Naujienos

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „BALTŲ IR SLAVŲ KALBOS IR TARMĖS VIDURIO EUROPOS ERDVĖJE“

2016-12-21

Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos mokslo institucijos maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltų ir slavų kalbos ir tarmės vidurio Europos erdvėje“, kuri vyks 2017 m. balandžio 20–21 d. Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius). Konferencija skirta profesoriaus Anatolijaus Nepokupno (1932–2006) 85 gimimo metų sukakčiai paminėti.

Kviečiama skaityti pranešimus šia tematika:

§ Kalbų kontaktų tyrimai.

§ Prūsistikos tyrimai.

§ Baltų kalbų etimologijos problemos.

§ Onomastikos tyrimai.

§ Dialektologijos ir geolingvistikos tyrimai.

§ Bendrinės kalbos problemos.

§ Naujosios Rytų Europos kalbų ir kultūrų raidos tendencijos.

Dalyvio anketą su trumpa pranešimo anotacija (iki 1000 spaudos ženklų) prašoma siųsti iki 2017 m. vasario 24 d. el. paštu baltic.slavic2017@gmail.com. Patvirtinimas apie priėmimą bus atsiųstas iki 2017 m. kovo 10 d.

Numatoma pranešimo trukmė: 15–20 min.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Konferencijos dalyvio mokestis 50 Eur, studentams 40 Eur.

Daugiau informacijos prisegtukuose:
Call for papers_2017
Kvietimas_2017
Priglashenie_2017
Anketa_uchastnika_2017
Dalyvio anketa_2017
Registration_form_2017


grįžti