Naujienos

Kviečiame į asoc. prof. dr. Laimutės Balodės paskaitą

2014-10-24

Kviečiame į asoc. prof. dr. Laimutės Balodės, Švietimo ir mokslo ministerijos 2014 m. Mokslo premijos laureatės, atvirą paskaitą „Iš latvių asmenvardžių istorijos“ 2014 m. lapkričio 3 d., pirmadienį, 15 val. Paskaita vyks K. Donelaičio auditorijoje.

Sveikiname mokslininkę Laimutę Balodę, apdovanotą 2014 m. ŠMM mokslo premija užsienio lietuviams!

Premija skirta už tarptautinio lygio mokslo pasiekimus ir bendradarbiavimą su Lietuva siekiant paskatinti užsienyje dirbančius lietuvių mokslininkus būti Lietuvos mokslo ambasadoriais ir su iškiliais lietuvių kilmės mokslininkais supažindinti Lietuvos visuomenę.

Kalbininkė Laimutė Balodė dėsto lituanistiką Latvijos ir Helsinkio universitetuose. Ji laikoma viena geriausių baltų tikrinių vardų specialistų pasaulio mastu. Filologijos daktarė taip pat nuolat rūpinasi ir sėkmingai dirba, kad suartėtų Baltijos regiono akademinės ir etninės bendruomenės. Daugiau nei 30 metų gyvendama Rygoje, dirbdama Latvijos universitete (nuo 1978) ir Helsinkio universitete (nuo 1996), Laimutė Balodė nenutraukė ryšių su gimtąja Lietuva, mokslininkė glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis mokslinėmis ir akademinėmis institucijomis Lietuvoje: vadovauja Latvijos universiteto Lituanistikos centrui, rašydama Latvijos vietovardžių žodyną, darbavosi drauge su Lietuvių kalbos instituto onomastais, yra viena iš Lietuvių vietovardžių žodyno tarptautinės redakcinės kolegijos narių. Ji vadovauja LU studentų moksliniams darbams, skirtiems baltų kalbų lyginimajai gramatikai, leksikologijai, onomastikai, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, vienas kurių yra VU Lituanistinių studijų katedros vadovaujamas prjektas „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė”. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

                  


grįžti