Naujienos

IX TARPTAUTINIS DIALEKTOLOGIJOS IR GEOLINGVISTIKOS KONGRESAS

2017-11-22

2018 m. liepos 23–27 d. Vilniuje vyks IX tarptautinis Dialektologijos ir geolingvistikos kongresas.

Dalyvių registracijos terminas pratęstas. Dalyvio anketą ir pranešimo anotaciją anglų kalba (iki 2000 spaudos ženklų) prašoma siųsti iki 2018 m. sausio 5 d. (buvo iki 2017 m. lapkričio 6 d.) el. paštu sidg.lithuania@gmail.com. Užsiregistruoti galima ir socialiniame tinkle „Facebook“ adresu https://www.facebook.com/9th-Congress-of-SIDG-1395265433876133/.

Registracijos forma

Kviečiama skaityti pranešimus šia tematika:

·       Geolingvistika

·       Lingvistinė (mokslinė laboratorinė) dialektų vertė ir savivertė

·       Kognityvioji dialektologija

·       Dialektai kalbų rinkoje

·       Kaupiamosios ir interpretacinės metodologijos dialektologijoje

·       Dialektometrija

·       Perceptyvioji dialektologija: kiekybinės ir kokybinės perspektyvos

·       Tarpdalykinės prieigos dialektologijoje: fundamentinis ir taikomasis aspektai

·       Tarpkalbinė dialektologija: daugiakalbis ir daugiakultūris variantiškumas

·       Virtualieji tarminių duomenų arealai

·       YUMF ir NORM dialektologijos nuostatos XXI amžiaus variantų tyrimuose

·       Tarmės (de)konstrukcija ir (de)konceptualizacija

·       Teorinė dialektologija

·       Tarminis kūrybiškumas ir raštingumas XXI amžiuje: poreikis, galimybė, būtinybė

·       Tarminiai šaltiniai: tekstai, žodynai, atlasai, korpusai

·       Kita

Numatoma pranešimo trukmė: 20 min.
Kongreso kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lietuvių.

Kviečiame teikti spausdinti mokslo straipsnius anglų (ar kita) kalba mokslo darbų žurnale „Acta Linguistica Lithuanica“ (ISSN 1648-4444). Straipsnius prašom siųsti el. paštu sidg.lithuania@gmail.com ir actall@lki.lt. Atsakingoji žurnalo redaktorė akad. prof. dr. Grasilda Blažienė (grasilda.blaziene@lki.lt).

Patvirtinimą apie priėmimą atsiųsime iki 2018 m. vasario 2 d.

Daugiau informacijos prašome teirautis el. paštu sidg.lithuania@gmail.com. ir adresu: http://lki.lt/sidg-kongresas/#1503597357892-0a9db4f4-aed1


grįžti