Naujienos

Skelbiamas 2014 metų Kalbos premijos konkursas

2014-04-10

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis 2011 m. kovo 24 d. Nutarimu Nr. XI-1297, skelbia 2014 metų Kalbos premijos konkursą.

Premija įamžina žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės Felicijos Bortkevičienės (1873–1945) atminimą. Kalbos premija skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, organizacijoms, institucijoms.

Pretendentų gauti premiją vertinimo kriterijai:

1) pastangos skatinti taisyklingos ir gražios lietuvių kalbos vartojimą viešajame gyvenime ir akademinėje srityje, žiniasklaidoje ir įvairioje literatūroje, renginiuose, socialinėse akcijose;

2) rūpinimasis lietuvių kalbos pritaikymu informacinėse technologijose;

3) lietuvių kultūros plėtrai ir visuomenės pažangai svarbių lituanistikos projektų, sumanymų įgyvendinimas, kitokia lituanistinė veikla;

4) visuomenei reikšmingų, turinio naujumu išsiskiriančių lituanistikos (kalbotyros, knygotyros, paveldo komunikacijos, spaudos istorijos, socialinės kultūros) mokslo darbų (ne žemesnės pakopos kaip magistro darbas) ir kitokių tyrinėjimų atlikimas ir paskelbimas;

5) rūpinimasis lituanistiniu paveldu ir jo sklaida Lietuvoje ir pasaulyje;

6) dalies lituanistinės veiklos atlikimas neatlygintinai.

Kalbos premijos konkursą vykdo Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija. Pretendentų kandidatūras turi teisę siūlyti fiziniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, kurie iki 2013-04-22 privalo pateikti:

1) motyvuotą rekomendaciją (rekomendacijas);

2) išsamų pretendento gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą pagal aukščiau įvardytus kriterijus;

3) svarbiausių pretendento darbų sąrašą (nurodyti atliktus neatlygintinai).

Premija gali būti skiriama, jei pretendentas atitinka ne mažiau kaip du iš nurodytų kriterijų, tačiau iš jų šeštas yra privalomas. Premijos laureatas bus skelbiamas Gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.

Pasirašytieji dokumentai siunčiami Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijai: Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius.

 

Lietuvos Respublikos Seimo

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkė,

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja                                            Irena Degutienė


Felicijos Bortkevičienės kalbos premijos nuostatai.

 

Maloniai kviečiame dalyvauti!


grįžti