Naujienos

DR. ANTROS KLIAVINSKOS STAŽUOTĖ LIETUVOJE

2017-11-02

Spalio 20-29 d. Lietuvoje lankėsi Rėzeknės technologijų akademijos Baltistikos centro dėstytoja Antra Kliavinska. Vizito metu ji viešėjo Kauno ir Vilniaus akademinėse institucijose.

Vytauto Didžiojo universitete spalio 20-21 d. A. Kliavinska dalyvavo tarptautiniame seminare „Multilingualism and threatened languages in the Baltic region“, skaitė paskaitas VDU Baltijos regiono kultūrų studijų programos IV kurso studentams temomis „Latgalos regionas: žmonės, kalbos, tradicijos“, „Lietuvių kultūros ženklai Latgaloje“, „Lietuvio įvaizdis latgaliečių tautosakoje“. Įvyko susitikimai su VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų, Lituanistikos katedros ir Letonikos centro dėstytojais ir mokslo darbuotojais, per kuriuos diskutuota apie studijų ir mokslo tyrimų plėtrą, glaudesnį Rėzeknės technologijų akademijos ir Lietuvos universitetų bendradarbiavimą baltistikos srityje, aptarti bendrų publikacijų rengimo klausimai.

1               2

Diskusijos VDU kultūrų studijų katedroje.                    VDU Letonikos centre. Nuotraukoje A. Kliavinska ir

Iš kairės: L. Anglickienė, A. Kliavinska,                       Letonikos centro darbuotoja K. Vaisvalavičienė

D. Kielaitė ir G. Barkauskaitė

A. Zyko nuotraukos

Vilniuje A. Kliavinska lankėsi Vilniaus universiteto bibliotekoje, kur susipažino su Lietuvoje išleista naujausia lituanistine literatūra, rinko medžiagą dėstomiems lituanistiniams dalykams ir moksliniams tyrimams.

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą

„Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“

(Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002)

ESFIVP-I-2  logo  esfavdu logotipas


grįžti