Projekto renginių kalendorius


Data Konferencijų ir seminarų organizavimas, LEU Ilgalaikis dėstymas Trumpalaikiai dėstytojų vizitai užsienio BC Trumpalaikiai vizitai Lietuvoje Formalios studijos studentams, VU Formalios studijos studentams, LEU Formalios studijos studentams, VDU Neformalios studijos studentams, VU Neformalios studijos studentams, LEU BC dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas Mokymo priemonės pdf formatu, VU: C lygio lietuvių kalbos mokymo priemonės redagavimas ir korektūra ( 40 a.lankų) Mokymo priemonės pdf formatu, LEU: SIUP Interaktyvios mokymo priemonės Portalas LABAS, VDU

2017 sausis

2017 sausis
2017 vasarisSemestro studijos
Semestro studijos


Detalus planas ir pirmas skyrius Skaitmeninės integruoto ugdymo priemonės „Lietuva pasaulyje-pasaulis Lietuvoje“ koncepcijos sukūrimas; leidinių bendros struktūros (tekstinė, chrestomatinė ir metodinė dalys) parengimas; vieningo klausimyno 21 leidiniui rengimas; SIUP rengėjų konsultavimas; 10 skyrių rengimas.

2017 vasaris
2017 kovas
Visų priemonių specifikacijų rengimas (struktūros
koncepcija, medžiagos atrankos kriterijai, programavimo principai,
testavimo būdai ir kt.), informacijos apie BC poreikius rrinkimas;
2017 kovas
2017 balandis Atidarymo konferencija „Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose“, LEU, balandžio 6-7 d. Vilniuje. Konferencija „Lietuvių literatūra ir kultūros kontekstai II“ Anykščiuose, VU, balandžio 19-21 d.
2017 balandis
2017 gegužė ,„Lituanistų kongresas 2017“ Vroclavo universitete, LEU, gegužės 23-24 d.
2017 gegužė
2017 birželis

2017 birželis
2017 liepaVasaros kursai, liepos 3-28 d.
Vasaros lietuvių kalbos ir kultūros kursai, liepos 17-rugpjūčio 12 d.
Edukacinė stovykla Aukštaitijoje, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti, liepos 10-21 d.
2017 liepa
2017 rugpjūtis


Lituanistikos vasaros mokykla Humboldtų universitete Berlyne, 2017-08-28 - 2017-09-09

2017 rugpjūtis
2017 rugsėjis ,„Reformacija ir lituanistika“, LEU, Kėdainiuose, rugsėjo 25-26 d.


Semestro studijos Semestro studijos, praktika Semestro studijos

Lituanistikos horizontai 1: BC dėstytojų kursai Biržuose, VU, rugsėjo 25-29 d.2017 rugsėjis
2017 spalis Akademinis seminaras „Baltistų agora: literatūra, kultūra, mitologija“, LLTI, Ryga, spalio 12-14 d.


rugsėjo 1 - gruodžio 22 d. rugsėjo 1 - gruodžio 22 d. rugsėjo 1 - gruodžio 22 d.


2017 spalis
2017 lapkritis „Pranciškus Skorina ir jo Prahos Biblija. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandiena“, LEU, Praha, lapkričio 8-9 d.
rugsėjo 1 - gruodžio 22 d.


2017 lapkritis
2017 gruodis

2017 gruodis
2018 sausisŽiemos kursai

Visų SIUP dalių, parengtų pagal bendrą koncepciją ir struktūrą (tekstinė, chrestomatinė ir metodinė dalys), rengimas, iliustracijų parinkimas.
I-III priemonių medžiagos atranka, kaupimas,
pirminis kompiuterinis apdorojimas, bendradarbiavimas su BC dėl
medžiagos turinio, įvairovės ir kt.; IV-VI priemonių elektroninių
išteklių (žodynų, sąrašų ir kt.) kaupimas;
2018 sausis
2018 vasarisSemestro studijos Semestro studijos, praktika Semestro studijos


Rengiami likusieji skyriai ir dirbama su dailininku


2018 vasaris
2018 kovas

2018 kovas
2018 balandis „Prano Skardžiaus konferencija II“, VU, Nida
2018 balandis
2018 gegužė

2018 gegužė
2018 birželis

2018 birželis
2018 liepaVasaros kursai
Vasaros lietuvių kalbos ir kultūros kursai
Edukacinė stovykla Žemaitijoje, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti.
2018 liepa
2018 rugpjūtis


Lituanistikos vasaros mokykla Humboldtų universitete Berlyne Dialektologinė ekspedicija Aukštaitijoje
2018 rugpjūtis
2018 rugsėjisSemestro studijos

