Naujienos

TARPTAUTINĖ TARPDISCIPLININĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „REGIONAS: ISTORIJA, KULTŪRA, KALBA“

2017-01-16

Šiaulių universiteto Humanitarikos tyrimų centras, vykdydamas tarpdisciplininius regiono istorijos, kultūros, kalbos, paveldo, atminties tyrimus, 2017 m. kovo 30–31 dienomis rengia tarptautinę tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Regionas: istorija, kultūra, kalba“.

Siūloma konferencijos pranešimų tematika:

 • Regiono tyrimų metodologijos ir metodai.
 • Regionai istorijos tyrimuose.
 • Kultūrinė ir komunikacinė atmintis regione.
 • Regioninė politika.
 • Regionai etnologijos, antropologijos ir kultūros tyrimuose.
 • Regioninė tapatybė, mentalitetas, savimonė.
 • Lingvistinė regiono samprata, teritoriniai ir socialiniai dialektai, kalbos ypatumai.
 • Regioninė literatūra ir regioninis kūrėjas.
 • Tradicinio ir šiuolaikinio taikomojo ir vaizduojamojo meno raiška regionuose.
 • Dizaino sektoriaus plėtros galimybės regionuose.
 • Regionai neformalaus meninio ugdymo kontekste.
 • Muzikinio folkloro specifika regionuose.
 • Profesionaliosios muzikos kūrimo, sklaidos ir percepcijos ypatumai regionuose.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.
Dalyvio anketų su pranešimo anotacija (200–300 žodžių) laukiama iki 2017 m. vasario 26 d.
Anketas siųsti adresu su.siaures.lietuva@gmail.com
Apie pranešimų įtraukimą į konferencijos programą bus informuojama iki kovo 14 d.

Kvietimas į Regionas VI

Region VI eng


grįžti