Naujienos

LLTI MOKSLININKĖS DR. RADVILĖS RACĖNAITĖS VIZITAS VARŠUVOS UNIVERSITETE

2017-12-03

Lapkričio 12 – lapkričio 25 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Radvilė Racėnaitė lankėsi Varšuvos universitete. Čia ji Bendrosios, Rytų Azijos lyginamosios kalbotyros ir baltistikos katedros baltistams perskaitė paskaitų ciklą „Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių mitologijoje“. Paskaitų metu studentai buvo supažindinti su pagrindiniais publikuotais lietuvių religijos ir mitologijos šaltiniais, žinomiausiais lietuvių mokslininkais mitologais ir jų tyrimais. Apžvelgti mirties vaizdiniai lietuvių mitologijoje: mirties atsiradimas, regimieji mirties pavidalai, mirties ženklai. Nagrinėtos mitinės gimimo ir vedybų sąsajos su lemties ir mirties problematika bei aptartos mitologinės likimo keitimo galimybės. Paskaitose informaciniais ir edukaciniais tikslais pasitelkta įvairi demonstracinė medžiaga: vaizdo įrašai, archyvinių mitologinės tautosakos tekstų pavyzdžiai, fotografijos, mitologinės tematikos lietuvių dailininkų kūriniai ir kt. Paskaitoms parengtos ir studentams persiųstos skaitytų paskaitų temas išsamiai pristatančios skaidrių prezentacijos, bibliografinė svarbiausių šaltinių ir tyrinėjimų medžiaga.

IMG_0512  IMG_0513  IMG_0516

Radvilės Racėnaitės paskaita Varšuvos universiteto baltistams

Joanos Tabor nuotraukos

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

ESFIVP-I-2  esfa  logo  LLTI_logo


grįžti