Naujienos

XXI interdisciplininė mokslinė konferencija „Pirmasis kartas“ kultūroje“

2017-02-27

Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedra kviečia dalyvauti XXI interdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Pirmasis kartas“ kultūroje“, kuri vyks 2017 m. gegužės 11–12 d.

Konferencijoje kviečiame dalyvauti įvairių sričių mokslininkus (literatūrologus, kalbininkus, tautosakos ir etnokultūros specialistus, kultūrologus, istorikus, antropologus, sociologus, filosofus, menotyrininkus ir kt.) ir aptarti tiriamąjį objektą įvairiais aspektais.

Siūloma pranešimų problematika

Pirmasis kartas apibendrintai suvokiamas kaip esantis pačioje pradžioje, pirmas eilėje, pradinis, pirmutinis, pirmykštis, pirmapradis; kaip originalus, unikalus; kaip lemiamas, pagrindinis, reikšmingas, svarbus (pirmoji diena, mėnuo, metai; pirmoji klasė, mokytoja, knyga, pamoka; pirmoji kelionė ir t. t.). Pirmasis kartas suponuoja individui (žmonių grupei, tautai, valstybei ir pan.) reikšmingą erdvėje ir laike išsiskleidusią patirtį (pavyzdžiui, pirmoji meilė: žvilgsnis, pažintis, laiškelis, pasimatymas, bučinys...). Pirmasis kartas kaip atsivėrimas sau ir aplinkai, (įsi)buvimo pasaulyje prielaida. Pirmasis kartas kaip sąmonės aktas, manojo „aš“ ir „mane“ supančio pasaulio suvokimas ir ryšio (santykio) steigtis. Pirmasis kartas, vaizduotė ir svajonė (jos išsipildymas arba žlugimas). Pirmasis kartas kaip dėlionės, kartotės, sekos impulsas. Pirmojo ir paskutiniojo karto sąsaja...

Ar XXI amžius dar gali pasiūlyti kažką radikaliai naujo? Ar vis dar įmanoma vieną ar kitą kultūros reiškinį identifikuoti kaip pirmąjį kartą? Juo labiau – kultūroje, kuri gyvuoja tūkstantmečius, kai, rodos, viskas kultūroje jau išbandyta, perdaryta, kompiliuota, jungta, dekonstruota? Kita vertus, kultūros procesai vyksta nuolatos: kinta kultūros formos ir pavidalai, plečiasi jos „veikimo“ laukas, ji srūva pro/per mus visomis gyvenimo plotmėmis ir neretai mus verčia pasijusti naujokais „nepažintoj žemėj“. Kartais pirmojo karto jausmui sužadinti pakanka nedidelės detalės, aplinkybių, netikėtos perspektyvos ar dermės – šiandien esame linkę abejoti naujumo įmanomumu, tačiau neišvengiamai kultūros dėka kiekvienas asmeniškai vis dar patiriame kažką naujo.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Užpildytų dalyvio anketų ir pranešimų santraukų (1000–1500 sp. ženklų) laukiame iki 2017 m. balandžio 24 dienos.


Konferencijos kontaktiniai asmenys: Vyda Bajarūnienė, Milda Mikalonytė. Elektroninio pašto adresas lklkk@su.lt.

Informaciją apie atrinktus pranešimus bei straipsnių rengimo reikalavimus išsiųsime iki gegužės 3 d.

Konferencijos pranešimų pagrindu parengti ir recenzentų teigiamai įvertinti straipsniai bus spausdinami tęstiniame mokslo leidinyje „Acta humanitarica universitatis Saulensis“, kuris yra referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse „Index Copernicus“ bei ,,MLA International Bibliography“.

PIRMASIS KARTAS KULTŪROJE_kvietimas _angl
PIRMASIS KARTAS KULTŪROJE_kvietimas_liet
PIRMASIS KARTAS KULTŪROJE_kvietimas_rus


grįžti