Naujienos

LITUANISTIKOS STUDIJOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE

2017-10-16

2017 m. rugsėjo mėn. lituanistines studijas Vytauto Didžiojo universitete pradėjo 28 studentai iš 5 šalių: Čekijos, Latvijos, Gruzijos, Rusijos ir Japonijos. Yra ypač gausus būrys gruzinų studentų, atvykusių iš Gruzijos technikos universiteto, kuriame lietuvių kalbos studijų tradiciją puoselėja doc. dr. Vidas Kavaliauskas. Lituanistines studijas taip pat noriai renkasi studentai iš Latvijos, Rusijos ir Čekijos. Džiugina ir tai, kad mūsų šalies kalba vis daugiau domisi Azijos šalių atstovų.

Doc. dr. I Žakevičienės paskaitoje apie lietuvių literatūrą

Doc. dr. I. Žakevičienės paskaitoje apie lietuvių literatūrą

Jono Petronio nuotrauka

Speciali lituanistikos studijų programa siūlo gilinti lietuvių kalbos ir kultūros žinias. Lietuvių kalbos studentai mokosi suskirstyti į grupes pagal kalbos mokėjimo lygį (nuo A1 iki B2), filologijos žinias plečia kursų „Semantikos ir pragmatikos įvadas“, „Lietuvių literatūra“ ir „Kalba ir visuomenė“ paskaitose, o žinių apie mūsų šalies kultūrą semiasi Lietuvos istorijos ir folkloro, tradicijų ir mitologijos kursuose. Lituanistikos studijų programa apima 30 ECTS kreditų.

Kaip pabrėžia ne vienas į Vytauto Didžiojo universiteto lituanistikos studijų programą atvykęs studentas, norint išmokti šalies kalbą, geriau pažinti jos žmones ir kultūrą įmanoma tik bent trumpam apsigyvenus toje šalyje ir įsiliejus į jos kasdienį gyvenimą. Dėl šios priežasties laisvu nuo studijų metu studentai aktyviai dalyvauja įvairiose universiteto siūlomose veiklose, lanko Kauno miesto renginius, o savaitgaliais siekia „atrasti“ dar nematytus miesto ir šalies kampelius.

Lituanistikos studijų programa yra vykdoma pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

ESFIVP-I-2  logo  esfa  vdu logotipas

Jono Petronio nuotraukos


grįžti