Naujienos

Dr. Manfredo Žvirgždo stažuotė Brno Masaryko universitete

2017-10-26

Spalio 2-16 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Manfredas Žvirgždas lankėsi Brno Masaryko universitete, kur perskaitė Bendrosios kalbotyros ir baltistikos katedros studentams paskaitų ciklą lietuvių ir anglų kalbomis „Pažintis su lietuvių literatūros klasikais“. Ciklą sudarė šios paskaitos: „Vytautas Mačernis ir katastrofistinis egzistencializmas“, „The Trends of Lithuanian Literary Criticism“ („Lietuvių literatūros kritikos kryptys“), „Maironis and His Epoch“ („Maironis ir jo epocha“), „Alfonsas Nyka-Niliūnas ir pokarinė išeivių literatūra“. Jis taip pat pademonstravo vizualinę medžiagą, supažindino su chrestomatiniais lietuvių poezijos tekstais ir svarbiausiomis XX a. lietuvių literatūros kritikos tezėmis.

2017-10-05 17.35.42

Dr. Manfredo Žvirgždo paskaita

Vaido Šeferio nuotrauka.

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą

„Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“

(Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002)

ESFIVP-I-2  logo  esfa  LLTI_logo

Vaido Šeferio nuotraukos.


grįžti