Naujienos

DOC. DR. AUDINGOS PELURITYTĖS–TIKUIŠIENĖS IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO VIZITAS PRAHOS KAROLIO UNIVERSITETE

2017-12-06

Lapkričio 5–15 d. Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros doc. dr. Audinga Peluritytė–Tikuišienė skaitė paskaitas baltistikos centro magistrantams ir doktorantams Prahos Karolio universitete. Mokslininkės paskaitų ciklus Prahoje lėmė Baltistikos seminaro darbų pobūdis – buvo skaitytos teminės paskaitos magistrantams ir doktorantams: „Lietuvių literatūros mokslo tyrimai šiandien“, „Šiuolaikinės lietuvių literatūros naujienos: įdomiausi autoriai“, kurie rašo mokslo darbus Baltistikos centre, ir teminės paskaitos magistrantams, kurie lanko Baltistikos centro paskaitas apie lietuvių, Rytų ir Vidurio Europos literatūras: „Šiuolaikinė lietuvių literatūra ir meno kontekstai ankstyvuoju sovietmečiu, I dalis“, „Šiuolaikinė lietuvių literatūra ir meno kontekstai ankstyvuoju sovietmečiu, II dalis“. Doc. dr. A. Peluritytė–Tikuišienė taip pat dalyvavo vizito metu šio centro organizuotoje konferencijoje „Pranciškus Skorina ir jo Prahos Biblija. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandien“ (2017.11.08-09), kurioje skaitė pranešimą „Žodžio galia literatūroje ir šalia jos: sovietmečio pradžia Lietuvoje“.

Audinga1  Audinga2

Dr. Audinga Peluritytė–Tikuišienė Prahos Karolio universitete

BC studentų nuotraukos

Trumpalaikiai vizitai organizuojami pagal ES SF finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002).

ESFIVP-I-2  esfa  logo  vu logotipas


grįžti