Naujienos

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „KALBŲ IR TARMIŲ TRANSFORMACIJOS“

2017-07-04

Lietuvių kalbos institutas ir Vilniaus universitetas maloniai kviečia dalyvauti kasmetinėje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kalbų ir tarmių transformacijos“, kuri vyks 2017 m. spalio 19–20 d. Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius). Konferencija skirta profesoriui Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti.

Kviečiama skaityti pranešimus iš fonetikos ir fonologijos, akcentologijos, morfonologijos, žodžių darybos, leksikologijos, dialektologijos ir geolingvistikos, kalbos istorijos, kodifikacijos ir vartosenos tyrimų.

Dalyvio anketą ir pranešimo anotaciją prašom siųsti iki 2017 m. rugsėjo 5 d. el. paštu baltphon@gmail.com.

Patvirtinimą apie priėmimą atsiųsime iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

Numatoma pranešimo trukmė 20 min.

Konferencijos kalbos: lietuvių, latvių, anglų.

Konferencijos dalyvio mokestis 40 Eur, studentams – 30 Eur.

Dalyvio anketa_2017

Registration form_2017

-----------------------------------------------------------------------------------------

Institute of the Lithuanian Language and Vilnius University kindly invite you to participate in the International scientific conference TRANSFORMATIONS OF LANGUAGES AND DIALECTS which is going to be held on October 19–20, 2017 at the Institute of the Lithuanian Language, P. Vileišio st. 5, Vilnius Lithuania. The conference is dedicated to the memory of Professor Aleksas Girdenis (1936–2011).

Presentations in the field of phonetics and phonology, accentology, morphonology, word-formation, lexicology, dialectology and geolinguistics, language history, codification and actual usage are welcome.

Registration form and abstract are to be submitted via e-mail to baltphon@gmail.com by September 5, 2017.

Decision on acceptance will be sent by September 15, 2017.

Time for presentation: 20 min.

Conference languages: Lithuanian, Latvian, English.

The registration fee 40 EUR, students – 30 EUR.


grįžti