Naujienos

DR. VITOS IVANAUSKAITĖS-ŠEIBUTIENĖS IŠ LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO VIZITAS VARŠUVOS UNIVERSITETE

2017-11-14

Spalio 22 – lapkričio 4 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyr. m. darb. dr. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė lankėsi Varšuvos universitete. Čia ji Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos katedros baltistams perskaitė paskaitų ciklą „Lietuvių folkloras tradicinės bendruomenės gyvenime“. Vizito metu buvo perskaitytos šios paskaitos: „Tradicija, folkloras, bendruomenė“; „Metų ciklas: darbų ir švenčių folkloras“; „Žmogaus gyvenimo etapai ir šeimos tradicijos folklore; namų aplinka“; „Mirtis ir laidotuvės: bendruomeninės apeigos, su jomis susijęs folkloras“; „Folkloras šiuolaikiniame gyvenime“. Folklorinė lietuvių kūryba (dainos, pasakojamoji tautosaka, smulkioji tautosaka ir kt.) buvo pateikiama ir aptariama orientuojantis į visuminį folklorinės kultūros suvokimą, laikant ją integralia ir neatsiejama tradicinės bendruomenės gyvenimo kasdienybės ir švenčių dalimi. Paskaitų klausytojai supažindinti su bendraisiais lietuvių folkloro bruožais: aptarti žanrai, apeigiškumas, ir istoriškumas, paplitimas, svarbiausieji rinkimo ir tyrimo istorijos momentai.

paskaita varšuvos universitete

Dr. Vitos Ivanauskaitės-Šeibutienės paskaita

Agnieszkos Emilios Rembiałkowskos nuotrauka

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

ESFIVP-I-2  logo  esfa  LLTI_logo


grįžti