Naujienos

Mokslinis seminaras „Baltistų agora: literatūra, kultūra, mitologija“

2017-05-15

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Latvijos universiteto Lituanistikos centru maloniai kviečia dalyvauti trijų dienų „Literatūros salų“ ciklo moksliniame seminare „Baltistų agora: literatūra, kultūra, mitologija“, kuris vyks 2017 m. spalio 12–14 d. Latvijoje, Rygoje.

Kviečiame registruotis!

Į seminarą kviečiami įvairių sričių Lietuvos ir užsienio šalių baltistikos centrų bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų studentai bei jų dėstytojai.

Seminaro tikslas – konsoliduoti baltistika besidominčius studentus ir jų dėstytojus bendroms, kryptingoms baltiško tapatumo ir Baltijos regiono studijoms literatūros, mitologijos, kultūros ir geopolitikos kontekste, skatinti idėjų apykaitą ir bendra(darbia)vimą tarp baltistikos centrų. Kviečiama analizuoti tradicinės, regioninės ir kosmopolitiškėjančios baltiškos savimonės problematiką lietuvių ir latvių kultūrose, dėmesį skiriant ir kitų kultūrų realijoms, kontaktams ir kontekstams.

Siūlomos teminės gairės:

baltiškasis substratas mitologijoje ir kultūroje,
literatūriškai reprezentuojami baltiški identitetai,
„baltiškojo pasaulio“ kontūrų apibrėžtis,
baltų kultūrinė atmintis,
etnologijos, antropologijos, folkloro tyrimai,
baltiškos giminystės konceptas,
lituanistika ir latvistika,
lituanistikos ir polonistikos sąlyčiai.

Numatomi studentų ir dėstytojų moksliniai pranešimai, diskusijos, šiuolaikinės literatūros skaitymai, kultūrinė programa.

Seminaro kalbos: lietuvių, latvių, anglų.

Seminaras yra ESFA finansuojamo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“
(Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) dalis. Visos su seminaru susijusios dalyvių išlaidos bus padengtos šio projekto lėšomis.

Pranešimų anotacijų (iki 100 žodžių) laukiame adresu laura@llti.lt iki 2017 m. birželio 1 d.

Kvietimas_agora

IELŪGUMS_agora_LV


grįžti