„Ieškome naujų lituanistikos studijų strategijų 1“, BC dėstytojų kursai Vilniaus apskritis, LEU2018 rugsėjis
2018 spalis Akademinis seminaras „Baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai“, LLTI, Tartu


2018 spalis
2018 lapkritis2018 lapkritis
2018 gruodis


Nuotoliniai dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai, VDU2018 gruodis
2019 sausisŽiemos kursai
Parengti skyriai pateikiami recenzavimui Parengti skyriai pateikiami recenzuoti

2019 sausis
2019 vasarisSemestro studijos Semestro studijos, praktika Semestro studijos


2019 vasaris
2019 kovas

Redagavimas ir maketavimas


2019 kovas
2019 balandis

2019 balandis
2019 gegužė

2019 gegužė
2019 birželis

2019 birželis
2019 liepaVasaros kursai
Vasaros lietuvių kalbos ir kultūros kursai
Edukacinė stovykla Aukštaitijoje, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti.
2019 liepa
2019 rugpjūtis


Lituanistikos vasaros mokykla Humboldtų universitete Berlyne Dialektologinė ekspedicija Žemaitijoje
2019 rugpjūtis
2019 rugsėjis „Kazimiero Būgos konferencija: etimologija, onomastika ir kalbos istorija“, VU, Birštonas


Semestro studijos Semestro studijos, praktika Semestro studijos

Lituanistikos horizontai 2 dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai Klaipėdoje, VU2019 rugsėjis
2019 spalis

2019 spalis
2019 lapkritis

2019 lapkritis
2019 gruodis

2019 gruodis
2020 sausisŽiemos kursai

Redagavimas ir maketavimas
Visų priemonių individualus programavimas, jų
pristatymas BC, informacijos apie BC poreikius tikslinimas, priemonių
koregavimas atsižvelgiant į BC pastabas ir poreikius;
2020 sausis
2020 vasarisSemestro studijos Praktika Semestro studijos


2020 vasaris
2020 kovas

2020 kovas
2020 balandis Akademinis seminaras „Komparatyviniai mainai: baltistika ir pasaulio literatūra“, LLTI, Krokuva
2020 balandis
2020 gegužė

2020 gegužė
2020 birželis

2020 birželis
2020 liepaVasaros kursai
Vasaros lietuvių kalbos ir kultūros kursai
Edukacinė stovykla Žemaitijoje, skirta lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai pažinti.
2020 liepa
2020 rugpjūtis


Lituanistikos vasaros mokykla Humboldtų universitete Berlyne

2020 rugpjūtis
2020 rugsėjis
Semestro studijos


„Ieškome naujų lituanistikos studijų strategijų 2“ BC dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai, Alytaus apskritis, Druskininkai, LEU2020 rugsėjis
2020 spalis

2020 spalis
2020 lapkritis

2020 lapkritis
2020 gruodis
Nuotoliniai dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai, VDU2020 gruodis
2021 sausisŽiemos kursaiBendrieji portalo programavimo darbai; 2021 sausis
2021 vasarisSemestro studijos Praktika Semestro studijos


2021 vasaris
2021 kovas

2021 kovas
2021 balandis

2021 balandis
2021 gegužė

2021 gegužė
2021 birželis
Portalo testavimas, klaidų ir nesklandumų taisymas,
pristatymas BC.
2021 birželis
2021 liepaVasaros kursai
2021 liepa
2021 rugpjūtis

Vasaros lietuvių kalbos ir kultūros kursai Lituanistikos vasaros mokykla Humboldtų universitete Berlyne

2021 rugpjūtis
2021 rugsėjis
Semestro studijos


„Lituanistikos horizontai 3“ dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai Vilniuje, VU2021 rugsėjis
2021 spalis

2021 spalis
2021 lapkritis

2021 lapkritis
2021 gruodis

2021 gruodis
2022 sausisŽiemos kursai
2022 sausis
2022 vasarisSemestro studijos Praktika Semestro studijos


2022 vasaris
2022 kovas

2022 kovas
2022 balandis

2022 balandis
2022 gegužė Uždarymo konferencija, VDU
2022 gegužė
2022 birželis

2022 birželis
2022 liepaVasaros kursaiDėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai „Lietuvių kultūros atradimai“, VDU2022 liepa
2022 rugpjūtis

Vasaros lietuvių kalbos ir kultūros kursai Lituanistikos vasaros mokykla Humboldtų universitete Berlyne

2022 rugpjūtis
2022 rugsėjis

2022 rugsėjis
2022 spalis
Semestro studijos2022 spalis
2022 lapkritis

2022 lapkritis
2022 gruodis

2022 gruodis
2023 sausis

2023 sausis