Naujienos

DOC. DR. AURELIJOS MYKOLAITYTĖS VIZITAS IŠ VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO LIEPOJOS UNIVERSITETE

2017-12-06

Lapkričio 26 d. – gruodžio 2 d. Liepojos universitete lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros docentė dr. Aurelija Mykolaitytė. Tai buvo trečiasis šios mokslininkės dėstymo vizitas Liepojoje, per kurį daugiausia buvo kalbėta apie šiuolaikinę lietuvių prozą. Paskaitos vyko latvių kalba, tad prasčiau lietuviškai mokantiems studentams nebuvo jokių kliūčių suprasti lektorę. Taip pat per paskaitas buvo pasitelkti vaizdo įrašai, kurie studentus skatino gilintis į lietuvių kalbą, išgirsti pačių autorių kūrybos interpretacijas. Per seminarus buvo analizuoti du šiuolaikinės lietuvių prozos tekstai: vienas – vyresniosios kartos rašytojo Romualdo Granausko, kitas – jaunosios kartos rašytojo Tomo Vaisetos. Su semiotinės (Algirdo Juliaus Greimo) ir fenomenologinės (Algio Mickūno) analizės pagrindais supažindinti studentai labai susidomėję ėmėsi aptarti prozos tekstus. Taigi per doc. dr. A. Mykolaitytės vizitą buvo koncentruotasi ne tik pildyti studentų žinias, bet ir siekta juos aktyviai įtraukti į literatūros teksto analizę.  

aurelija

Zanda Gūtmanė ir Aurelija Mykolaitytė su Liepojos universiteto studentais

BC studento nuotrauka

Doc. dr. A. Mykolaitytės bendradarbiavimas su Liepojos universitetu tęsiasi nuo 2013 metų: ji ne tik dėsto paskaitas, bet ir dalyvauja šio universiteto rengiamose tarptautinėse konferencijose.  Išskirtina tai, kad  šiemet, 2017 m., Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. habil. dr. Juozas Augutis ir Liepojos universiteto rektorė prof. dr. Dace Markus pasirašė mokslinio bendradarbiavimo sutartį, kuri stiprins dar artimesnius abiejų universitetų ryšius, didesnį mokslininkų ir studentų mobilumą.

Baltistikos veiklos iniciatorė yra Liepojos universiteto Humanitarinių mokslų ir menotyros fakulteto dekanė asoc. prof. dr. Zanda Gūtmane, Baltų filologijos, kultūros ir komunikacijos studijų programos vadovė, išsiskirianti dėmesiu lietuvių kultūrai ir literatūrai. Baltistikos studentų lietuvių kalbos įgūdžius lavina doc. dr. Ieva Ozola, Liepojos universiteto mokslo prorektorė, laisvai kalbanti lietuviškai. Bendradarbiavimą remia ir Kuržemės humanitarinis institutas, kuriam vadovauja prof. dr. Edgaras Lāmas. Taigi Liepojos universitete yra branduolys žmonių, kurie skatina naujas mokslines tradicijas, stengiasi burti Baltijos mokslininkus. Su visais šiais žmonėmis vizito metu buvo susitikta, aptartos tolimesnės tarpuniversitetinio bendradarbiavimo perspektyvos, kalbėtasi apie 2018 m. vyksiančią bendrą konferenciją.

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

ESFIVP-I-2  esfa  logo  vdu logotipas


grįžti