Naujienos

GEDOS MONTVILAITĖS-SABAITIENĖS STAŽUOTĖ

2017-10-06

2017 m. rugsėjo 14-23 d. Lietuvoje lankėsi Prahos Karolio universiteto Baltistikos centro dėstytoja Geda Montvilaitė-Sabaitienė. Vytauto Didžiojo universitete pagal išankstinį susitarimą buvo skaitytos paskaitos ir vesti seminarai „Lietuvių filologijos ir leidybos“ bakalauro, „Lietuvių literatūros ir spaudos“ magistro programų studentams. G. Montvilaitė-Sabaitienė skaitė paskaitas šiomis temomis: Prahos lingvistinė mokykla, naujausios literatūrologijos tendencijos Čekijoje,  lietuvių ir čekų literatūriniai ryšiai, čekiškoji spauda XIX-XX a. sandūroje ir nepriklausomoje Čekijoje. Buvo surengti susitikimai su VDU Humanitarinių mokslų fakulteto prodekanu doc. dr. Giedriumi Janausku, Kultūrų studijų ir Lituanistikos katedrų dėstytojais, per kuriuos diskutuota apie studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, glaudesnį Prahos Karolio universiteto ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje.

Vilniuje G. Montvilaitė-Sabaitienė lankėsi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, kurio rankraštyne rinko medžiagą dėstomiems kursams, įvyko susitikimas su LEU dėstytojais lituanistais, kurie dalijosi lietuvių kalbos dėstymo patirtimi. Taip pat G. Montvilaitė-Sabaitienė VDU ir VU bibliotekose susipažino su Lietuvoje išleista naujausia lituanistine literatūra, rinko medžiagą dėstomiems lituanistiniams dalykams.

 

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą

„Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“

(Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002)

ESFIVP-I-2  logo  esfa  vdu logotipas


grįžti