Naujienos

Greifsvaldo universiteto Baltistikos institutas švenčia 20-mečio jubiliejų!

2013-05-08

Sveikiname Greifsvaldo universiteto Baltistikos institutą 20-mečio proga! Džiaugiamės galėdami su Jumis pasidalinti Greifsvaldo baltistų sveikinamuoju žodžiu:

„Žiūrint iš laiko perspektyvos, dvidešimt metų nėra labai ilgas laiko tarpas, tačiau per jį įvyko daug pasikeitimų tiek Pabaltijyje, tiek ir Vokietijoje. Mes, Greifsvaldo baltistai, džiaugiamės turėdami vienintelį visoje Vokietijoje Baltistikos Institutą, kuris reprezentuoja Pabaltijo šalis mokslinio tyrimo ir universitetinio lavinimo sferose.

Mūsų siūlomos modernios bakalauro ir magistro studijų programos turi pastovų studijuojančiųjų skaičių. 2005-aisiais metais Greifsvaldo universitetas savo moksline veikla atkreipė dėmesį į Baltijos šalių kultūrų svarbą, dėl to užsimezgė daug naujų partnerysčių ir atsirado impulsų naujai veiklai. Instituto dėka daugelis mokslininkų ir studentų atrado kelią į Pabaltijį, ir nemažiau jų atvyko iš Pabaltijo pas mus. Viena iš apsilankymo pas mus priežasčių buvo ir bus turtinga ir įvairiapusiška Baltistikos biblioteka, kuri yra, visų pirma, mūsų pačių filologinių tyrinėjimų pagrindas. Užtikriname, jog čia esančios išskirtinės knygos, ypač speciali net XV amžių siekianti rinkinių kolekcija „Baltijos šalys“, kuri buvo finansuota DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) mokslinio projekto lėšomis, pralenkia visus kitus panašius Lituanistikos ir Letonikos centrus.

Su viltimi žvelgiame į ateitį ir kartu su Jumis džiaugiamės ateinančiu dvidešimties metų Greifsvaldo Baltikos jubiliejumi!

Jubiliejų švęsime šių metų gegužės 30 dieną.

Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje: http://20-jahre-baltistik.uni-greifswald.de/ .“


Laišką persiuntė „Baltnexus“ vyriausioji specialistė Veslava Račickaja.

Baltistikos katedra, Vilniaus universitetas

Universiteto g. 5, LT–01513 Vilnius

Tel. +370 5 2687211; mob. tel.: 864637266 


grįžti