „Baltijos tiltai“.

Plačiau…

Pristatoma lituanistikos duomenų bazė: tyrėjams prieinama jau tūkstančiai mokslinių kūrinių

Lituanistikos duomenų bazei pristatyti Lietuvos mokslo taryba kviečia į seminarą „Duomenų bazė „Lituanistika“.

Bazėje registruojami ir kaupiami humanitarinių ir socialinių mokslų kūriniai apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistikos mokslinius tyrimus. Šiuo metu joje yra 32 tūkst. lituanistikos kūriniai, pateiktos jų santraukos lietuvių ir (arba) anglų kalbomis. Reikšmingi kūriniai bazėje yra visateksčiai. Jų šiuo metu pateikta apie 16 tūkst., įdiegta tokių tekstų paieškos technologija.

Plačiau…

Studijos, mokslinės stažuotės ir vasaros kursai Latvijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose 2013–2014 m.

Švietimo mainų paramos fondas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Estijos Respublikos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos susitarimu dėl studentų, tyrėjų ir dėstytojų mainų, skelbia valstybinių stipendijų konkursą dalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms, vasaros kursams valstybinėse Latvijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose 2013-2014 m.

Plačiau…

Lietuvos Respublikos Seimas skelbia Kalbos premijos konkursą

Premija įamžina žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės Felicijos Bortkevičienės (1873–1945) atminimą. Kalbos premija skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, organizacijoms, institucijoms.

Plačiau…

<< <Puslapis 56 iš 63> >>