Naujienos

DOC. DR. VIJOLĖS VIŠOMIRSKYTĖS IŠ VDU VIZITAS PRAHOS KAROLIO UNIVERSITETE

2017-11-07

Spalio 19-25 dienomis Prahos Karolio universiteto Baltistikos centre lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros dėstytoja doc. dr. Vijolė Višomirskytė. Universitetete ji skaitė studentams magistrantams paskaitą anglų kalba apie kultūrų dialogo ir tapatybės reprezentaciją Lietuvos autorių literatūroje „Dialogo (ne)įmanomumas ir jo reikalingumas grėsmės akivaizdoje: Beresnevičiaus ir Kunčiaus tekstai“, o kitoje paskaitoje su studentais kalbėjo apie lietuvių literatūros istorijos rašymo problemas ir pristatė metodinę studijų knyga „History of Lithuanian Culture“. Vizito metu doc. dr. Vijolė Višomirskytė dalyvavo lietuvių kalbos B1 lygio paskaitoje, po kurios paaiškėjo tam tikrų kalbos dėstymo skirtumų Lietuvos ir užsienio universitetuose, kuriuos aptarė su Prahos Karolio universiteto dėstytoja Geda Montvilaite-Sabaitiene. Galima tik pasidžiaugti, kad Prahos Karolio universiteto Baltistikos centro dėstytoja Geda Montvilaitė-Sabaitienė skatina studentus versti lietuvių literatūros tekstus į čekų kalbą ir dalyvauti vertimų skatinimo programoje.

 vijolė 2   vijolė 1

Akimirkos iš dėst. Vijolės Višomirskytės paskaitų.

Geda Montvilaitės-Sabaitienės nuotraukos

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

ESFIVP-I-2  logo  esfa  leu_logotipas


grįžti