Naujienos

Išleistas straipsnių rinkinys „Arturs Ozols (1912-1964). In honorem“

2013-10-11

Pasirodė Latvijos universiteto prof. Andros Kalnačos ir prof. Ojaro Lamo sudarytas straipsnių rinkinys „Arturs Ozols (1912-1964). In honorem“, kuris parengtas remiantis 2012 m. Latvijos universitete vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos „Gramatinė ir leksinė kalbos sistemos, jų funkcionalumas ir normatyvumas“ pranešimais. Rinkinys papildytas muziejuose ir archyvuose sukauptais istoriniais duomenimis.

Arturs Ozols (1912-1964) ir ievērojams latviešu valodnieks, folklorists, arī literatūrzinātnieks, metodiķis. Pievilcīga personība ar plašu redzesloku un daudzpusīgu, radošu darbību. Skolotājs, arhivārs, korektors; augstskolu mācībspēks, zinātniskais darbinieks un administrators. Rīgas Skolotāju institūta (pēc reargonizācijas – Latvijas Valsts pedagoģiska institūta) mācībspēks (1945-1950). LVU Latviešu valodas katedras docētājs un vadītājs (1950-1964), universitātes zinātņu prorektors (1958-1963). Paralēli tam – LPSR ZA Etnogrāfijas un folkloras institūta zinātniskais līdzstrādnieks (kopš 1946), direktora vietnieks zinātniskajā darbā (1952-1955). Latviešu valodas un literatūras mācīšanas metodikas viens no pamatlicējiem, daudzu studiju kursu un mācību programmu izstrādātājs, latviešu literārās valodas vēstures izkopējs par pastāvīgu valodniecības disciplīnu. Ap 300 zinātnisku darbu autors. Liepratīgs jauno latviešu zinātnieku un valodas kultūras kopēju sagatavotājs un prasmīgs audzinātājs. Diemžēl viņas spragais mūžs nav bijis garš. 

Prof. A. Ozols nozīmīgākie iespiestie darbi: „Tautas dziesmu literatūras bibliogrāfija“ (1938), „Latviešu tautasdziesmu valoda“ (1961; 1993. g. – 2., labots izdevums), „Veclatviešu rakstu valoda“ (1965), „Raksti valodniecībā“ (1967), „Raksti folkloristikā“ (1968). 

Izcilā zinātnieka piemiņai kopš 1965. gada notiek starptautiskas tematiskas Artura Ozola dienas konferences.

Lidija Leikuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sastādītāji un redaktori Andra Kalnača un Ojārs Lāms, Latvijas Univeritāte, 2013, ISBN 978-9984-45-766-6


grįžti