Naujienos

XII Tarptautinis baltistų kongresas

2015-06-10

Džiaugiamės, kad XII Tarptautinio baltistų kongreso elektroninėje registracijos sistemoje šiuo metu jau yra užregistruota per 140 pranešimų. Atsižvelgiant į kai kurių dalyvių pageidavimus, registracijos ir pranešimų tezių pateikimo terminas yra pratęsiamas iki 2015 m. liepos 1 d.

Kviečiame registruotis ir tezes siųsti šiuo adresu:
http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/index.php/lt/registracijalt/dalyvio-registracija

Kongreso organizacinis komitetas

***
Cienījamie kolēģi,


priecājamies, ka XII Starptautiskā baltistu kongresa elektroniskajā reģistrācijas sistēmā ir pieteikts vairāk nekā 140 referātu.

Ņemot vērā dažu dalībnieku lūgumus, reģistrācijas un referātu tēžu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2015. gada 1. jūlijam.


Lūdzam reģistrēties un sūtīt tēzes šajā lapā:
http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/index.php/lv/registracija/dalibnieka-registracija

Kongresa organizācijas komiteja

***
Dear Colleagues,


We are happy to announce that over 140 papers have already been registered for the 12th International Congress of Balticists.


As requested by some participants, we have decided to extend the deadline for the registration of papers till July 1, 2015.


Please register and submit your abstracts via this page:
http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/index.php/en/registration/participant-registration

The Organizing Committee


grįžti