Naujienos

2017 m. spalio 12–14 d. Rygoje (Latvija) vyks tarptautinis akademinis pasaulio baltistų seminaras „Baltistų agora: literatūra, kultūra, mitologija“

2017-10-10

Į pirmąjį šio projekto „Literatūros salų“ ciklo seminarą sukviestas tarptautinis aukštųjų mokyklų baltistinis elitas iš užsienio baltistikos centrų, kur dėstomi lietuvių literatūros dalykai. Pasaulio baltistai bus sutelkti kryptingoms baltiško tapatumo ir Baltijos regiono studijoms literatūros, kultūros ir geopolitikos kontekste. Pagrindiniai teminiai-probleminiai pranešimų ir diskusijų koncentrai: senieji baltų kultūros šaltiniai, „baltiškojo pasaulio“ kontūrų apibrėžtis, literatūriškai deklaruojami baltiški identitetai, baltiškos giminystės konceptas, baltiškasis subsratas mitologijoje ir folklore.

Agora_ tezės_2017
Agora_programa_2017

Seminarą organizuoja Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA- V-709- 01-0002), kurį vykdo Vilniaus universitetas kartu su partneriais – Lietuvos edukologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

ESFIVP-I-2  logo  LLTI_logo  esfa


grįžti