Naujienos

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROFESORIAUS DAINIAUS VAITIEKŪNO VIZITAS PARYŽIAUS NACIONALINIAME RYTŲ KALBŲ IR CIVILZACIJŲ INSTITUTE (INALCO)

2017-11-03

Spalio 16–22 d. Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto prodekanas, Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros prof. dr. Dainius Vaitiekūnas lankėsi Prancūzijoje, Paryžiaus nacionaliniame rytų kalbų ir civilizacijų institute (INALCO). Šio instituto Baltistikos centro studentams (vadovė – doc. dr. Hélène de Penanros) profesorius skaitė paskaitų kursą apie XXI amžiaus literatūrą.

INALCO 1

Prof. dr. Dainius Vaitiekūnas su BC atstovais

BC studentų nuotraukos

Trumpalaikio vizito metu buvo pristatomas vykdomas projektas, akcentuotas užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimas, aptarta studijų ir mokslo tyrimų plėtotė. LEU dėstytojo vizitas vyko pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę.

ESFIVP-I-2  logo  esfa  leu_logotipas


grįžti