Naujienos

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO DĖSTYTOJŲ JURGOS TRIMONYTĖS BIKELIENĖS IR ONOS PETRĖNIENĖS VIZITAS GRUZIJOS TECHNIKOS UNIVERSITETE

2017-10-20

Spalio 1–8 d. Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre, kurio vadovas – prof. dr. Vidas Kavaliauskas, lankėsi Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedros docentės Jurga Trimonytė Bikelienė ir Ona Petrėnienė. Dėstytojos dirbo su centro trijų skirtingų kalbinių lygių studentų grupėmis: skaitė paskaitas lietuvių kalbos politikos, leksikologijos, leksinės stilistikos temomis, vedė praktinius lietuvių kalbos seminarus pradedantiesiems. Seminarų metu vyko gyvos diskusijos apie Lietuvos ir Gruzijos tautų kalbos, literatūros, kultūros ryšius, surengta viktorina apie lietuvių kalbą, dalyvauta edukacinėse ir kultūrinėse programose, oficialiame susitikime su Kazbeko savivaldybės meru.

GTU_1    GTU_6   GTU_5

Doc. dr. Ona Petrėnienė ir doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre

BC studentų nuotraukos

Trumpalaikio vizito metu buvo pristatomas vykdomas projektas, akcentuotas užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimas, aptarta studijų ir mokslo tyrimų plėtotė. LEU dėstytojų vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

ESFIVP-I-2  logo  esfa  leu_logotipas


grįžti