Naujienos

LITUANISTIKOS VASAROS MOKYKLA BERLYNO HUMBOLDTŲ UNIVERSITETE

2017-09-12

Rugpjūčio 28 – rugsėjo 8 dienomis Berlyno Humboldtų universiteto Istorinės-lyginamosios kalbotyros katedroje buvo surengta lituanistikos vasaros mokykla, skirta baltų filologijos, istorinės indoeuropiečių kalbotyros bei kitų lingvistinių ir filologinių krypčių, susijusių su lietuvių kalba, studentams bei absolventams. Šios mokyklos iniciatorė yra Berlyno Humboldtų universiteto lituanistikos centro vadovė habil. dr. Christianė Schiller.

IMAG1305    IMAG1306

Kursų dalyviai paskaitose                            Kursų dalyviai prie Lietuvos Respublikos ambasados Berlyne. 

Vaidos Našlėnaitės-Eberhradt nuotraukos         

Lituanistikos vasaros mokykloje dirbo VU Filologijos fakulteto dėstytojos Elvyra Petrašiūnienė ir Vaida Našlėnaitė-Eberhardt, kurios skaitė paskaitas pradinio kalbos mokėjimo lygio besimokančiųjų grupei. Kursuose dalyvavo ir juos sėkmingai baigė dešimt humanitarinių specialybių (kalbotyros, istorijos, politologijos) studentų, didžioji grupės dalis – Humboldtų universiteto lyginamosios kalbotyros studijų programos studentai, klausantys teorinių baltistikos kursų ir motyvuoti išmokti lietuvių bei latvių kalbas.

Per kursus studentai buvo supažindinti su pagrindinėmis lietuvių kalbos ypatybėmis, su panašumais į kai kurias kitas indoeuropiečių kalbas ir skirtumais nuo jų. Lietuvių kalbos buvo mokoma komunikaciniu metodu, tačiau studentams pageidaujant (dalis jų buvo filologai), buvo aiškinami ir retesni, sudėtingesni leksikos, gramatikos ir kirčiavimo dalykai. Mokant skirtingų temų, buvo ugdoma kalbinė ir sociokultūrinė kompetencija. Baigę šį kursą studentai įgijo A.1.1 (kai kurie ir A.1) lygio lietuvių kalbos mokėjimo kompetenciją, taigi įgavo pagrindą tolesnėms baltistikos, indoeuropeistikos studijoms.

Vasaros mokyklai pasibaigus, kursų dalyviai tradiciškai buvo pakviesti į Lietuvos Respublikos ambasadą Berlyne. Šį kartą su lietuvių kalbos besimokančiais studentais susitiko Lietuvos Respublikos ambasadorius Vokietijoje Darius Semaška ir kultūros atašė Rita Valiukonytė. Ambasados atstovai atsakė į gausius studentų klausimus iš įvairiausių Lietuvos kultūros ir ūkio sričių.

Lituanistikos vasaros mokykla vyko pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

ESFIVP-I-2  esfa  logo  vu logotipas


grįžti