Naujienos

2014 metų rugsėjo mėnesį vyks pirmasis paraiškų konkursas finansuoti mokslinės veiklos išvykas

2014-07-30

Lietuvos mokslo taryba 2014 m. rugsėjo 1 d. rengiasi skelbti pirmąjį kvietimą teikti paraiškas tyrėjams, norintiems gauti paramą mokslinės veiklos išvykoms. Nauja paramos rūšis suteiks galimybę tyrėjams išvykti ne tik į tarptautines mokslines konferencijas užsienyje, bet ir trumpalaikių mokslinių tyrimų tikslais.

Finansinė parama mokslinės veiklos išvykoms bus skiriama konkurso būdu pagal ES struktūrinės paramos projektą „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“.

Naujos paramos tikslas – suteikti visų mokslo sričių Lietuvos mokslininkams ir kitiems tyrėjams (įskaitant doktorantus) galimybę išvykti į užsienio mokslo centrus mokslinių tyrimų tikslais ir taip stiprinti tyrėjų mokslinę kompetenciją bei skatinti siekti aukštesnių mokslinių tyrimų rezultatų.

Atkreipiame dėmesį, kad tuo pačiu metu vyks ir konkursas gauti paramą dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose.

Lietuvos mokslo taryba projektą „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ vykdo nuo 2009 metų. Pagal projektą iki šiol buvo finansuojami vizitai keturiose kategorijose: 3 atvykstantiesiems mokslininkams ir 1 – išvykstantiesiems.

Daugiau informacijos – paramos trumpalaikiams mokslininkų vizitams tinklalapyje.

Informacija apie paraiškų teikimo terminus skelbiama kvietimų kalendoriniame plane.


grįžti