Naujienos

BUDAPEŠTO ETVEŠO LORANDO UNIVERSITETO DĖSTYTOJO RIČARDO PETKEVIČIAUS VIZITAS LIETUVOJE

2017-12-05

Lapkričio 4–12 d. į Lietuvą trumpalaikio vizito iš Budapešto buvo atvykęs Etvešo Lorando universiteto Baltistikos centro lietuvių kalbos dėstytojas Ričardas Petkevičius. Lankydamasis Vilniaus universitete dėstytojas dalyvavo įvairiose veiklose.

pet 3  pet 5

Etvešo Lorando universiteto Baltistikos centro lietuvių kalbos dėstytojas Ričardas Petkevičius Vilniaus universitete

BC studentų nuotraukos

Lietuvių kalbos katedros dėstytojos doc. dr. Vilmos Zubaitienės dalyko Leksinė tipologija seminare R. Petkevičius tipologiškai aptarė žmogaus kūno dalių pavadinimus lietuvių ir vengrų kalbose, Taikomosios kalbotyros instituto organizuotame eksikografijos seminare pasidalino patirtimi, sukaupta rengiant dvikalbius Lietuvių–vengrų kalbų (2007) ir Baltarusių–lietuvių kalbų (2014) žodynus. Taip pat dėstytojas lankėsi Vokiečių filologijos katedroje, kur susitiko su su LiDeW grupės sudarytojais dr. Lina Plaušinaityte ir dr. Vilma Zubaitiene (plačiau žr. http://titus.uni-frankfurt.de/lidew/) ir pasidalino žodynine darbo patirtimi, aptarė mokomojo dvikalbio žodynėlio (lietuvių–vengrų–lietuvių kalbų) galimybes.

R. Petkevičius vizito metu turėjo galimybę diskutuoti su daugeliu VU Lietuvių kalbos katedros dėstytojų prof. dr. Irena Smetoniene, doc. dr. Nijole Linkevičiene, prof. dr. Vytautu Kardeliu, prof. habil. dr. Axeliu Holvoetu, doc. dr. Vilma Zubaitiene,  dr. Gintare Judžentyte, Baltistikos katedros dėstytojais akad. habil. dr. Bonifacu Stundžia, prof. dr. Daiva Sinkevičiūte, doc. dr. Jurgiu Pakeriu, doc. dr. Vytautu Rinkevičiumi. Dėstytojas konsultavosi su Lituanistinių studijų katedros dėstytojais doc. dr. Loreta Vilkiene, lekt. Joana Pribušauskaite, lekt. Rita Migauskiene, lekt. Elvyra Petrašiūniene, lekt. Virginija Stumbriene, lekt. Lina Vaškevičiene, asist. Aušra Valančiauskiene ir kt. lietuvių kalbos dėstymo ir įvairiais studentų stažuočių organizaciniais klausimais, su Lietuvių literatūros katedros vedėja prof. dr. (HP) Dainora Pociūte-Abukevičiene aptarė bendradarbiavimo ir konferencijų rengimų galimybes. Taip pat R. Petkevičius lankėsi įvairiose lituanistinėse universiteto dėstytojų paskaitose, stebėjo lietuvių kalbos pratybos.

R. Petkevičius susitiko ir su Stepono Batoro auditorijos bei Vengrų studijų auditorijos darbuotojais dr. Margit-Marija Rubaževičiene Homoki ir vengrų kalbos lektore dr. Noémi Bulla, aptarė vengrų kalbos dėstymo aktualijas Vilniaus universitete bei kitas bendradarbiavimo galimybes. Taip pat lapkričio 10 d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Kalbos, kultūros ir švietimo politika: sąveika ir sankirtos“ Lietuvos Respublikos Seime.

Paties dėstytojo Ričardo Petkevičiaus nuomone, jam šis vizitas buvo labai naudingas ir vaisingas.

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

ESFIVP-I-2  esfalogovdu logotipas

 

BC studentų nuotraukos


grįžti