Naujienos

BALTISTIKOS CENTRŲ STUDENTŲ SEMESTRO STUDIJOS IR PRAKTIKA LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE

2017-07-27

Lietuvos edukologijos universitete (LEU) pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ į filologijos (lituanistikos) krypties semestro studijas ir atlikti praktikos atvyko 27 studentai iš užsienio universitetų baltistikos centrų. Jie studijavo pavasario semestre – kovo–birželio mėn.

Filologijos krypties semestro studijų studentai su dėstytojais prie Lietuvos edukologijos universiteto

Onos Petrėnienės nuotrauka

Keturis mėnesius LEU Humanitarinio ugdymo fakultete studijavo 21 studentas. Jie atvyko iš Baltarusijos valstybinio Maksimo Tanko pedagoginio universiteto, Gruzijos technikos universiteto, Kazachstano Abajaus vardo nacionalinio pedagoginio universiteto, Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto, Lenkijos Vroclavo universiteto, Ukrainos Černovcų Nacionalinio Jurijaus Fedkovičiaus pedagoginio universiteto ir Prancūzijos Paryžiaus nacionalinio rytų kalbų ir civilizacijų instituto baltistikos centrų. Praktiką LEU Humanitarinio ugdymo fakultete atliko 6 studentai iš Rusijos Maskvos valstybinio M. V. Lomonosovo universiteto, Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto ir Gruzijos technikos universiteto baltistikos centrų.

Semestro metu studentai gilino žinias apie lietuvių kalbą ir sociokultūrinį kontekstą, kalbos istoriją, Lietuvos kultūrą, istoriją, literatūrą, mokėsi ugdymo filosofijos, dialektologijos, istorinės gramatikos, semiotikos, kognityvinės lingvistikos. Susipažino su istorinės atminties raiška XX a. II pusės – XXI a. Lietuvos kultūroje ir literatūroje, rinko medžiagą rašomiems bakalauro, magistro darbams, konsultavosi su dėstytojais. Kiekvieną dieną vyko intensyvūs lietuvių kalbos kursai.

Baltistikos centrų studentai džiaugėsi galimybe tobulinti lietuvių kalbos ir kultūros žinias ir net keturis mėnesius gyventi aplinkoje, kurioje nuolat kalbama lietuviškai. Išklausius ir atsiskaičius pasirinktus dalykus studijų ir praktikos dalyviams įteiktos akademinės pažymos.

Studijos ir praktika vyko pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

     

Onos Petrėnienės nuotraukos


grįžti