Naujienos

24-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“

2017-05-10


2017 m. rugsėjo 29 d. vyks 24-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“. Konferencijos tikslas – aptarti kalbų ir skaitmeninių technologijų sandūroje kylančias problemas, su kuriomis susiduriama plėtojant skaitmeninius išteklius ir kuriant bendrąją skaitmeninę rinką. Konferencijos akiratyje – semantinis skaitmeninių išteklių lygmuo (žodžių tinklų kūrimas), taip pat garsinio pavidalo suteikimas skaitmeniniams ištekliams, naujų galimybių kūrimas skleidžiant skaitmeninius išteklius įvairiakalbėse bendruomenėse ir kt.

Siūlomos tokios konferencijos potemės:
I. Skaitmeniniai kalbos ištekliai ir technologijos.
II. Semantinis skaitmeninių kalbos išteklių lygmuo.
III. Skaitmeninių technologijų taikymas ugdymo procese ir iššūkiai kalbai.

Konferencija vyks Lietuvių kalbos instituto salėje (Petro Vileišio g. 5).
Dalyvio anketą prašome atsiųsti iki 2017 m. birželio 9 d.
Apie priimtus pranešimus bus pranešta iki 2017 m. birželio 30 d.
Pranešimų tezes prašome atsiųsti iki 2017 m. rugsėjo 6 d. el. p. adresu: aurelija.tamulioniene@lki.lt

Pranešimų trukmė – iki 20 min.
Tezes prieš konferenciją numatoma skelbti internete.
Dalyvio mokestis – 25 Eur.
Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.


Daugiau informacijos apie konferenciją:
http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/lt/
Informacija apie jau vykusias Jono Jablonskio konferencijas:
http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=972&catid=1&Itemid=2


grįžti