Naujienos

Mokslinė konferencija „Doktorantų agora: teorinės perspektyvos”

2013-05-13

2013 m. gegužės 17 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, bendradarbiaudamas su A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centru (Vilniaus universitetas), rengia kasmetinę doktorantų konferenciją „Doktorantų agora: teorinės perspektyvos“.

Šiuo tęstiniu akademiniu renginiu (pirmoji konferencija „Doktorantų agora: metodologiniai mainai“ vyko 2009 m.) siekiama suburti įvairių institucijų literatūrologijos pakraipos doktorantus bei pasidalyti teoriniais, metodologiniais ir tiriamojo darbo atradimais. Šiais metais dėmesį kreipsime į problemas, susijusias su įvairių literatūros teorijų siūlomų metodologinių prieigų taikymu. Tikimasi, kad skirtingų metodų taikymo patirčių ir problemų aptarimas padės stiprinti metodologinę doktorantų kompetenciją, taps paskata iš naujo permąstyti savo teorines ir metodologines nuostatas bei pajusti bendro dialogo svarbą, o patį dialogą įtvirtins diskusija su LLTI ir A. J. Greimo centro literatūros mokslininkais.

Šia konferencija siekiama intensyvinti jaunosios akademinės bendruomenės ryšius, pasiūlyti akademinio jaunimo bendradarbiavimo formą.

Konferencijos programą rasite čia.

 


grįžti