Naujienos

GRETOS LEMANAITĖS-DEPRATI IŠ KROKUVOS JOGAILAIČIŲ UNIVERSITETO VIZITAS LIETUVOJE

2017-11-19

2017 m. spalio 27 – lapkričio 5 d. Lietuvoje stažavosi Krokuvos Jogailaičių universiteto Lietuvos kultūros centro dėstytoja Greta Lemanaitė-Deprati, kuri lankėsi Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetuose.

Pirmąją stažuotės dalį G. Lemanaitė praleido Vilniuje, kur buvo susitikusi su įvairių Vilniaus universiteto katedrų dėstytojais. Stažuotoja konsultavosi su doc. Brigita Speičyte ją dominančiais literatūros klausimais, doc. Kęstučio Urbos padedama gilinosi į vaikų literatūros Lenkijoje ir Lietuvoje skirtumus. Dėstytojai buvo naudingas susitikimas su Lituanistinių studijų katedros dėstytojais – prof. Meilute Ramoniene, lekt. Joana Pribušauskaite. Vizito metu G. Lemanaitė turėjo galimybę lankytis katedros lituanistų dėstomuose seminaruose.

Antroji stažuotės dalis vykdo Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Čia G. Lemanaitė turėjo puikią progą padirbėti V. Biržiškos skaitykloje, aplankyti naujuosius universiteto rūmus. Kaune stažuotoja susitiko su prof. Ineta Dabašinskiene, su kuria aptarė naujas bendradarbiavimo tarp Užsienio kalbų centrų galimybės, nubrėžė gaires naujam bendram projektui. Įvyko susitikimas su prof. Dalia Kuiziniene, kuri parodė ir papasakojo apie Išeivijos tyrimų centrą, ten esančius Prezidento Valdo Adamkaus muziejų ir biblioteką.

Greta Lemanaitė-Deprati pasidžiaugė, kad stažuotė buvo labai naudinga ir sėkminga, nes per ją įvyko daug susitikimų ir pokalbių, pavyko surinkti nemažai medžiagos, reikalingos dėstymui ir mokslo straipsniams.

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

ESFIVP-I-2  esfa  logo  vdu logotipas  


grįžti