Naujienos

VILNIAUS UNIVERSITETAS ORGANIZUOJA UŽSIENIO BALTISTIKOS CENTRŲ DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KURSUS

2017-09-26

Rugsėjo 25–29 dienomis Biržuose vyks užsienio baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kursai „Lituanistikos horizontai: pažintis su kalbos, kultūros, meno, istorijos, visuomenės tyrimais ir pasiekimais – 1“. Kursus organizuoja VU Taikomosios kalbotyros instituto Lituanistinių studijų katedra. Tai yra ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ organizuojamas renginys (Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

DSC03809

Kvalifikacijos kėlimo kursų dalyviai Vilniaus universitete

Edgaro Kurausko nuotrauka

Į dėstytojų kvalifikacijos kursus suvažiuoja 27 dalyviai iš Latvijos, Estijos, Suomijos, Lenkijos, Vokietijos, Austrijos, Čekijos, Rusijos, Vengrijos, Italijos, Gruzijos ir JAV (Čikagos) baltistikos centrų. Per Biržuose vykstančias paskaitas ir edukacinius renginius kursantai bus supažindinami su Šiaurės Lietuvos gamtiniu ir kultūriniu kraštovaizdžiu, bus prisimenami Lietuvai svarbūs įvykiai ir datos: Valstybės 100-metis, Martyno Mažvydo Katekizmo 470-ies metų sukaktis, Reformacijos metai, taip pat bus diskutuojama lingvodidaktikos ir sociokultūros perteikimo studentams klausimais.

Pirmoji diena bus skirta kursų klausytojams susipažinti ir aptarti aktualiausius baltistikos centrų klausimus ir problemas, taip pat vyks apžvalginė ekskursija po Biržų kraštą. Rugsėjo 26-ąją, Europos kalbų dieną, bus kalbama apie lietuvių kalbos šiandieną, paskaitas skaitys ir su klausytojais diskutuos prof. dr. Vytautas Kardelis (VU). Kita dienos pusė bus skirta istorijai – dr. Algimantas Kasparavičius (Lietuvos istorijos institutas) skaitys paskaitas apie XX a. pradžios Lietuvą Europos geopolitiniame diskurse ir to meto Lietuvos užsienio politikos problemas. Trečiąją dieną, skirtą etnokultūrai, su kursų dalyviais bendraus doc. dr. Bronė Stundžienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), o šios dienos popietė bus skirtai Biržų krašto literatų gyvenimui ir kūrybai – su kursų dalyviais dirbs lektorius Virginijus Gasiliūnas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). Ketvirtąją dieną klausytojus su Lietuvos populiariosios muzikos ištakomis ir raida, taip pat su Lietuvos džiazo istorija supažindins Lietuvos kompozitorių sąjungos narė muzikologė Rūta Skudienė. Šios dienos popietės paskaitos bus skirtos Reformacijos metams ir per jas doc. dr. Jurgis Pakerys (VU) kalbės apie Mažvydo Katekizmo tyrimo naujienas, dr. Gina Kavaliūnaitė-Holvoet (VU) aptars Biblijos vertimo metodų ir Reformacijos sąsajas. Paskutinė kursų diena bus skirta pragmatikai ir kursų dalyviai kartu su lektore Ramute Bingeliene (VU) svarstys, kiek pragmatikos išmanymas padeda mokyti kalbos.

Be paskaitų, vyks ekskursijos po Biržų apylinkes – unikalų karstinių įgriuvų suformuotą kraštą, edukaciniai renginiai, per kuriuos kursų klausytojai susitiks su Biržų Evangelikų reformatų bendruomenės nariais, susipažins su Šiaurės Lietuvos amatais, keps duoną, ragaus tradicinių patiekalų.

ESFIVP-I-2  logo  vu logotipas  esfa

Edgaro Kurausko nuotraukos


grįžti