Naujienos

Išleistas naujausias mokslinio žurnalo „Colloquia“ numeris

2014-01-15

Pasirodė naujausias LLTI leidžiamo, šiuolaikinės literatūros tyrimams, teorijos darbams  bei tarpdalykinėms literatūros studijoms skirto mokslo žurnalo „Colloquia“ numeris (Nr. 31).

Naujausią numerį skaitmeniniu pavidalu galima skaityti čia.

Siūlomų recenzuoti knygų sąrašą rasite čia.

Nr. 31 turinys

PRATARMĖ

FOREWORD

STRAIPSNIAI

Dalia Satkauskytė Tarp teksto ir konteksto: sociokritika kaip kompromisas

Kristina Sakalavičiūtė Nepublikuota Mykolo Vaitkaus drama Amazoniada (1923) ir antifeministinė distopija lietuvių literatūroje

Rita Tūtlytė Jonas Mekas: „pasaulio, kuriuo galėčiau džiaugtis“, apologija

Akvilė Šimėnienė Ankstyvoji Birutės Ciplijauskaitės literatūros kritika

Mindaugas Grigaitis Sakymo ir rašymo sąveika Broniaus Radzevičiaus romano Priešaušrio vieškeliai pirmoje dalyje

Ginta Čingaitė Parabolės schemos Kazio Sajos dramoje Mamutų medžioklė

DISKUSIJA

Literatūrinis ir kultūrinis kanonas. Dalyvavo Gytis Vaškelis, Paulius Subačius, Algis Kalėda, Aušra Martišiūtė, Donata Mitaitė, Gintautė Žemaitytė

POKALBIAI

Kodėl verta tyrinėti stalinizmą. Sovietmečio kultūros tyrėją, Sheffieldo universiteto Rusų ir slavistikos katedros vedėją profesorių Jevgenijų Dobrenką kalbina Rimantas Kmita

RECENZIJOS

Dainius Vaitiekūnas Lietuvos semiotika (Kęstutis Nastopka, Literatūros semiotika)

Vytautas Martinkus Apie amžinus (?) tautos ir jos poeto lūkesčius (Petras Palilionis, Tautos šauklio aidai: etiudai apie poetą Bernardą Brazdžionį)

Dalia Jakaitė Teologinis žvilgsnis į literatūros šventąją: Gedimino Mikelaičio monografija (Gediminas Mikelaitis, Kilti ir kelti: Šatrijos Raganos literatūros teologija)

Nerijus Brazauskas Lietuviškasis homo mobilis: tarp erdvių ir vaidmenų (Imelda Vedrickaitė, Kelionė. Keliautojas. Literatūra)

ŠIO NUMERIO AUTORIAI

CONTENTS

 


grįžti