Naujienos

DR. MINDAUGO KVIETKAUSKO IŠ LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO VIZITAS VROCLAVO UNIVERSITETE

2017-11-11

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyr. m. d. Mindaugas Kvietkauskas 2017 m. spalio 19–31 d. lankėsi Vroclavo universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros studijų centre. Vizito metu lektorius perskaitė paskaitų ciklą lenkų k. „Daugiakalbė literatūra Lietuvoje 1904–1940“ (paskaitos: „Daugiakalbės Vilniaus literatūros panorama XX a. pradžioje“, „Urbanistinė polifonija Vilniaus literatūros kūriniuose prieš Pirmąjį Pasaulinį karą“, „Tarpukario Vilniaus avangardas“, „Daugiakalbis modernizmas tarpukario Kaune“). Studentams demonstruotos skaidrės su vizualine medžiaga, pristatančia daugiakalbės literatūros kūrinius, autorius, tuometės Lietuvos modernizmo dailės kontekstus. Paskaitas lydėjo platūs komentarai ir diskusijos. Atskiri lituanistikos studentai konsultuoti konkrečiais jų rašomų akademinių darbų klausimais.

kvietkauskas  kvietkauskas 2

Dr. Mindaugo Kvietkausko paskaita

Tatjanos Vologdinos nuotraukos

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

 ESFIVP-I-2  logo  esfa  LLTI_logo


grįžti