Naujienos

VIZITAS Į TOKIJO UŽSIENIO KALBŲ UNIVERSITETĄ

2017-07-18

2017 m. birželio 15-22 d. Tokijo užsienio kalbų universitete lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Ineta Dabašinskienė. Profesorė skaitė paskaitas Pasaulio kalbų ir edukacijos centre lietuvių kalbą studijuojantiems studentams apie lietuvių kalbos politiką, daugiakalbystės problemas, emigrantų kalbos pokyčius. Po paskaitų I. Dabašinskienė bendravo su japonų studentais, besidominčiais Lietuva, jos istorija ir kultūra, konsultavo studentus 2017 metų liepos mėnesį besiruošiančius atvykti į Lietuvoje Vytauto Didžiojo universitete vykstančius intensyvius lietuvių kalbos ir kultūros kursus.

   

Prof. I. Dabašinskienė su   Paskaita         Prof. I. Dabašinskienė su japonų kalbą 
Tokijo užsienio kalbų studijuojančiais studentais ir baltistika
universiteto rektoriumi besidominčiais dėstytojais
Hirotaka Tateishi

Birželio 17 d. centro kvietimu dalyvauta Japonijos slavistų asociacijos surengtame simpoziume „Baltų kalbos ir jų kaimynai“, skirtame aptarti Baltijos šalių tautų ir kalbų politiką. I. Dabašinskienė šiame simpoziume perskaitė pranešimą „Požiūris į užsienio kalbas Baltijos šalyse: švietimo sektoriaus atvejis“ (Attitudes towards foreign languages in the Baltic States: the case of education sector), kuriame analizavo Baltijos šalių gyventojų požiūrį į užsienio kalbas, po to dalyvavo simpoziumo metu surengtoje diskusijoje apie kalbų politiką Lietuvoje ir Latvijoje (plačiau apie šį renginį: https://jp.mfa.lt/jp/lt/naujienos/lietuviu-kalba-susilauke-japonijos-kalbininku-demesio).

Įvyko ir susitikimas su universiteto rektoriumi Hirotaka Tateishi ir prorektoriumi Kayoko Hayashi. Su jais kalbėtasi apie glaudesnį Tokijo užsienio kalbų ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje.

Buvo perskaityta paskaita ir Pasaulio kalbų ir edukacijos centro dėstytojams apie daugiakalbystę Baltijos regione. Be paskaitų skaitymo buvo diskutuota su Pasaulio kalbų ir edukacijos centro vadove prof. Kayoko Hayashi, dėstytojomis prof. Sachiko Hatanaka ir dr. Eiko Sakurai apie studijų ir mokslo tyrimų plėtojimą, aptartos projekto galimybės.

 

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą

„Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“

(Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002)

     


grįžti