Naujienos

Mokslinė konferencija „Reformacija ir senoji Lietuvos raštija“

2017-06-07

2017 metų „Jurgio Lebedžio skaitymų“ XVII konferencija skiriama Reformacijos 500 metų sukakčiai ir kartu – Jono Berento (1667–1737), Prūsų Lietuvos liuteronų kunigo, religinių leidinių vertėjo ir redaktoriaus gimimo 350 metų jubiliejui. XVII Skaitymai vyks 2017 m. lapkričio 17 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.

Paraiškų laukiama iki birželio 30 d.

Konferencijos siekis – apžvelgti Reformacijos raišką Prūsijos ir Lietuvos raštijoje iki XIX amžiaus. Reformacija šiais šimtmečiais lemtingai prisidėjo prie raštijos ir literatūros lietuvių kalba atsiradimo bei kūrimo. Ji taip pat reiškėsi įvairiomis kalbomis kurtuose, įvairios paskirties raštuose: teologiniuose, visuomeniniuose, politiniuose, poleminiuose, panegiriniuose, poetiniuose ir kituose. Raštija – tiek spausdinta, tiek rankraštinė – geriausiai mums šiandien liudija
Reformacijos veržlumą ir skverbtį. Raštija atskleidžia ir kitų konfesinių bendruomenių požiūrį į Reformaciją.

Tad kviečiame įvairių sričių tyrėjus išdėstyti naujas įžvalgas šiomis temomis:

- Reformacija daugiakonfesinėje Lietuvos valstybėje
- reformatų autoriai ir veikalai
- poleminė raštija
- konfesiniai santykiai raštijoje
- Biblijos vertimai
- reformatų giesmynai ir postilės
- kultūrinė konfesijų konkurencija ir raštija
- reformatai kitatikių akimis „et vice versa“
- Reformacija ir Kontrreformacija
- Reformacija – literatūros modernėjimo veiksnys
- Prūsų Lietuvos kultūrinis fenomenas
- vaizduojamieji ir kiti meniniai raštijos aspektai

Kvietimas_dalyvio anketa


grįžti